Új Szó, 2008. október (61. évfolyam, 227-253. szám)

2008-10-01 / 227. szám, szerda

SZÜLŐFÖLDÜNK UI szó 2008. október 1., szerda Ára 11 Sk- 0,37€ (előfizetőknek 10 Sk - 0,33€) 61. évfolyam, 227. szám www.ujszo.com kutyakölyköt csempésztek ki Szlovákiából egy kamionban Honismeretkönyv: küldjék Mikolajnak Külföldön teljesen ismeretlen a Mikolaj-féle gáncsoskodás 3. oldal Járványszerüen terjed az elhízás Európában Valószínűleg csökken a mostani nemze­dék születéskor várható élettartama 14. oldal A nap mondata: A sztereotip szalagmunka intellektuális és szellemi kiszáradáshoz vezet. Viera Tomanová munka-, szociális és családügyi miniszter ATőketerebesi, a Komáromi és a Dunaszerdahelyi járásban volt a legnagyobb a visszaesés Megint kevesebb a magyar kiselsős Pozsony. Idén sem állt meg a magyar alapiskolákba beíra­tott magyar elsősök számának zuhanása: helyszíni adatgyűjtésünk alapján már 3300 alá esett - a 90-es évek végén még mintegy 4500 kisdiák kezdte meg általában az iskolát. Állítólag 2009-ben megfordul a kocka. Magyar tanulók az alapiskolákban Diák Elsősök száma ÉRSEKÚJVÁR 1283 131 173 161 Járás, résló 1-9. 06/07 07/08 08/09 PÁRKÁNY 1505 157 152 153 KASSA 1 083 131 160 120 KOMÁROM 4979 621 562 504 NAGYMIHÁLY 1155 147 127 127 GALÁNTA 1957 228 195 188 TŐKETEREBES 1752 204 220 152 VÁGSELLYE 974 102 91 106 ROZSNYÓ 1073 143 118 130 D. SZERDAHELY 6653 715 698 623 RIMASZOMBAT 3195 459 457 491 POZSONY 248 37 37 21 LOSONC 1499 211 174 173 SZENC 329 37 38 31 NAGYRŐCE 1077 99 95 74 LÉVA 1765 198 175 I 188 I 1 Összesen |30527j 13 620 j 3 472 13 262 j ÚJ SZÓ-ÉRTESÜLÉS A lapunk által végzett felmérés alapján egyre kevesebb elsőssel kezdenek a magyar alapiskolák. A legszámottevőbb zuhanás a tőke- terebesi régióban, valamint a két legnagyobb arányban magyarok által lakott járásban tapasztalható: a Komáromiban 12,3%-kal, a Du- naszerdahelyiben pedig egyötöd­ével kevesebb a magyar elsős, mint amennyi 2006-ban volt. A két év­vel ezelőttihez képest javult vi­szont a helyzet az Ersekújvári és a Rimaszombati járásban is. A visszaesés egyik legfőbb oka az alacsony gyermekszületési szám­ban keresendő, s csak találgatni lehet, az ilyen mértékű zuhanás mennyire írható a gyermeküket- gyermekeiket szlovák iskolába já­rató magyar szülők rovására. „Nincsenek olyan kimutatása­ink, hogy növekedne azoknak a szülőknek a száma, akik magyar­ként szlovák iskolába íratják gyermeküket” - mondta lapunk­nak Szigeti László MKP-képviselő. Úgy véli, 2009-ben megfordulhat a kocka, a statisztikai hivatal szerint ekkor nőhet újra az elsősök száma. A volt oktatási miniszter úgy tudja, nem annyi kiselsős kezdte meg a tanévet, mint amennyit szerkesz­tőségünk összesítése tartalmaz, hanem kétszázzal több. Szigeti ezt a Rákóczi Szövetség által gyűjtött adatokra támaszkodva mondta. Regionális munkatársaink az el­múlt napokban megszólították az összes szlovákiai magyar iskolát - az adatok az általuk megadott számsorokat tartalmazzák. Munkatársaink nem ellenőriz­hették az igazgatók által megadott számok hitelességét. Emellett vol­tak iskolák, ahol az elsősök közé nemcsak az iskolakezdőket, ha­nem a bukott tanulókat is beszámí­tották az igazgatók. A részletes adatokat a Szülőföldünk című mai mellékletben olvashatják. (MSz) Lába kelt a lábnak Fort Pierce. Láblopással gyanúsítanak egy tűzoltót Flo­ridában. Az illető egy autó­baleseti sérült levágott lábát nem adta oda a mentősöknek, hanem hazavitte. Napokkal később ugyan megérkezett a kórházba a láb, ám vissza- varrni már nem lehetett. A tűzoltóság mindig „mellékeli” a mentőknek a sérültek lemet­szett testrészeit. A gyanúsított viselkedését magyarázhatja, hogy olyan kutyákat képez ki, amelyek „szagterülete” a hul­lakeresés. (MTI) Két vállra fektetett pakisztáni bróker. A pénzügyi világválság miatt nagyot bukott a karacsi tőzsde is. Nemzetközi helyzetképünket a 6. oldalon olvashatják. (SITA/AP-felvétel) A pénzvilágon végigsöprő súlyos válság ellenére a szlovákiai bankokban elhelyezett lakossági betétek máig teljes biztonságban vannak Rövidesen az ország gazdaságát is eléri a krízis fékező hatása ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. A szlovákiai bankok­ban elhelyezett lakossági betétek biztonságban vannak. Ez még ab­ban az esetben is igaz, ha esetleg az itteni pénzintézet külföldi tu­lajdonosa bajba jutott, ugyanis a hazai pénzügyi szabályozások jó­val szigorúbbak az Egyesült Álla­mokban érvényben íévőknél - nyugtatta az ügyfeleket Ivan Šramko. A világon végigsöprő pénzügyi válság kapcsán a jegy­bank elnöke leszögezte: a hazai rendelkezések nem teszik lehető­vé, hogy a jól működő szlovákiai pénzintézetekből pénzt pumpál­janak a bajbajutott nyugati tulaj­donosoknak, „ezért a Dexia szlo­vákiai klienseinek sem kell aggódniuk”. Michal Fúrik, a belga-francia Dexia szlovákiai „leányának” sajtóképviselője teg­nap szerkesztőségünknek elküld­te a társaság állásfoglalását, amelyből kiderül: a Dexiának jut­tatott 6,4 milliárd eurós gyors ál­lami pénzinjekció garantálja az anyavállalat tőkeigényét, így a pénzügyi csoport megőrizte stabi­litását. A recesszióval fenyegető pénzügyi krízis persze nem kerül el bennünket. Šramko a gazdaság második negyedévben tapasztalt lassabb gazdasági növekedését nem tartja intő jelnek, ám a bér- növekedés ütemét aggasztónak véli. Odor Lajos, a nemzeti bank tanácsának tagja úgy véli, a válság mintegy féléves késéssel köszönt be hozzánk. Néhány hazai autó­ipari beszállító máris jelezte, csökkentek a megrendelései. A bankok a korábbinál szigorúbban ítélik meg a hiteligényléseket. Az ingatlanberuházók drágábban jutnak banki kölcsönhöz - vála­szolta kérdésünkre Ján Palenčár, a Vara Group egyik csúcsvezetője. A lakosság pedig a jelzáloghitelek kamatainak fokozatos felfelé kú­szásában érzékelheti a problémát. Mivel a válság átcsapott Nyugat-Európába, ezért az euró és a korona is gyengülni kez­dett a dollárhoz képest. Ez ter­mészetesen mit sem változtat a 2009-től érvényes végleges kurzuson. (Hn, s, shz) Radovan Ďurana gazdasági elemző A köztársasági f * jjff elnök szerint I Szlovákia szá­. mára a privati­d fňy zárió volt a leg- rosszabb do­log. Hogyan értékeli Ivan Gašparovič kijelentését? A piaci mechanizmus ma­gántulajdon nélkül nem létez­het, ezért a privatizálás az egyetlen módja annak, hogy ez a mechanizmus elinduljon. Hogy több esetben ez nem tör­tént ideális formában, az az elmúlt évtizedek adóssága. A mai gazdaság szempontjából azonban a magánosítás feltét­lenül szükségeslépésvolt. Viera Tomanová szociá­lis ügyi miniszter úgy véli, a külföldi befektetők er­kölcstelen kizsákmányo­lást is behoztak Szlovákiá­ba. Mint mondta, a szalag­munka szellemi „kiszára­dáshoz” vezet. Nem tudom, milyen ki­zsákmányolásról beszél, én ilyesmivel nem találkoztam. A munkavállalás önkéntes. A miniszter asszony csak akkor bírálhatja a szalagmunkát, ha képes lesz attraktívabb mun­kahelyet kínálni ezeknek az embereknek. Elismerem hogy az ember a munkától elfárad, de ez mindig így volt. És a 19. századdal ellentétben nem heti hét napot és napi tizenkét órát dolgozunk. Tomanová azt is kijelen­tette, hogy a 90-es évek vé­gén Szlovákia elveszítette szociális arculatát, mert át­vette a Nemzetközi Valuta­alap és a Világbank „neoli­berális doktrínáit”. A Fico-kormány nem ter­jesztett elő egyetlenegy olyan javaslatot sem, amely beavat­kozott volna ebbe a rendszer­be. Ezért nem értem Tomano- vát, hiszen a kabinetnek már harmadik éve lehetősége lenne arra, hogy megvalósítsa el­képzeléseit a szociális állam­ról. Még mindig abban a szo­ciális rendszerbenélünk, ame­lyet az előző kormány hozott létre, (sán) (Részletek a 2. oldalon) lllllllil 771335 705038 40 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK EURÓ ^ IDŐJÁRÁS Jr NÉVNAP UJ SZÓ-ELŐFIZETÉS USD EUR GBP CZK 100 HUF HRK A végleges átváltási kurzus Borult ég, sokfelé eső Telefon: 21,181 30,302 38,347 1,229 12,483 4,234 1 euró = 30,126 korona A hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. ' •’ >. Malvin 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom