Új Szó, 2000. június (53. évfolyam, 125-150. szám)

2000-06-09 / 132. szám, péntek

ÚJ SZÓ 2000. JÚNIUS 9. Panoráma - hirdetés _JE Mindkettőben önértékelési zavarok rejtőznek Gátlásos vagy gátlástalan? Nyomás! Kezdődik a fiesta. (TA SR/EPA) A lakosok többsége a szabad ég alatt él Újabb földrengések MTI-HÍREK Jakarta. Újabb erős - ezúttal a Richter-skálán mérve 6,2-es - földrengés rázta meg az indonézi­ai Szumátra ama térségét, ahol vasárnap ugyancsak heves föld­mozgások pusztítottak. Egyelőre nem tudni, hogy a mostani rengés szedett-e áldozatokat Bengkulu városában, ahol a lakosok többsé­ge a több mint száz ember halálát okozó vasárnapi katasztrófa óta a szabad ég alatt él. Az újabb szu- mátrai rengés nem sokkal azt kö­vetően történt, hogy Mianmar (a volt Burma) északi térségében is erős földmozgásokat észleltek. A franciaországi Strasbourg föld­rengésjelző intézete a Richter- skálán mérve 6,8-asban adta meg a rengés erejét. A mérések szerint az epicentrum a kínai határnál volt.Tegnap hajnalban Japán kör­zetében is mértek kisebb erejű földrengéseket. Budapest. Luxuskocsi, nem működő fékberendezéssel, vagy normális jármű, de ál­landóan behúzott fékkel - ehhez hasonlíthatók a cím­ben említett tulajdonságok­kal küszködő embertársaink. MTI-PRESS Sok tehetséges, többre hivatott em­ber küszködik gátlásossággal. Ők nehezen érik el a sikert, ám a gátlás­talanság sem biztos recept a célba érésre, noha sokan az ellenkezőjéről vannak meggyőződve. Ami a két szélsőséges megnyilvánulásban kö­zös: mindkettőben önértékelési za­varok rejtőznek. Akik túlbecsülik ér­tékeiket, éppen úgy konfliktusos helyzetbe kerülhetnek, mint, akik kevésre tartják magukat. Mindkét önértékelési zavar hátterében fő­ként nevelési hibák húzódnak. A gádásosságnak voltaképpen 3 faj­tájával találkozhatunk. Az első cso­portba azok sorolhatók, akik nem tudták elsajátítani az emberek kö­zötti társas érintkezés módozatait. A második körbe tartozók ismerik ugyan, de a gyakorlatban nem tud­ják alkalmazni ezeket, mert annyira szorongok. A harmadik kategóriába tartozók, bár ismerik és tudják is mi­ként kell „közlekedni” embertársa­ikkal, csakhogy nem élnek ezzel, mert gyanakvásuk tartja vissza őket. Úgy vélik, hogy a másik ember eleve bezárkózó, barátságtalan velük szemben, tehát ők is „begubóznak”. így a valóságban bekövetkezik az, amit önbeteljesítő jóslatnak nevez a pszichológia, a népi bölcsesség pe­dig úgy fogalmaz: „amilyen az ad­jon Isten, olyan a fogadj Isten!” A gádásos emberek többsége mások alapos megfigyelésre képtelen. Ön­magukat sem tudják megmutatni: nem néznek a beszélgető partner szemébe, arcjátékuk kifejezéstelen, gesztikulációjuk csökkent mérvű. A következménye - a szakértők sze­rint - az, hogy nem tudnak a szüksé­ges információhoz jutni, de azok to­vábbítására sem képesek. Ha vala­kiből hiányoznak a társas érintke­zést feltételező készségek, többnyi­re nem figyelnek arra, amit a másik mond, közönyös arccal néznek a vi­lágba, nem tudnak beszélgetést kez­deményezni. Ha nagy nehezen el­kezdenek beszélni, csak halkan mo­tyognak. Unalmas emberek, akik­nek nem keresik a társaságát. A társadalomnak azonban nemcsak a gádásos embereket kellene kezel­ni tudni, meg kellene végre küzdeni az ellenkező pólussal is: a gádásta- lanság gyorsan terjedő divaljával. A gádástalanokra jellemző, hogy nem törődnek írott és íratian normákkal, önérdekük érvényesítésében nem ismernek irgalmat és korlátokat. Kí- méleden célratörésüket erősíti és számukra igazolja a versenyszellem térhódítása és Idteijesztése az élet minden területére - már a legifjab­bak korosztályára is. Szó sincs való­di versenyről, hiszen azt egyenlő fel­tételekkel illene megrendezni! Ép­pen az ebben a gádástalanság, hogy az előnnyel rajtoló könyörtelenül visszaél helyzetével és igyekszik csí­rájában elfojtani az egyenlő start­helyzetre törekvő kezdeményezése­ket. Mai világunk igencsak kedvez e káros magatartásnak. Jekatyerinburg AIDS-járvány fenyeget a drogok miatt MTI-HÍR Jekatyerinburg. Az oroszországi Jekatyerinburgban az orvosok AIDS-járványtól tartanak, és kö­zölték: a szerzett immunhiányos betegség (AIDS) vírusának (HÍV) gyors terjedését a másfél milliós lakosság körében az egyre no-' vekvő kábítószer-fogyasztás o- kozza. Alla Golubkova, az AIDS-központ főorvosa szerdán a Reuters hír- ügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy gyorsan nő a HlV-fertőzöt- tek száma, és járvány veszélyezte­ti a lakosságot. A főorvos asszony elmondása szerint naponta újabb és újabb fertőzötteket vesznek nyilvántar­tásba. A betegség lavinaszerűen terjed, és az orvosok nem képe­sek ellenőrizni a folyamatot - fűzte hozzá. Egy évvel ezelőtt még csak 51 AIDS-ben szenvedő embert tar­tottak nyilván, számuk azonban az év eleje óta 238-ra növekedett az Urál-vidéki nagyvárosban. Csaknem valamennyi beteg kábí­tószer-fogyasztó volt - mondta az idézett főorvosnő. Az orvosok szerint az AIDS-esek száma az év végére elérheti a több ezret, ha továbbra is a jelen­legi ütemben terjed a veszedel­mes betegség. A brit hírügynökség megjegyzi, hogy szerte Oroszországban gyor­san terjed a HIV-fertőzöttek szá­ma. Egy vezető egészségügyi tisztségviselő szerint az AIDS- esek száma 1999-ben - az 1998. évi adatokkal összehasonlítva - több mint megháromszorozódott. Szerinte elsősorban a prostitúció és a kábítószer-fogyasztás okozza a betegség gyors terjedését. ÖNRE MOSOLYOG A FEKTESSEN BE AZ AGW-VEL Az AGW társaság befektetési filozófiájának alapja, hogy az ügyfelek pénzét következetesen biztosítsa, és azok a lehető legnagyobb nyereséget érjék el. PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS A pénzügyi tanácsadás területén működő társaság tevékenysége a vállalkozók és az egyéni ügyfelek felé irányul. és nyerjen MfLAM RASnSüV/ stsfánik Äftffilfff A AGW Vasa cesta istoty KOSICE, stúrova 14, tel.: 095/625 62 31-2 PRESOV, Hlavná 85, tel.: 091/77 20 327, 77 33 645 HLUMENNÉ, OS „CENTRUM", Nám. Slobody, tel.: 0933/788 03 60 -1 TREBISOV, M.R. Stefánlka 60, tel.: 0948/ 672 39 96 SPISSKÁ NOVA VÉS, Polyfünkcny dóm sídl. Vychod, tel.: 0965/429 94 80 -1 BARDEJOV, Stöcklova 8, tel.: 0935/488 12 61, -3 IMICHALOVCE, Hollého 60, tel.: 0946/643 67 68 - 9, 643 67 72 POPRAD, sv. Egídia 78, tel.: 092/788 17 11-12 BRATISLAVA, Mlchalská 16, tel.: 07/546 416 91-2 DUNAJSKÁ STREDA, Vámberyho 55, tel.: 0709/5500 931- 2 ZVOLEN, Námestie SNP 16, tel.: 0855/5400 850 - 1 ZILINA, Národná 23, TRENCÍN, Mierové námestie 8 MARTIN, Osloboditerov 64 NITRA, Stefánlkova 24 VK-168/B NÉHÁNY SORBAN Samma hercegnő doktori disszertációja Abu-Dzabi. Az Egyesült Arab Emírségek szlovákiai képviseleti hiva­talában megvédte doktori disszertációját Samma hercegnő. A Naha- jan uralkodói család tagja, az abu-dzabi kulturális és iszlám központ igazgatónője ezzel befejezte tanulmányait a pozsonyi Komensky Egyetem Bölcsészkarán. A hercegnőt egy héttagú bizottság vizsgáz­tatta, melynek Miroslav Kusy professzor is a tagja volt. (ú) Gépeltérítő köszöntés Detroit. Egy amerikai üzletember Detroit egyik repülőterén a gép­re felszállva hangos „Hi, Jack!” (Szia, Jack!) köszöntéssel üdvözöl­te örömében az utasok közt megpillantott barátját, mire a reptér fejvesztve riadóztatta az FBI-t és a kommandósokat. Az üdvözlés ugyanis igencsak félreérthető volt: a „hijack” angol szó géprablást jelent. A gép pilótafülkéjében pedig egy mikrofonon keresztül hal­lották a jó hangosan „hájdzseldcező” férfihangot. A pilóta azonnal jelentette az esetet az irányító toronynak, amely géprablás alapos gyanúja miatt riadót rendelt el, és utasította a pilótát, hogy térjen vissza gépével a beszálló kapuhoz. Ott a rendőrség átkutatta a gé­pet, ám mivel nem talált géprablásra utaló nyomot, feloldotta a ri­adót. Az üzletember és barátja végül csak jókora késéssel indulha­tott el útjára Detroitból. (PAN) Védelmet nyújthat a Parkinson-kór ellen Washington. A kávé védelmet jelenthet a központi idegrendszer meghatározott területein jelentkező idegsejtpusztulás ellen. Elsősorban az agy degeneratív elváltozására visszavezetett Parkin- son-kórral kapcsolatban figyelték meg az Egyesült Államokban, hogy akik nem kávéznak, a betegség kialakulására ötször nagyobb az esélyük, mint akik rendszeresen fogyasztják a koffeintartalmú italt. A Hawaii szigetén végzett vizsgálatot megerősítették a Hono­luluban szerzett orvosi tapasztalatok is. Itt a szervezetbejuttatott koffein védelmező hatását csokoládé és tea formájában tapasztal­ták. Webster Ross professzor, a tanulmány szerzője azonban hang­súlyozza, hogy bár hosszú évek elemző munkája alapján vonták le a fenti következtetéseket, a Parkinson-kór megelőzésére további vizsgálatokra van szükség. (MTI-PRESS) Kísértetellenes tüntetés Nairobi. Tüntetést tartottak kenyai középiskolás lányok tiltakozásul amiatt, hogy iskolájukat valósággal elözönlötték a kísértetek. Itokela város hatóságai úgy vélték, hogy ennek a fele sem tréfa, és hamaro­san sikerült is fülön csípni egy üzletembert, aki bevallotta, hogy ő bérelte fel és küldte a kísérteteket az iskoláslányokra. Az ok: lánya korábban kimaradt az iskolából. A férfi most a szelleműzésért fizet. Megígérte, hogy állja a munkadíját egy Ntingili nevű szakembernek, aki állítólag kiválóan ért a kísértetek visszahívásához. (PAN) Rénszarvasból képeslap Stockholm. Rénszarvasból készít képeslapokat egy svéd feltaláló - bár nem „tisztán”. Sune Haggmark partnemője, Ann-Mari Remahn, továbbá egy konyhai turmixgép és egy tűzhely segítségével kikísér­letezte, hogy miként lehet rénszarvasok piszkából tiszta papírt nyerni. Nos, a recept: végy 8-10 darab kifejlett rénszarvasbogyót, adj hozzá vizet és egy titkos adalékot (ezt nem fedték fel), majd pe­dig simítsd az így kapott masszát A-5-ös méretűre. Száradás után a végtermék tiszta cellulózzá válik, nem bűzlik, csupán fakéreg illatot áraszt, pedig a színe világos barna. Az ára 70 korona (8 amerikai dollár), tehát meglehetősen drága a rénszarvasokból nyert papír. Ennek ellenére valósággal kapkodják az orosz, francia, német turis­ták. A feltalálók legújabb terméke a képeslap. (PAN) Az Expo iránt állítólag gyér az érdeklődés. Talán a látogatók érdekeseb­bek, különösebbek, mint a pavilonok. (TA SR/EPA)

Next

/
Oldalképek
Tartalom