Szarka Gyula: A váci püspökség gazdálkodása a török hódítás korában, 1526-1686 - Váci Történelmi Tár 5. (Vác, 2008)

RÖVIDÍTÉSEK - IV. A PÜSPÖKSÉG GAZDÁLKODÁSA A TÖRÖK URALOM ALATT

állapítására kiküldött bizottság kihallgatja Fekete János és Méhes Márton veresegyházi lakosokat. (PML Acta pol. miscell., fasc. 2. [1596 /1603-1670/], 1654. Nr. 10. [Inquisitio respectu territorii possionis Aszód pro parte J. Szeliny Ao. 1654. peracta], 1659. Nr. 1.); 1654. november végén vagy december első hetében Szelényi János földesúr, Hont várme­gye alispánja kérésére Ráday András, Pest megye alispánja Aszódszentkereszt határát meg­állapíttatja, s ezzel Csitáry István fóti és Fráter Balázs váci lakosokat mint megyei esküdte­ket bízza meg. A bizottság a vizsgálat alatt kihallgatja Szabó Márton, Juhász János és Ger­gely, Sólyom Pál, Szabó Balázs, Farkas Mihály, Serfőző Tamás, Nagy György, Nag)' Ist­ván, Szálka Gergely, Pintér István, Fekete János, Méhes Márton, Kis Márton, Tokodi Mi­hály, Máthé István, Bútartó János és Serfőző Szaniszló veresegyházi lakosokat. (PML Acta pol. miscell., fasc. 2. [1596 /1603-1670/], 1654. Nr. 12. | Inquisitio respectu territorii possionis Aszód Szent Kereszt pro parte J. Szeliny Ao. 1654. paracta.J; vö. 1659. Nr. 1.) Csitáry István fóti és Fráter Balázs váci lakosok mint megyei esküdtek Esterházy Miidós és Sándor kérésére, Ráday András alispán «••nideletére határjárást végeznek 1654. december közepén Aszód és Bag között, és a vizsgálat alatt kihallgatják Szabó Márton, Juhász Ta­más, Kis Márton, Szaszkó György, Macsák András, Bútevő János, Juhász Gergely, Farkas Mihály, Szabó Balázs, Kuti György, Tóth Vince és Sólyom Pál veresegyházi lakosokat. (PML Acta pol. miscell., fasc. 2. [1596 /1603-1670/], 1654. Nr. 13. és PML Processus terminati, fasc. 1. [ 1627/1628-1699/], 1654. Nr. 13.) Varga János és Csitáry István 1658 márciusában Földváry János alispán rendeletére, Zongor Zsigmond váci és Pálfalvay János váradi püspökök kérésére Szada és Gödöllő közötti határ megállapítására vizsgálatot tarta­nak, és a vizsgálat folyamán kihallgatják Juhász Gergely és Tamás, Pásztor György, Mészá­ros Kristóf veresegyházi lakosokat. (PML Acta pol. miscell., fasc. 1. [1630/1625-1678/], 1658. Nr. 1. [Inquisitio respectu territorii possionis Szada etc. Ao. 1658. peracta] és PML Processus terminati, fasc. 1. [1627 /1628-1699/], 1666. Nr. 1.) Gödöllő és Szada határá­nak megállapítására a megye által kiküldött bizottság 1658 decemberében kihallgatja Nag)' György, Méhész Márton, Pintér Pál, Tokodi Mihály, Nagy Simon veresegyházi lakosokat. (PML Proceccus terminati, fasc. 1. [1627 /1628-1699/], 1660. Nr. 1.) Pest megye által 1659 márciusában és 1660 májusában Szada és Gödöllő közötti határ megvizsgálására ki­küldött bizottság kihallgatja Gulyás Gergely veresegyházi lakost. (PML Processus termina­ti, fasc. 1. [1627 /1628-1699/], 1660. Nr.'k); 1668 júniusában Gödöllő és Szada közötti határ, illetve Babát puszta hovatartozásának megállapítása miatt folytatott vizsgálat al­kalmával kihallgatja a bizottság Szaszkó Gergely és Nagy György veresegyházi lakosokat. (PML Acta pol. miscell., fasc. 2. [1596/1603-1670/], 1668. Nr. 8.) Az egri káptalan kéré­sére ennek egyik monori jobbágya ügyében tartott vizsgálat alkalmával a Pest megye által kiküldött bizottság 1669 júliusában kihallgatja Szaszkó Gergely, Almási Márton, Pintér István, Tokodi Mihály, Újszászi István, Pogár Demeterné, Macsák Andrásné, Kis Miklós veresegyházi lakosokat. (PML Acta pol. miscell., fasc. 2. [1596 /1603-1670/], 1669. Nr. 9.) 1676 szeptemberében Kesző és Palota határának, illetve Sárfű nevű rét hovatartozásá­nak megállapítása céljából Pest megye alispánjától kiküldött bizottság kihallgatja Mészáros Lőrinc veresegyházi lakost. (PML Acta pol. miscell., fasc. 3. [1672 /1675-1716/], 1676. Nr. 1. [Inquisitio respectu diverticuli Sárfű etc. Ao. 1676. peracta]); 1678 szeptemberében Dunakeszi és Palota határának megállapítására Pest megyétől kiküldött bizottság kihallgat­ja Máthé István és Tóth (Tot) János veresegyházi lakosokat. (PML Acta pol. miscell., fasc. 3. [1672 /1675-1716/], 1678. Nr. 1. [Inquisitio respectu Sárfű etc. Ao. 1678. peracta]; PML Közgy. jkv, 1669-1679. kötet, 1677. évnél 277-278. 1., és PML Elenchus protesta­tionum, 1677. év, fasc. L, Nr. 7.; OL Reg. dec, B. 1215., Miscellanea (Breve regestrum anni... 1656.); Koháiy Péter újvári vicekapitánynak három Pest megyei helységbe (Tak-

Next

/
Oldalképek
Tartalom