Új Szó, 2000. június (53. évfolyam, 125-150. szám)

2000-06-21 / 142. szám, szerda

ÚJ SZÓ 2000. JÚNIUS 21. Régió 3 NAGYTAPOLCSANY Továbbálltalc a menekültek Harminchét menekültet - indiai, kí­nai és afganisztáni állampolgárokat - találtak egy közúti ellenőrzés so­rán egy teherautó platóján a nagy- tapolcsányi rendőrök. Menekültstá­tusért egyikük sem folyamodott, és mivel elegendő pénz volt náluk, az idegenrendészek úgy gondolták, maguk is gondoskodhatnak szállás­ról, elég, ha utasítják őket, hogy nem hagyhatják el az országot. Mint az ilyen esetekben általában történ­ni szokott, a menekültek már más­nap sem jelentek meg a rendőrpa­rancsnokságon, hanem amint azt le­leplezésükkor elmondták Németor­szág felé vették útjukat, (vm) TORNAIJA Már főznek az Ozetában E héttől ismét főznek a tornaijai ru­hagyár konyhájában, amelyet az ál­lami egészségügyi intézet a múlt hé­ten bezárt. A kedden elfogyasztott vacsora után szalmonellafertőzést kapott az Ozeta Rt. ötvenöt dolgo­zója. Dusán Béres, az állami egész­ségügyi intézet rimaszombati igaz­gatója elmondta, hogy az esetet a körzeti orvos jelentése alapján kezdték vizsgálni. Megállapították, a hasmenéssel és lázzal járó megbe­tegedést a tartármártás okozta: nem tartották be az étel előállítási tech­nológiáját. Kedden kilencvenkilenc dolgozó vacsorázott az üzem étkez­déjében, ötvenötén betegedtek meg, kórházba senki sem került. A konyhát csütörtökön bezáratták, fertőtlenítették és hétfőn, átmeneti­leg új konyhai alkalmazottakkal, engedélyezték a főzést, (fo) Gellén megkezdődött a repceszüret (TA SR-felvétel) Az Érsekújvári járásban idén harmincnyolccal kevesebb osztály nyílik, mint tavaly Kevesebb gyerek, kevesebb pedagógus Mintegy ötszázzal kevesebb gyerek ül szeptemberben az iskolapadokban az Érsekújvá­ri járásban, mint tavaly. ÉRSEKÚJVÁR Elsősorban ez az oka az osztályok összevonásának és a pedagógusok elbocsájtásának, amiről a napokban döntött a járási hivatal oktatásügyi osztálya. A következő tanévben 38 osztállyal nyílik kevesebb a régió alapiskoláiban, de kisiskolákat egy­előre nem szüntetnek meg, a nánai kivételével, ahol már csak három kisdiák maradt. Tekintettel a tanu­lók számának csökkenésére és a kö­telező óraszám növekedésére, 43 nyugdíjaskorú és 18 szakképesítés nélküli pedagógus is megkapja a fel­mondását. A 200/2001-es iskolaév­ben a tervek szerint már csak kb. 30 nyugdíjas pedagógust alkalmaznak részmunkaidőben. Mivel a szocioló­giai felmérések alapján arra lehet következtemi, hogy a beíratott gyer­mekek száma az elkövetkező évek­ben is csökkenni fog, nagy valószí­nűséggel már jövőre újabb osztá­lyok összevonására és kisiskolák megszüntetésére is sor kerül, de az egy osztályban tanuló gyermekek száma itt sem haladhatja meg a hu­szonötöt. A járás óvodáiban 195-tel lesz kevesebb gyermek, mint tavaly, így több községben szeptembertől csak félnapos felügyeletet biztosíta­nak, és Érsekújvárban az eddigi 11 óvodából kettőt felszámolnak, ami­nek következtében 23 óvónő marad munka nélkül, (bee) A tiszai árvízkárosultak megsegítésének jegyében tartják a falunapot Nyáradon A fő attrakció: foci, cigányzene, halászlé- és gulyásfőző verseny KRASZNAHORKAVÁRAUA A fejébe szállt valami... Egy vadnyugati film kocsmai jelene­te körvonalazódhatott annak a rozs- nyói rendőrnek a lelki szemei előtt, akihez telefonos bejelentés érkezett Krasznahorkaváraljáról. A hívó fél értesítette a rendőrséget, hogy a fa­lu kocsmájában egy ismeretlen pisz­tollyal a kezében fenyegeti a vendé­geket. A helyszínre érkező járőr egy 9 milliméteres rövid golyós lőfegy­vert és egy, ötven darab, ugyancsak 9 mm-es töltényt tartalmazó háti­zsákot kobozott el M. S. helyi lakostól, akinek a fejében a jelentős mennyiségű alkohol dicsőséggé lé­nyegült át. A rendőrség engedély nélküli fegyvertartás és személyek elleni erőszak elkövetésének gyanú­jával indított eljárást, (kp) NYARAD A tiszai árvízkárosultak megsegíté­sének jegyében rendezik meg 2000. július 8-án a nyáradi falunapot. A már 5. alkalommal megrendezésre kerülő falunapon a hagyományos futóverseny mellett a Nyáradi Köz­ségi Hivatal: meghirdeti az 1. CSAL­LÓKÖZI HALÁSZLÉ- ÉS GULYÁS­FŐZŐ VERSENYT. A versenybe a következő kategóriákban lehet je­lentkezni: halászlé- vagy gulyásfő­zés, illetve ez utóbbi kategóriában két alkategória is lesz: .vad és mar­ha. A főzőversenyt jeles személyisé­gekből álló zsűri fogja értékelni, amely dönt az adományozásokból és a felajánlott bevételekből szár­mazó összeg odaítéséről. Amint a szervezőbizottság tagjától, Sátor Zsolttól megtudtuk, szándékuk sze­rint a zsűri tagjai között helyet kap­na egy magyar politikus, a pozsonyi magyar nagykövetség képviselője, egy jeles sportoló, Nyárad baráti községének, Tápióbicskénak a pol­gármestere, a házigazda polgár- mester, egy közismert szakács, egy helybeli laikus és egy újságíró. Az adományokból egyebek mellett a ti­szai árvízben megsemmisült vala­melyik ház helyett építtetnének egy újat. A falunapon lesz sör, bor, ci­gánypecsenye, hozzá természete­sen cigányzene és kultúrműsor - is­mert magyarországi szereplőkkel. Ha valaki úgy érzi, a nyáradiakkal együtt szeretne segíteni a magyar- országi árvízkárosultakon, adomá­nyait a Nyáradi Községi Hivatal számlájára küldheti: VÚB Dunajská Streda, názov úctu: OCÚ Nárad, c. ú.: 921922122/0200, var. symbol: 872000, konst, symbol: 0308. A halászlé- és gulyásfőző verseny­be bárki benevezhet, a nevezési feltételeket a mellékelt jelentkezé­si lap tartalmazza. Az érdeklődők ezt töltsék ki, vágják ki, és küldjék el a községi hivatalba, (gl) NAGYSZARVA Jelképszentelés szombaton A falunap nyitányaként ünnepélyes felvonulás után délelőtt tíz órától a templomban szentmise keretében szentelik fel a község címerét, zászlóját és pecsétjét. Délután négytől a művelődési ház előtti téren kultúrműsort tartanak, amelyen fellépnek a helyi alapiskola diákjai, majd az Ifjú Szivek művészegyüttes mutatja be Táncra születtünk cí­mű műsorát. A falunap az este hétkor kezdődő utcabállal zárul. (-Ü-) FELBAR Falunap lesz a hét végén Szombaton délelőtt tízkor a templomban szentmise keretében szentelik fel a község zászlóját és címerét. Délután kettőtől a kul- túrházban gyermekjátszóházra kerül sor. A falu közepén a Vásárúti Rezesbanda szórakoztatja majd térzenével a közönséget, este pe­dig a Magister zenekar részvételével bál lesz. (-Ü-) KESZŐLCÉS Kistérségi terv bemutatása A kis-csallóközi fenntartható idegenforgalom stratégiai tervét mu­tatja be a helybeli kultúrházban szervezett konferencia keretében szombaton délután kettőtől a Kormorán Dunamenti Idegenforgal­mi Fejlesztési Társulás és a Somoijai Reformkor. Ezután pedig a galántai Információs Központ által szervezett Vidékfejlesztési Mű­hely című sorozat első találkozója lesz, amely témája a kistérségi stratégiai fejlesztési tervek készítése, (-ti-) TORNAUA Két jelölt közül választhat Hétfőn este üléseztek a Magyar Koalíció Pártja önkormányzati kép­viselői, hogy kijelöljék a nemrégiben leváltott alpolgármester utód­ját. A törvény értelmében Schwartz Árpád polgármester jelöli ki az alpolgármestert, de az MKP-t bízta meg, javasoljon valaltit a poszt­ra. Mészáros Gyula, az alapszervezet elnöke elmondta, az önkor­mányzati képviselők két személyt jelöltek, és közülük választja ki helyettesét Tornaija polgármestere, (kas) ALBÁR Csóka Ferenc, a táj szerelmese Csóka Ferenc alkotásaiból nyílt tegnap képkiállítás az albári közsé­gi hivatal nagytermében. A kiállítás két hétig tekinthető meg. (ú) Név: Lakhely: Születési szám: Nevezési kategória: Halászlé □ Jelentkezési lap Gulyás-vad □ - marha □ Az igényelt alapanyagok a mennyiség megjelölésével: Nevezési díj: 200,- Sk A fűszereket a titkos receptekre való tekintettel a résztvevők maguk hozzák Az igényelt alapanyagokat térítés ellenében a rendezőség biztosítja. A kész ételeket a versenyzők a kiértékelés után tetszés szerint érté­kesíthetik. A jelentkezési lapokat az alábbi címre várják: Obecny úrad, 930 06 Nárad A nevezési díjat személyesen a fenti címen vagy a Nyáradi Községi Hivatal számlájára lehet befizetni: VÚB Dunajská Streda, názov úctu: OCÚ Nárad, c. ú.: 921922122/0200, var. symbol: 1872000, konst, symbol: 0308. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS: TÚLNYOMÓAN DERÜLT ÉGBOLT, FOLYTATÓDÓ FELMELEGEDÉS, 27-31 FOK ELŐREJELZÉS A Nap kel 04.53 - nyugszik 20.54 órakor. A Hold kel 23.26 - nyugszik 07.52 órakor. A Duna vízállása - Pozsony: 315, apad; Medve: 200, apad; Komárom: 260, apad; Párkány: 185, apad. ORVOSMETEOROLÓGIA Az elkövetkező napokban marad a hőség, a legma­gasabb nappali hőmérséklet ma 30"és 34 fok kö­zött várható, északon valamivel kevesebb. Komolyabb esőzésre sehol sem számíthatunk. Enyhe, változó irányú szél. A legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet 19 és 15 fok közé „süllyed”. Délnyugat felől trópusi levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért a hét további részében is meleg lesz. A legmagasabb nap­pali hőmérséklet holnap is 30 és 34 fok között alakul majd, s ez a további napokban sem változik. A túlságosan me­leg idő hatására az egészségügyi problémák erősö­dése várható. Szá­moljanak gondok­kal a szív- és érrendszeri betegsé­gekkel, a légzési zavarokkal küzdők és az alacsony vémyomásúak. Pozi­tív hatásra csak a mozgásszervi problémákban szenvedők számít­hatnak. A melegre érzékenyek vi­gyázzanak, ne legyenek sokat a na­pon, ne fogyasszanak alkoholt, s próbáljanak meg hűvös helyen tar­tózkodni, hogy elkerüljék a kelle­metlenségeket. A holnapi nap folya­mán különösebb változás a biome­teorológiában nem várható. Csütörtökön í!Í£llMIÍ2üüO AZ ÚJ SZÓ MELLÉKLETE ♦ Cserélhető fejű fogkefék ♦ Márkás kozmetikumok ♦ Kecsketej, a szépség alapja

Next

/
Oldalképek
Tartalom