Új Szó, 2014. szeptember (67. évfolyam, 201-224. szám)

2014-09-02 / 201. szám, kedd

A nap száma: LINAPTÁR 2014/ loRAREjp kiselsős kezdi tanévet, közülük iskolában magyar 2014. szeptember 2., kedd Ára 0,55 € (előfizetőknek 0,51 €) 67. évfolyam, 201. szám www.ujszo.com aPA nap mondata Ez maradjon köztünk. Herman Van Rompuy, az ET elnöke bekapcsolt mikrofon mellett közölte a ciprusi elnökkel, hogy utódja Tusk lesz Egy futballfüggő naplójából Miért tiltották be Ravel zongoraművét Uruguayban? Nehéz eladni M a termést Az orosz embargó miatt többlet van Európában Focitipp, 9. oldal 5. oldal Háborús vidék. A kelet-ukrajnai Hrabszke falunál egy hónapon át harcoltak az oroszbarát szakadárok az ukrán hadsereggel. A falu­beliek is szemezgetnek, a tankok és katonai jármüvek roncsaiból minden hasznosíthatónak vélt dolgot kiszerelnek. (TAS R/AP-feIvéteI) A magyar kisiskolák szempontjából kulcsfontosságú tanév jön 3550 magyar kiselsős Pozsony. Idén is hozzávetőleg annyi magyar elsőssel kezdődik az iskolaév, mint az elmúlt esztendőkben. A kisiskolákat veszélyeztető törvény hatályba lépése miatt a következő év kulcsfontosságú a magyar isko­lák számára. Lándzsahegy NATO-válasz: öt új bázis Berlin. A NATO az ukrajnai válságban követett orosz politi­ka miatt kiépít öt állandó tá­maszpontot Kelet-Európábán és létrehoz egy négyezer fős gyors- reagálású alakulatot. Az ag­resszív orosz fellépés nyomán az eddiginél erősebb lesz a jelenlét a keleti tagországokban - mond­ta Anders Fogh Rasmussen NA- TO-főtitkár. A csütörtök-pénteki walesi NATO-csúcson döntenek arról, hogy jelentősen megnöve­lik a NATO reagáló erőinek vé­delmi képességeit. Rasmussen a NATO „lándzsahegyének” ne­vezte az új alakulatot, amelyben a tagországok katonái egymást váltjákmajd. (MTI) Férfiakat keres a nők faluja Brasilia. Enyhítené a fér­fihiányt egy kis brazil falu­ban, Noiva do Cordeiróban a sok helyi hajadon, ezért hirdetést adtak fel, amely- benférjetkeresnek. „Ittafér- fiak vagy már házasok, vagy a rokonaink, szinte mindenki unokatestvér” - összegezte a helyzetet a 23 éves Nelma Fernandez. El­panaszolta, hogy a többi­ekhez hasonlóan már rég­óta nem csókolt meg senkit. A településen nincs olyan feladat vagy munka, ame­lyet ne nők végeznének. Mi­közben sok helybeli nő várja a hercegét fehér lovon, né­hányon attól tartanak, hogy megváltozik a falu éle­te, ha a felhívás hatására a férfiak tömegesen árasztják elakömyéket. (MTI) MÓZES SZABOLCS Ma 702 ezer alap- és középis­kolás diák kezdi meg a tanévet, köztük 54 174 kiselsős. A ma­gyar pedagógus-szövetség (SZMPSZ) adatai szerint kb. 3500 magyar kiselsőse van a magyar iskoláknak. A Rákóczi Szövetség azt közölte, hogy összesen 3550 magyar kiselsőst részesít iskolakezdési ösztön­díjban. Hiába a rengeteg statisztikai adat, szinte lehetetlen megálla­pítani, hogy pontosan hány el­sős ül be a padokba. Az SZMPSZ tavasszal a beíratottak számát kutatja, ám a gyerekek egy része nem megy iskolába (halaszta- nak egy évet), illetve olyan ta­nulók is megkezdik az iskolát, akiket csak a beiratkozási idő­szak befejezése után írattak be. Az oktatási minisztérium háttér- intézményei rögzítik az iskolák tanulói létszámát (az adatokat késő ősszel hozzák nyilvános­ságra), ám ezekben a statiszti­kákban a szlovák-magyar közös igazgatású intézmények eseté­ben (tíz magyarra egy közös igazgatású jut) nem lehet meg­határozni, hányán járnak, ma­gyar osztályokba. Ráadásul a beíratottak és az iskolakezdők statisztikája az évismétlők miatt sem fedi egymást. Egyébként az összes adat azt mutatja, hogy az utóbbi évek­ben statisztikailag nem csök­kent a magyar kiselsősök száma. Ennek két oka lehet: egyrészt az utóbbi évtizedben nőtt a szüle­tések száma, a „baby boom” hul­lámok pedig hat évvel később mutatkoznak meg az iskolák­ban. Másrészt a Magyarország­ról érkező beiratkozási támoga­tások miatt nőhetett a magyar iskolába íratott roma gyerekek száma és aránya. A viszonylag biztató beirat­kozási adatok ellenére a követ­kező hónapok kulcsfontosságú­ak lesznek a honi magyar okta­tásügy szempontjából. A ma­gyar intézmények túlnyomó többsége ugyanis kisiskolának számít, viszonylag kevés tanu­lóval, így a tavaly decemberben elfogadott új közoktatási tör­vény alapján veszélybe kerül­het: bezárás vagy összevonás fenyegeti. Emiatt külön tétje is van most a novemberi önkor­mányzati választásnak. Az iskolákat és a tanulókat a ma kezdődő tanévben több új­donság is várja, ráadásul az új miniszter több törvénymódosí­tást ígér karácsonyig. Ezekről a második oldalon számolunk be részletesen. Nyugati szankciók Dúl a háború, de Fico vétózna Kijev/Brüsszel. Kijev sze­rint az ukrán hadsereg már felszabadította volna a szaka­dárok által megszállt terüle­teket, ha az orosz hadsereg nem lép közbe. Szavai szerint most az orosz hadsereg elleni védekezésre kell készülniük, amely már Ukrajna egyéb ré­szeit is el akarja foglalni. A Kreml a reguláris orosz had­sereg teljes körű inváziójára váltott a Donyec-medencé- ben, és már Ukrajna egyéb ré­szeit is el akarja foglalni” - közölte Valerij Heletej ukrán védelmi miniszter. Szavai sze­rint olyan méretű háborúval áll szemben Ukrajna, amelyet a II. világháború óta nem lá­tott Európa, s az áldozatok számát hamarosan nem szá­zakban, hanem tízezrekben fogják számolni. Robert Fico miniszterelnök „értelmetlennek és a kívánttal ellentétes hatást kiváltónak” nevezte az Oroszország elleni büntetőintézkedéseket, és az­zal fenyegetőzött, hogy meg­vétózza az esetleges újabb szankciókat. „Fenntartom ma­gunknak a jogot, hogy megvé­tózzuk azokat a javaslatokat, amelyek ártanak Szlovákia nemzeti érdekeinek” - jelen­tette ki Fico. Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke azt mondta: az Európai Tanács készen áll, hogy további jelen­tős lépéseket tegyen Oroszor­szág ellen. Angela Merkel német kancellár pedig sajtótá­jékoztatón jelentette be: ha a napokban nem javul a hely­zet, akkor újabb uniós szank­ciókat fognak elrendelni Oroszországgal szemben. Orbán Viktor magyar mi­niszterelnök azt mondta, „ön­becsapás azt állítani, hogy az EU szankciós politikája sike­res, hogy ennek folytatása elegendő, és meg fogja oldani a konfliktust”. (MTI) 771335 705021 3 6 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS USD GBP CZK HUF PLN HRK ▼ A ▲ T ▼ Y Nyugaton ősz, keleten késő nyári idő Rebeka, Telefon: 1,3133 0,7902 27,738 314,25 4,2082 7,6135 A hőmérséklet csúcsértéke 21 és 27 fok között alakul. Dorina 02/323 77 777

Next

/
Oldalképek
Tartalom