Új Szó, 2010. január (63. évfolyam, 1-24. szám)

2010-01-02 / 1. szám, szombat

A nap száma: . a' válságból való kilábalás éve lesz Média, színvonal, hatalom SZALON, 10-11. oldal UT SZÓ Rejtvények a hét végére Színes melléklet 2010. január 2., szombat Ára 0,45 € -13,56 Sk (előfizetőknek 0,40€ -12,05 Sk) • 63. évfolyam, 1. szám www.ujszo.com Szombati vendég: Pavel Šporcl Magyar szerzemények is szerepelnek új albumán 8. oldal Dakar — Afrika és magyarok nélkül Harminckettedik alkalommal rendezik meg a mai időmérővel rajtoló neves ralit 18. oldal A nap mondata: A mai időkben a pénz megaláz minket. Idegen érdekek szolgálójává tesz. Ivan Gašparovič köztársasági elnök Tegnap éjfél óta működik a fuvarozást érezhetően drágító elektronikus útdíj-rendszer Az új év új kiadási tétele az útdíj Pozsony. Tegnap érvénybe lépett az elektronikus útdíj kötele­ző fizetéséről szóló döntés. A 3,5 tonnánál nehezebb járművek számára több mint 2000 kilométernyi autópálya, gyorsforgalmi út és I. osztályú út vált január 1-től fizetőssé. Az első napon érdemi fennakadások nem voltak, bár néhá- nyan megpróbálták kijátszani a rendszert - sikertelenül. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ „Közvetlenül az elektronikus útdíjrendszer beindításának rajtja előtt 58 ezer fuvarozó regisztrál­tatta magát a rendszerben, mi­közben a rendszer problémamen­tes rajtjához és üzemeltetéséhez 60 ezer bejelentkező kellene” - közölte Lenka Lendacká, az útdíj­rendszert üzemeltető SkyToll tár­saság szóvivője. A 3,5 tonnánál nehezebb járművek számára összesen 2032 kilométernyi út­szakasz - ebből 397 km autópá­lya, 173 km gyorsforgalmi út és 1461 km I. osztályú út - vált teg­naptól fizetőssé. A mintegy 200 főt számláló, speciális mérőmű­szerekkel felszerelkezett sztráda­rendőrség máris megkezdte a jár­őrözést. A Szlovák Rádió infor­mációi szerint az első napon alig 600 fuvarozó használta az útdíj rendszerét. Néhányan megpró­bálták kijátszani, ám a rendőrök éberek voltak. Egyébként nem ér­demes kísérletezni, mert a pénz­bírság felső határa 1655 euró. A Nemzeti Autópálya-társaság (NDS) idén 165 millió euró bevé­telt vár az útvámból, ami jövőre 181 millió euróra emelkedhet. Jaroslav Poláček, a kisebb fuva­rozókat tömörítő érdekvédelmi szervezet vezetője közölte, a te­herfuvarozást rendkívüli módon megdrágító elektronikus útdíj el­leni tiltakozásul nem mondtak le a benzinkutak január 4-i blokád­járól, a megmozdulás reggel 6 órakor kezdődik - ennek részlete­it várhatóan ma tisztázzák. Peter Halabrín, a közúti fuvarozókat tömörítő ČESMAD szervezet el­nöke is elismeri az új rendszer ár­drágító hatását. „Egy Pozsony és Zsolna között közlekedő 40 ton­nás kamion vezetője eddig évente 907 eurót fizetett a sztrádamatri­cáért. Az útdíj miatt ez az összeg 14-16 ezer euróra ugrik, ami el­képesztő növekedés” - mondta Halabrín. (č, t, shz) Kedves Olvasó! Az új év nem mindig hoz jó hí­reket. Agyártási és a terjeszté­si költségek növekedése miatt idén minimális áremelést va­gyunk kénytelenek végrehaj­tani. Minden lapszámunk ára ötcenttelemelkedik, deelőjtze- tőink még így is öt centtel ol­csóbban jutnak hozzá la­punkhoz, mint az Új Szó vá­sárlói. Az áremelés sohasem jó hír. Mégis reméljük, nem pár­tolnak el tőlünk. Mindent megteszünk ezért, s igyekszünk olyan lapot készíteni, amely továbbra is azzal foglalkozik, ami Önt érdekli és érinti, ked­ves Olvasó. Még egyszer kívá­nunk jó híreket, és sikerekben gazdagújévet! Aszerk. Pazar látványossággal búcsúztatta Pozsony az utóbbi időszak legrosszabb évét. A főváros Duna feletti tűzijátéka 15 ezer euróba került. (TASR-felv Pirotechnikai újdonságokkal fűszerezett tűzijátékok; éjszakai fürdőzés Besztercebánya szívében; utcai diszkók a nagyobb városokban Válsággal dacoló parádézás - alig okoztak sérülést a petárdák UJ SZO-OSSZEFOGLALO Pozsony/Kassa/Besztercebá- nya/Nyitra. Kevesebb külföldi szilveszterező Pozsonyban, vál­sággal dacoló parádézás, hideg vízben megmártózó jegesmedvék dermesztő látványa - ezrek várták az újévet utcai mulatozással a fővá­rosban és a megyei székhelyeken. Szerencsére az ünneplés, a petár- dázás nem vezetett sok balesethez (a legsúlyosabb eset Liptószent- miklóson történt), csupán a túlzott alkoholfogyasztás okozott egye- seknekfejfájást. Pozsonyban több tízezres nem­zetközi ünneplősereg verődött össze a belvárosban. S bár most a korábbi évekhez képest kevesebb külföldi érkezett, sok olasz, német és lengyel szót lehetett hallani. A horvátok, szlovének száma meg­csappant. A helyi önkormányzat tűzijátéka 15 ezer euróba került, a másik, hasonló parádét magán- személy finanszírozta. Akörülbelül tízperces városi petárdás parádét a Duna két partjáról indították egyidejűleg: az egyiket Ligetfalu városrészből, a másikat a várból. A Fő és a Hviezdoslav téren ismert együttesek, énekesek szórakoztat­ták a nagyérdeműt. A kijelölt zó­nákba csak biztonsági ellenőrzés után juthattak az érdeklődők. Kassán a válság ellenére is há­romperces tűzijátékkal kedvesked­tek a belvárosban ünneplő néhány ezres tömegnek. Az ünneplésre csaknem 15 ezer eurót költött a vá­ros önkormányzata. A szórakozta­tásról együttesek, köztük a Drišľak és Robo Šimko gondoskodott. František Knapík főpolgármester elmondta, 2010 nem lesz könnyű év, de a város mindent megtesz, hogy megőrizze az oktatás, a szoci­ális szolgáltatások és a tömegköz­lekedés eddigi színvonalát. Nyitrán tánccal, utcai diszkóval köszöntöt­ték az újévet. A megyeszékhely ön- kormányzata 2009 szilveszterére nyolcezer eurót költött. Besztercebányán jeges élmény is emlékezetessé tette az ünneplést: a fagyos víz szerelmesei egy meden­cében mártóztak meg az évváltás pillanataiban, pezsgőjüket is a víz­ben lubickolva kortyolták. (s,t) Gašparovič és Sólyom Megront a pénz és a korrupció Pozsony/Budapest. Újévi kö­szöntőjében a köztársasági elnök általánosságban értékelte a 2009-es esztendőt, amely szerinte „nem volt könnyű”, de nem csak a válságról szólt: „Jó híreket is ho­zott nekünk. Sikeresen váltottuk a szlovák koronát az euróra. Sikerült elfogadni a Lisszaboni Szerződést. Előreléptünk a gyorsforgalmi utak építésében, az energetikai önálló­ságban, és sikerült közelebb vinni az önkormányzatokat a polgár­hoz.” 2010-ben Szlovákiára Ivan Gašparovič szerint sok munka vár, mert „ugyan piacgazdaságunk van, de jelentős számú a munkanélküli. Komoly szociálpolitikát képvise­lünk, de nem kevés a hajléktalan” - mondta az államfő. Szerinte ami leginkább megromlott az utóbbi évtizedben, az az emberek közti kapcsolatok. Ennek oka pedig a pénz, vélekedett. „A mai időkben a pénz megaláz minket. Idegen ér- dekekszolgálójávátesz. Nincsjobb bizonyíték erre, mint a gazdasági válság” - mondta a köztársasági elnök, aki kitért a család fontossá­gára, viszont a kisebbségekre egy szót sem vesztegetett. Rámutatott: „Nem élünk kevésbé értékes életet, mint a többi európai. De nem sza­badna lebecsülni magunkat, öntu- datosabbnak, elszántabbnak, cél- tudatosabbnakkellene lennünk.” Magyarország nagyon megérett amegújulásra, a2010-es választási év alkalmat kínál a politikában és a közügyekben is az újrakezdésre - mondta újévi köszöntőjében a ma­gyar köztársasági elnök. Sólyom László szerint „korrupcióban ful- doklik ma az ország”. Az államfő hangsúlyozta: az új helyzetben új hangvételű kormányzásra, és új tí­pusú ellenzékiségre van szükség. A változás szükségét mindenki érzi, és sok politikus is tudja, hogy mit akarnak az emberek- mondta az ál­lamfő. Sólyom hozzátette: a politi­ka szükséges alkotórésze az újra­kezdésnek, de csalódni fog, aki az újat, és az ahhoz képzelt jót csakis kívülről, a politikától várja. A vá­lasztás nagy esély, ám csak a kez­det. Ehhez mindenkinek hozzá kell járulnia a maga területén, legyen az a munkahely, a család, a közélet -fogalmazott. (sán,mti) 9 "771335 0 1 705069 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK EURÓ IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS USD GBP CZK HUF PLN HRK V A ▼ A A ▲ A végleges átváltási kurzus Borult idő, helyenként havazás Telefon: 1,4406 0,8801 26,473 270,42 4,1045 7,3000 1 euró = 30,126 korona A hőmérséklet -2 és 3 fok között alakul. * ® ® ® Ábel 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom