Tilcsik György: Szombathely kereskedelme és kereskedelmi jelentősége a 19. század első felében - Archívum Comitatus Castriferrei 3. (Szombathely, 2009)

TARTALOM Előszó............................................................................................................................... 11 Köszönetnyilvánítás....................................................................................................... 13 Bevezetés......................................................................................................................... 15 Szombathely vázlatos története a római kortól a 18. század végéig ........................... 19 A város privilégiumai és jogállása a 18. század végén................................................. 27 Sz ombathely területe, lakossága és városszerkezete a 19. század elsír felében.......... 33 A város területe és lakossága................................................................................. 33 Szo mbathely városszerkezete és városképe.......................................................... 37 Szombathely hivatalszervezete a 19. század első felében............................................ 42 Sz ombathely város kereskedelmet érintő legfontosabb határozatai és rendelke­zései a 19. század első felében................................................................................ 50 A kereskedés általános feltételei Szombathelyen............................................... 50 A város közgyűlésének és tanácsülésének a kereskedelem szabályozását célzó intézkedései és határozatai........................................................................ 58 Boltok, piacok, vásárok és kereskedők Szombathelyen a 19. század elsír felében.... 79 A városi boltok hasznosítása és a fontosabb városi bérletek.............................. 79 Vá sárbírák és piaci inspektorok............................................................................. 89 A város piaca, országos és hetivásárai.................................................................. 98 A kereskedők számának alakulása a 19. század első felében............................. 117 Kísé rlet a szombathelyi kereskedőtársaság megalapítására az 1830-as évek második felében......................................................................................... 125 E gy szombathelyi kereskedő és családja felemelkedése a 19. században........... 130 A zsidóság szerepe Szombathely kereskedelmében a 19. század első felében............ 144 A zsidók lakhatásának kérdése............................................................................... 144 Kereskedő zsidók és zsidó kereskedések................................................................ 160 Sz ombathely kereskedelmi szerepe és jelentősége az 1828. évi országos összeírás tükrében.................................................................................................................. 173 Szombathely kereskedelmi szerepe és jelentősége a reformkor végén....................... 179 Vas vármegye és a Sopron-Nagykanizsa közötti vasút terve (1846-1848)..... 179 Szo mbathely kereskedelmi szerepe és jelentősége a reformkor végén................. 182 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom