Az élet megindulása és az újjáépítés kezdetei Vas megyében 1945-48 - Vas megyei levéltári füzetek 1.

Kőszeg város polgármesterének tájékoztatója a város gazdasági,társadalmi és politikai helyzetéről (1948. aug. 31.)

TARTALOMJEGYZÉK Efendiev alezredes 1. sz. napiparancsa (1945. ápr. 8.) 5 A Szombathelyi Nemzeti Bizottság alakuló ülésének jegyzőkönyve {1945. ápr. 9.) 5 Oszkó község felszabadulásáról készült jelentés (1945. ápr. 13.) 7 Oszkó község elöljáróságának helyzetjelentése (1945. ápr. 16.) 8 A Körmendi járás főjegyzőjének jelentése a közigazgatás megindításáról (1945. ápr. 21.) 8 Szombathely város polgármesterének határozata közmunkák végzéséről (1945. ápr. 22.) 9 A Körmendi járás főszolgabírójának jelentése az alispán által kiadott ren­delet végrehajtásáról (1945. ápr. 23.) 10 A Szombathelyi járás főszolgabírójának körlevele az élet normalizálása tárgyában (1945. ápr. 23.) 12 A Rumi Községi Földigénylő Bizottság alakuló ülésének jegyzőkönyve (1945. ápr. 24.) 14 Körmend nagyközség jelentése a közigazgatás megindításáról (1945. ápr. 28.) 15 A Celldömölki járási főjegyző körlevele május 1-je megünnepléséről (1945. ápr. 29.) 15 Casztony község földosztásának törzslapja (1945. ápr.) 17 A Szentgotthárdi járás szolgabírójának helyzetjelentése (1945. máj. 6.) 18 A Megyei Földbirtokrendező Tanács megalakulásáról készült jegyzőkönyv (1945. máj. 14.) 20 Szombathely város polgármesterének határozata az iskolai oktatás meg­kezdéséről (1945. máj. 14.) 21 A Szentgotthárdi Zsidó Tanács megalakulásáról szóló értesítés (1945. máj. 14.) 22 A megyei gazdasági felügyelő levele a megyében kialakítandó mintabirtokról (1945. máj. 18.) 23 166

Next

/
Oldalképek
Tartalom