Új Szó, 2010. február (63. évfolyam, 25-48. szám)

2010-02-01 / 25. szám, hétfő

A nap száma: tavaly a hazai bankok összesített tiszta nyeresége 278.75 millió euro UISZO Miért büntetik a rendőrök a villogást? Autó-Motor 9—10. oldal volt 2010. február 1., hétfő Ára 0,45 € -13,56 Sk (előfizetőknek 0,40€ -12,05 Sk) • 63. évfolyam, 25. szám www.ujszo.com 8. oldal Gondoljunk gyerekünk anyagi jövőjére A betétkönyv helyett az életbiztosítás és a lakás-takarékpénztár került előtérbe 13. oldal Federer 3 év után nyert az Australian Openen A Melbourne-i tenisztorna női győztese Serena Williams lett A nap mondata: Nyilvánvaló, hogy tudok úgy sírni, mint ő, de a teniszben még nem értem fel a szintjére. Andy Murray, miután Roger Federerrel szemben elvesztette a teniszdöntőt A fogászati rendelőre júniustól vonatkozó új előírások drágíthatják az orvosi beavatkozást Megfúrja pénztárcánkat a fogtömés Pozsony. A fogászati kezelések ára rövidesen emelkedhet, az egyes beavatkozások 5-6 euróval kerülhetnek többe. Ennek oka, hogy a rendelőket júniusig kötelezően fel kell szerelni a műszereket sterilizáló berendezéssel, ráadásul a szigorúbb higiéniai előírások miatt tovább ülhetünk a váróteremben. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ A júniustól kötelező műszer-ste­rilizáló berendezés ára Ján Gašič, a Szlovákiai Fogorvosok Kamarájá­nak (SKZL) elnöke szerint elérheti aló 600 eurót is. A fogorvosi ren­delők költségvetését alaposan megterhelő beruházás a drágább fogászati beavatkozások formájá­ban csapódik le, a pácienseknek á többletköltségeket saját zsebből kell állniuk. Jozef Fábry, a kamara alelnöke úgy becsüli, hogy a klien­sek költségei átlagosan 5-6 euró­val emelkedhetnek. A sterilizáló berendezésen kívül ugyanis to­vábbi kiadásokkal számolhatnak. A szigorodó előírások következ­ményeként minden egyes páciens után a teljes fogfúró-berendezést ki kell tisztítani. Ez egyrészt idő- veszteséget jelent, ami a váróter­mekben torlódást okozhat, más­részt a fúrófejek állandó sterilizá­lása csökkenti azok élettartamát, ami többletkiadást jelent a rende­lők számára. A német tapasztala­tok szerint a gépek fertőtlenítésé­nek ideje a szokványos 10 perc he­lyett 17-20 percre nőhet. Lenka Šramková, a Közegész­ségügyi Hivatal szóvivője szerint mindezeket az intézkedéseket a páciensek biztonsága érdekében hozzák. „így megelőzhető, hogy az orvosi műszerek útján a fertő­zés egyik kliensről a másikra ter­jedjen” - magyarázta Šramková. Ján Gašič viszont úgy véli, a hiva­tal túlbuzgó, „például Csehor­szágban is elegendő a berendezé­sek szokványos fertőtlenítése”. Zuzana Čižmáriková, az egész­ségügyi minisztérium szóvivője viszont azt nem érti, miért lepőd­tek meg a fogorvosok. „Az érintet­tek 2008 októbere óta tudják, hogy rendelőiket fel kell szerelni a sterilizáló berendezéssel. Vagyis a minisztérium elég időt adott ne­kik arra, hogy megfeleljenek a kí­vánalmaknak. Sajnáljuk, hogy ha a színvonalasabb szolgáltatás a fogorvosi kamara szerint maga­sabb árakban csapódik le” - mondta a szóvivő. A képhez hozzátartozik, hogy tavaly októberben már emelke­dett a foghíd, a fogkorona és más fogprotézis ára. (t, Hn, só) NAHÁT Vagyontérő szivarcsikk London. Egy angliai árveré­sen a 400 eurós kikiáltási árat 5200-ra felsrófolva lett Wins­ton Churchill egy félig elszí­vott szivarjának tulajdonosa egy gyűjtő. A brit kormányfő 1941-ben gyújtott rá a most vagyont érő szivarra, csak ezt egy kezdődő kormányülés mi­att nem szívta végig. A politi­kus otthagyta a folyosón, a hi­vatalának otthont adó Dow­ning Street 10-ben, ahol a személyzet egy tagja eltette emlékbe. Most az örököse jó­voltából került kalapács alá a becses csikk. (MTI) Csak néznek, mint a (tér)hatású moziban. Tegnap a sporttörténelemben először 3D-technológiával közvetítették a Premier League slágermeccsä, az Arsenal-Manchester United labdarúgó-mérkőzést. (TASR/AP-felvétel) A fontos pártok közül elsőként a Kereszténydemokrata Mozgalom állította össze a parlamenti választásokon induló jelöltjeinek listáját A három legerősebb párt egyikévé szeretne válni a KDH ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. A három legerősebb párt egyike szeretne lenni a KDH - jelentette ki a Kereszténydemokra­ta Mozgalom tanácsának szombati, jelöltállító ülését követően Ján Figel pártelnök. Az előző pártel­nök, Pavol Hrušovský ennél konk­rétabban is fogalmazott: a korrup­ció ellen harcoló KDH arra törek­szik, hogy a mostani 14 helyett leg­alább 20 mandátumot szerezzen a 150 fős parlamentben. Az első par­lamenti pártként a júniusi választá­sokra jelöltek listáját összeállító KDH élén Ján Figel pártelnök áll. Ót a frakcióvezető Pavol Hrušovský követi, a harmadik pedig Dániel Lipšic alelnök, volt igazságügy-mi­niszter. A párt képviselőjelölt-listá­jának további sorrendje: 4. Július Brocka, 5. Mária Sabolová, 6. Jana Žitŕafcá, 7. Anton Marcinčin, 8. Ivafflnliarik, 9. Pavol Abrhan, 10. MaOjFronc, 11. JánHudacký, 12. Peter Muránsky, 13. Andrej Ďurkovský, 14. Alojz Pridal, 15. Jú­lius Stanko, a 20. helyen pedig az ismert alkotmányjogász, Radoslav Procházka található, aki újoncnak mondható a politikában, mint ahogy a 19. helyen szereplő, eddig a rádió tanácsában tevékenykedő Mária Hlucháúová is. A KDH „fene­gyerekét”, Peter Gabura képviselőt nem vette fel a listára. Hrušovský a korrupció elleni küzdelmet tekinti pártja egyik legfontosabb felada­tának. „Meg akarjuk akadályozni, hogy a pénzügyi csoportok kerítsék hatalmukba az országot” - hangsú­lyozta, hozzátéve: ,A keresztény- demokraták tiszták, bátrak és igaz- ságosakszeretnéneklenni.” (s, t) Folytatódik az útblokád Éjféltől újra sztrájkolnak Pozsony. A kormány engedmé­nye ellenére éjféltől ismét sztrájkba kezdtek az elektronikus útdíj rend­szerét bíráló fuvarozók. A tünteté­seket Pozsonyba és Kassára össz­pontosítják. „Visszatérünk oda, ahonnan január elején elmentünk, a fővárosi Rožňavská utcára. És ad­dig nem távozunk, amíg az utolsó pontig nem teljesítik követel­éseinket” -jelentette ki tegnap Ja­roslav Polaček, a Szlovák Fuvaro­zók Szövetségének (UNAS) képvi­selője. Főleg azt akarják elérni, hogy a jelenlegi 1500-ról 333 km-re csökkentsék azoknak az I. osztályú utaknak a hosszát, amelyek hasz­nálatáért fizetni kell. Polaček hangsúlyozta: az útdíjra már ráfi­zettek a lakosok, hiszen több busz­járaton megemelték az árakat. A sztrájk részleteiről annyit mondott, a városok lakóit nem fogják korlá­tozni. „Figyelmeztetünk arra, a legalacsonyabb keresettel rendel­kező szlovákok fizetik Európában a legdrágább útdíjať’-mondta. (s) Perelné Magyarországot Belousovová újabb kirohanása Pozsony. Nemzetközi bírósá­gon kellene Szlovákiának bepe­relnie Magyarországot amiatt, hogy 50 millió forintos nyelvala­pot hozott létre, amelyből kifizetik a szlovák nyelvtörvény megsérté­sért kiszabott büntetéseket, jelen­tette ki a Szlovák Televízióban An­na Belousovová, a Szlovák Nemze­ti Párt alelnöke. „Ez rosszabb, mint a belügyekbe való beavatkozás. Egy idegen állam arra buzdítja egy szomszédos állam lakosságát, hogy ne tartsa be a törvényeket. A Magyar Köztársaság polgári enge­detlenségre buzdít Szlovákiában” - mondta Belousovová az 5 perc múlva 12 című műsorban. Anna Belousovová a műsorban azt is ki­jelentette: meg kellene szüntetni a komáromi Selye János Egyetemet, mert az „fölösleges luxus”, s máris lenne pénz például a munkanélkü­li-segély időtartamának meg­hosszabbítására. (sán) AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK EURÓ ^ időjárás NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS II Ilii 7713 ll|l 35 70 HŰI 501^ | 05 Ilii USD GBP CZK HUF PLN HRK ▼ ▼▼▼▼▼ A végleges átváltási kurzus Mérsékelten felhős idő Telefon: [ II lllll 1,3966 0,8665 26,223 271,15 4,0463 7,3150 1 euró = 30,126 korona A hőmérséklet -6 és 1 fok között alakul. Ignác 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom