Új Szó, 2017. augusztus (70. évfolyam, 176-201. szám)

2017-08-01 / 176. szám, kedd

GAZDASÁG ÉS FOGYASZTÓK www.ujszo.com I 2017. augusztus 1 I 3 Szlovákiai cégek harca az új alkalmazottakért Pozsony. Rugalmas munkaidő, céges autó, hozzájárulás a to­vábbképzéshez - a munkaerő- hiány miatt a szlovákiai cégek egyre több kedvezménnyel kénytelenek előrukkolni, hogy magukhoz csalogassák a ver­senytársak alkalmazottait. A Grafton Slovakia munkaközve­títő ügynökség 500 céget és 1611 ál­láskeresőt kérdezett meg arról, mi számít manapság az alkalmazottak körében a nagyobb béren kívül a leg­vonzóbb ajánlatnak az álláskeresés során. „A legtöbben a rugalmas munkaidőre szavaznak” - nyilat­kozta Miroslav Garaj, a Grafton Slo­vakia menedzsere. Szerinte egyre több munkáltató dönt úgy, hogy ru­galmas munkaidőt engedélyez dol­gozóinak. így nemcsak költségeket lehet csökkenteni, de az alkalmazot­tak is motiváltabbak lesznek. A ru­galmas munkaidő jelenthet egyrészt távmunkát, de lehet rugalmas mun­karendben végzett irodai munka is. Utóbbi azt jelenti, hogy a munkáltató a munkaidőnek csak egy részét oszt­ja be a munkavállalónak, a fennma­radó órákról a dolgozó rendelkezhet. Ma már szinte mindegy, hogy az iro­dában vagy azon kívül végzi a fel­adatait a munkavállaló. Akár az ott­honi számítógéppel, egy kávézóban egy laptoppal és okostelefon segít­ségével lényegében bárhonnan lehet dolgozni. Ezek az eszközök is nagy­fokú rugalmasságot adnak a munka­idő felhasználására. Ugyanakkor munkáltatói oldalról nézve is szám­talan előnnyel jár a rugalmas mun­kaidő, hiszen olcsóbb megoldás le­het a vállalatnak, ha alkalmazottja nem az irodában, hanem távol végzi Ma már szinte mindegy, hogy az irodában vagy azon kívül végzi feladatait a munkavállaló (Képarchívum) a munkát. Csökkennek a költségek, kevesebb lehet a hiányzás, a megbe­tegedés, a dolgozó elkötelezettebb munkaerő lesz, de a cég megítélése is sokatjavulhat. A rugalmas munkaidő azonban nem az egyetlen csali az alkalmazot­takra. Egyre több cég téríti meg az al­kalmazottak képzését és a munkába járás költségeit. A munkavállalók ingyen italt kapnak a munkahelyen (ez a víztől az üdítőig bármi lehet). Sok cégnél már természetes a ma­gáncélra is felhasználható telefon; és a kiemelt alkalmazottak laptopot, céges autót, sportolási hozzájárulást, hétvégi rendezvényeket és mértéken felüli szabadságot élvezhetnek. A cégek többsége persze mindezt nem emberbaráti szeretetből teszi. Egyrészt így próbálják meg átcsalo­gatni magukhoz a konkurenciától az egyre nagyobb hiánycikknek számí­tó szakképzett munkaerőt, másrészt így növelik a meglévő alkalmazottak teljesítményét. „A felmérések sze­rint az elégedett alkalmazottak telje­sítménye 12 százalékkal nagyobb, míg az elégedetleneké 10 százalék­kal alacsonyabb az átlagosnál. Nem kevésbé fontos a céghez való ragasz­kodás is. Míg a legkülönfélébb elő­nyöket nyújtó cégeknél az alkalma­zottak fluktuációja a 14 százalékot sem éri el, az ezeket elhanyagolok esetében ez megközelíti az 50 szá­zalékot” - tette hozzá Garaj. Egyre nagyobb a generációs szakadék is. Míg a korábban születettek számára elsősorban a fizetés a döntő, az 1980 és 1995 között születettek már nem helyezkednek el egy társaságnál ki­zárólag a nagyobb bér miatt. „Ez a generáció a fizetés mellett már arra is odafigyel, hogy az adott állás kellő szakmai kihívást jelentsen számára és jó hangulat uralkodjon a munka­helyén” - mondta Jitka Součková, a Grafton Recruitment marketingme­nedzsere, aki szerint az ilyen alkal­mazottak jóval hatékonyabban dol­goznak, mint azok, akik kizárólag a nagyobb fizetés alapján döntenek egy-egy állás mellett. (mi, TASR) Zöld energia a háztartásoknak A Szlovák Innovációs és Ener­getikai Ügynökségtől (SIEA) idén további négy fordulóban igényelhetünk állami támoga­tást a napkollektorokra és bio­massza kazánokra. Pozsony. A legközelebbi forduló augusztus 8-án, délután három óra­kor startol. Ezúttal azok jelentkezhet­nek, akik a fűtésre igényelnek támo­gatást. Az ehhez szükséges kérvényt az ügynökséghez kell benyújtani - a nyomtatványt a SIEA honlapjáról (www.zelenadomacnostiam.sk) le­het letölteni. A fűtési rendszer támo­gatását szeptember 19-én és október 17-én is megpályázhatjuk, míg az áramtermelés esetében ugyanezt ok­tóber 10-én tehetjük meg. Az állam a környezetbarát energiaforrások tá­mogatására az év hátralévő részében 5,3 millió eurót kíván szétosztani a lakosság között. A napkollektor vagy biomassza Üzemelésű kazán vásárlá­sa - az állami támogatást is figye­lembe véve — tíz éven belül megté­rülhet, miközben az ilyen berendezé­sek élettartama nagyjából 20 év körül mozog. Egy átlagos családi ház ese­tében az ilyen alternatív energiafor­rások a fogyasztás akár 50-80 szá­zalékát is biztosíthatják. (mi) GAZDASÁGI HÍRMORZSÁK Silány élelmiszerek a nagyraktárakban Pozsony. A szlovák állategész­ségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelet ellenőrei az idei első félévben 1017 esetben vizsgálták meg az őstermelőknél, a nagyrak­tárakban és az üzletekben található gyümölcs és zöldség frissességét. Az őstermelőknél semmilyen hiá­nyosságot nem tártak fel, és a kis­kereskedelmi forgalomba is csupán 4 ezer kilogrammnyi olyan termék került, amely nem felelt meg az el­várásoknak. A nagyraktárakban ezzel szemben több mint 70 ezer kilogrammnyi ilyen gyümölcsöt és zöldséget találtak. A legtöbb ilyen silány élelmiszert Pozsonyban, Kassán és Szencen találták. (SITA) Móg több orosz gázt kapnak a németek Berlin. Már a jövő hónapban meg­kezdi a Gazpromtól származó földgázszállítások növelését az Opal Gastransport német gázvezeték-üzemeltető vállalat azt követően, hogy múlt pénteken egy német bíróság elutasította az orosz gázszállítások korlátozására be­nyújtott keresetei. Az évi 36 mil­liárd köbméter kapacitású Opal gázvezeték az Eszak-Németor- szágba érkező földgázt szállítja Németország déli területeire és Csehországba. A lengyel vállala­tok kezdeményezésére tavaly de­cemberben az Európai Unió Bíró­sága (EUB) 50 százalékban kor­látozta a Gazprom számára az Opal gázvezeték kapacitásának a használatát. A múlt héten az EUB visszavonta a döntést. Az Orosz­országból Észak-Németországba a Balti-tenger fenekén húzódó Északi Áramlat földgázvezeték- pár második vezetékpárja, az Északi Áramlat 2 megépítésével egy időben a német Wintershall olajipari vállalat egy második gázvezetéket is le kíván fektetni az Opal mellé Eugal néven. (MTI) Nőtt a kereslet a lakáshitelek iránt Pozsony. Az alacsony kamatoknak köszönhetően a lakosság idén a ta­valyinál is több lakáshitelt vett fel. A jegybank elemzése szerint a szlovákiai pénzintézetek az idei első félévben 23,371 milliárd eu- rónyi ilyen kölcsönt folyósítottak, ami csaknem 15 százalékos növe­kedésnek számít az egy évvel ko­rábbihoz képest. A legtöbb lakás­hitelt a Szlovák Takarékpénztár, az Általános Hitelbank (VUB) és a Tatra banka nyújtja. (SITA) Magyarország lehet a kínai áru elosztója Budapest. Sokéves várakozást követően az elmúlt hónapokban három magyar cég szervezésében elindult a kínai-magyar konténeres vasúti forgalom. A vonatok három útvonalon - Fehéroroszország, Ukrajna, Pireusz - heti rendsze­rességgel érkeznek Magyaror­szágra. Eddig 40 vonat és 1400 konténer érkezett, a jövőben pedig van esély arra, hogy a Kínából az EU-ba áramló áru jelentős részét Magyarország ossza szét a kelet­európai térségbe - véli a Magyar- országi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége. (MTI) AKTUÁLIS középárfolyamok I VALUTA Árfolyam 1 VALUTA Árfolyam Angol font 0,8942 n Lengyel zloty 4,2493 □ Cseh korona 26,079 Magyar forint 304,62 m Horvát kuna 7,4110 a Román lej 4,5590 n Japán jen 129,70 n Svájci frank 1,1359 Kanadai dollár 1,4625 n USA-dollár 1,1727 n VÉTEL-ELADÁS f BANK DOLLÁR I CSEH KORONA 1 FORINT Privatbank« 1,20-1,14 26,70-25,40­OTP Bank 1,22-1,12 27,21-24,91 318,37-291,54 Postabank 1,21-1,14 26,83-25,27 317,00-292,62 Szí. Takarékpénztár 1,22-1,13 26,75-25,26 318,65-291,20 Tatra banka 1,21-1,14 26,88-25,21 317,56-292,26 ČSOB 1,20-1,14 26,71-25,39 Általános Hitelbank 1,21-1,14 26,82-25,26 318,47-291,05 Az első adat a valuta vételére, a második adat a valuta eladására vonatkozik. (Forrás: SITA) EXTR7 HÖUjYVUAG A szomjúság jelzi, ha inni kell! • Nem lehet elég kt^rán kezdeni alogápolátt Zavaró gondolatok SZEX KÖZBEN Melléklet az Üj Szóban! A tartalomból: • 10 kérdés Oňová Orbán Gizella színész-énekesnek • Rendkívül fontos, hogy a májbeteg ember fegyelmezett legyen • Ha a hőségben dagad a boka... • Nyers étel; egyszerű és egészsége: • Ég a gyomra? • Nem lehet elég korán kezdeni a fogápolást • Zavaró gondolatok szex közben Augusztus 3-án keresse kedvenc napilapjával együtt az újságárusoknál!

Next

/
Oldalképek
Tartalom