Új Szó, 2006. január (59. évfolyam, 1-25. szám)

2006-01-17 / 13. szám, kedd

16 Panoráma - hirdetés ÚJ SZÓ 2006. JANUÁR 17. www.ujszo.com Január 17 EGY GONDOLAT „Ezen a világon semmire sem mondhatjuk, hogy biztos, kivéve a halált és az adót.” Benjamin Franklin NÉVNAP Antal és Antónia A latinból ered, a híres római Antonius nemzetség tagjai vi­selték. Az Antóniát természe­tesen a család női tagjainak adták, s a név eredeti formá­jában maradt meg máig, míg az egykori római férfinév a magyarban Antallá változott. A név jelentése fejedelem, herceg, előkelőség. MAI ÉVFORDULÓINK 300 éve született Benjamin Franklin amerikai természet- tudós és politikus. Ő találta fel a villámhárítót, részt vett a Függetlenségi Nyilatkozat megfogalmazásában. Neki köszönhetjük a negatív és po­zitív töltés fogalmát. A sze­gény Richard almanachja címmel írt egy bestsellert is, amelynek egyes mondatai közmondásokká váltak. Ö ír­ta például, hogy „sok kicsi sokra megy” az ő mondása volt az „aki a kicsit nem be­csüli, az a nagyot nem érdem­li” s a „segíts magadon, az Is­ten is megsegít!” 125 éve született Oláh Gábor író és költő. BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! 75 éves James Earl Jones amerikai színész. 40 éves Sass János labdarú­gó, magyar bajnok és ku­pagyőztes, tizennégyszeres magyar válogatott. Muhammad Ali (1942) ame­rikai ökölvívó. Jim Carrey (1962) amerikai színész. NAPI VICC- Feljösz?- Majd, ha egyedül leszel.- De hát nincs itthon senki!- Nem otthon, hanem a vilá­gon. Krizsó Szilvia babája Budapest. Pénteken született meg Krizsó Szilvia kislánya. A Magyar Televízió Este és A szó­lás szabadsága című műsorai­nak házigazdája így dupla szü­letésnapot ünnepelhet majd gyermekével, hisz alig néhány nap választja el őket egymás­tól. Szilvia ugyanis január 8- án ünnepelte 35. születésnap­ját. A csöppség 13-án jött vi­lágra, méghozzá pénteken, így minden bizonnyal szerencsés élet áll előtte, (unó) Mit csinál a bagdadi nagymama szabadidejében? Körhintázik. Főleg akkor, ha ünnep van, süt a nap és nem bombáznak. A nagymamák unokáikkal együtt az iraki főváros szabadidőparkjában élvezték a négynapos id al-ahda ünnepet, amikor tilos mindenfajta erőszak. (SITA/AP-felvétel) A fiatal rozsnyói lány öntudatos, elszánt és ambiciózus Barbara, a villalakó A JOJ televízióban immár második sorozatban kezdő­dő valóságshow, a Kiválasz­tottak első villalakója egy 19 éves rozsnyói lány, Nagy Barbara. Egy szállodában, a világtól elzárva várakozott, amíg kiválasztották a lakó­társakat. Nem volt se tele­fon, se újság, se tévé. Még a lábát sem tehette ki. KOVÁCS ÁGNES Már a hotelben is 24 órán át fi­gyelték őt, vajon betartja-e a szabá­lyokat. A villában pedig szintén ál­landóan szem előtt lesz, a kamerák előtt éli majd életét. Ez azt jelenti, hogy Barbara bármikor „megfi­gyelhető”, ha úgy tetszik, zuhanyo­zás közben is. Jelenleg a legna­gyobb téma a Kiválasztottak rajon­gói között éppen az: vajon zuha­nyozik-e majd meztelenül Barba­ra? Ő azt ígérte, első este még nem, de aztán semmi szégyen, minden ruha lekerül. Ki vidékről a városba került Nagy Barbara 19 éves, öntuda­tos, elszánt és ambiciózus. Két évig Kanadában tanult, majd egy éjsza­kai klubban dolgozott. Azt mond­ja, függetlenítette magát a szülei­től, és megtanulta, hogy nem lehet bízni az emberekben. Röviden ennyit lehetne róla elmondani. Ha többre vagyunk kíváncsiak, elég, ha megnézzük a valóságshow hon­lapját; a szurkolók hozzászólásai­ból mozaikkockaként áll össze egy- egy kép a fiatal lányról. Kiderül például, hogy nem is rozsnyói, ha­nem rudnai, igaz a kis település összenőtt már a várossal. Persze, ezzel máris szerzett magának el­lenlábasokat, akik azt hangoztat­ják: „ez csak egy falusi”. Aztán ta­lálgatnak, vajon kire is hasonlít. Egyesek szerint Jennifer Anis- tonra, mások szerint Sarah Jessica Parkerra, a Szex és New York című sorozat hősnőjére. Jótékonykodna Amikor megkérdezték Barbará­tól, mit kezd majd a 12 miihó koro­nás nyereménnyel, ha eseüeg győz­tesen kerül ki a villából, azt felelte, egy részét az afrikai éhező gyere­kek javára fordítja. És máris akad­tak olyanok, akik ehhez is hozzá­szóltak a honlapon: „Valakiknek a szíve ellágyult, és elhatározták, hogy Barbarára szavaznak majd mindig”. Voltak olyanok is, akik rosszmájúan megjegyezték, „Szlo­vákiában is varrnak éhező gyere­kek...” Szerintük ez csak egy jól hangzó klisé volt a részéről és csak a hatás kedvéért mondta. Rozsnyó kis város Rozsnyón is tudnak vagy tudni vélnek ezt-azt Barbaráról és a csa­ládjáról, hiszen egy kisvárosban nehéz bármit is eltitkolni. Ezeket az információkat rendre meg is írták azok, akik nem szimpatizálnak A kamerák előtt éli majd életét Barbarával. Hogy tudniillik a ma­mája jegyző, a papája valaha estébés volt, Alex fedőnévvel, a testvére pedig a város legnagyobb uzsorása, mellesleg egy mulató­hely kidobófiúja. „Maďarka za Dunaj” Szép számmal akadtak ilyen, s hasonló hozzászólások is a honla­pon, hiszen ilyen névvel csak ma­gyar lehet az illető. Ezt a hozzászó­lást például a sokatmondó, „slota” fedőnevű internetező írta. Akad­nak olyanok is, akinek tetszik Bar­bara, a „szépséghibája” szerintük csak az, hogy magyar. Persze, jó né- hányan a védelmére keltek. Egy hozzászóló pedig magyarul kelt ki magából, de ezt most inkább nem idézem... Nos, ezek után nem csoda, ha fél Gömör érintve érzi magát Barbara ügyében. A nézettségnek nem tesz majd rosszat ez a kis nemzetiségi pengeváltás. (A JOJ felvétele) Ki 2005 szlovákiai magyarja? Játékszabály 1. Az ankét szervezője a Petit Press Rt., társszervező az A SMS Rt. 2. Az ankét 2005. december 27-étől 2006. február 4-éig tart. 3. Az ANKÉT 2005 az év szlovákiai magyar személyiségének választása. A verseny kétfordulós. Az első fordulóban a benevezés zajlott. 4. A második forduló 2006. január 9-én kezdődött. A tízes szavazólista azokból a személyiségekből állt össze, akik a legtöbb szavazószelvényt kapták. Négy fordulón át SMS-ben lehet szavazni rájuk. Fordulónként kiesik a két utolsó helyre került személy. A végeredményt 2006. február 4-én tesszük közzé. 5. Az SMS-szavazásba bekapcsolódók közül fordulónként 3 Új Szó­ajándékcsomagot sorsolunk ki. Hogyan lehet szavazni? • Az SMS-eket a következő formában küldhetik el: leg szóköz, a javasolt személy száma. Például: leg 00, vagy leg 11 • SMS-eket a következő számra küldhetik: 6661 • Egy SMS ára ÁFÁ-val együtt 6 Sk. A 2. forduló részeredménye: 1. Somogyi Alfréd 18,8% 2. Borbély Balázs 17,9% 3. Duray Miklós 16,2% 4. Bugár Béla 15,0% 5. B. Kovács István 11,4% 6. Dráfi Mátyás 8,9% 7. Botló Bálint 7,0% 8. Németh Szilárd 4,8% Már csütörtökön a 2.forduló végeredménye. Ön dönt, ha szavaz! Borbély Balázs - labdarúgó leg 01 Botló Bálint - vívó leg 02 Bugár Béla - politikus Dráfi Mátyás - színművész leg 03 leg 05 Duray Miklós - politikus B. Kovács István - történész leg 06 leg 07 Németh Szilárd - labdarúgó Somogyi Alfréd - lelkész leg 09 leg 10 Köteles László - politikus Csáky Pál - politikus 9. helyezett 10. helyezett szlovákiai magyar napilap www.ujszo.com e-mail: redakcia@ujszo.com Lapigazgató: Slezákné Kovács Edit (02/59233401, fax: 02/59233338) Főszerkesztő: Molnár Norbert (02/59233421) Főszerkesztő-helyettes: Sidó H. Zoltán (02/59233425) Kiadásvezetők: Madi Géza, Holop Zsolt (02/59233440) Rovatvezetők: Szentgáli Anikó - politika (02/59233439), Molnár Iván mb. - gazdaság (02/59233424), Kocur László - fókusz (02/59233443) Mislay Edit - kultúra (02/59233430), Urbán Gabriella - panoráma (02/59233444), J. Mészáros Károly - sport (02/59233431), Horváth Erika - Nagyszünet, Iskola utca (02/59233427). A regionális híradás vezető szerkesztői: Klein Melinda (02/59233426) - Közép- és Kelet-Szlováícia, Korpás Árpád (02/59233436) - Nyugat-Szlovákia. A szerkesztőbizottság elnöke: Szigeti László. Szerkesztőség: Námestie SNP 30,814 64 Bratislava 1. Fax: 02/59233469 Fiókszerkesztóségek: Királyhelmec, Nagykapos: 0907/773835, Kassa: 055/6002225,0905/780884, Rozsnyó: 0907/587258, Rimaszombat: 0907/773 833, Komárom: 0905/840423, Dunaszerdahely: 031/5511323, Érsekújvár: 0905/840419, Nyitra: 037/6522543, Galánta: 0907/773834, Párkány: 0907/773832, Léva, Ipolyság: 0905/780879. Kiadja a Petit Press Rt., Nám. SNP 30,81101 Bratislava. Az igazgatótanács elnöke: Alexej Fűknek, tel.: 02/59233101, fax: 02/59233119. Az igazgatótanács tagjai: Slezákné Kovács Edit, tel.: 02/59233401, fax: 02/59233338, Roman Schlarmann, tel.: 037/6551155, ĽubicaTomková, tel.: 055/6002204. Marketing: 02/59233278, lapterjesztés, laprendelés: 02/59233403-405, fax: 02/59233339 Hirdetési osztály: 02/59233228,02/59233235,02/59233200,02/59233240, fax: 02/59233295 E-mail: reklama@ujszo.com . Kassa: B. Nemcovej 32,055/6709548,6002210, fax: 055/6002229. Nyomja a PETIT PRESS, Bratislava. Terjeszti: a Szlovák Posta Rt., D. A. CZVEDLER Kft. Belföldi megrendelések: minden postahivatalban, postai kézbesí­tőnél, a Petit Press terjesztési osztályán. Külföldi megrendelések: Slovenská pošta, a. s. Účelové stredisko preplatiteľských služieb dače, Nám. slobody 27,810 05 Bratislava. Index: 48271. Engedélyszám: 5/2. Minden szerzői jog fenntartva. Az írások, fotókés grafikonok terjesztése, beleértve azok elektronikus formáját, csak a kiadó írásos jóváhagyásával lehetséges. Kéziratokat nem órzünk meg és nem küldünk vissza. A lapok eladott példányszámát ellenőrző ABC SR tagja, az ellenőrzés eredménye a www.sme.sk honlapon található. Lapunk a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának támogatásával jelenik meg. JS!uMoni

Next

/
Oldalképek
Tartalom