Új Szó, 2006. május (59. évfolyam, 100-124. szám)

2006-05-02 / 100. szám, kedd

A kisebb adóteher igézete Ki mekkora adókulcsot ígér? A mostani 19%-os adó csökkentése a magasabb jövedelműeknek kedvez 8. oldal Nem tették kötelezővé a gyermekülések használatát Továbbra is csak ajánlás marad, de olyan, ame­lyet érdemes kötelező érvényűnek tekintenünk 11. oldal Karel Gott harmadszor is apa lett A óó éves sztárnak eddig két lánya volt, megszületett a harmadik 20. oldal Az MKP választói között vannak a legtöbben, akik egyest adnának A magyarok elégedettebbek a kormánnyal, mint a szlovákok Pozsony. Száz szlovákból huszonöt ötöst adna a kormány­nak, a szlovákiai magyaroknak azonban csak alig valami­vel több mint egytizede buktatná meg a kabinetet - ez a különbség is kitűnik abból a reprezentatív felmérésből, amelyet az MVK közvélemény-kutató ügynökség végzett kiadónk megbízásából. UJ SZO-ELEAAZES Négyessel éppen hogy „átcsú­szik” a kormány a szlovák válasz­adók 34,5 és a magyarok 31,3 szá­zalékánál. Hármasra vizsgázott Dzurinda csapata a többségi nem­zethez tartozók 26,9 százaléká­nál, miközben közösségünkön be­lül 28,9 az így osztályozok hánya­da. Kettesre méltatta a kabinetet a szlovákok valamivel több mint egytizede és a magyarok 20 szá­zaléka. Feltűnő, hogy kitűnőt a magyar válaszadók 5,5 százaléka „osztogatott”, miközben a szlová­koknak csupán 1,8 százaléka. Nem tudott érdemjegyet adni a szlovákok 1,9 és a magyarok 3,3 százaléka. A 2002-ben megalakult, máso­dik Dzurinda-kormánynak az MKP-val rokonszenvezők közül adnának a legtöbben, 7,2 száza­léknyian egyest. Az SDKÚ- táboron belül 6,3 százalék ilyen elégedett, a koalícióból idén ki­vált kereszténydemokraták száz híve közül három ragadtatta ma­gát a légjobb értékelésre. A ma­gyar pártra szavazók közül kettest 24,2, hármast 34,5, négyest 26,1 százalék adna a kabinetnek. Meg­buktatná a favorizált pártját is tö­mörítő kormányt az MKP-vá- lasztók 5,1 százaléka. Felmérte az MVK azt is, hogy az előrehozott választásokon induló átlagos jelöltnél jobb vagy rosz- szabb képviselőnek tartaná-e ma­gát a megkérdezett. Határozottan magát tartaná megfelelőbb képvi­selőnek a válaszadók mintegy 14 iíiényt említett 21,6 százalék, a százaléka, de - kissé tétovázva - többiek „rosszabb fényben” tün- további, több mint 26 százalék is tették fel magukat. (Erről lásd így vélekedett. Hasonló teljesít- grafikonunkat!) (ú) Milyen jegyet adna a Dzurinda-kormánynak? Az átlagos jelölthöz képest ön milyen képviselő lenne? CZH Egyest 1,8% H Kettest 11,2% Hl Hármast 27% ■ Négyest 34,3% □ Ötöst 23,7% 1 1 Nem tudom 2% (országos Hl Biztosan jobb 13,9% Hl Talán jobb 26,4% H Talán rosszabb 9% I I Biztosan rosszabb 7,3% I I Nem tudom 21,8% százalékban) Magukból érinthetetlen kasztot, a választókból másodrendű embereket csináltak Részegen hajthatnak át a piroson NAHÁT! Perelhet az explaymate Washington. Tovább pe­relhet Anna Nicole Smith egy­kori Playboy-modeü, hogy dol­lármilliókat szerezzen meg né­haiférje másfél milliárd dollá­ros örökségéből - döntött az USA legfelsőbb bírósága. Anna Nicole Smith 1994-ben, 26 éve­sen ment hozzá J. Howard Marshall 89 esztendős texasi olajbáróhoz, aki egy év múlva meghalt, 1,6 milliárd dolláros vagyont hagyva hátra. Smith azt állította, teljes vagyona fe­lét neki ígérte. A bíróság első fo­kon 88 millió dollárt megítélt neki, de a texasi bíróság 2002- ben ezt visszavonta. (MTI) ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Tegnap életbe lépett az a törvénymódosítás, amely alapján a parlamenti képviselők büntetle­nül tehetnek a közutakon azt, amit csak akarnak. Május elseje óta mentelmi joguk akkor is megvédi őket, ha részegen 120-szal áthajta­nak a piroson. Az alkotmánytörvényt paradox módon azután fogadta el a parla­ment, hogy Ján Cuper, a HZDS képviselője részegen egy közleke­dési táblának hajtott. A beteijesz- tők teljes mértékben kiszélesítették a képviselők közlekedési kihágá­sokra vonatkozó mentelmi jogát, kivéve ha ittasan vagy bedrogozva okoznak balesetet. Viszont ebben az esetben is csak annyit kell tenni­ük, hogy elutasítják az alkohol- szondát, ami kihágásnak minősül - emiatt már nem büntethetők. A törvény miatt Pavol Hagyari jogász beadvánnyal fordul az alkot­mánybírósághoz, mert az sérti az általános emberi jogokról szóló nemzetközi egyezményeket. A tör­vény előtt mindenki egyenlő, azon­ban a képviselők a választók fölé helyezték magukat. Magukból érinthetetlen kasztot, a választók­ból másodrendű polgárokat csinál­tak. Hagyari elképzelhetőnek tart­ja, hogy nem jár sikerrel az alkot­mánybíróságon, s akkor a stras- bourgi Európai Embeijogi Bíróság­hoz fordul. Érdemes megjegyezni, hogy a strasbourgi európai parla­menti képviselők mentelmi joga csakis képviselői munkájukra kor­látozódik. „Egy modem társada­lomban nincs helye a nálunk beve­zetett mentelmi jognak, és Szlová­kiát is kötelezik a nemzetközi egyezmények” - jelentette ki Ha­gyari. (ú, sita) Moszkvai május elseje Sztálinnal, aki az Orosz Anyácska keblére szo­rította a fél világot. A szlovákiai május elsejei nagygyűlésekről a 2. ol­dalon olvashatnak. • (SITA/AP-felvétel) MEGKÉRDEZTÜK A hackertámadással személyi adatok is veszélybe kerültek? Veszelei Gyula, az Adatvédelmi Hivatal elnöke: A rendelkezésre ál­ló információk sze­rint egyelőre nem igazolódott be, hogy a hackerek a Nemzetbiztonsági Hivatal azon adatbázisához is hozzáfértek, melyben szisztematikusan dolgoz­zák fel a személyi adatokat. Ám mivel nem lehet kizárni, hogy nem alkalmazták következetesen az adatvédelmi szabályokat, felhív­tuk az NBÚfigyelmét arra, tegyen meg mindent a hatékony védelem érdekében. Hivatalunk nem tervez speciális ellenőrzést az NBÚ-nál, mert az általunk felügyelt adatvé­delmi törvény csak általános elő­írásokat tartalmaz, ezzel szemben az NBÚ-nak az államtitkokról szóló speciális jogszabály szerint kell biztosítania az adatvédelmet. Mit szól hozzá, hogy a kaló­zok közzétettek néhány ello­pott e-mailt, de a személyi ada­tokat kitörölték? Pozitívum, hogy ilyen korrek­tek. Gondolom, nem akarnak tör­vényt sérteni az adatok jogtalan felhasználásával hiszen nem ez az elsődleges céljuk. A hackerkedés presztízskérdés, dicsekedni akar­nak vele. Egyébként az e-mailekre egyesen nem vonatkozik az adat­védelmi törvény, akárcsak a nyílt levelezőlapokra sem. (sza) Jégkorong-vb 2006 SMS-tippverseny . Napi nyeremények • Értékes fődíj 1 8 9 771335 705021 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN ▼ A A A A A 29,821 37,393 53,866 1,316 14,160 9,650 I IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-CLŐmSTÉS | Sok helyen csapadék Ma a Zsigmondok Telefon: | A hőmérséklet 13 és 17 fok között alakul. ünnepelnek. 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom