Új Szó, 2010. június (63. évfolyam, 124-149. szám)

2010-06-05 / 128. szám, szombat

120 táncosé émka-uiném befektetőket. i váija a szlovák szlovák külügyminisztérium tegnapi közleménye Interjú a pártelnökökkel 4-5. oldal 2010. június 5., szombat Ára 0,45 € (előfizetőknek 0,40 € ) 63. évfolyam, 128. szám www.ujszo.com Több várost is elöntött az ár, az uniótól kérünk pénzt A kampányt is elvitte a víz Május elsejei felvonulást rendezett az SNS június negyedikén Kétféle Trianon Komáromban Komárom. Mintegy 500 pártszimpatizánst szállított tegnap buszokkal Zsolnáról és más északi városokból Komáromba a Szlovák Nemzeti Párt (SNS), hogy meghallgassák Ján Slota szónoklatát a nemzetiekTrianon-konferenciáján, majd részt vegyenek a magyar határon elhelyezett Trianon-emlékmű felavatásán. Robert Fico kormányfő is Komáromba készült, ám a rendkívüli árvízhelyzet miatt nem vett részt az esemé­nyen - ugyanis az ország kétharmadán árvíz pusztít. Slota tegnap megmutatta, ki a legény a gáton (Somogyi Tibor felvétele) ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Reggelre már állt a márvány em­lékoszlop a szlovák-magyar hatá­ron, és leleplezéséig rendőrök őriz­ték. Az egykori vámház ablakában „Hol a határ a vulgarizmusban?, Hol a határ a korrupcióban?, Hol a határ a faliújságtenderekben?, Hol a határ a részeges hazafiasság­ban?” feliratokat lehetett olvasni. Délelőttől fokozott rendőri jelenlét volt az egész városban, a hídra ve­zető utcán végig a határátkelőig rendőrök posztoltak. Az SNS „tu­dományos konferenciája” a nemze­tiek kampányrendezvénye volt, amelyen Ján Slota pártelnök, Ján Mikolaj és Anna Belousovová alel- nökök is szónokoltak, a hallgatóság pedig időnként heves tetszésnyil­vánításba fogott. Slota azt mondta, nem érti, a magyarok miért beszél­nek Trianon-traumáról, amikor békeszerződés született. „Örülniük kellene, hiszen a magyarok számá­ra is önálló állam létrejöttét jelen­tette Trianon” - fejtegette Slota. Jozef Čemek, a Matica slovenská helyi elnöke elhatárolódott az eseménytől, és sajnálatosnak ne­vezte, hogy a konferencián - amelynek a székházuk adott ott­hont - a SNS zászlók mellett ott lengett a Matica zászlaja is. „Mikul- turális szervezet vagyunk, ez pedig politikai rendezvény” - tette hozzá. Fél kettőkor a rendőrség teljes szélességben lezárta a hídra vezető utat, és SNS-es zászlótenger alatt vonultak Slotáék hívei az emlékmű felavatására. A komáromiakat azonban nem érdekelte az erőde­monstráció, néhány járókelő kö­vette csak figyelemmel az akciót, az emlékműavatáson egy-két halk fu- jolás hangzott fel. „Ezzel az emlékművel adjuk tudtára a Fi­desznek és a Jobbiknak, hogy ez szlovák terület, mindig is az volt, mert mi, szlovákok élünk itt ezeröt­száz éve” - hangoztatta Slota az Er- zsébet-hídon. - mondta Slota. Az emlékművön olvasható szöveg megegyezik a csütörtökön Po­zsonyban, a főposta épületén elhe­lyezett tábla szövegével. Újságírói kérdésre, hogy van-e engedélyük az emlékoszlop felállítására, Slota igennel válaszolt, és hozzátette, nem érti, miért ez a legfontosabb a média számára. Kijelentette, a Szlovák Útkezelő Vállalattól van engedélyük, és nincs szükségük a város beleegyezésére, mert az emlékműnek nincs talapzata. Bastrnák Tibor polgármester le­szögezte, a város nem adott ki en­gedélyt, ezért vagy az SNS, vagy az útkezelőség törvényt sértett. Délután háromnegyed hétkor felavatták a református templom kertjében a Trianon-emlékművet. Az akciót a Te Ügyed Kör polgári társulás kezdeményezte. Az emlékmű felavatását református istentisztelet előzte meg, amelyen magyarországi és erdélyi résztve­vők is jelen voltak. Az emlékmű le­leplezése előtt Gaál László tanár szavalt verset és Korpás Éva éne­kelt népdalokat. Raffay Ernő tör­ténész, Trianon-kutató, a 90 évvel ezelőtt aláírt szerződést a nagyha­talmak Magyarország ellen való összeesküvésének nevezte. Néze­te szerint Jugoszlávia és Cseh­szlovákia felbomlása annak a bi­zonyítéka, hogy a szerződés nem életképes. Kitért arra is, hogy egyes pártok Szlovákiában az együttműködés pártjának nevezik magukat. „Ha Zrínyi annak idején az együttműködést választotta volna, akkor ma nem tartanánk itt, ahol ma tartunk. Van akikkel nem érdemes együttműködni.“ Feszty Zsolt az akció kezdemé­nyezője történelmi eseménynek nevezte, hogy a református temp­lom teret adott ennek a megemlé­kezésnek. Sólyom László magyar államfő az évforduló alkalmából tartott tegnapi parlamenti emlékülésen azt mondta: Magyarország léte maga kell ahhoz, hogy a nemzet­részek kivívják jogaikat és megfe­lelő státuszukat országaikban. Hozzátette, „magának Magyaror­szágnak is használnia kell a nem­zetközi jog minden eszközét ki­sebbségeink védelmében”. Részletek a 2. oldalon. Szalon mellékletünkben három oldalon történészek véleményét olvas­hatják a trianoni békeszerződés­ről. (vkm, vps, mti) ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Szinte az egész or­szágban katasztrofális a helyzet, városok, falvak vannak víz alatt, még mindig nagyon sok települést fenyeget az ár, lakóházak, gazda­sági épületek, hidak, utak, víz- és gázvezetékek rongálódtak meg or­szágszerte, közel 1200 embert eva­kuálni kellett lakhelyéről. Sok út járhataüan, mind a közúti, mind a vasúti közlekedés akadozik, a Kassa-Pozsony szakaszon tegnap öt órát is késtek a vonatok, mert Sá­roskőszegnél (Kysak) alámosta a víz az egyik sínpárt, este átmeneti­leg teljesen leállt a közlekedés. Több mint 2500 ember kitelepí­tését rendelték el a Rimaszombati járás falvaiból, ám közülük csak néhány száz személyt evakuáltak, a kaotikus körülmények miatt so­kan visszatértek házaikba, mivel hiába várták, hogy elszállítsák őket. A kassai régióban szinte mindenütt romlott a helyzet; mindenhol földcsuszamlások vannak, utakat zártak le, a víz el­öntötte a kerteket és a pincéket. Kritikus a helyzet a Bódva mentén. Rendkívüli helyzetet hirdettek Északkelet-Szlovákiában, Kés­márk, Lőcse, Eperjes, Igló, Ólubló és Bártfa egy része víz alatt van. Nyugat-Szlovákiában sem jobb a helyzet. Ipolyszalka és Letkés kö­zött az Ipoly magas vízállása miatt szünetel a határforgalom. Ipoly­ságon összeült a válságstáb, közel 2500 ember evakuálására készül­tek fel, a város egy részében megszűnt az ivóvíz- és gázellátás, a kórház már csak a legszükségesebb tevékenységeket végzi el. Pár­kányban a szlovák alapiskola teg­nap evakuálta Kovácspatakon üdü­lő diákjait, mert a Duna mára vár­hatóan elönti a Kövesd és Helemba közti útszakaszt. A Dunaszerdahe- lyi járásban is utakat kellett lezárni, nem lehet közlekedni Vásárát és Nádszeg között. Komoly károkat okoz az árvíz Pozsonyepeijesen, a Kis-Duna középső szakasza men­tén épült üdülőövezetekben. Több tucatnyi hétvégi ház áll vízben. A kormány 25 millió eurót külö­nített el a lakosságot ért károk ren­dezésére, Robert Fico miniszterel­nök szerint ezt a pénzt már a jövő héten megkaphatnák az érintettek, ennek technikai részleteiről a mai rendkívüli kormányülésen dönte­nek. A kormányfő Brüsszelhez for­dul, bízik abban, hogy az uniótól is kaphatunk pénzt a közterületeket ért károk helyreállítására. Arra a kérdésre, hogy az országos árvíz miatt elhalaszthatnák-e a jövő heti parlamenti választásokat, annyit mondott, ezen nem gondolkodnak. Több párt, így az SDKÚ, a KDH és a Smer is szünetelteti kampányren­dezvényeit. Az MKP számlát nyitott az árvízkárosultak megsegítésére, a Híd a központi kampányrendez­vényein gyűjtést szervez ajelöltek, művészek és a közönség között. Részletek a 6. és 7. oldalon, (sán) A meteorológiai intézet tegnap esti árvíztérképe. A piros szín a harmad­fokú készültséget jelöli. (Forrás: SHMU) FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS „Aki az egységes magyar politizálás ellen lép fel, politikai hulla lesz (Bugár Béla, 2005, OT-ülés) IDŐJÁRÁS Derült ég, elvétve zápor A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. MP910900 NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Telefon: Fatime 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom