Vác 1956-ban és a megtorlás időszakában; Forrásgyűjtemény II. - Váci Történelmi Tár 4. (Vác, 2006)

leni harcra, és azt követelte, hogy a kiegészítő parancsnokság által kiadandó be­hívóparanccsal hívják be az embereket az általa szervezendő nemzetőr zászlóalj­ba, amelynek székhelye a börtön épülete lett volna. A kiegészítő parancsnoksá­gon november 3-án értekezletet szervezett, amelyen I. és III. rendű vádlott is részt vett. Ezen az „M"-készlet igénybevételének követelésével állt elő. Közölte, hogy elkészítette a nemzetőr zászlóalj szervezési táblázatát. Ezen a táblázaton robbantóraj, lángszóróraj és a rajkötelékekben szervezett páncélelhárító is szere­pel. Az is felmerült ezen az értekezleten, hogy egyes dolgozókat felfegyvereznek és gerillaharcra készítenek fel. Kérte továbbá VI. rendű vádlott a kiegészítő „M"­tervének kiadását is, amit azonban nem adtak ki részére. 1414 VI. rendű vádlott a nemzetőr zászlóalj szervezését VIII. rendű vádlott, vala­mint egy Németh nevű személy közreműködésével végezte, akik mindketten hor­thysta tisztek voltak. Németh 1415 horthysta százados egy műszaki századot és robbantó különítményt szervezett, mindezt VI. rendű vádlottnak a zászlóalj pa­rancsnokának tudomásával. November 4-én egy értekezletet vezetett, amelynek egyetlen napirendi pontja Vác védelmének, azaz a szovjet csapatokkal szembeni harcfelvételnek megtár­gyalása volt. 1416 November 5-én javasolta Kristófnak, hogy a Duna másik olda­lán lévő lövegeket hozzák be, majd 10 fő részére idézéseket készített, hogy a be­ídézetteket a lövegekért kiküldje. 1417 Bottó Péter rendőr alhadnagy, VII. rendű vádlott 1956. november 3-án ön­kéntes] vállalkozás alapján a sződhgeti lőszerraktárhoz került őrnek. November 4-én este III. rendű vádlott két gépkocsival a lőszerraktárhoz ment és VII. rendű vádlottól robbanóanyagot kért. III. rendű vádlott közölte, hogy milyen célra van szüksége robbanóanyagra, ezt követően VII. rendű vádlott 15 kg trotil­robbanóanyagot adott ki gyutacsokkal együtt, majd feltárta, hogy ő tartalékos műszaki tiszt, jól ért a robbantáshoz, ajánlkozott, hogy segít annak végrehajtásá­ban. Elment II. rendű vádlottal és társaival a robbantás helyszínére, ahol az al­kalmas helynek IX. és X. rendű vádlottak által történt megmutatása után lekötöz­te a robbanóanyagot a sínre, majd a három sínpárt felrobbantotta. A három sínpár közül három [!] teljesen járhatatlanná vált, egy pedig csak 5 km-es sebességgel volt használható. A robbantás végrehajtása után III. rendű vádlott és társai visz­szavitték VII. rendű vádlottat a lőszerraktárba. 1418 Abonyi István tartalékos százados, VIII. rendű vádlott 1956. október végén jelentkezett dr. Kristóf Bélánál felajánlva szolgálatait, majd amikor tudomást szerzett a Vincze Ferenc VI. rendű vádlott által szervezendő nemzetőr zászlóalj­ról, VI. rendű vádlotthoz ment, akit mint horthysta tisztet örömmel fogadta, és a zászlóalj hadtápszolgálat szervezésével és vezetésével bízta meg. VIII. rendű 414 Vö. a 86. sz. forrással! 415 Valószínűleg Németh László. 416 Vö. a 86., 109., 149., 171., 173. sz. forrással! 417 Vö. a 25., 109., 222., 232. sz. forrással! 418 Vö. a 185., 188., 189. sz. forrással!

Next

/
Oldalképek
Tartalom