Vas megye múltjából 1976 - Levéltári Évkönyv 1. (Szombathely, 1976)

ELŐSZÓ

ELŐSZÓ A megye történelmi múltjának feltárása a múlt, a jelen és a jövő feladata egyaránt. E kötelezettség késztette és készteti a művelődésügyi intézményeink alkotó műhelyeiben dolgozókat arra, hogy tudományos színvonalú tartalommal, könnyen kezelhető és át­tekinthető, rendszeresen megjelenő kiadványokkal jelentkezzenek. Segítséget adnak e periodikák többek között a kezdő és a gyakorló helytörténeti kutatóknak, a történelmi kutatómunkát hivatásul választóknak. E törekvés jegyében fogant meg az a gondolat, hogy a Vas megyei Levéltár a jövő­ben Levéltári Évkönyvvel gazdagítsa a megyében már eddig is rendszeresen megjelenő évkönyvek sorát. Mindazok, akik ennek gondozását vállalják, elhatározásukban egyek; legyen a Levéltári Évkönyv a honismereti-helytörténeti kutatás egyik forrása, segítse a könyv az olvasót abban, hogy a szűkebb haza és táj - Vas megye - levéltári doku­mentumait megismerhesse, történeti hűséggel, valamint marxista történeti kritikával és szemlélettel tudjon még jobban eligazodni országunk, ezen belül Vas megye történel­mében. Ily módon szolgálhatja a Levéltári Évkönyv az egyetemes magyar történelemkutatást, és nyújthat nélkülözhetetlen támogatást a történettudományi kutató munkát végzőknek. Ezzel ajánlom az első és az ezt követő többi kötetet az Olvasóknak. Szombathely, 1976, december 4. DANCS JÁNOS Vas megye Tanácsa V. B. Művelődésügyi Osztályának vezetője í

Next

/
Oldalképek
Tartalom