Az Uránia Mozgó Heti Eseményei, 1918 (3. évfolyam, 1-3. szám)

1918-09-29 / 1. szám

I. szám. III. évfolyam. 1918. szept. 29. Az Uránia Mozgó Heti Eseményei. jelenik minden szombaton. — ideigi. fel. szerk.: Szathmápy József. JtWo. Beköszöntő. Immár ötödik esztendeje, hogy a Mozi Élet cimii mű­sorújságunkat alig nehány szám megjelenése után a há­ború kitörésekor megszünteti ük. Azóta nehéz, súlyos esz­tendők borzalmas viharait éltük át. A viszonyok rendkívüli mód megváltoztak; igy az ezelőtt 5 évvel még gyermek­korát élt mozgószinház hatalmas, nagy méretű, rendkiviil látogatott szórakozó helylyé lett. Ez örvendetes javulás késztet most arra, hogy a már elfelejtett Mozi Élei cimü műsorújságot újból életre kelt­sük. Tesszük ezt abban a biztos tudatban, hogy előadá­sainkat kedvvel látogató közönségünk szeretettel fogadja e kis szakhiradót, mely a heti műsorok leírásán és a sláge­rek tartalmán kívül közölni fogja az érdekesebb mozi hí­reket és más olvasásra különösen érdekes témákat. Sajnos, ez első számunk az idő rövidsége és technikai akadályok miatt nem jelenhet meg a majd ezután szoká­sos formában és szerkesztésben, azonban már a legköze­lebbi számot igyekezni fogunk úgy előállítani. Ára: 40 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom