Új Szó, 2004. augusztus (57. évfolyam, 177-202. szám)

2004-08-07 / 182. szám, szombat

szó 2004. augusztus 7., szombat Ára 9,50 korona (előfizetőknek 8,50 korona) 57. évfolyam, 182. szám www.ujszo.com Szombati vendég: Varnus Xaver Augusztus 14-én a csallóközi Bacsfán ad hang­versenyt Johann Sebastian Bach műveiből 9. oldal Csehország kiadta Patrik Pachingert Az illetékes bíró már ki is hallgatta a héten szabadon engedett Majsky (bűn)társát 2. oldal Filmsztárok villái és teniszpályái Hollywoodban több cég is megél abból, hogy mutogatja a hírességek otthonait 3. oldal Nem kizárt, hogy a „Cég” törvényellenes tevékenységet folytat Csoportocskaügy: ma is figyel a titkosszolgálat Pozsony. Egy évvel a csoportocskaügy kipattanása után a Szlovák Információs Szolgálat továbbra is megfigyeli az eset egyik főszereplőjét, Ján Mojzist, ami felettébb elgon­dolkodtató - reagált lapunknak Farkas Iván, a titkosszol­gálatot felügyelő parlamenti bizottság tagja arra a hírre, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal eltávolított igazgatójá­nak aktája továbbra is nyitott. Hirosimában tegnap, a várost ért atomtámadás 59. évforduló- • ján túlélők, az áldozatok hozzátartozói, külföldi államok képvi­selői és más jelenlévők emlékeztek (Reuters-felvétel) MEGKÉRDEZTÜK Mit szól ahhoz, hogy még figyeli a titkosszolgálat? ÖSSZEFOGLALÓNK Amíg valamilyen iratot nem tesznek ad acta, addig élő, azaz bármikor kiegészíthető doku­mentumról van szó, ami azt je­lenti: a vizsgálat még nem zárult le. Ján Mojzist ezek szerint a Szlovák Információs Szolgálat valószínűleg az elmúlt évben is megfigyelte. Vladimír Simko, az ügynökség szóvivője akkor szólta el magát, amikor azt próbálta magyarázni, a titkosszolgálat miért nem mű­ködhet együtt a Legfelsőbb Bíró­NAHÁT! Ádámkosztüm ben shoppingolni? Pozsony. Ha az elviselhe­tetlen hőségben hirtelen arra támadna kedvünk, hogy anyaszült meztelenül te- gyünk-vegyünk vagy közle­kedjünk napi ügyeinket inté­zendő, bizonyosan nem úsz­nánk meg csak a nyilvános szégyennel. Hasonló dolog történt egy 44 éves fővárosi férfival is, aki csütörtökön délután kevesellte az arany­homoki strand nézőközön­ségét, ezért a közeli szuper­market előtt ádámkosztüm- ben szaladgált fel s alá. A vá­rosi rendőrség ötszáz koro­nára bírságolta az önjelölt magamutogatót, ám előtte még felszólították a férfit: legalább részlegesen takarja el bájait. (SÍTA) Sággal Milos Ziak vállalkozó ügyében. Mojzis aktájában ugyanis az egyik rész így hang­zik: Milos Ziak zsidó, felesége, Marina orosz származású zsidó, született Meseznikovová. Ez a bekezdés tavaly óriási fel­háborodást váltott ki, emberjogi aktivisták tiltakoztak, ugyanis a titkosszolgálatnak nincs joga a polgárok nemzetiségéről, vallásá­ról adatokat gyűjteni, az embere­ket ez alapján osztályozni. Ziak ezért panaszt emelt a Legfelsőbb Bíróságon, és követeli a mondat kihúzását. Az ügy megrekedt: a MTI-ÖSSZEFOGLALÓ Budapest. Illegálisan tárolt fe­kete lőpor robbant csütörtökön délután Törökbálinton; a rendőr­ség cáfolta a szándékosságról szó­ló híreket; őrizetbe vették a kft. két vezetőjét, a detonáció követ­keztében hárman meghaltak, az elsődleges felmérések szerint a környéken több száz millió forint kár keletkezett. Mivel nem merült fel szándé­kosságra utaló adat vagy gyanú, ezért a rendőrség nem is vizsgálja ezt - közölte Ignácz Isván Pest megyei rendőrfőkapitány. A rob­banás helyszínén tartott sajtótájé­koztatóján kijelentette: illegálisan tárolt fekete lőpor robbant fel a törökbálinti petárdaraktárban, őrizetbe vették a Pyro-Technic Kft. két vezetőjét. „A pirotechni­kai cég a raktárban olyan anyagot bíróság nem nézheti meg, ott van- e a vitatott mondat, mert a Szlo­vák Információs Szolgálat nem adja ki a dokumentumot; ugyanis „még élő aktáról” van szó. „Sajnálatos, hogy a tavalyi bot­rány még mindig élőnek számít. Talán nem ártana komolyabban odafigyelni - mondta az Új Szó­nak Farkas Iván. - Mindenképpen az illetékes bíróság rendelkezésé­re kellene bocsátani azokat a ré­szeket, melyek Ziak beadványával összefüggnek. Ha ennek tényleg az az akadálya, hogy a Mojzis- ügyet még nem zárták le, akkor a nyomozást és az információgyűj­tést fel kellene gyorsítani, az ügyet mihamarabb ad acta kell tenni.” A Szlovák Információs Szolgálatot felügyelő bizottság egyelőre nem ül össze emiatt, ám nem kizárt, hogy tagjai foglalkoznak majd a kérdéssel. Főleg, ha bebizonyoso­dik: a Mojzis-aktában valóban sze­is tárolt, amelyre nem volt enge­délye” - mondta Ignácz István. Közölte: tűzszerészek véleménye szerint több mázsa lőport tárol­hattak a raktárban. Ennek a rob­banásnak a következtében kelet­kezett az a hatalmas tűz, amely nyomán pirotechnikai anyagok robbantak fel és repültek szét több kilométer távolságra. A vizsgálat új fejleményeként elmondta azt is, hogy a robbanás középpontjától mintegy száz mé­ter távolságra egy porrá égett hét­végi házban ugyancsak robbanó­anyagokat találtak. „Az ingatlan padlózata alatt találtunk olyan haditechnikai robbanóanyagokat, fegyvereket, amelyek szintén be­robbantak” -mondta. A fekete lő­por hatásmechanizmusában sem­miben sem hasonlít a TNT néven ismert robbanóanyaghoz. Közlése szerint a rendőrség je­repel a vitatott zsidós mondat. „A titkos ügynökök biztosan érdek­lődnek a közéleti személyiség magánértesülései iránt, egyes politikusok információi aranyat érhetnek - és ez nyilván főleg azokra vonatkozik, akik nem standard szereplői a politikai életnek. Ez a magyar képviselő­ket, kormánytagokat is érinti” - tette hozzá Farkas. Azt nem árul­ta el, konkrétan kire és milyen jellegű információkra gondol, csak annyit közölt: nem a titkos- szolgálatról szóló törvénnyel összhangban szerzett adatokról van szó, azaz nem kizárt, hogy a „Cég” továbbra is törvényellenes tevékenységet folytat. Az MKP képviselője nem zárta ki, hogy ha a helyzet nem javul, a titkosszolgálati szóvivői tisztség megszüntetésén kívül a magyar párt előbb-utóbb felveti az igaz­gatócsere kérdését is. (sza, s) lenleg gyanúsítottként hallgatja ki a cég műszaki igazgatóját és üzemvezetőjét, a gyanúsítottkénti kihallgatás után őrizetbe vételre kerül sor. Ignácz István elmondta azt is: nem felel meg a valóság­nak, hogy egy kereskedelmi rádi­óban a robbanás előtt jelezték, mi fog történni. „Ez egy kósza hír” - jegyezte meg. Az információ már a robbanás után hangzott el. Kér­désre elmondta: nem találtak idő­zítő szerkezetet sem. Tegnap délben találták meg a harmadik halálos áldozat marad­ványait az epicentrumtól körülbe­lül 100 méterre. Az első holttestet nem sokkal a csütörtöki robbanás után lelték meg, tegnapra virra­dóra a raktártól 250 méterre buk­kantak rá a második holttest ma­radványaira. Az utóbb megtalált két áldozatot még nem tudták azonosítani. Ján Mojzis, a Nemzetbiztonsá­gi Hivatal volt igazgatója: Kezdem érteni, mi az, ha az állam beavatkozik valakinek az életébe, és hogyan érezhették magukat a kommu­nista rendszerrel szembeszegü­lök. Sajnos, velem ez a rendszer- váltás után történik. Óriási nyo­más nehezedik rám. Barátaim, ismerőseim szintén panaszkod­tak, hogy kaptak olyan jelzése­ket: ügyelik őket. Ez felettébb kellemeúen. Másrészt még fiatal vagyok, megpróbálom túltenni magam a dolgon, és különben is: kard által vész, ki kardot ragad. Ön is észrevette, hogy köve­tik, lehallgatják vagy más mó­don figyelik? No comment. Az önről készített aktában állítólag van egy mondat, mely szerint Milos Ziak zsidó, felesé­ge pedig orosz származású zsi­dó. A vállalkozó követeli: húz­zák ki ezt a mondatot. A szol­gálat nem adja ki az aktát, így viszont a Legfelsőbb Bíróság nem nézheti meg, tényleg ben­ne van-e a vitatott mondat. Ön olvasta a saját aktáját? Nem. De ha láttam volna, sem mondhatnék semmit, titoktar­tás kötelez. De ha valóban sze­repel ilyen mondat a dokumen­tumban, ez esetben Ziak kérése jogos, mert az ügynökséget semmilyen törvény nem hatal­mazza fel ilyen adatok gyűjtésé­re. Sérti az alapvető emberi jo­gokat, ha valakit nemzetisége, vallási hovatartozása szerint osztályoznak. Ha a titkosszolgá­lat ezt teszi, alkotmányellene­sen cselekszik, (sza) Három áldozata van a Törökbálinton csütörtökön bekövetkezett detonációnak Feketén tárolt fekete lőpor robbant fel 11)1111 9"771335 705069 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK 32 USD ▼ 33,180 EUR ▼ 40,027 GBP ▼ 60,583 CZK 100 HUF PLN A ▲ A 1,267 16,134 9,106 IDŐJÁRÁS (3. oldal) Változóan felhős ég A hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. NÉVNAP Ma: Ibolya, Afrodité. Holnap: László, Eszmeralda. ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Telefon: 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom