Új Szó, 2003. június (56. évfolyam, 125-149. szám)

2003-06-24 / 144. szám, kedd

ÚJ SZÓ 2003. JÚNIUS 24. Sport A járási bajnokságot nyert felsőpatonyiak magyarországi sztárvendéggel, Lagzi Lajcsival dáridóznak Felfelé araszoló benkeiek Futballdömping a nyári uborkaszezonban Kupameccsek, tornák Felsőpatony. Egy évvel ez­előtt az egykor szebb napo­kat látott felsőpatonyiak az V. liga mezőnyéből kiesve a dunaszerdahelyi járási baj­nokság legfelsőbb osztályá­ba kerültek. Két év leforgása alatt két emelettel lejjebb csúsztak a ranglétrán, ami bizony szurkolói körökben nagy csalódást váltott ki. ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS A zuhanórepülés utáni hetekben Sklut Tibor, Felsőpatony sportsze­rető, a labdarúgást mecénásként is támogató polgármestere, akinek egykor még a világválogatott Détári Lajost is sikerült a csallóközi kiscsa­pathoz szerződtetnie, választási programjában megígérte: visszave­zeti a település kollektíváját az őt megillető bajnokságba. Pontosab­ban a IV. ligába. Nos azóta csupán egy év telt el, s a tisztségviselő, pon­tosabban a benkeiek immár féltáv­nál tartanak. - Ahhoz, hogy ez lét­rejöhessen, előbb egy jó edzőt kel­lett találnunk, az ő irányításával az­tán elkezdhettük a felzárkózást. Az első osztályú képesítéssel rendel­kező František Urvay, aki egyben a szlovák női futballválogatott szak­vezetői teendőit is ellátja, lelket ön­tött az igazából kimagasló egyéni­ségekkel már nem rendelkező kol­lektívába. A tréner munkájában elsősorban a kollektív játék eredmé­nyességére, a jó csapatszellem ki­alakítására összpontosított. A „ha­zai“ játékos fogalmát én inkább en­nek adminisztratív oldaláról közelí­tem meg. Ha ezen a szálon indu­lunk el, akkor mindegyik kerettag felsőpatonyi, még a szlovák fővá­rosból nálunk vendégeskedő hat futballista is. Csupán a Dióspatony labdarúgója, Polák Attila viseli a Ami a közeljövőt illeti, néhány poszton erősíteniük kell. zöld-fehér szerelést kölcsönjátékos- ként. Merem állítani, sok esetben éppen felsőpatonyi gyökerekkel nem rendelkező sportoló jóval erőteljesebben hajt, mint a helybeli. HozzááEás kérdése az egész. Nem szeretnék senkit sem kiemelni a gárdából, csupán a rend kedvéért említem meg, hogy a bajnokcsapat legjobb góllövőjének Polák Attila A dunaszerdahelyi járási bajnokságban győztes felsőpatonyiak tablóképén a csapat sikerkovácsát, František Ur- vayt a felső sor közepén látjuk Fotó: a klub archívumából (20 találattal) bizonyult - hangzott a tisztségviselő mérlegvonása. A felsőpatonyiak már az őszi idény­ben kizárták annak lehetőségét, hogy bármelyik vetélytársuk bele­szólhasson az elsőség kérdésébe. A 15. forduló után nyolc pont előny­nyel, veretlenül vezették a tabellát. Fordulás után azonban már három vereség csúfította a listavezető név­jegyét. - A tavaszi szezon elején leg­nagyobb riválisunkat, a somorjai B csapatot otthonában 3:0-ra legyőz­tük, ezzel mondhatni lefutottá vált a bajnokság, melyet végül is utca­hosszal, tizennyolc pont előnnyel nyertünk meg! A márciusi idénynyi­tót követően a tréner már a cserepa­don üldögélőket is pályára küldte, hogy tapasztalatot szerezzenek. Volt olyan párharc, melyen csupán Kriška kapus jutott szóhoz az állan­dó kezdőcsapatból. Egyedül csak hálóőrünk volt minden találkozón az első sípszótól az utolsóig a játék­téren. Ennek prózai oka van, ugyan­is erre a posztra nincs több labdarú­gónk. Nem kizárt, hogy a nagy előny birtokában a fiúk egy picit lefékez­tek, kiengedtek, ám bundáról szó sem lehetett - elemezte a némileg gyengébbre sikeredett második fél­év tapasztalatait Sklut Tibor. Megtudtuk, az önkormányzat állja a rezsiköltségeket, fedezi az utaz­tatási kiadásokat. - Három szpon­zora van a csapatnak: falu polgár- mestere, Sklut Tibor és én - fogal­mazott némi öniróniával is fűsze­rezve a mondandóját a szókimon­dó felsőpatonyi sportelnök-polgár- mester, aki magánemberként, ba­ráti és üzleti kapcsolatait is kiak­názva teremti elő a jó szereplés kí­vánt anyagi hátterét. Neje, a magánvállalkozó Sklut Lívia nevét viselik mezükön a játékosok, természetesen ő is a támogatók kö­zé tartozik. Mi azonban arra is kí­váncsiak voltunk, vajon milyen cél­prémiumot kapott a csapat, kaptak a játékosok a sikerért. - Amennyi­ben veretlenül végeztek volna az élen, akkor mindegyikük markát ötezer korona ütötte volna. „Szü­zességünk“ elvesztése után ezt az összeget a felére csökkentettük - tájékoztatott bennünket az anyagi­ak beteremtésének, elosztásának menetéről az elnök, aki azonban ki­jelentette: nem bocsátkoztak túlka­pásokba, csak a színvonalas, becsü­letes teljesítményt honorálták. Ami a közeljövőt illeti, néhány posz­ton erősíteniük kell. A hazai után­pótlásra, vagyis a serdülők és az ifik csapatára az eddiginél jóval na­gyobb figyelmet kívánnak fordítani. Uj fejleménynek számít, hogy sike­rült megegyezni a dunaszerdahelyi járási bajnokság III. osztályában ját­szó patonyréti klubbal, mely a fúzió A rendkívüli közgyűlés Ferencz Lászlót választotta elnöknek, elődje, Boros László azonban hajthatatlan Két futballvezér Komáromban! ♦ Dióspatony. Jubileumi futballtor- na a DSC megalakulás 70. évfordu­lója tiszteletére. Eredmények: Maié Dvorníky-Michal na Ostrove 0:0, 11-esekkel 8:7. Orechová Potôň/ DAC B-Potôňske Lúky 2:0, g.: Štvr- tecký, Perczell. A 3. helyért: Michal na Ostrove-Potôňske Lúky 1:1, g.: Szarvas, ill. Wimmer P., 11-esekkel 5:4. A döntőben: Orechová Potôň/ DAC B-Malé Dvomíky 1:1, g.: Lies­kovský, ill. Varga L., 11-esekkel 5:4. ♦ Illésháza, V. Polgármesteri Kupa. Eredmények: Zlaté Klasy-Vefké Blahovo 5:1, g.: Sárközi 2, Szikela, Dudík P., Lovász, ill. Nagy A. Jel­ka-Novy Život 1:7, g.: Bíró Z., ill. Banyák 3, Király, Füsi, Németh Cs., Nyársik. A 3. helyért: Veiké Blaho- vo-Jelka 7:0, g.: Csiba A. 2, Csonka 2, Both 1, Kovács T., Ábrahám. A döntőben: Zlaté Klasy-Nový Život 4:0, g.: Sárközi 2, Hraška, Dudík P. ♦ Kosút, OFC vándorserleg. Ered­mények: Čierny Brod-Košúty 3:3, 11-esekkel 5:4. Sládkovičovo-Cier- na Voda 3:0. A 3. helyért: Košúty -Čierna Vóda2:6.Adöntőben: Slád- kovičovo-Čierny Brod 3:1. A ren­dezvény legeredményesebb gól­lövőjének az ötgólos diószegi Saba- tovič bizonyult. ALACSONYABB OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁGOK KOZEP-SZLOVAKIA III. * V. után, jogalanyiságát megőrizve, im­már a felsőpatonyiak B csapataként játszik majd a pontokért. - Féltávnál tartunk, bízom benne, hogy felsőbb osztályban sem vallunk szégyent, s az V. ligában nem lesznek kiesési gondjaink. A labda gömbölyű, ha Fordulás után már három vereség csúfította a listavezető névjegyét. teljesítményünknek, eredményessé­günknek köszönhetően sikerülne megvernünk a lábunkat az élboly­ban, akkor ráhajtunk majd a bajnoki címre, a feljutásra. Erről azonban most még korainak tűnik beszélni. Egy biztos, továbbra is František Ur­vay irányítja majd csapatunkat - la­tolgatta az esélyeket a felsőpatonyi­ak kulcsembere. Hogy nagyközönség számára is em­lékezetessé tegye a benkeiek bajno­ki diadalát, e hét végére nagyszabá­sú sport- és kulturális rendezvényt szervezett. A B+B+B+B (Bacsfa, Baka, Bős, Benkepatony, vagyis Felsőpatony) nevet viselő labdarú­gótornát ugyanis a magyar szóra­koztatóipar jeles képviselőjének, Lagzi Lajcsinak a szuperbulija ara­nyozza majd be, stílszerűen éppen a felsőpatonyi futballpályán. (ái) III. LIGA, 30. forduló: Rakytovce- Kremnička 2:1 (1:0), g.: Kulišiak (20.), Pikula (61. - öngól), ill. Jančiar (90,); Kysucké Nové Mesto-Selce 4:2 (2:1), g.: Šajnoha (8., 60.), Cho­vanec (40.), Molnár (75.), ill. Piar (14.), Vajda (85.); Žiar nad Hronom -Ružomberok B 6:0 (5:0), g.: Maru- niak (8.), Červenej (17, 30., 44., 66.), Sluka (38.); Čadca-Liptovský Mikuláš 1:2 (0:1), g.: Michalik (55.), ill. Pitoňák (13. - 11-esből), Maťko (90.), Tomášovce-Žilina B 5:0 (3:0); g.: Ľupták (25.), Rapi (26., 76.), Berky (40.), Drugda (80.); Turčians­ke Teplice-Bytča 1:0 (0:0), g.: Jeťko (51.); Kysucký Lieskovec-Dolný 12. Gemer 24 8 2 14 30:54 26 13. Balog n/l 24 7 2 15 31:69 23 Jelšava kilépett a bajnokságból. JÁRÁSI BAJNOKSÁGOK Losonc: Biskupice-Hr. Zalužany 1:0 (0:0), g.: Murín; Sušany-Mýtna 9:0 (6:0), g.: Albert 7, Lámer 2; Pod- rečany-P. Dravce 4:3 (1:2), g.: Ké- kety 2, Mišík, Vrbiniak, ill. Bara 2, Kučera; Lovinobaňa-Zlatno 5:0 (0:0); Hrnč. Ves-Vidiná 3:1 (0:0), g.: Rončák, R. Cibuľa, J. Cibuľa, ill. Kašša; Utekáč-Breznička 4:1 (3:0), g.: Kantor 3, Nemčok, ill. Pagáč; Ko- kava-Podkriváň 7:1 (2:0), hazai gíok: B. Severmi 2, P. Severíni 2, Gaj­doš, J. Šuniar, R. Šuniar. Hričov 2:0 (1:0), g. : Vojvoda, Lokšík; 1. Kokava n/Rim. 26 17 5 4 78:32 56 Podbrezová B-Lučenec 4:1 (2:0), g.: 2. Hrnč Ves 26 15 3 8 68:45 48 Urbančok 2, Jurčo (11-esből), Olej­3. Biskupice 26 13 4 9 57:46 43 ník, ill. Máč. 4. Mýtna 26 12 4 10 49:53 40 1. Žiar n/Hr. 30 21 7 2 93:18 70 5. Hr, Zalužany 26 11 5 10 51:50 38 2. T Teplice 30 21 6 3 63:19 69 > 6. Podrečany 26 11 5 10 53 54 38 3. Kremnička 30 16 8 6 54:26 56 7. Lovinobaňa 26 11 2 13 45:50 35 4. Tomášovce 30 15 8 7 57:35 53 ■ 8. Breznička 26 9 7 10 48:45 34 5. K. Lieskovec 30 13 6 11 43:47 45 9. Zlatno 26 11 1 14 50:58 34 6. Podbrezová B 30 .11 9 10 42:28 42 10. P. Dravce 26 9 5 12 51:51 32 7, Žilina B 30 12 4 14 48:58 40 11. Vidiná 26 9 5 12 39:47 32 8. Lučenec 30 10 7 13 41:52 37 12. Utekáč 26 9 6 11 46:58 30 9. D. Hričov 30 11 4 15 44:67 37 13. Podkriváň 26 9 2 15 45:65 29 10. Bytča 30 10 6 14 37:44 36 14. Sušany 26 9 2 15 43:69 16 11. L. Mikuláš 30 10 6 14 42:59 36 12. Rakytovce 30 10 4 16 43:60 34 Rimaszombat 22. forduló: Hnúšťa­13. Ružomberok B 30 9 6 15 33:48 33 Revúčka 7:3, U. Panica-V.Teriakovce 14. Čadca 30 8 7 15 35:58 31 2:4, Klenovec­-Kráľ 1:0 , < j. Jablo­15. K. N. Mesto 30 8 6 16 35:59 30 nec-Tachty 4:3, Lubeník-R. Janovce 16. Selce 30 6 4 20 42:74 22 2:0, Muráň-V. Blh 3:2 1. Lubeník 22 16 3 3 59:22 51 IV. LIGA - dél: Brezno­■Nová Baňa 2. V. Teriakovce 22 11 3 8 41:28 36 3:1 (2:0), g.: Ševčík, Vŕtal, Telka, ill. 3. Tachty 22 11 3 8 41:30 36 Benč; Dolná Strehová­■Dukla B. Bysri­4. Klenovec 22 10 5 7 36:35 35 ca B 1:2 (1:2), g.: Mačuda (11-es- bôl), ill. Šišiak (11-esből), Tužimský; Hrochoť-Hliník n/Hronom 2:6 (2:1), g.: Mihajlov, Poničan, ill. Urge- la 2, Ivan 2, Silný, Krcho; Brusno-Re- vúca 3:3 (0:2), g.: Chromek, Pejko, Garaj, ill. Gallo 2, Lipták; Žiar n/Hro­nom B-Ladomerská Vieska-Fiľakovo 3:1 (2:1), g.: Jenes (11-esből), Vala- chovič, Šimko, ill. Végh; Tor­nalä-Zvolen 5:2 (3:0), g.: Váradi, Šaliga, Farkaš, Blaha, Hugyár, ill. 5. G. Jablonec 6. R. Janovce 7. Hnúšťa 8. Kráľ 9. Muráň 10. V. Blh 11. U. Panica 12. Revúcka 22 .10 4 8 39:53 34 22 9 2 11 45:37 29 22 7 7 8 44:44 28 22 8 4 10 32:38 28 22 8 3 11 29:32 27 22 8 3 11 33:46 27 22 8 2 12 37:45 26 22 5 3 14 26:51 18 Nagykürtös: Čebovce-St. Plachtince 7:3, Sečianky-Op. N. Ves 3:2, Ko- sihy n. I.-Želovce 4:0, Príbelce-Skla- biná 1:1, D. Strehová B-Záhorce vo 0:2 (0:1); g.: Végh, Ďuriško. 1:4,-D. Lom-V. Čalomija 3:1, Leseni­1. Revúca 26 17 4 5 67:28 55 ce-Olováry 5:4. 2. Dukla B. B. 26 17 4 5 66:30 55 1. Olováry 26 21 3 2 95:26 66 3. Zvolen 26 16 1 9 53:33 49 2. Kosihy n. I. 26 15 5 6 52:24 50 4. Hliník n/H 26 12 6 8 53:39 42 3. Príbelce 26 17 4 5 61:26 46 5. Tornaľa 26 13 1 12 43:40 40 4. St. Plachtince 26 14 2 10 55:48 44 6. Fiľakovo 26 11 3 12 36:49 36 5. Sklabina 26 10 8 8 55:47 38 7. Tisovec 26 10 5 11 31:29 35 6. D. Lom 26 12 2 12 50:44 38 8. Hrochoť 26 10 3 13 46:43 33 7. Želovce 26 11 2 13 37:61 35 9. Žiar B 26 9 6 11 32:46 33 8. D. Strehová B 26 11 1 14 63:63 34 10. Kalinovo 26 9 4 13 30:42 31 9. Čebovce 26 9 6 11 51:43 33 11. Brusno 26 9 4 13 31:45 31 10. Lesenice 26 9 3 14 55:67 27 12. D, Strehová 26 10 1 15 36:60 31 11. Op. N. Ves 26 8 3 15 39:56 27 13. Brezno 26 9 3 14 29:54 30 12. V. Čalomija 26 8 3 15 30:57 27 14. N. Baňa 26 6 3 17 36:51 21 13. Záhorce 26 8 1 17 60:95 25 14. Sečianky 26 6 3 17 25:71 21 1. (szept. 12.), 19. (okt. 30.) és 37. forduló (2004. jan. 4): ŠKP Pop- rad-MHC Nitra, Dukla Trenčín- HKM Zvolen, MHK 32 Liptovský Mikuláš-MsHK ŠKP Žilina, HK 36 Skalica-MHC Martin, Slovan Bra- tislava-HC Košice. 2. (szept. 14.), 20. (nov.2.) és 38. forduló (jan. 6.): Nitra-Košice, Mar- tin-Slovan, Žilina-Skalica, Zvolen- Liptovský Mikuláš, Poprad-Trenčín. 3. (szept. 16.), 21. (nov. 11.) és 39. forduló (jan. 9.): Trenčín-Nitra, Lip­tovský Mikuláš-Poprad, SkalicaZvo- len, Slovan-Žilina, Košice-Martin. 4. (szept. 19.), 22. (nov. 14.) és 40. forduló (jan. 11.): Nitra-Martin, Ži- lina-Košice, Zvolen-Slovan, Poprad -Skalica, Trenčín-Liptovský Miku­láš. 5. (szept. 21.), 23. (nov 16.) és 41. forduló (jan. 13.): Lipt. Mikuláš- Nitra, Skalica-Trenčín, Slovan- Pop­rad, Košice-Zvolen, Martin-Žilina. 6. (szept. 26.), 24. (nov. 18.) és 42. forduló (jan. 16.): Nitra-Žilina, Zvo- len-Martin, Poprad-Košice, Trenčín -Slovan, Liptovský Mikuláš-Skalica. 7. (szept. 28.), 25. (nov. 21.) és 43. forduló (jan. 16.): Skalica-Nitra, Slovan-Liptovský Mikuláš, Košice -Trenčín, Martin-Poprad, Žilina- Zvolen. 8. (szept. 3Ó.), 26. (nov. 23.) és 44. forduló (jan. 22.): Nitra-Zvolen, Poprad-Žilina, Trenčín-Martin, Lip­tovský MikuláŠ-Košice, Skalica- Slovan. 9. (okt. 3.), 27. (nov 28.) és 45. for­duló (jan. 27.): Slovan-Nitra, Košice -Skalica, Martin-Liptovský Mikuláš, Žilina-Trenft'n, Zvolen-Poprad. 10. (okt. 5.), 28. (nov. 30.) és 46. forduló (jan. 30.): Nitra-Poprad, Zvolen-Trenčín, Žilina-Liptovský Mikuláš, Martin-Skalica, Košice- Slovan. 11. (okt. 7.), 29. (dec. 2.) és 47. for­duló (febr. 1.): Košice-Nitra, Slo- van-Martin, Skalica-Žilina, Lipt. Mikuláš-Zvolen, Trenčín- Poprad. 12. (okt. 10.), 30. (dec. 5.) és 48. forduló (febr. 10.): Nitra-Trenčín, Poprad-Liptovský Mikuláš, Zvo- len-Skalica, Žilina-Slovan, Mar­tin- Košice. 13. (okt. 12.), 31. (dec. 7.) és 49. for­duló (febr. 13.): Martin-Nitra, Koši- ce-Žilina, Slovan-Zvolen, Skalica- Poprad, Liptovský Mikuláš-Trenčín. 14. (okt. 17.), 32. (dec. 9.) és 50. for­duló (febr. 15.): Nitra-Liptovský Mi­kuláš, Trenčín-Skalica, Poprad-Slo­van, Zvolen-Košice, Žilina-Martin. 15. (okt. 19.), 33. (dec. 12.) és 51. forduló (febr. 17.): Žilina-Nitra, Martin-Zvolen, Košice-Poprad, Slo- van-Trenčín, Skalica-Liptovský Mi­kuláš. 16. (okt. 21.), 34. (dec. 14.) és 52. forduló (febr. 20.): Nitra-Skalica, Liptovský Mikuláš-Slovan, Tren- čín-Košice, Poprad-Martin, Zvo- len-Žilina. 17. (okt. 24.), 35. (dec. 28.) és 53. forduló (febr. 22.): Zvolen-Nitra, Žilina-Poprad, Martin-Trenčín, Ko- šice-Liptovský Mikuláš, Slovan- Skalica. 18. (okt. 26.), 36. (dec. 30.) és 54. forduló (febr. 24.): Nitra-Slovan, Skalica-Košice, Liptovský Mikuláš- Martin, Trenčín-Žilina, Poprad- Zvolen. V. LIGA - D csoport: Jesenské-Pol- tár 3:2 (2:1), g.: Bari, Csene, Páleš, ill. Stanko, Marcinek; Nenince-Divín 2:1 (0:0), g.: Kalázi 2, ill. Jozefík; Ci- nobaňa-M. Kameň 4:2 (2:2), g.: L. Hríň, Očovan, J. Hriň, Filčík, ill. Mu­rín, Rech; V. Krtíš-Gemer 3:0 (0:0), g.: Chromek 2, Lobušky; Vinica-Haj­A bajnokság végén Príbelcétől 9, Le- senicétől pedig 3 pontot levontak! Rozsnyó: Brzotín-DI. Vés 2:1, Kun. Teplica-Dobšiná 9:2, V. Slaná-Kovs- tav 4:1, Rudná-Plešivec 2:1, Kr. Podhradie-G. Poloma 4:1, Lipovník- N. Slaná 5:1, Dedinky-Kružná 2:0. náčka 2:2 (1:1); Ružiná-Balog n/l. 1. Kr. Podhradie 26 17 4 5 58:34 55 3:1 (1:1), g.: Pivka 2, Kamenský, ill. 2. Kun. Teplica 26 15 5 6 82:43 50 Klimko. 3. V. Slaná 26 15 3 8 58:31 48 1. V. Krtíš 24 19 2 3 57:17 59 4. Plešivec 26 15 1 10 68:47 46 2. Poltár 24 16 1 7 79:26 49 5. Lipovník 26 11 8 7 57:38 41 3. Hajnáčka 24 15 4 5 75:27 49 6. Rudná 26 10 6 10 31:40 36 4. M. Kameň 24 12 2 10 53:45 38 7. Brzotín 26 11 3 12 41:54 36 5. Jesenské 24 10 4 10 36:35 34 8. Dobšiná 26 11 2 13 59:61 35 6. Cinobaňa 24 10 2 12 29:40 32 9. G. Poloma 26 10 3 13 49:61 33 7, Radz-Čjkan 24 9 3 12 51:51 30 10. Dedinky 26 9 4 13 45:57 31 8. Vinica 24 9 2 13 32:56 29 11. Dl. Ves 26 8 6 12 36:53 30 9.' Ružiná 24 8 4 12 32:60 28 12. N. Slaná 26 8 4 .14 47:60 28 10. Nenince 24 8 3 13 37:44 27 13. Kružná 26 8 3 15 51:73 27 11. Divín 24 8 3 13 32:50 27 14. Kovstav 26 5 6 15 38:68 21 ÚJ SZÓ-ÉRTESÜLÉS Komárom. Újabb fordulóval folyta­tódott június 18-án a Komáromi já­rás futballklubjait tömörítő területi futballszövetség megreformálására irányuló klubok tisztségviselőinek igyekezete. A Duna-parti városban zajló rendkívüli köz-gyűlésen ugyanis a küldöttek megvonták a bi­zalmat az eddigi járási elnök Boros Lászlótól. Egyébként az 50 meghí­vott küldöttből 31-en jelentek meg. JÉGKORONG EXTRALIGA - AZ ALAPSZAKASZ MŰSORA Közülük a Boros László leváltását kezdeményező napirendi pontnál 27-en szavaztak igennel, ketten pe­dig tartózkodtak. A folytatásban ugyancsak leváltották az eddigi el­nökséget, új bizottsági elnököket vá­lasztottak, s egyben javasolták az alapszabályzat megváltoztatását. Egyben javaslatot fogadtak el a járá­si szövetség tanácsának kialakításá­ra. A küldöttek megválasztották a já­rási szövetség új elnökét, Ferencz László gútai futballvezető személyé­ben. A szavazásnál 24-en voksoltak rá igennel, ketten pedig tartózkod­tak. Megválasztották a szövetség új elnökségét (Balogh, Šimon, Konc, Valach), az ellenőrző bizottság új el­nökét (Nagy), továbbá két képvi­selőt a Nyugat-szlovákiai Labdarúgó Szövetségbe (Ferenc Lászl, Emil Va­lach). Az új elnök és az elnökség fel­adatul kapta az alapszabályzat mó­dosítását, valamint az új összetételű szakbizottságok kialakítását. A dolgok jelenlegi állása szerint két elnöke, vezérkara van a Komá­romi Területi Futballszövetségnek, hiszen az eddigi elnök, Boros Ist­ván érvénytelennek minősítette a június 18-án megtartott rendkívüli futballközgyűlést, és nem kíván le­mondani. Egy nappal előtte ugyan­is szintén rendkívüli közgyűlés zaj­lott, melyen a korábbi vezetés megőrizte posztjait. Az ominózus ügyben a kerületi futballszövetség elnöksége és tanácsa mondja ki majd a végszót, (ái)

Next

/
Oldalképek
Tartalom