Új Szó, 2017. augusztus (70. évfolyam, 176-201. szám)

2017-08-01 / 176. szám, kedd

CSÜTÖRTÖKÖN * ­Äszomjúság jelzi, Í kämm keli! n lehet elég \\ ^bfán kezdeni Av,v>! o gondofetok * a fogápolást SZEX KÖZBEN Cégek harca az alkalmazottakért Milyen trükkök dívnak munkaerőhiány idején? 3. oldal Hatszázötven cserkész gyűlt össze Ipolynyéken rendezték a Szövetségi Nagytábort 5. oldal A NAP MONDATA Danko úr úgy viselkedik, mint egy döglött bogár. Veronika Remišová arról, hogy Andrej Danko (SNS) nem intézkedik Peter Plavčan botrányai kapcsán IDŐJÁRÁS Változóan felhős égbolt, kánikula várható, a nappali hőmérséklet 34 és 38 fok között alakul. ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS megrendeles@petitpress.sk 02/323 77 777 9 "771335 705021 2017. augusztus 1., kedd I Ára 0,55 C I előfizetőknek 0,53 € 70. évfolyam I 176. szám I www.ujszo.com FOCITIPP Generációváltás a kispadokon 11. oldal Újabb gyanús ügy Plavčannál Az oktatási tárca pályázatai körül kirobbant az első konkrét korrupciógyanús botrány ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Felvetődött a korrupció gyanúja az oktatási minisztériumnak a tudomány és a kutatás támogatására kiírt pályázati felhívása kapcsán. Az egyik sikertelen pályázó ugyanis azt állítja, az általuk benyújtott projekt egyik elbírálója 2096-nyi kenőpénzt kórt azért, hogy a pályázat sikeres legyen. Tovább gyűrűzik az oktatási mi­nisztérium uniós felhívásai kapcsán kirobbant botrány. A tudomány és kutatás támogatására kiírt 300 millió eurós pályázati felhívására a zsolnai Prefa Alfa cég is jelentkezett. A pro­jektet a pozsonyi Műszaki Egyetem­mel (STU) közösen nyújtották be. František Zvrškovec, a Prefa Alfa igazgatója a Markíza televíziónak azt állította, hogy a pályázat egyik érté­kelője, Peter Klamo húszszázaléknyi kenőpénzt kért tőle. A Prefa Alfa és az STU hétmillió euróért pályázott, a projekt az újrahasznosítható energiák tárolásáról szólt. „Klamo úr meglá­togatott minket a pályázatok kiérté­kelésének időszakában, és elmondta, hogy mi az ára a sikeres pályázatnak” - állítja Zvrškovec, aki szerint Klamo 20%-ról beszélt. Ebben az esetben ez 1,4 millió eurót jelent. A Prefa Alfa igazgatója saját bevallása szerint el­utasította az ajánlatot, pályázatuk vé­gül nem is volt sikeres. Meggyőző­dése, hogy azért, mert nem volt haj­landó kenőpénzt fizetni. Peter Kalmo a Hegesztési Kutató- intézet kül- és nemzetközi kapcsola­tokért felelős igazgatója, és valóban részt vett a 300 millió eurós összér­tékben kiírt felhívásra érkezett pályaművek kiértékelésében. A ke­nőpénzzel kapcsolatos állításokat el­utasítja. „Ez abszolút butaság. Az az úr össze van zavarodva. Zvrškovec úr ellenségeket keres magának, én erről nem tehetek. Kiállók amellett, aho­gyan kollégámmal kiértékeltük a projektet. Az értékelés kritériumai egyértelműek voltak, és nem adtak lehetőséget a variálásra” - állította Klamo a Markizának. František Zvrškovec a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséghez (NA; KA) fordult, továbbá panasszal élt az oktatási minisztériumhoz tartozó Kutatóügynökségnél is, mely a pá­lyázati felhívást közzétette. A Prefa Alfa azt szeretné, hogy ezúttal füg­getlen szakértők bevonásával bírál­ják felül a pályázatukat. Közben az ellenzék arra figyelmeztet, hogy a projektek elbírálásának rendszerét a parlamenti választásokat követően Peter Plavčan (SNS-jelölt) jelenlegi miniszter irányítása alatt úgy módo­sították, hogy a versenyből kizárhat­tak olyan pályázatokat, amelyeket el akartak utasítani. Peter Plavčan to­vábbra is hallgat az uniós pénzek botrányos elosztásáról. Szóvivője útján a kenőpénz gyanújával min­denkit a hatóságokhoz irányított. Az ellenzék már nemcsak a miniszter fejét követeli, hanem azt szeretné, hogy a kormányfő vegye el az SNS- től az oktatási tárcát. Folytatás a 2. oldalon. (SITA, ie) Egy héttel egy 35 halálos áldozatot követelő öngyilkos merénylet után ismét robbanás rázta meg az afgán fővárost. Az Iszlám Állam által vállalt támadás célpontja az iraki nagykövetség épülete volt, a robbantást a helyi biztonsági erők és a terroristák közti tűzharc követte, az áldozatok számáról tegnap estig nem érkezett megbízható hír. (TASR/AP-feivétei) Baštemák 9 milliónyi adóval tartozhat ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Az adócsalás gyanú­jába keveredett Ladislav Baiternák nagyvállalkozó üzleti ügyeinek átvilágítása kapcsán kát vizsgálatot zárt le a Pénzügyőrség. A hivatal azonban adótitok-védelemre hivatkozva nem hozza nyilvánosságra a vizsgálatok eredményét. Patrícia Macíková, a Pénzügyőr­ség szóvivője megerősítette, hogy az adócsalás gyanújába keveredett La­dislav Baštemák ellen indított vizs­gálatok némelyikét már lezárta a hi­vatal. „A Pénzügyőrség júniusban két vizsgálatot zárt le, és kiadta a vizsgálatok eredményeivel kapcso­latos határozatát is” - közölte Ma­cíková, aki további konkrétumokat nem volt hajlandó elárulni. A szó­vivő szerint ugyanis a vizsgálatok eredményét adótitokként kell kezel­ni. Sajtóértesülések alapján viszont Baštemák cégeinek 9 millió euró adóhátraléka lehet. A Markíza tele­vízió információja szerint a Pénz­ügyőrség Ladislav Baštemák jelen­legi és korábbi cégeit is ellenőrzi. Átvilágítják az összes olyan céget, melyhez a nagyvállalkozónak köze lehetett. A 9 milliós összeg a cégek adóhátralékából áll össze, egy része a Five Star Residence névre keresz­telt luxuslakótömbhöz köthető. Baštemák saját bevallása alapján ebben a lakótömbben hét lakást vá­sárolt 12 millió euróért, és a lakáso­kért készpénzben fizetett. Az adó­hátralékot az érintett cégeknek 30 napon belül be kell fizetniük, az erre vonatkozó felhívást a Pénzügyőrség már postázta. Egyelőre nem tudni, hogy a büntetésen kívül lehet-e egyéb következménye az adóhátra­léknak. Ladislav Baštemák nem foglalt állást a vizsgálatokkal kap­csolatban, korábban azonban min­den vádat visszautasított. Robert Fico kormányfő, aki szin­tén a nagyvállalkozó egyik lakásá­ban lakik, korábban kijelentette, ha bebizonyosodik, hogy Baštemák valóban megszegte a törvényt, azonnal elköltözik a Bonaparte la­kóparkból. (TASR, ie) Ma lép be Rezník, Lovász nincs távozóban Pozsony. Jaroslav Rezník veszi át mától a stafétabotot Václav Mikától, az RTVS ed­digi vezérigazgatójától. A köz­média új igazgatója ugyan még nem beszélt arról, milyen vál­tozásokat eszközöl az RTVS menedzsmentjében, ám a hírek szerint a jelenlegi vezetők egy részét meg akarja tartani, köz­tük például Lovász Attilát, a nemzetiségi adások vezetőjét is. Más vezetők, például Lukáš Diko hírigazgató pozíciója azonban egyelőre nem biztos - az új vezérigazgató azt tervezi, szerdán találkozik a menedzs­menttel, akkor dőlhet el min­den. Lovász Attila azt nyilat­kozta az Új Szónak, nincs tá­vozóban, de maradásának fel­tételei vannak. További részle­tek a 2. oldalon. (fm) NAHÁT! Kiürül a legkisebb brit iskola London. Az egyetlen diák is el­ballag Nagy-Britannia legkisebb iskolájából, amely azonban nem záija be örökre a kapuit, remél­ve, hogy lesz még a nagyjából 50 fő lakta skóciai szigeten gyer­mek, aki koptatni fogja az in­tézmény padjait. Kevin Wood- bridge helyi tanácsos szerint az Orkney-szigetek legészakibb tagjának számító North Ronald- say lakossága a felére csökkent 1977 óta. A tanácsos szerint en­nek oka, hogy a rossz közleke­dési összeköttetések és a gyenge internetkapcsolat miatt a helyiek nem tudnak dolgozni. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom