Új Szó, 2003. június (56. évfolyam, 125-149. szám)

2003-06-23 / 143. szám, hétfő

ÚJ SZÓ 2003. JÚNIUS 23. Nagyszünet hirdetés Ne álljuk szóba akárkivel, ne barátkozzunk „nem hozzánk való" személyekkel, mert csalódhatunk Bajban ismerszik meg a barát Az igaz barát megérzi, hogy mikor van rá szükségünk, és segít (Képarchívum) Bajban ismerszik meg az igaz barát... Hányszor, de hányszor hallottuk ezt a mondást mindannyian, szü­léinktől, nagyszüleinktől, tanárainktól? Talán már túl sokszor is emlékeztettek er­re az örök igazságra, olyan sokszor, hogy már-már ella­posodott ez a mondás, s hajlamosak voltunk azt hin­ni, elavult már, s a mai vi­lágban nem is érvényes. BŐD TITANILLA S néhány év elteltével, mikor már elfeledkeztünk az alapiskolás fogalmazási feladatokról, melyek keretében a fenti és más hasonló barátsággal kapcsolatos mondá­sokon kellett elmélkednünk, rá kell döbbenünk, mégiscsak lehe­tett valami, szüléink, nagyszüle- ink, tanáraink tanácsában. Ók annak idején így próbáltak fi­gyelmeztetni, ne álljuk szóba akárkivel, ne barátkozzunk „nem hozzánk való“ személyekkel, mert csalódhatunk. Sajnos azon­ban ritkán lehet első pillantásra eldönteni, milyen barát is válik majd újdonsült ismerősünkből, nehéz néhány nap, hónap, de még akár év alatt is minden ol­dalát megismerni azoknak, akik­kel szívesen töltjük a szabad­időnket. Bajban ismerszik meg az igaz ba­rát... Kétségtelen. A kérdés csak az, mi is a baj. Barátainkra ugyan­is nem annyira akkor van szüksé­günk, ha baj van (például, ellopták az iratainkat vagy lerobbant a ko­csink egy kietlen táj kellős köze­pén), hanem amikor tanácstalanok vagyunk. A mindenki számára „bajként“ jelölt eseményeknek ugyanis általában van egy többé- kevésbé mindenki által ismert és elfogadott forgatókönyve, amely szerint cselekedni kell. Ellopták az iratainkat? Irány a legközelebbi reódőrség, feljelentést kell tenni is­meretlen tettes ellen, le kell tiltani a bankkártyát, újra el kell zarán­dokolni a különféle hivatalokba a különféle igazolványokért, satöb­» Néha elég néhány biztató vagy mo­solyra fakasztó szó, né­ha hosszasabb orvos­lást kíván a baj. « bi, satöbbi. Természetesen ez egy­általán nem kellemes, de legalább tudjuk, mit is tegyünk. Előfordul­hat azonban olyan helyzet is, amit ismerőseink közül senki nem fog fel tragikusan, csak számunkra szörnyű. Ilyenkor ismerszik meg az igaz barát. Mert ő az, aki érzi, hogy most tényleg baj van, mert nem tudjuk, mit is kellene lépnünk, ho­gyan is kellene megoldanunk a problémát, amivel hirtelen szem­ben találtuk magunkat. Ez lehet szerelmi bánat, esetleg a szerel­münk bánata, egy rémálmokat okozó vizsga, ami már itt van a nyakunkon, és még nem tudunk semmit, vagy épp egy akadékosko­dó biztonsági őr, aki nem akar beengedni arra az eseményre, amelyre már hónapok óta vá­gyunk. Az igaz barát megérzi, hogy mi­kor van rá szükségünk, és segít. Néha elég néhány biztató vagy mosolyra fakasztó szó, néha hosszasabb orvoslást kíván a baj. És néha talán mi magunk is meg­lepődünk, pont attól kapjuk a se­gítséget, akit csak egy felszínes havernak tartottunk. Ez azonban kellemes csalódás. Sajnos, néha arra is rá kell döbbenünk, akit a legjobb barátunknak hittünk, nem is ért meg minket annyira, mint ahogy azt mi rózsaszínűén elképzeltük. Bajban ismerszik meg az igaz ba­rát, tartja a régi, ám örökérvé­nyű mondás. Egy újabb szerint pedig a barátok olyanok, mint a csillagok. Nem mindig látjuk őket, de tudjuk, hogy ott vannak. Néha pedig a legfényesebb csillag­ról is kiderül, nem is csillag volt, csak valami csalóka fényesség az égen. De ez nem ok arra, hogy ké­telkedjünk a többi, talán kevésbé ragyogó csillagban. Mert a túl nagy világosság elvakít, de a pislákoló fényben kivehetők a bajból kiveze­tő ösvény körvonalai. Sajnos, néha arra is rá kell döbbenünk, akit a legjobb barátunknak hit­tünk, nem is ért meg minket annyira, mint ahogy azt mi rózsaszínűén el­képzeltük (Képarchívum) ANGOLKA Quote: „...the things you refuse to meet today always come back at you later on, usually under circumstances which make the decision twice as difficult as it originally was.“ (Eleanor Roosevelt) Phrasal verb: clear off Definition: a very informal (and slightly rude) way to tell someone to go away This phrasal verb has more than one meaning E.g.l: When Jo saw the cat in her garden again, she opened the window, shouted „Clear off, you!!!“ and threw a shoe at it. E.g.2: Mr Hunter came home from work to find a scruffy-looking boy talking to his 15-year-old daughter. „Clear off or I will call the police,“ he threatened. This phrasal verb cannot be separated Test George is wearing the blue and red ______tie I gave him. 1. striped, 2. pictured, 3. lined, 4. designed. Joke The Gas Men IWo gas company servicemen, a senior training supervisor and a young trainee, were out checking meters in a suburban neighborhood. They parked their truck at the end of the alley and worked their way to the other end. At the last house a woman looking out her kitchen window watched the two men as they checked her gas meter. Finishing the meter check, the senior supervisor challenged his younger coworker to a foot race down the alley back to the truck to prove that an older guy could outrun a younger one. As they came running up to the truck, they realized the lady from that last house was huffing and puffing right behind them. They stopped and asked her what was wrong. Gasping for breath, she replied, „When I see two gas men running as hard as you two were, I figured I’d better run too!“ Correct answer to the test question: 1. striped (Králik Róbert) SZÓTÁR • the things you refuse to meet today always come back at you later on - az elodázott dolgok ké­sőbb bizonyosan visszatérnek •usually under circumstances which make the decision twice as difficult - általában olyan körül­mények között, melyek a döntést kétszer nehezebbé teszik • a very informal (and slightly rude) way to tell someone to go away - a „menj el“ kifejezés ken­dőzetlen, egyhén durva megfo­galmazása • scruffy-looking - ápoladan •the senior supervisor challenged his younger coworker to a foot race - a főnök futóversenyre hív­ta ki ifjabb munkatársát • the lady from that last house was huffing and puffing right behind them - az utolsó ellenőr­zött házban lakó néni fújtatva ro­han utánuk Hej, de kutya meleg van! (vicclap.hu) Beszélgessen előnyösebb áron az ST Business Aktív hívóprogrammal! Változatlan áron, havi 499 koronáért (áfa nélkül) most a következőket kínáljuk: • havonta 90 percet a helyi és a távolsági hívásokra • olcsóbb távolsági hívásokat, csúcsidőben csupán 3,50 Sk/min (áfa nélkül) • olcsóbb nemzetközi hívásokat, az I. sávban csupán 5,20; a II. sávban 6,20 Sk/min (áfa nélkül) ST Business Aktiv 0800 123 500 ■ www.telecom.sk *15 46555

Next

/
Oldalképek
Tartalom