Új Szó, 2002. június (55. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-17 / 139. szám, hétfő

ÚJ SZÓ 2002. JÚNIUS 17. Sportvilág 17 17. LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG (DÉL-KOREA, JAPÁN) w 17. LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG (DÉL-KOREA, JAPÁN) * K1 Michael Owen, a zseni először talált a kapuba a távol-keleti futballfesztiválon, a dánoknak gólt lőtt Ronaldo további találatokat ígér a brazil szurkolóknak Fiatal rekordhalmozó Albionból Owen parádés gólt lőtt Sörensen hálójába (Reuters-felvétel) Sokan azt várták, hogy ő lesz a 2002-es világbajnokság egyik legnagyobb sztárja. Persze, még lehet, de az első három mérkőzés nem kifeje­zetten ezeket a várakozáso­kat igazolta. Hajtott, robotolt, kiharcolt egy tizenegyest az argentinok ellen, de többre nem futotta az erejéből. A gó­lok elmaradtak. A nyolcad- döntőben, amikor már igazán kellett, aztán beindult. NEMZETI SPORT Michael Owen a Dánia elleni ösz- szecsapáson megszerezte az első gólját a tornán, és az angol szurko­lók legnagyobb örömére végre úgy játszott, ahogyan tőle megszokhat­tuk. Voltak ritmusváltásai, remek cselei, elfutásai, egyszóval minden, ami az ő futballjára jellemző. Az alapokat édesapjától tanulta, aki maga is profi futballista volt, szere­pelt az Evertonban is, igaz, mind­össze két mérkőzés erejéig. Később, karrieije vége felé Chesterben tele­pedett le, ebben a városban szüle­tett meg Michael is, 1979 telén. Tíz évvel később már neki tapsolt az or­szág! Kölyökként ugyanis 92 gólt szerzett egy idényben, ami saját korosztályában iskolai rekordnak számított. Négy esztendő elteltével már az angol szövetség lilleshalli utánpódásbázisának nebulóját tisz­telhettük benne. Az ifjú Owen úgy gondolta, illik emlékezetessé tenni az itt eltöltött éveit, és cselekedett: egy évadban 73 gólt szerzett az is­kolások bajnokságában, és átadta a múltnak a Liverpool legendás wale­si támadójának, lan Rushnak a re­kordját. Ki gondolta volna, hogy ha­marosan ő lesz a Rush utáni éra ün­nepelt liverpooli csatára? 1995-ben már sejteni lehetett vala­mit. Owen a Centre of Excellence, a „vörösök“ irigylésre és csodálatra méltó ifjúsági központjának lakója lett. Egy évvel később már ő volt az ifik FA Kupájában a ‘Pool vezére, többek között a Manchester United elleni fináléban hintett mesterhár­masa bizonyítja ezt. Az angol szabályok értelmében egy játékos élete első profiszerződését a 17. születésnapja előtt nem írhatja alá. Owen 1996-ban töltötte be az említett életévét, és még a jeles év­fordulón odakanyarította a nevét egy 2002-ig érvényes megállapo­dásra. 1997 májusában a Wimble­don ellen góllal debütált a Liverpool felnőttcsapatában, kilenc hónappal később, a XX. század legfiatalabb angol játékosaként Chile ellen a vá­logatottban is bemutatkozhatott (rögtön megválasztották a mezőny legjobbjának), májusban Marokkó ellen megszerezte első, ráadásul győzelmet érő gólját a „háromo­roszlánosok” között, majd részt ve­hetett a franciaországi világbajnok­ságon. És ott újra ámulatba ejtette a vüágot! Emlékeznek még? Argentí­na ellen egy tejfölösszájú ifjonc a fe­lezővonaltól elindult, aki éppen elé került, azt kicselezte, majd a hálóba bombázott. Szépségdíjas találat volt! És rá mondta azt Glenn Hoddle, az angol válogatott egykori remek középpályása, későbbi szö­vetségi kapitánya, hogy nem vérbeli góllövő... Azóta az életének gyakor­latilag nincs egyetlen olyan mozza­nata sem, amelyről ne értesülne szinte azonnal a világ. 1999-es sérü­lését követően sokan féltették, a kö­vetkező idénye ráment a felépülésre és a formába lendülésre, majd a 2000-2001-es szezonban minden­kit elvarázsolt. A Liverpoollal öt ku­pát nyert tneg, az angol bajnokság kivételével ahol indult a csapat, ott az élen is végzett. Az idény végén Aranylabda lett a tinizseni jutalma. Igaz, ez a rengeteg siker hatalmas terhet rakott a vállára. Angliában főképp tőle és David Beckhamtől várják az új, az 1966-os sikert leg­alább megközelítő időszak bekö­szöntél. Az angolok többek között neki köszönhetően szombaton egy lépéssel közelebb kerültek álmaik beteljesüléséhez. VB-MOZAIK A FIFA svájci elnöke szerint tökéletes a szervezés, nagyszerű a világbajnokság Joseph Blatter legalább boldog ÖSSZEÁLLÍTÁS GYAKOROLJAK A TIZENEGYESE­KET. A büntetőrúgásokat gyako­rolta vasárnapi edzésén a mexikói válogatott. Az Egyesült Államok el­leni hétfői nyolcaddöntőre készülő együttes játékosai ugyanakkor re­mélik, hogy nem kerül sor a ti­zenegyes párbajra. - Nem félünk a büntetőktől, de jobb lenne, ha a rendes játékidőben el tudnánk dönteni a továbbjutást - mondta a középpályás Jesus Arellano, (m) TIZENNÉGY ÁLDOZAT. Az első je- entésekkel ellentétben helybeliek voltak az áldozatai annak az autó- jusz-szerencsétlenségnek, amely szombaton történt Dél-Koreában. \ karambolban 14 ember halt meg, ovábbi 18 pedig megsérült. A könnyebben sérültek között van :gy amerikai férfi. Más külföldi va- ószínűleg nem is volt a helyi exp- esszbuszon, amikor az frontálisan isszeütközött egy, a vizes úton negcsúszó tartálykocsival, (m) 1EM AKAR HŐS LENNI. Gianluigi Suffon, az olasz válogatott kapusa így nyilatkozott, hogy nem kíván a b „tizenegyesölő” hőse lenni. Jlaszország az elmúlt három vb-n nindig büntetőpárbajban maradt lul, ráadásul 1994-ben Brazília el- m éppen a döntőben. Igaz, két éve z Eb elődöntőjében a hollandokat rancesco Toldo által kivédett 11- seiknek köszönhetően sikerült le- yózni. - Akkor sem akarok Toldo yomába lépni. Nagyon remélem, ogy most nem kerül sor a bün- ítőkre - mondta Buffon. - Úgy vé­sni, hogy képesek vagyunk a ren- es játékidőben eldönteni a lérkőzést. Olaszország holnap a oreai Köztársaság ellen lép pályá- i a nyolcaddöntőben. (m) Jokohama. Amolyan „ferencjós- kás“ szimultán sajtótájékoztatót tartott szombat délelőtt Joseph Blatter, a FIFA elnöke a jokoha- mai médiaközpontban. Az ér­deklődő újságírók Szöulban kí­sérhették figyelemmel a tájékoz­tatót, és természetesen ók is fel­tehettek kérdéseket. Az elnök pedig az egykori Kaiser mintájára, többnyire mindig oda lyukadt ki, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, és ter­mészetesen mindennel nagyon meg van elégedve. Ez tőle csep­pet sem meglepő, az egyénisé­géből fakad, hogy nem kényezteti el a külvilágot jelentősebb konk­rétumokkal. A bevezetőjében elmondta, hogy a csoportmérkőzések lezárultakor boldog elnöknek vallhatja magát, mert minden jel szerint nagyszerű világbajnokság zajlik Japánban és Dél-Koreában. A szervezést töké­letesnek minősítette, a média a visszajelzések szerint kifogástala­nul végzi a munkáját, köszönettel tartozik a kereskedelmi partne­reknek is, és természetesen a csa­patok is kitesznek magukért. A torna népszerűségére jellemző, hogy a www.fifaworldcup.com honlapon az elmúlt két és fél hét­ben több mint egymilliárd belépőt regisztráltak. „Azért is kiemelkedő jelentőségű ez a világbajnokság, mert a tornát először rendezik Ázsiában - ma­gyarázta. Ez merőben új motívu­mokat hozott a versenybe, eddig nemigen ismert ambíciók törtek felszínre. A két rendező ország válogatottja bizonyítani akar, és eddig maradéktalanul meg is tet­te, külön öröm, hogy mindkettő továbbjutott. Felhívom a figyel­met arra is, hogy csoportúkban az élen végeztek, tehát nem szeren­csével léptek tovább a nyolcad- döntőbe. A mezőny még sohasem volt ennyire kiegyensúlyozott. Bár a tizenhatba jutottak között kilenc európai ország van, Ázsiá­ból még sohasem élte túl az első kört két ország, és idegen földré­szen még sohasem jutott el idáig két közép-, illetve észak-amerikai csapat sem. Ez már a huszonöt éves fejlesztési programunk ered­ménye. A társrendezés úgy lát­szik, bevált, a FIFA csak elisme­réssel szólhat a két ország szer­vezőmunkájáról is. A stadionok csodálatosak, minden igényt ki­elégítenek. Az egyetlen gond aje­gyek elosztásakor jelentkezett. Vizsgálatot rendeltem el, hogy ki­derítsük, ki a felelős azért, mert a lelátók sok helyen üresek marad­tak, miközben ezrek kerestek je­gyeket. Ám a FIFA a világbajnok­ság főrendezője, így természete­sen nekünk kell ezért is vállal­nunk a felelősséget. Egyébként az elosztást módosítottuk menet közben, és most az internetes módszer már jó megoldásnak tűnik.“ Ezután következtek a kérdések, amelyeknek zöme éppen a belé­pők árusítására vonatkozott. Az elnök 1978 óta vesz részt az ezzel a kérdéssel is foglalkozó bizott­ság munkájában, de állítása sze­rint azóta sem sikerült rálelni az optimális megoldásra, reméli, négy év múlva a németeknek si­kerül. Szóba került az is, hogy az európai élcsapatokban futballozó sztárok kimerültén érkeztek ide, és a világ fáradt futballistáknak szurkol. Az elnök elhárította a fe­lelősséget arra hivatkozva, hogy a világbajnokság időpontja két éve ismert, az európai szövetsé­geknek kellett volna másként al­kalmazkodniuk, ha valóban fon­tos nekik a jó szereplés. Nagy vitát váltott ki, hogy a stadi­onok mátrixkivetítőjén a nézők láthatják a televíziós közvetítés képeit, ám a gyakorlat nem egy­séges. Egyes helyeken mindent megmutatnak, másutt viszont a szabálytalanságokat nem, ne­hogy hergeljék a közönséget a já­tékvezetők ellen egy-egy téves ítélet lelepleződése esetén. Jo­seph Blatter személyes vélemé­nye az volt, hogy mindent mutat­ni kell, de szombatra ígérte a döntést az egységes gyakorlatról. Akadt még egy kényes kérdés, az örökzöld téma: a játékvezetők ténykedése. Az elnök a probléma gyökerét abban látta, hogy a játé­kosok mind tökéletesen pro­fesszionalisták, a játékvezetők és az asszisztensek egy része viszont nem az. Leszögezte, hogy gyor­san kell találni valamilyen haté­kony megoldást a lesek objektí­vabb megítélésére, akár a negye­dikjátékvezető bevonásával is. Azt, hogy mire gondol konkrétan, nem árulta el. Gólkirály akar lenni ÖSSZEÁLLÍTÁS Kőbe. Az eddig négy gólt szerző Ro­naldo azt ígéri a szurkolóknak: a to­vábbi meccseken is mindent el fog követni azért, hogy 1950 óta először ismét brazü játékos nyerje el a világ- bajnokság gólkirályi címét.- Szeretnék javítani a statisztikán - mondta az Intemazionale klasszi­sa. - Eddig nagyon jól ment a játék, és úgy érzem, még nem adtam ki mindent magamból. Biztos vagyok benne, hogy még többször betalá­lok. - Az 52 évvel ezelőtti brazíliai vb-n a küencgólos Ademir egyedül végzett az élen. 1962-ben ugyan Va- vá és Garrincha szintén első lett négy-négy találattal, de akkor mel­lettük még négy játékos - köztük Al­bert Flórián - is ugyanennyiszer volt eredményes. A brazüok ma Belgi­ummal mérkőznek a nyolcad­döntőben. A döntetlen mindkét csapatnak jó lett volna Figo bundázni akart ORIGO Szöul. Li Jung Pjo, a koreai csapat középpályása azt állítja, hogy Luis Figo a Portugália elleni utolsó cso­portmeccs szünetében döntetlent ajánlott neki. A remi mindkét csa­patnak jó lett volna a továbbjutás­hoz való a D csoportból és ebben az esetben a Lengyelországtól 3:l-es vereséget szenvedő Egyesült Álla­mok esett volna ki, nem pedig Por­tugália. Li Jung Pjo a Jonhap koreai hírügynökség munkatársának nyi­latkozott az esetről. A játékos sze­rint Figo a tisztességesnek aligha nevezhető ajánlatot akkor tette, amikor a második félidőre ballagtak ki a csapatok, s az állás még 0:0 volt. „Abban a pillanatban nem is értettem, miért mondja ezt Figo, hiszen nem értesültem a Lengyel- ország-Egyesült Államok össze­csapás állásáról, amely 2:0 volt a lengyelek javára a szünetben” ­idézte fel a történteket a koreai kö­zéppályás. „így aztán nem is törődtem az ajánlattal. Utólag vi­szont minden értelmet nyert.“ Érdekes módon egy friss közvéle­mény-kutatás eredménye szerint a * koreai szurkolók a legjobban a por­tugálok kiesését sajnálták, még job­ban, mint a világbajnok franciák búcsúját. Azaz: Figóék közönség­kedvencek voltak. A megkérdezet­tek 35 százaléka nevezte meg Por­tugáliát, 32 százaléka Argentínát, 22 százaléka pedig Franciaorszá­got arra a kérdésre, hogy melyik válogatott hiányzik a legjobban a nyolcaddöntőkből. A koreaiak dön-tő többsége azt szerette volna, ha hazájuk válogatottjával együtt nem az amerikai, hanem a portu­gál csapat jut tovább. Az állítóla­gos remiajánlattal kapcsolatban - amely, akárhogy szépítjük is, ki­meríti a bunda fogalmát - Figo még nem nyilatkozott. Sok a sérült Trapattoni kapitány csapatában Olasz védelmi gondok MTI-JELENTÉS Csondzsu. Gondban van Giovanni Trapattoni, az olasz labdarúgó-vá­logatott szövetségi kapitánya. A Koreai Köztársaság elleni, keddi nyolcaddöntőre készülő együttes szakvezetője több kulcsjátékosára sérülés, illetve eltiltás miatt nem számíthat. A védelemből két sárga lap miatt hiányozni fog Fabio Cannavaro, s kétséges Alessandro Nesta sze­replése.- A lába a Mexikó elleni mérkőzé­sen bedagadt, s bár javult az álla­pota, egyáltalán nem tud edzeni - mondta az olasz csapat szóvivője. Szintén javult valamelyest Luigi Di Biagio lábsérülése, de az ő szerep­lése is kérdéses. A szombati edzést kihagyó Christian Vieri és Cristia- no Zanetti azonban ott lehet a kezdőcsapatban. Nagyot zuhant a kiesett horvát sztárok értéke Csak Ivica Olic kapós MTI-JELENTÉS Zágráb. Nagymértékben csökkent a horvát labdarúgók vüágpiaci ér­téke azzal, hogy legjobbjaik nem jutottak a vüágbajnokság második körébe - írta vasárnapi számában a Vecemji list című zágrábi újság. A legnagyobb példányszámú hor­vát napilap szerint négy évvel ezelőtt, a franciaországi bronzé­rem után a kapus Ladic kivételével valamennyi játékos jó áron kelt el, most azonban csupán Ivica Olic, a bajnokság gólkirálya után „kapko­dott” több olasz klub. Igaz, a vb előtt még tízmillió dol­láros vételárat emlegettek vele kapcsolatban, most viszont már csak négymillió eurót hajlandóak fizetni érte. A vb-kudarcot me­gelőzően az hír is járta, hogy Ro­bert Prosineckiért 2 millió eurót kínált a Nagoya, ezzel szemben jelenleg 1,5 millióra értékeli. Bosko Balaban tavaly 9 millió eurót fizetett érte az Aston Villa - a fiaskó következtében csak 3 milliót ér, Milan Rapajicot állító­lag 2,5 millióért csalogatja né­hány olasz klub, a kapus Stipe Pletikosa mindössze 400 000 eu- rós áron kelhet el, ha sikerül egy­általán klubot találnia. „Lesütött szemmel" vonulnak pályára az amik? USA: nincs örömmámor MTI-JELENTÉS Washington. Szó sincs össznemzeti örömmámorról az Egyesült Álla­mok futballszurkolóinak körében, miután a válogatott bejutott a vüág­bajnokság nyolcaddöntőjébe, a len­gyelektől elszenvedett vereséget ugyanis megszégyenítőnek tekin­tik. Egyes kommentátorok úgy vé­lik: a csapat „lesütött szemmel” vo­nul pályára hétfőn Mexikó ellen. A The New York Times előzetes esélylatolgatása szerint bár az együttes számára, bár a mexikóiak ellen vívott legutóbbi öt csatája kö­zül négyből győztesen került ki - nem teremhetbabér, ha a védelme olyan halovány lesz, amüyennek az utolsó csoportmérkőzésen mutat­kozott. A The Washington Post amerikai szemszögből „talált tár­gyak hivatalának” titulálta a mosta­ni vüágbajnokságot, az Egyesült Ál­lamok továbbjutása ugyanis annak volt köszönhető, hogy a dél-koreai­ak becsületes megtalálóként vissza­juttatták az elveszített reményt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom