Új Szó, 2014. szeptember (67. évfolyam, 201-224. szám)

2014-09-20 / 216. szám, szombat

a^> gödör az úttesten; úthiba Izrael NOB-jele belga gépko­csiéi —▼— szerelem-olaszul d. szí­nésznő (Sophia) kutat mélyít nagy olajcég lakatot ---T--­G o ndolom, sokan kérdezték már ön­től, honnan van a Marilyn Monroe iránti szeretete. Pontosan tizenhét évvel az első bemutató után újra színpadra ke­rült a Vidám Színpad közkedvelt komédiája, a Délután a legjobb Straub Dezső rendezésében, és én alakítom a főszereplő feleségét. A kollegák figyeltek fel a hasonló­ságunkra. Mindenkinek van pél­daképe, és mindenki, főleg a mi szakmánkban igyekszik valamit „elcsenni” tőle. Ez nálam sincs másképp. A közelmúlt egyik szomorú tör­ténése volt Csala Zsuzsa halála. Mit jelentett az ön számára a komika? Már lassan fél év telt el Zsuzsa ha­lála óta, de még most is könnybe lábad a szemem, ha beszélek róla. Zsuzsiról csak a legjobbakat és a legcsodálatosabb dolgokat lehet elmondani. Nagyszerű kolléganő és csodálatos barátnő volt. Zsuzsi, akárcsak annak idején Hofi elvesz­tése hatalmas űrt hagy maga után. Undorító volt, hogy a bulvársajtó a gyászolókat sem kímélve mennyi ideig csámcsogott a hagyatékán. Én sem szeretnék sebeket feltép­ni, de ha már elkezdtük, miért nincs a művésznő még most sem eltemetve? Zsuzsikától halálát követően a Szent István-bazilikában, legin­kább a kollegák társaságában ve­hettünk búcsút. Külön kérése volt még életében, hogy mindenféle­képpen hamvasszák majd el, és ne legyen semmi ceremónia. Tudo­másom szerint valamilyen családi egyet nem értés van a dolog mö­gött. Az én megállapításom sze­rint ez több mint kegyeletsértés. A Csala családnak Dunaalmáson van a családi kriptája, ahova a hamvakat el kívánják helyezni. Az urna most állítólag Zsuzsika el­hunyt nővére fiának a lakásán van. Mi, volt kollégák, barátok semmit nem tehetünk. Sajnos véget ért a nyár. Sikerült kipihennie magát? Azért ezt nem mondanám. Hiába nincs színház, de nekem azért még nyáron is akad munkám. Van egy utazó társulatunk, és a pihenés időszakában több vidéki tele­pülésen, szabadtéri színpadon léptünk fel. A szó szerinti pihenés teljesen kimaradt, a szokásos rohanásom pe­dig nyáron is folytatódott. Egyéni vállalkozásommal, a szépségszalonommal is törődnöm kellett. Nem merem bevallani... Megjelenése fiatalos, alaposan meghazudtolhatja a korát. Ismerhetjük a képernyőről, színdarabokból, kabarékból, mu­sicalekből, minden szerepében színvonalas teljesítményt nyújt. Februárban elveszítette igaz barátnőjét, Csala Zsuzsát. Erről is beszélgettünk a szép szőke színésznővel, Nyertes Zsuzsával. Régen ismerjük egymást, és a be­szélgetéseinkből tudom, hogy a neve miatt sokan ugratják. A barátaim azt szokták mondani, hogy az úristen nem véledenül adományozza a valakinek Nyer­tes neveti Szerintük biztosan sze­rencsés ember vagyok, de ezt nem merem bevallani. A munkám vagy inkább a hivatásom alapján és ed­digi történéseimet figyelembe véve valóban „nyertes” vagyok. Közel negyven éve vagyok a színpadon, és megadatott, hogy színészle­gendák sokaságával játszhat­tam, tanulhattam tőlük. Sze­repvágyaim soha nem voltak, mindig azt játszottam, amit rám osztottak. A szerencse- játékokban pedig nem hi­szek, és nem merek pénzt reszkírozni. Egy alkalom­mal, még fiatalkorom­ban, bemerészkedtem egy kaszinóba, hogy valódi „nyertes” legyek, de nem jött be. Lényegében üres pénztárcával és csalódot­tan távoztam. A kollégái körében is köztudott, hogy Nyertes Zsuzsa spóro­lós típus. Nem hiszem, hogy ez szé­gyen lenne. Amiért meg­dolgoztam, azt igyekszem megbecsülni és megtartani. Csepelen nőttem fel, hár­man vagyunk testvérek. Drá­ga szüleim azon voltak, hogy mihamarabb megtanuljuk becsülni a pénzt, tanuljuk meg beosztani. Soha nem tudhatja az ember, főleg a mai világban, hogy mit hoz a holnap. Tavaly nyáron a családdal Olaszor­szágban jártunk. Az egyik A szerencsejátékokban nem hiszek, és nem merek pénzt reszkírozni. Egy alkalommal, mégfiatalkoromban, bemerészkedtem egy kaszinóba, hogy valódi „ nyertes” legyek, de nem jött be. üzletben annyira olcsón kínálták a bőrcsizmát, hogy rögtön kettőt is akartam venni. Zsuzska lányom azonban ebben megakadályozott, és nem engedte. Az én szövegemet mondta: „Mi lesz, ha holnap nem lesz munkád? Tessék erre is gon­dolni, nem csak a csillogásra!” Jelenleg sok a munkája? Nem panaszkodhatom, mert való­ban sok van, és mind a színpadon. Az utazó színházunkkal, amelyben Harsányi Gábor, Straub Dezső és Fodor Zsóka az állandó tagok, ismét elkezdjük az utazásainkat. Állandó színházban, amióta a Vi­dám Színpad „átalakult”, nem ját­szom, de igyekszem mindenhova elmenni, ahova hívnak. Albert József tak Hirosimára. A krónika szerint a császár augusztus 8-án kijelentette, hogy „lehetedenné vált folytatni a háborút” és reményét fejezte ki, hogy azt „a lehető leggyorsabban befeje­zik”. Az Egyesült Államok másnap újabb atombombát dobott le, ezúttal Nagaszakira, és Hirohito augusztus 15-én bejelentette Japán kapitulá­cióját. A kapituláció után az ameri­kai megszállók mindent megtettek annak érdekében, hogy Hirohito a trónján maradjon. A japán háborús bűnösök tokiói perében sem emeltek vádat ellene, mért azt akarták, hogy a császár Japán újjáépítésének jelképe legyen. Le kellett azonban mondania isteni státusáról, és 1989-ben bekö­vetkezett haláláig meg kellett eléged­nie azzal a szereppel, hogy a nemzet egységét testesíti meg. Hirohito uralkodása krónikájának kiadása vezető hír volt a japán sajtó­ban. A császár krónikájának viszony­lag gyors kiadását a japán média és a tudomány is sikernek értékelte. Azt is méltányolták, hogy egy japán uralkodó története először íródott modern japán nyelven a nehezen ért­hető archaikus japán helyett. (MTI) i- zata” miatt. Hirohito elsőként érte- t sült arról, hogy az amerikaiak 1945.- augusztus 6-án atombombát dob­tisztítás ► lolna vá­rosrésze —▼--­r etorta ► belemegy az alkuba ----w---­tetökész. iparos oxigén vegyjele kasmír! város rémült —▼--­i nternetes hirportál Borcsa bór jele ► iszkol ► békés ter­mészetű —¥---­l égtömlö feltalálója ■V---­k is bolt ► ....'Alofa; tongal töv Kuba centrumai liter ► dagály kies rész! kezdődik a nóta! libahang román autójel ön azonos betűk névelő üroo kas! kárt okoz kölcsönt, tartozást rendez gém neve Fekete I elbeszé­lésben rr ▼ u teflon belseje! —▼—

Next

/
Oldalképek
Tartalom