Új Szó, 2014. január (67. évfolyam, 1-25. szám)

2014-01-18 / 14. szám, szombat

PRESSZÓ ■ 2014. JANUÁR 18. www.ujszo.com INTERJÚ Idén El Greco előtt tiszteleg Spanyolország M adridi és tole- dói kiállítások­kal tiszteleg El Greco emléke előtt idén Spa­nyolország a három évszázadon át félreismert festő halálának 400. év­fordulója alkalmából. „Rendkívül becsvágyó program­ról van szó” - mondta az El Gre­co Alapítvány elnöke, Gregorio Maranon, bemutatva a megemlé­kezés tervét, amelynek keretében a két nagy kiállításon kívül kon­certeket, színházi előadásokat és a festőről szóló kutatások megjelen­tetését is tervezik. Az év két fontos kiállításával, ame­lyeket Toledóban és a madridi Pradóban tartanak, „El Greco alak­jának száz évvel ezelőtti újjászületé­séről és az általa gyakorolt hatalmas hatásról kívánunk tanúbizonyságot adni” - tette hozzá az elnök. El Greco - eredeti nevén Dome- nikosz Theotokopoulosz - 1541- ben született Krétán, Itáliában tanulta a festészetet, majd Toledó­ban telepedett le. Ebben a spanyol nagyvárosban halt meg 1614. ápri­lis 7-én. Műhelyéből számos nemes képmása került ki, valamint több vallási témájú nagy kép, köztük azok, amelyek a toledói székesegy­házat ékesítik. Halála után feledésbe merült élet­műve, amelyet az elnyújtott alakok tettek jellegzetessé. „Három évszá­zad alatt teljes ismeredenség fedte, mintha soha nem is létezett volna” w Három évszázad alatt teljes ismeretlenség fedte...- hangsúlyozta Gregorio Maranon, aki emlékeztetett arra, hogy a 19. század végén maroknyi értelmiségi „támasztotta fel”. ,Az elmúlt száz év alatt meglepő jelenség tanúi voltunk. (El Greco) az egyik legnagyobb mester lett, aki valaha is rányomta a pecsétjét a 20. század festészetére. Az impresszio­nistáktól Picassón át Jackson Pol- lockig valamennyien merítettek az életművéből” - tette hozzá. A mester által gyakorolt hatást az El Greco és a modern festészet című kiállítás mutatja be, amely június 24-től október 5-ig lesz látható a madridi Prado Múzeumban, ahol márciustól júniusig a festő szemé­lyes könyvtárában talált könyveket Toledóban a világ legnagyobb mú­zeumából származó 80 művet állít­ják ki március 14-től június 14-ig a Toledói El Greco című kiállításon, amely mellett a város templomait díszítő El Greco-alkotások is meg­tekinthetők. Egy másik kiállítás El Greco és tanítványai több művét mutatja be. (MTI) El Greco önarcképe (1604) (Fotó: SITA/AP, wikimedia) MAGYAR FESTŐK Híres író volt (Thomas) GULÄCSY LAJOS A festő (teljes nevén Gulácsy Lajos Kálmán) lényegében autodidakta volt. Már 1899-ben be­mutatták A szegénység laka című képét a Műcsarnokban. Pesten a Mintarajziskolában tanult két félévet, 1900-1901-ben, 1902-ben Rómában, majd Firenzében, 1906-ban Párizsban járt tanulmányúton. Többször visszatért Olaszországba. Számos képén festette meg az olasz városok középkori, reneszánsz hangulatát. Első gyűjteményes kiállítását az Uránia mükereskedésben mutatta be Márffy Ödön képeivel együtt 1907-ben. 1908-ban kapta meg a Ferenc József-díjat, mely 4000 korona juta­lommal járt. 1909-ben Nagyváradon állította ki műveit a MIÉNK és a nagybányai iskola festőivel, Rippl-Rónai József, Berény Róbert, Czigány Dezső, Czóbel Béla, Kernstok Károly és Tihanyi Lajos képeivel. Díszlet- és kosztümterveivel is sikert aratott, 1905-ben a Thália Társaság llásd: Alma Tadema: A láthatatlan kormányos című színművéhez), 1912-ben az Új Színpad számára készített dísz­leteket és jelmezeket (Strindberg: Hattyúvár című színművéhez). Mint grafikus is figyelemre méltó. Leghíresebb a Francesca da Rimini és Paolo Malatesta című akvarellje 1903-ból, e művét egyszerűen Francesca és Paolo címen emlegetik. A háború kitörésekor Velencében idegrend­szere összeroppant, s ettől kezdve jobbára az idegszanatóriumok, 1917-től pedig haláláig el­megyógyintézet lakója volt. Festészetének véget vetett 1924-ben bekövetkezett vaksága. A legtöbb, amit eddig kifizettek egy Gulácsy- képért, 120 millió forint volt. A púpos vénkisasszony régi emlékeit meséli Herbertnek című festménye rekord leütési áron kelt el 2007-ben egy árverésen. (Fotók: a művész albumából) Bírom az iramot A blues magyar királyaként is emlegetik rajongói Deák Bili Gyulát. A nem éppen pacsirtahangú énekes, 2011-ben súlyos szívproblémákkal került kórházba, ennek azonban már nyoma sincs az énekes mindennapjaiban. Életéről, munkájáról beszélgettem „Bili kapitánnyal”. A közelmúltban ün­nepelte a 65. szüle­tésnapját. Mennyi­re zavarja a kora, ha egyáltalán zavarja? Miért is zavarna, az évek múlása ellen semmit nem tehetünk. Eset­leg az életvitelt befolyásolhatjuk. Gondolok itt az egészséges táplál­kozásra, a cigarettamentes és moz­gásban gazdag életvitelre. Régebben szeretett az éjszaká­ban „huncutkodni”. Ezen most változtatott? Kénytelen voltam. A szívinfark­tusom óta valóban jó fiú lettem. Kevesebbet cigarettázom, és az alkoholt is szinte csak kóstolga­tom. Véleményem szerint ennek meg is lett az eredménye, ugyanis mintha tisztább lenne a hangom, mint korábban volt. A munkám mennyiségéből ugyanakkor nem engedek, imádom a zenélést, ami számomra több mint orvosság. A lényeg, hogy a hirtelen jött szív- problémám nagyon megijesztett, ezért is lettem óvatosabb. Fogytam húsz kilót, rendszeresen járok el­lenőrzésre, minden eredményem rendben van, bírom az iramot. Ha jól emlékszem, egy év telt el azóta, hogy komoly szívprob­lémái voltak, szinte az egész ország aggódott önért. Nem be­szélek mellé, állítólag közel járt a halálhoz. Tudom, elmondták, és olvastam a „tragédiámról” szóló lapokat is. Saját bőrömön tapasztalhattam, hogy a média mennyire szenzáció- hajhász és mennyire képes elferdí­teni a dolgokat. Annyi azért igaz, hogy valóban komoly baj volt a szívemmel, de a kezelőorvosaim alapos munkát végezve rendbe hoztak Ami pedig az emberek aggódását illeti, természetesen na­gyon jólesett. Hogyan ünnepli a születésna­pokat? Mondjam azt, hogy öregesen? Ugyanis megvan már ennek is a régen bevált ceremóniája. Családi körben zajlik az egész. Általában el­megyünk a kedvenc éttermünkbe vacsorázni. Természetesen ilyenkor a torta sem maradhat ki, a sláger nálam a tiramisu és az orosz krém­torta. Ezeket a finomságokat, való­di csemegéket általában felváltva kapom. Születésnapjaimon csak az szokott zavarni, hogy a cukrász mindig lebeszéli a családtagokat arról, hogy annyi száll gyertyát te­gyenek rá, ahány éves vagyok. Állí­tólag annyi gyertya nem férne már a tetejére, ezért maradnak már csak a számos gyertyák. Tavaly augusztusban mutatták be újra az István, a király dara­bot Alföldi Róbert sok vihart kavart rendezésében. Az eredeti változatban ön egy legendás tál­tost, Totdát alakította. Számom­ra Deák Bili Gyula hiányzott ebből a szerepből. Köszönöm, ha valóban így érezte, de mondhatom azt is, minden nagyképűség nélkül, hogy ezt több ismerősöm is megjegyezte. Az is az igazsághoz tartozik, hogy egyálta­lán nem hívtak, nem kerestek a producerek emiatt. Talán tudták ők is jól, hogy csak akkor vállal­tam volna, ha az eredeti figurát alakíthatom. Most nagyképűnek tűnhetek: a meglátásom szerint senki nem tudta a dalaimat any- nyira hatásosan, szívbemarkolóan elénekelni, mint én. Azt olvastam, hogy Deák Bili Gyulát a kereskedelmi televíziók mentornak, zsűritagnak hívták, és ezt a felkérést nem vállalta el. Miért? Figyelek arra, hogy mihez adom a nevemet. Jól emlékszik, tényleg hívtak az X-Faktorba és a Voice­ba is, de én visszautasítottam ezeket a felkéréseket, mert nem szeretem ezeket a műsorokat. Az egészet népbutításának tartom. Celebeknek való és nem nekem. Azt a rengeteg pénzt, amit cse­rébe kínáltak, simán el tudtam volna költeni valamire, de én in­kább ember akartam továbbra is maradni. A sikereimet munkával értem el, és azt sem akartam, hogy a zsűritagságom miatt kerüljek a bulvársajtó címlapjaira. Tehetséges labdarúgó volt fiatal­korában, az élet fintora, hogy a lábát amputálták. Rémálomnak tűnik még most is ez az egész, ami velem 11 évesen meg­történt. Egy rutin műtérnek induló, rossz orvosi beavatkozás végződött számomra ilyen tragikusan. Ször­nyű volt az a pillanat, amikor a mű­tét után felébredtem. Nem tudtam először, hogy szüleim miért sírnak olyan rettenetesen az ágyamnál. Hi­ába voltam csak 11 éves, éreztem, valami nagy baj történhetett. A ta­karómat felhajtottam, akkor vettem észre, hogy nincs lábam. Rögtön elájultam. Akkoriban a Fradi kö- lyökben fociztam, és állítólag tehet­ségnek tartottak Gyermekként nehéz volt feldol­goznia saját tragédiáját? Más sorstársaim fejébe nem tudok belelátni, de gyermekként talán kicsit könnyebb. Hatalmas erőt adott az is, hogy fiatalon tagja le­hettem a kőbányai Sztár együttes­nek, ahol külföldi dalok éneklésével kezdődött a jelenlegi pályafutásom. Több zenekart is alapítottam, és szeretem nagyon a kihívásokat. Hiába vagyok sérült ember, nincs időm arra, hogy sajnáljam ma­gam. Ilyen vagyok, és ezt kell el­fogadnom. A sors, amit elvett, azt többszörösen visszaadta azzal, hogy népszerű és sikeres embernek tart­hatom magam. Valamennyi kedves olvasónak is ezt üzenem: minden bajt igenis le lehet és le kell küzde­ni. A fájdalom legjobb orvossága az előretekintés és a kitűzött célok megvalósítása. Unatkozni pedig nem szabad, mert az ember elkezd csak a saját bajával foglalkozni. Mit tervez erre az esztendőre? Terveimben szerepel egy új CD kiadása és a sok-sok felkérésnek a teljesítése. Rövidebben, munka, munka, munka. Albert József

Next

/
Oldalképek
Tartalom