Új Szó, 2003. június (56. évfolyam, 125-149. szám)

2003-06-17 / 138. szám, kedd

16 Sport - régiófoci ÚJ SZÓ 2003. JÚNIUS 17. Mint a jelenet bizonyítja, Hanták játékvezető derekasan állta a támadáso­kat a nyárasdiak és dióspatonyiak rangadóján (Fogas Ferenc felvétele) A bírót szidják Dióspatonyban, Turzát magasztalják Bakán Ötödszörre végre sikerült Baka/Dióspatony. A nyugat­szlovákiai V. liga déli csoport­jában vasárnap a koraesti órákban került pont a bajnoki címért folytatott, a végletekig kiélezett távpárharc végére. A feljutásra törő csallóköziek háza táján azóta már csilla­podtak az indulatok. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Bakán tegnap már mindenki ter­mészetesnek vette, hogy ötödik al­kalommal sikerült valóra váltani álmukat. Felsőbb osztályba léptek. Oda, ahová két ízben a versenysza­bályok alkotta csukott sorompók miatt nem juthattak. Másik két al­kalommal pedig a bacsfaiak és a vágpattaiak előzték meg őket - orrhosszal a célegyenesben. Pedig temérdek munkát, időt, s nem utolsó sorban pénzt fektettek a so­kak szerint már-már megvalósítha- tadan projektum kivitelezésébe. Vasárnap aztán minden jóra for­dult, a Kalmár-tanítványok takso- nyi győzelmüknek (is) köszön­hetően célba értek. Az új idényben már a hősiekkel egy osztályban küzdenek a pontokért. Fiatal játékosok alkotják a csapa­tot. A sereghajtó taksonyiak ottho­nában bizony nem nyújtottunk jó teljesítményt. A labdarúgók fejé­ben, mint ahogy azt később beval­lották, szüntelenül az a kérdés mo­toszkált, vajon mi lehet Nyárasdon - érzékeltette a görcsös igyekezet hátterét Somogyi Iván bakai mene­dzser. - Mindig hiányzott valami, mondjuk egy pontos átadás, egy jó beadás, egy sikeres testesei. Vezet­tünk, ám a hazaiak tüstént kie­gyenlítettek. Szerintem nem össz­pontosítottak kellőképpen a játé­kosok. De becsülettel hajtottak, melynek a hajrában meg is lett az eredménye. Turza Roli betalált a hazaiak hálójába, s gólja a bajnoki elsőséget, a hőn áhított feljutást je­lentette számunkra - fogalmazott a sportvezető, aki azt is elmondta lapunknak, hogy a mátyusföldiek elleni mérkőzés nem tartozott a barátságos párharcok kategóriájá­ba. - Andrejkovics János szemöl­dökét a kórházban öt öltéssel varr­ták össze, Berényi Feri pedig orr­csonttörést szenvedett. A hazaiak - a híresztelésekkel ellentétben - nem ajándékoztak nekünk ponto­kat, szívósan harcoltak, amíg bír­ták erővel.. De ez így is van rendjén. Az utolsó tíz percben kapujukhoz szegeztük őket, csak idő kérdése volt, mikor sikerül felülkereked­nünk - fogalmazott Somogyi Iván. Egyébként a fiatal Turza Roli volt a meccs hőse Taksonyban, aki két ta­lálatával biztosította a vendégek si­kerét. - Életemben ez idáig még nem szereztem ilyen értékes talála­tokat. A második, mely egyben szá­momra az idény huszadik bajnoki gólját is jelentette, alighanem ara­nyat ért. Repes a szívem a boldog­ságtól, még talán fel sem dolgoz­tam magamban igazán a történte­ket - lelkesedett a bakai gólzsák, aki a góllista második helyén ért célba. Azt már csupán a beavatot­tak tudják, hogy Bakán az ifik is a feljutásnak örülhettek, a dunaszer­dahelyi járási bajnokság győztese­ként nyártól már az V. ligában játszhatnak. A képzeletbeli futballbarikád túl­oldalán a vesztesek szomorkodnak, bosszankodnak. A dióspatonyiak ugyanis nehéz szívvel gondolnak vissza a nyárasdi összecsapást irá­nyító játékvezetői hármasra. Első­sorban Hanták vezetőbíróra, akit kiélezett helyzetben olykor jól meg- lökdöstek, nyomdafestéket nem tű­rő kifejezésekkel is illettek. Szerin­tük részrehajlóan bíráskodott, íté­leteivel a hazaiakat segítette. Kikül­dött munkatársunk elmondása sze­rint bizony nem sok hiányzott a botrányhoz. A sípmester azonban, vajon ki tudja miért, birkatürelem­mel viselte az őt ért támadásokat. Rendre ki-kibújt a vendégjátékosok alkotta ostromgyűrűből, még sárga lapokkal sem próbálta fékezni tám­adóit. Végül is a hazai rendezők, biztonságiak s négylábú társaik hathatós közreműködésével az öl­tözőbe menekítették a játékve­zetőket, akik némi kényszerpihenő, várakozás után sértetlenül tértek haza a csallóközi rangadóról. - Ta­lán fejben képtelenek voltunk fel­dolgozni, hogy akár bajnokok is le­Szerintük részrehaj­lóan bíráskodott, ítéletei­vel a hazaiakat segítette. hetünk. Nem éltünk a nagy le­hetőséggel. Ennek ellenére mégis úgy érzem, a játékvezetők megká­rosítottak bennünket. Főleg a játé­kosaimat sajnálom, ez az összecsa­pás vélhetően mély nyomot hagy majd bennük. Nagy kár, hogy ezen a találkozón egy év kemény mun­kája veszett most kárba. Pedig álomszép ajándék lett volna a baj­noki diadal a helyi sportklub, a DSC megalakulása 70. születésnapjára Mindenesetre gratulálok a bakaiak­nak a feljutáshoz - fogalmazott már emócióktól mentesen, sport­szerűen a nagy csata másnapján Cséfai Tibor, a hoppont maradt di­óspatonyiak vezetőedzője. Nem érdektelen a győztes nyárasdi­ak trénerének, Grajcár Antalnak a véleménye sem. - Meglepő volt szá­momra, hogy képesek voltunk tar­tani az iramot a vendégekkel, akik mezében több második ligás futbal­lista is szóhoz jutott. Ők pedig mini­mum háromszor többet edzenek hetente, mint a mieink. Nem tudtak fölénybe kerülni. Ráadásul az utol­só negyedórában kitámadtak, ezál­tal több területünk maradt a gyors ellentámadásokra, melyekből sike­rült is hasznot húznunk. Bennünket aligha érhet szemrehányás, bírálat. Egyik bajnokjelöltnek sem könnyí­tettük meg a helyzetét, a bajnoki cím sorsa nem nálunk dőlt el. Na­gyon sikeres tavaszi idényt zárt az ősszel elmarasztalt, szigorúan meg­büntetett (a bajnokság végén 9 pon­tot vontak le tőlük - a szerző megj.), a kiesőjelöltek közé besorakozott nyárasdi kollektíva. - hallatta hang­ját a hazaiak mágusa, aki a felnőttek mezőnyében minden bizonnyal éle­te eddigi legnagyobb edzői sikerét produkálta Nyárasdon. Méghozzá vezetőedzőként, (ái, sd) ALACSONYABB OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁGOK KELET-SZLOVÁKIA III. LIGA: Prešov B-Poprad 2:0 (2:0), g.: 5. Lipták, 27. Vasil’ (11- esből); Svidník-Lipany 2:2 (0:0), g.: 61. A. Tyč, 90. Kizák, ill. 47. An- gelovič, 75. Štofan; Lokomotíva- Trebišov 2:0 (1:0), g.: 29. Fecik, 87. Marhefka (11-esből); St. Lu- bovňa-Turňa 1:0 (1:0), g.: 12. Pavlišin; Bardejov-Svit 3:2 (1:2); g.: 45. és 69. Bellák, 87. Kica, ill. 1. Maličký (11-esből), 8. Pallúch; Sobrance-Vranov 2:3 (1:2), g.: 4. Žir, 78. Homák, ill. 7. Hajdúch, 43. Vožný, 56. Homola; Stropkov-Mi- chalovce 1:2 (1:1), g.: 23. Perát, ill. 39. Kozár, 72. Marcin; Ďurkov­V. Kapušany 5:0 (2: 0); g­: 8. Ma­činga, 16. Matej, 54. és ; 76 . Micák, 90. Gašpar. 1. Vranov 30 23 1 6 75:19 70 2. Trebišov 30 18 4 8 53:25 58 3. Michalovce 30 16 6 8 45:28 54 4. Sobrance 30 15 5 10 36:34 50 5. Prešov B 30 14 5 11 43:35 47 6. Bardejov 30 14 4 12 55:51 46 7. Turňa 30 13 5 12 37:37 44 8. Lipany 30 13 4 13 53:50 43 9. Stropkov 30 12 5 13 51:34 41 10. Svidník 30 11 7 12 45:41 40 11. St. Ľubovňa 30 12 4 14 42:50 40 12. Ďurkov 30 11 4 15 47:47 37 13. V. Kapušany 30 11 3 16 39:45 36 14. Lokomotíva 30 10 4 16 35:58 34 15. Svit 30 9 6 15 43:60 33 16. Poprad 30 4 1 25 24:109 13 IV. LIGA - dél: Slivník-Palín 1:2 (1:2), g.: Pilát, ill. Petrikan, Cso­mós; Rožňava-Sečovce 3:0 (2:0), g.: Ambrozy, Harhovský, Vysoký; Topoľany-Koš. N. Ves 1:3 (0:3), g.: Gamec, ill. Adamkovič 2, Ohrablo; Barca-Geča 2:1 (0:1), g.: Kočiš, Zá- bavník, ill. Platko; Haniska-Molda- va 4:1 (3:0), g: Bakši 3, Truhan, ill. Hričák; Krásna-Žakarovce 1:1 (0:1), g: Nagy, ill. Hrobko; Sp. N. Ves-Betliar 8:1, g.: a hazaiak nem jelentették; Krompachy-Lastomír 6:2 (3:0), g.: Borza 4, Ľ. Ontko, Tomášov, ill. Koba 2. 1: Krompachy 30 24 4 2 99:18 76 2. Sp. N. Ves 30 24 4 2 86:20 76 3. Slivník 30 18 1 11 69:34 55 4. Koš. N. Ves 30 15 8 7 57:42 53 5. Žakarovce 30 14 4 12 52:56 46 6. Barca 30 11 10 9 47:42 43 7. Lastomír 30 12 3 15 45:55 39 8. Geča 30 12 3 15 51:66 39 9. Topoľany 30 10 4 16 58:59 34 10. Palín 30 10 4 16 36:55 34 11. Betliar 30 10 4 16 41:82 34 12. Krásna 30 9 6 15 39:59 33 13. Moldava 30 8 8 14 45:49 32 14. Rožňava 30 9 5 16 44:55 32 15. Sečovce 30 9 4 17 41:73 31 16. Haniska 30 9 0 21 31:76 27 A bajnokság végén Krompachy, Ge- ča és Rožňava csapatától 3-3 pon­tot levontak. V. LIGA - délkelet: Kokšov-Bak- ša-Nacina Ves 2:2 (1:1), g.: Eštočin, Stolár, ill. Vasiľko, Tabaka; Valaliky-Medzev 4:1 (1:1), g.: Tóth 2, Fedor 2, ill. Šmidt (11- esből); Buzica-Hatalov 6:1 (4:1), g.: Erdély 2, Turóci 2, Krompaský, Ternei, ill. Kurbok; V. Revištia-K. Olšany 9:2 (3:1), g.: Kočan 4, Kročko 3, Sobek, Hevery, ill. Ontko 2; Michalovce B-Plechotice 0:1 (0:0), g.: Pálfi; Michaläny-Kr. Chl- mec 1:4 (0:2), g.: Takáč, ill. Bor- kesz 2, Banyiacsky, Berla; Streda n. Bodr.-Senné 5:1 (3:0), g.: Kaštely 2, Tekeľ 2, Bobík, ill. Bogdan. 1. Kr. Chlmec 26 15 5 6 50:22 50 2. Buzica 26 14 6 6 54:32 48 3, V. Revištia 26 13 6 7 58:34 45 4. Michalovce B 26 13 2 11 47:37 41 5. N. Ves 26 12 4 10 50:39 40 6. Plechotice 26 12 1 13 36:50 37 7. Streda n/B 26 11 3 12 43:42 36 8. Hatalov 26 10 5 11 40:44 35 9. Valaliky 26 10 5 11 33:46 35 10. K. Olšany 26 11 2 13 45:63 35 11. Michaľany 26 9 5 12 37:45 32 12. Medzev 26 9 5 12 43:55 32 13. Kok. Bakša 26 6 8 12 35:40 26 14. Senné 26 6 5 15 38:60 23 Délnyugat: Rudňany-Harichovce 2:1 (2:0), g.: Dunka, Vodhanel, ill. Staroň; V. Opátske-Smižany 3:1 (2:0), g.: Marikovský 2, Begáni, ill. Gurčík (11-esből); Tahanovce-Jab- lonov 4:1 (2:1), g.: Šuster 2, Kapel, Kolcun, ill. Sciranka; Chrasť-Helc- manovce 1:0 (0:0), g.: Gardošík (11-esből); Nálepkovo-Král’ovce 1:0 (1:0), g.: Lapšanský; Šaca-Štítnik 2:0 (1:0), g.: Spišák, Piga; Prakov­ce-Sp. Vlachy 1:2 (0:2), g.: Regec, ill. Borženský, Pindira. 1. Rudňany 26 18 0 8 83:37 54 2. V. Opátske 26 13 5 8 58:44 44 3. Chrasť 26 13 4 9 51:37 43 4. Harichovce 26 13 3 10 42:40 42 5. Sp. Vlachy 26 14 0 12 43:52 42 6. Smižany 26 12 5 9 49:35 41 7. Prakovce 26 12 5 9 49:43 41 8. Nálepkovo 26 13 1 12 44:42 40 9. Kráľovce 26 12 3 11 55:55 39 10. Šaca 26 10 6 10 48:43 36 11. Helcmanovce 26 10 6 10 36:34 36 12. fahanovce 26 8 6 12 40:61 30 13. Štítnik 26 7 4 15 25:40 25 14. Jablonov 26 2 2 22 22:82 8 A bajnokság végén a Ťahanovce csapatától 3 pontot levontak. KÖZÉP-SZLOVÁKIA III. LIGA, 29. forduló: Kremnička -Tomášovce 2:2 (1:1). G.: 31. Cho- místek, 63. Sokol, ill. 45. Doležal (11-esből), 73. Berky. Lučenec- Rakytovce 2:0 (2:0). G.: 8. Püspöky, 38. Póch. Ružomberok B-Podbrezo- vá B 1:1 (0:0). G.: 72. Labaška, ill. 67. Urbančok. Selce-Kysucký Liesko­vec 4:3 (0:0). G.: 51. Lešták, 57. Faško, 58. Rusko, 80. Strečok, ill. 54. és 55. Kekely, 64. Vajda. Dolný Hričov-Žiar nad Hronom 0:4 (0:1). G.: 35r és 74. Bončo, 77. Číž, 89. Maruniak. Bytča-Čadca 1:1 (1:1). G.: 39. Hornák, ill. 43. Šutý. Lip­tovský Mikuláš-Kysucké Nové Mes­to 3:0 (0:0). G : 53. Blaščík, 58. és 74. Žihlavník. Žilina B-Turčianske Teplice 1:4 (1:3). G.: 18. Trhančík, ill. 5. Jeťko, 7. és 10. Privitzer, 75. Kempný. 1. Žiarn/H 29 20 7 2 87:18 67 2. T. Teplice 29 20 6 3 62:19 66 3. Kremnička 29 16 8 5 53:24 56 4. Tomášovce 29 14 8 7 52:35 50 5. K. Lieskovec 29 12 6 11 41:47 42 6. Žilina B 29 12 4 13 48:53 40 7. Podbrezová B 29 10 9 10 38:27 39 8. Lučenec 29 10 7 12 40:48 37 9. D. Hričov 29 11 4 14 44:65 37 10. Bytča 29 10 6 13 37:43 36 11. Ružomberok B 29 9 6 14 33:42 33 12. L Mikuláš 29 9 6 14 40:58 33 13. Rakytovce 29 9 4 16 41:59 31 14. Čadca 29 8 7 14 34:56 31 15. K. N. Mesto 29 7 6 16 31:57 27 16. Selce 29 6 4 19 40:70 22 IV. LIGA - dél: Zvolen-Brezno 1:0 (0:0), g.: Banski; Nová Baňa-Tiso- vec 1:3 (0:1), g.: Žemberi, ill. Pet- rok 2 (az egyiket 11-esből), Veng- rín; Dukla B. Bystrica B-Hrochoť 1:0 (1:0), g.: Šišovský; Hliník n/Hronom-Brusno 0:2 (0:0), g.: Chromek, Pejko; Revúca-Žiar n/Hronom B-Ladomerská Vieska 4:1 (2:0), g.: Gemeri, Galo 2, Vojčík, ill. Mužík; Kalinovo-D. Strehová 3:0 (2:0), g.: Melich 2, Filipiak; Filäkovo-Tornaľa 1:0 (1:0), g.: Mihályi. 1. Revúca 25 17 3 5 64:25 54 2. Dukla B 25 16 4 5 64:29 52 3. Zvolen 25 16 1 8 51:28 49 4. Hliník n/H 25 11 6 8 47:37 39 5. Tornaľa 25 12 1 12 38:38 37 6. Fiľakovo 25 11 3 11 35:46 36 7. Tisovec 25 10 5 10 31:27 35 8. Hrochoť 25 10 3 12 44:37 33 9. D. Strehová 25 10 1 14 35:58 31 10. Brusno 25 9 3 13 28:42 30 11. Žiar B 25 8 6 11 29:45 30 12. Kalinovo 25 8 4 13 28:42 28 13. Brezno 25 8 3 14 26:53 27 14. N. Baňa 25 6 3 16 35:48 21 V. LIGA - D-csoport: Balog n/ Ipľom-Jesenské 2:2 (0:1), g.: Mi- halovič, Klimko, a vendégek gól­lövőit nem jelentették; Haj- náčka-Ružiná 4:0 (1:0), g.: Se- peši 2 (az egyik 11-esből), Ruszo, Urban; Gemer-Vinica 3:1 (0:0), g.: Keszi, Balog, Gergely, ill. Marí­nét; Modrý Kameň-Veľký Krtíš 4:5 (1:0), g.: Murín 2, Šár, Ďorď, ill. Holub (11-esből), Horn, Uber- táš, Maslaniak, Mlynarčík; Divín -Radzovce-Čakanovce 3:1 (1:0), g.: a hazaiak góllövőiket nem je­lentették, ill. Bodó; Poltár-Nenin- ce 5:1 (3:1), g.: Iskra 2, Stanko (11-esből), Nociar, Marcinek, ill. Varga. 1. V. Krtíš 23 18 2 3 54:17 56 2. Poltár 23 16 1 6 77:23 49 3. Hajnáčka 23 15 3 5 73:25 48 4. M. Kameň 23 12 2 9 51:41 38 5. Jesenské 23 9 4 10 33:33 31 6. Radz-Čakan 24 9 3 12 51:51 30 7. Cinobaňa 23 9 2 12 25:38 29 8. Vinica 23 9 1 13 30:54 28 9. Divín 23 8 3 12 31:48 27 10. Gemer 23 8 2 13 30:51 26 11. Ružiná 23 7 4 12 29:59 25 12. Nenince 23 7 3 13 35:43 24 13. Balog n/l 23 7 2 14 30:66 23 A Jelšava kilépett a bajnokságból. JÁRÁSI BAJNOKSÁGOK Érsekújvár: Jasová-Kmet'ovo 3:1 (1:1), g.: Vörös 2, Figura, ill. Mráz; Bešeňov-Húl 4:0 (2:0), g.: Jakubec, Keresztúri, Ozsvald, Malčík; V. Kýr-N. Zámky B 2:2 (0:1), g.: Kováč, Močkor, ill. Do- mik, Bízik; Strekov-Branovo-Dvory B 5:1 (3:1), g.: Vida, Kováč, Buj­ná, Dobai (öngól), ill. Újvári; Moj- zesovo-Rastislavice 4:1 (3:1), g.: Hlavačka 3, Halás, ill. Arpáš, V. Lovce-Michal n/2. 9:1 (3:0), g.: Habrman 4, Mokráš 2, Kotlár, Ha­gan, Kuruc, ill. Oškerský, Štúrovo B-Palárikovo 2:2 (2:1), g.: Kollár, Müller, ill. Ludaš, Fiala. 1. V. Lovce 26 17 4 5 94:35 55 2. Strekov 26 16 3 7 68:38 51 3. Mojzesovo 26 13 6 7 50:32 45 4. Palárikovo 26 13 3 10 58:44 42 5. N. Zámky B '26 12 5 9 68:53 41 6. Branovo-Dvory B 26 12 1 13 48:48 37 7. Bešeňov 26 10 5 11 56:52 35 8. Štúrovo B 26 11 2 13 49:51 35 9. Michal n/l. 26 10 5 11 47:63 35 10. Jasová 26 11 2 13 47:68 35 11. Rastislavice 26 9 7 10 44:39 34 12. V. Kýr 26 9 7 10 43:63 34 13. Kmeťovo 26 8 8 10 51:53 32 14. Húl 26 2 0 24 18:102 6 Léva, 30. forduló: St. Tekov-Kéť 3:0 (2:0), g.: Galgóci 2, Šuchter; N. Tekov-Tek. Lužany 0:2 (0:1), g.: Fi­am 2; Žemberovce-Kozárovce 3:0 (0:0), g.: Vrecník, Nedorolík, Tan­ka; Podlužany-Jur n/Hronom 2:1 (2:0), g.: Šebo 2, ill. Obert, Pohr. Ruskov-Plášťovce 2:2 (1:1), g.: Szalai, Szabó, ill. Križan 2; Sahy- Šárovce 4:0 (2:0), g.: Lackovský 2, Bartal, Wurcel; Kalinčiakovo-Lok 5:0 (2:0), g.: Taňaši 2, Kadja, Le- boc; Hr. Kosihy-Hont. Vrbica 1:3 (1:0), g.: Adam, ill. Sliačan, Kuruc, Prištiak. 1. Šahy 30 26 3 1 132:18 81 2. Tek. Lužany 30 24 2 4 92:22 74 3. Hont. Vrbica 30 18 2 10 71:43 56 4. Kalinčiakovo 30 17 4 9 81:54 55 5. Jur n/Hronom 30 17 3 10 68:38 54 6. Plášťovce 30 14 5 11 84:57 47 7. Šárovce 30 14 4 12 67:56 46 8. Pohr. Ruskov 30 12 4 14 48:68 40 9. Kéť 30 11 5 14 45:70 38 10 St. Tekov 30 12 4 14 61:58 37 11. N. Tekov 30 9 6 15 34:62 33 12. Podlužany 30 8 8 14 50:76 32 13. Kozárovce 30 8 6 16 36:73 30 14. Žemberovce 30 7 6 17 31:60 27 15. Lok 30 7 1 22 29:79 22 16. Hr. Kosihy 30 4 1 25 33:128 13 A Starý Tekovtól 3 pontot levon­nak! Az V. ligába jutott a Šahy, kie­sett: Hr. Kosihy! Losonc: Podkriváň-Biskupice 2:2 (0:1), g.: Novosad 2, ill. Dóša, Gášpár; Breznička-Kokava 2:1 (0:0), g.: Šinka, Mačuda, ill. Šuniar; Vidiná-Utekáč 1:1 (0:0), g.: Kocúr, ill. Kantor; Zlatno-Hrnč. Ves 1:4 (0:2), g.: Marunčiak; ill. Bolha, Ku­belka, Cibuľa, Rončák; P. Drav- ce-Lovinobaňa 3:0 - játék nélkül; Mýtna-Podrečany 5:2 (2:0), g.: Iždinský 2, Uderian 2, Demanko, ill. Mišík, Palička; Hr. Zalužany- Sušany 1:0 (0:0), g.: Bakša. 1. Kokava n/Rim, 25 16 5 4 71:31 53 2. Hrnč. Ves 25 14 3 8 65:44 45 3. Biskupice 25 12 4 9 56:46 40 4, Mýtna 25 12 4 9 49:44 40 5. Hr. Zalužany 25 11 5 9 51:49 38 6. Podrečany 25 10 5 10 49:51 35 7. Breznička 25 9 7 9 47:41 34 8. Zlatno 25 11 1 13 50:53 34 9. P. Dravce 25 9 5 11 48:47 32 10. Vidiná 25 9 5 11 38:44 32 11. Lovinobaňa 25 10 2 13 40:50 32 12. Utekáč 25 8 6 11 42:57 30 13. Podkriváň 25 9 2 14 44:58 29 14. Sušany 25 6 4 15 34:69 22 A bajnokság végén Sušanytól 9, Utekáčtól 3 pontot levonnak! Rimaszombat: V. Blh-Hnúšťa 3:3, R. Janovce-Muráň 2:0, Tachty-Lu- beník 6:2, Kráľ-G. Jablonec 5:0, V. Teriakovce-Klenovec 1:1, Re- vúčka-U. Panica 2:1. 1. Lubeník 21 15 3 3 57:22 48 2. Tachty 21 11 3 7 38:26 36 3. V. Teriakovce 21 10 3 8 37:26 33 4. Klenovec 21 9 5 7 34:35 32 5. G. Jablonec 21 9 4 8 35:50 31 6. R.Janovce 21 9 2 10 45:35 29 7. Kráľ 21 8 4 9 32:37 28 8. V. Blh 21 8 3 10 31:43 27 9. U. Panica 21 8 2 11 35:41 26 10. Hnúšťa 21 6 7 8 37:41 25 11. Muráň 21 7 3 11 26:30 24 12. Revúčka 21 5 3 13 23:44 18 Nagykürtös, 25. forduló: Olo­váry-Čebovce 2:1, V. Čalomija-Le- senice - félbeszakadt, Záhorce-D. Lom 1:2, Sklabiná-D. Strehová B 5:0, Želovce-Príbelce 2:0, Op. N. Ves-Kosihy n. I. 3:2, St. Plachtin- ce-Sečianky 4:0. 1. Olováry 25 21 3 1 91:21 66 2. Príbelce 25 17 3 5 60:25 54 3. Kosihy n. I. 25 14 5 6 48:24 47 4. St. Plachtince 25 14 2 9 52:41 44 5. Sklabiná 25 10 7 8 54:46 37 6. D. Lom 25 11 2 12 47:43 35 7. Želovce 25 11 2 12 37:57 35 8. D. Strehová B 25 11 1 13 62:59 34 9. Čebovce 25 8 6 11 44:40 30 10. Lesenice 24 8 3 13 50:60 27 11. Op. N. Ves 25 8 3 14 37:53 27 12. V. Čalomija 24 7 3 14 26:54 24 13. Záhorce 25 7 1 17 56:94 22 14. Sečianky 25 5 3 17 22:69 18 A bajnokság végén Príbelcétől a já­tékvezető tettleges bántalmazása miatt 9 pontot levonnak! Rozsnyó: Kružná-Brzotín 0:1, N. Slaná-Dedinky 1:0, G. Poloma-Li- povník 2:2, Plešivec-Kr. Podhradie 4:1, Kovstav-Rudná 1:2, Dobšiná- Vyšná Slaná 1:0, Dlhá Ves-Kun. Teplica 3:1. 1. Kr. Podhradie 25 16 4 5 54:33 52 2. Kun. Teplica 25 14 5 6 73:41' 47 3. Plešivec 25 15 1 9 67:45 46 4. V. Slaná 25 14 3 8 54:30 45 5. Lipovník 25 10 8 7 52:37 38 6. Dobšiná 25 11 2 12 57:52 35 7. G. Poloma 25 10 3 12 48:57 33 8. Rudná 25 9 6 10 29:39 33 9. Brzotin 25 10 3 12 39:53 33 10. Dl. Ves 25 8 6 11 35:51 30 11. N. Slaná 25 8 4 13 46:55 28 12. Dedinky 25 8 4 13 43:57 28 13. Kružná 25 8 3 14 51:71 27 14. Kovstav 25 5 6 14 37:64 21 Tôketerebes: Biel-Čierna n/Tisou 4:2, Somotor-Zempl. Hradište 0:1, Hraň-Vojčice 2:0, Novosad- Úpor 2:1, Zempl. Teplica-Cejkov 2:0, Dvorianky-Kráľ. Chlmec B 3:0 - félbeszakadt, mivel a vendégek csapata hat főre fogyatkozott, Borša-Boťany 9:1. 1, Borša 26 19 2 5 91:28 59 2. Čierna n/T. 26 13 5 8 60:39 44 3. Dvorianky 26 14 2 10 60:46 44 4. Zempl. Hradište 26 12 3 11 43:39 39 5. Vojčice 26 12 1 13 39:51 37 6. Úpor 26 11 3 12 34:35 36 7. Kráľ. Chlmec B 26 10 6 10 37:54 36 8. Cejkov 26 11 2 13 45:50 35 9. Zempl. Teplica 26 11 2 13 36:44 35 10. Hraň 26 10 4 12 44:45 34 11. Boťany 26 11 1 14 48:55 34 12. Biel 26 10 2 14 45:59 32 13, Novosad 26 9 5 12 52:63 32 14. Somotor 26 9 5 12 52:63 32 Az 5. ligába jutott: Borša; kiesett: Somotor, Novosad Kassa-környéke: V. Ida-Čečejovce 3:1 (1:0), g.: Vidriczko 2, Doboš, ill. Déváid; Sokol'any-Mokrance 2:1 (2:1), g.: Varga, Perháf, ill. Hiľovský; Rudník-K. Polianka 5:2 (2:2), g.: Petrov 2, Hanigovský, Rzepiel, Tóth, ill. Juhás, Burza; Ja- sov-Bidovce 13:3 (5:2), g.: Pau- linský 5, Kaššai 3, Dzurík 2, Hor­váth 2, Žiga, ill. Dancák 2, Sevila; Seňa-Ruskov 3:0 (1:0), g.: Kaba- bik 2, Spišák; Budimír-Rešica 3:1 (2:0), g.: Bašista 2, Papáč, ill. Murňák; Paňovce-Poproč 3:2 (3:0), Bruňo, Dušinský, Polča, ill. Ziga, Schörger. 1. Rešica 26 16 4 6 75:34 52 2. Jasov 26 17 1 8 74:40 46 3. Budimír 26 13 3 10 51:36 42 4. Mokrance 26 13 3 10 42:37 42 5. Čečejovce 26 12 4 10 50:42 37 6. Poproč 26 11 4 11 39:41 37 7. Sokolány 26 11 3 12 46:48 36 8. Seňa 26 9 7 10 42:44 34 9. V. Ida 26 10 3 13 42:49 33 10. Ruskov 26 10 6 10 45:54 33 11. Rudník 26 10 3 13 39:48 33 12. Paňovce 26 9 5 12 49:52 32 13. Bidovce 26 10 0 16 36:69 27 14. K. Polianka 26 5 6 15 45:81 18 A bajnokság végén Jasovtól 6, K. Poliankától, Bidovcétôl, Čečejov- cétől és Ruskovtól 3-3 pontot le­vontak!

Next

/
Oldalképek
Tartalom