Vas megye múltjából 1976 - Levéltári Évkönyv 1. (Szombathely, 1976)

Horváth Ferenc: A Vas megyei Levéltár 25 éve

A Vas megyei Levéltár 25 éve HORVÁTH FERENC Vasvármegye törvényhatóságának levéltára súlyos örökséggel indult a felszabadulás után. Az 1945. március 4-én ért bombatámadás következtében épületének keleti falát bomba rombolta szét, közel 2500 fm anyagát teljesen összeszórta a légnyomás, s amúgy is hiányos felszerelése is teljesen megsemmisült. Mindez azt jelentette, hogy 1945-ben szinte mindent újra, elölről kellet kezdeni. Vasvármegye alispánja intézkedései nyomán 1945-1949 közt Dr. Ort János főlevél­tárnok vezetésével gigászi munka folyt. Nem volt könnyű anyagilag az épület és az állványzat helyreállítása, de ennél is nagyobb gondot okozott az ömlesztett iratanyag áttekinthető állapotba hozása. Ehhez hozzá kell tennünk, hogy a levéltárnak Ort Jáno­son kívül tulajdonképpen csak egy irodai munkaereje és egy hivatalsegédje volt 1950-ig. Ök maguk hárman vajmi keveset tudtak volna csak tenni, ezért az alispán ínségmun­kásokat bocsátott a levéltár rendelkezésére a rendezéshez. Ezek száma változó volt, néha 20 fő is, akik szakértelem híján inkább csak rohammunkára voltak alkalmasak és nagyon durva alaprendezésre. Mégis 1950-ig a teljes ömlesztett anyag durván ren­dezetten az elkészült új állványokon volt már, az iratok csak provizórikusan csomózva, rendszerint zsineggel, fedőlemez nélkül. Áttekintés, leltár az anyagról semmi sem állt rendelkezésre, 2 rossz padlós irodahelyiségben, régi szedett-vedett bútorokkal indult a szocialista levéltárügy Vas megyében. Ehhez még annyi tartozik, hogy a későbbi állami levéltár anyagát képező szombat­helyi városi anyag pénzügyi és műszaki része a városházát ért bombatámadáskor el­pusztult, egyéb anyaga az Alkotmány utca 25. sz. alatti emeleti raktárban, mintegy 500 fm megmaradt, de egy csőrepedés folytán erősen megrongálódott- Mivel a háború alatt UNRA raktár is volt itt egy időben, itt is teljesen összekevert állapotban hever­tek a padlón az iratok, s ami a legnagyobb fájdalom volt: a csőrepedés következtében a város legrégibb jegyzőkönyve (1606-1609) kocsonyává ázott. A későbbi Állami Levéltár harmadik főrésze, Kőszeg szabad királyi város levéltára Kőszegen a múzeum kezelésében volt, jó állapotban, de mivel nem volt lezárva, boldog boldogtalan bejárhatott, s a későbbi megállapítások szerint sok minden tűnt el addig belőle, míg Szombathelyre nem került az 50-es években. A megalapozás évei 1950-1956 Az új szocialista levéltárügy kezdő lépéseit az 1950-es évben tette meg. Ekkor még ugyan a Levéltárak Országos Felügyelője irányításával a törvényhatósági levéltárak külön-külön működtek, az országosan egységes szakmai irányítás mégis igen produktív volt. A megyei törvényhatósági levéltár ebben az évben rendszeres munkaterv alapján dolgozott, s 1950 márciusában Szombathely thj. város is alkalmazott levéltárost Dr. Horváth Ferencet, aki megkezdte az egyelőre még önálló városi levéltár rendezését. Kőszeg város levéltára maradt egyedül gazdátlan még, mivel Dr. Visnya Aladár kőszegi múzeumigazgatónak nem volt rá ideje vele foglalkozni, de különösebb levél­tári képzettsége sem volt. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom