Új Szó, 1999. január (52. évfolyam, 1-24. szám)

1999-01-16 / 12. szám, szombat

ÚJ SZÓ 1999. JANUÁR 149. Sp O Rt/Tévé és r Ádió - szomba T FL A legostobább rabló Linda Tripp, a nagy bajt kevert hölgy nyerte el „az 1998-as esztendő legrosszabbul öltözött hölgye" címet h^ozo btt r a Hollywoodi top(rongy)lista Exeter. Börtönbüntetésre ítélte egy angol bíróság azt az ír férfit, aki nagy valószínűséggel min­den idők legostobább rablója­ként vonul majd be a krimina­lisztika történetébe. A tettét beismerő férfi tavaly fegyveres rablótámadást hajott végre egy postahivatal ellen. Bár előbb a legapróbb részlete­kig mindent eltervezett és az akció lefolyását előre leírta egy iskolás füzetben - „Ajtót bezár­ni, alkalmazottakat megkötöz­ni, hátsó szobába bemenni, széf, kasszák, pénz" - de a gya­korlatban, saját forgatókönyvé­től eltérve, hibát hibára halmo­zott. Elfelejtette például az előre megírt „Postahivatal zárva!" táblát kitenni a bejárati ajtóra. Elmulasztotta a fejére húzni a magávál hozott álarcot is, végül pedig tapasztalnia kellett, hogy megjelenése semmilyen hatást nem gyakorolt az alkalmazot­takra. Ezek után már nincs mit csodál­kozni azon, hogy amikor a rab­lót a hivatalvezető távozásra szólította fel, az illető ellenvetés nélkül engedelmeskedett. Eköz­ben az egyik alkalmazottnak még arra is módja volt, hogy fel­jegyezze az ügyetlen bűnöző au­tójának rendszámát. Mint látható, a rablás nem ép­pen a füzetben feljegyzett forga­tókönyv szerint ment végbe, és alighanem arra sem számított a férfi, hogy hat évre börtönbe kell vonulnia a jogerős ítélet alapján. (PAN) Los Angeles. Linda Tripp, a Monica Lewinskynek az elnökkel folytatott viszo­nyáról szóló vallomásait magnetofonra rögzítő és ezzel nagy bajt keverő hölgy nyerte el „az 1998­as esztendő legrosszabbul öltözött hölgye" címet. MTI-PANORÁMA Mr. Blackwell - akit a Reuters hírügynökség nem élvonalbeli divattervezőnek nevez - már a harminckilencedik alkalommal állította össze éves hollywoodi top (rongy) listáját. Linda Tripp kisasszony Mr. Blackwell szerint leginkább egy Madonna, akit Blackwell „neo­gótikus rémségnek" kiáltott ki „transzvesztitának öltözött ju­hászkutyára" hasonlít ruházatát illetően. Blackwell Trippet első számú közellenségnek nevezte, de hangsúlyozta, hogy termé­szetesen nem politikai szem­pontból, hanem öltözködése mi­att tekinti annak. A top (rongy) lista második he­lyére került Madonna, akit Blackwell „neogótikus rémség­nek" kiáltott ki. A harmadik helyre a Titanic film üdvöskéje, Kate Winslet került. Róla azt mondta Blackwell úr, hogy a Titanickal az óceán mélyére kel­lett volna süllyeszteni a ruhatá­rát is. A legrosszabbul öltözött höl­gyek élmezőnyében van Courtney Love és Mariah Carey (5. és 6. hely). Utóbbi öltözkö­dését „celofánba csomagolt tú­rótortának" minősítette Blackwell. A nyolcadik helyet „A nyolcadik utas: a halál" című film sztárja, Sigourney Weawer szerezte meg, aki Madonnához hasonlóan minden évben beke­rül a legrosszabbul öltözött höl­gyek körébe. A kritikus szerint Sigourney igazi „taszító idegen lény" látványát nyújtja. Ami az „ellentábort", az elegán­san, jól öltözöttek mezőnyét il­leti, Mr. Blackwell többek között Hillary Rodham Clintont - az amerikai elnök feleségét -, Kim Basingert, Julia Robertset, Madeleine Albright külügymi­nisztert, Oprah Winfrey talkshow-királynőt, valamint Viktória svéd hercegnőt említet­te. A The Times jelentése egy tizenhat éves ír lány találmányáról Felgyorsíthatja az Internetet PANORÁMA-HÍR London. A The Times jelentése szerint egy 16 éves ír leány for­radalmasíthatja az internetes közlések sebességét. Sarah Flannery olyan e-mail kódot dolgozott ki, amely tízszeresére gyorsíthatja az Interneten a bi­zalmas üzenettovábbítást, ám ugyanolyan megbízható, mint a jelenleg használatos adatvédel­mi kód. A matematikai zseniként ismert Sarah Cork egy írországi gróf­ságban él. Újítását elsősorban a titkosírás tudományára alapoz­ta. A lap szerint a lányt máris el­halmozták ösztöndíjakkal és ál­lásajánlatokkal különböző egye­temek és számítástechnikai cé­gek. Az Interneten jelenleg használt kódot 1977-ben Massachusetts állam műszaki egyetemének három diákja dol­gozta ki. Sarah a minap első díjat nyert találmányával fiatal tudósok ír­országi kiállításán. A zsűri „ra­gyogónak" nyilvánította a talál­mányt és azt ajánlotta a fiatal feltalálónak, hogy szabadalmaz­tassa. Sérelmezte neve felhasználását és kártérítést kért Virág doktor pere MTI-PANORAMA Párizs. Pert vesztett dr. Ronald Virág neves párizsi orvos és ku­tató, a férfiúi potenciazavarok kezelésének egyik elismert szakértője, aki azzal szerette volna elérni a Viagra gyógy­szernév használatának be­tiltását, hogy a nagysikerű ké­szítmény kereskedelmi neve az ő családnevének anagrammá­ja. Mint kiderült, egy párizsi bíró­ság elvetette dr. Virág érvelését és követeléseit, de az amerikai gyógyszergyártó ellenkeresetét is. A bírónő lényegében elfogadta a Pfizer érvelését, miszerint a Viagra névét két szó összevoná­sából hozták létre: a vigorból ­amely a erőteljességet, lendüle­tet jelent -, valamint a Niagara névből. A híres vízesést tömege­sen keresik fel a nászutasok, s neve egyúttal a víz hatalmas erejét is kifejezi. A bíróság egyébként a dokumentumok alapján azt is megállapította, hogy a Pfizer a potenciagyógy­szert már Viagra néven szándé­kozott forgalmazni, még mielőtt Virág doktor csatiakozottt volna a kutatások befejező szakaszá­hoz. Ronald Virág korábban az ame­rikai Pfizer gyógyszerkutató- és gyártó cég felkérésre részt vett az impotenciagondok megoldá­sát célzó Sildenafil molekula végső kifejlesztésében. Az ered­ményt, a kék tablettát immár egy éve Viagra néven forgal­mazzák nagy sikerrel szerte a vi­lágban. A francia kutató sérelmezte ne­ve felhasználását és két­százezer frankos kártérítést kért: szerinte a Pfizer cég hasz­not húzott az ő szakmai hírne­véből is. Az amerikai gyógy­szergyártó a maga részéről ötszázezer frankos ellenkere­Egy párizsi bíróság el­vetette dr. Virág érve­lését. settel élt az, úgymond, számára kárt okozó jogi eljárásért - ezt az érvet a párizsi bíróság szin­tén elvetette. Virág doktor a nyolcvanas évek­től az impotencia megakadályo­zásával, a potenciazavarok ki­szűrésével és gyógyításával fog­lalkozó központokat alapított és vezetett, s e téren nagy szak­mai elismerésnek örvend. Nem­zetközi tudományos konferen­ciák során és szaklapokban pub­likálta kutatási eredményeit, s ennek nyomán került utóbb kapcsolatba az gyógyszerkutató céggel. Idén további bevételre számítanak a filmstúdiók Rekorddöntő Titanic MTI-PANORAMA Los Angeles. A Titanic című film óriási népszerűsége tovább­ra is minden képzeletet felül­múl, s az alkotás újabb rekordot döntött meg. A Daily Variety című lap szerint a film videováltozata 58 millió példányban kelt el eddig, maga mögé kényszerítve az eddigi re­korder Oroszlánkirályt. A Tita­nic tavaly 3,2 milliárd dollárt „fiadzott" a 20th Century Fox és a Paramount filmstú­dióknak. Idén további bevétel­re számítanak a könyv- és tévé­jogok eladásából. A James Cameron által rendezett, 11 Oscar-díjjal kitüntetett film gyártási költségei 200 milió dollárt tettek ki. NAPTÁR Január 16 EGY GONDOLAT A méltó halál minden vé­tekre váltság. Vittorio Alfieri NÉVNAP Gusztáv Az ősi skandináv nyelvek­ből ered, az ósvédben már ismert nevet a gótokkal kapcsolatban emlegették, eredeti jelentése is: a gótok támasza. Ma Stefánia és Kristína nevű ismerősein­ket is köszöntsük! MAI ÉVFORDULÓINK 250 éve született Vittorio Alfieri olasz drámaíró és költő. A szabadság iránti vágyát fejezte ki költemé­nyeiben, tragédiáiban, ér­tekezéseiben és híres ön­életrajzában egyaránt. 35 éve született Budapes­ten Engrich Mariann karatézónő. A keleti küzdő­sportok egyik legtehetsége­sebb magyar versenyzője volt, tekvandóban világbaj­nokságot, kick-box-ban pe­dig Európa-bajnokságot nyert, de magyar bajnoki címet még sotokanban is szerzett. 1987-ben ő volt az év sportolónője, ami egy nem igazán közismert sportág képviselőjétől egé­szen szenzációs teljesít­mény. Nemcsak remek sportoló volt, de rendkívül szép, csinos nő is, a világhí­rű színész, Rutger Hauer még egy filmjébe is meg­hívta. A meghívásnak már nem tett eleget, 1996 no­vemberében öngyilkos lett. 535 éve hunyt el Desiderio Da Settignano olasz szob­rász, a firenzei márvány­szobrászat kiemelkedő alakja. Fő műve Carlo Marsuppininek, a firenzei köztársaság titkárának sír­emléke, amely a firenzei Santa Crocéban látható. Ő készítette a szintén firenzei Cappella Pazzi angyalfejes frízét és a Sán Lorenzóban levő tabernákulumot, amely a XV. században mintájául szolgált a hason­ló alkotásoknak egész Itáli­ában. Készített Madonna­reliefeket és női mellszob­rokat is. BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! 25 éves Kate Moss angol modell. Amilyen törékeny teremtés, olyan vad termé­szet, tavaly például barát­jával vert szét egy cannes-i szállodaszobát. 65 éves Gyuricza József tőrvívó, kétszeres világbaj­nok. 55 éves Hernádi Miklós író, szociológus, műfordító. 65 éves Marilyn Horne amerikai operaénekesnő. 30 éves Roy Jones amerikai ökölvívó. 45 éves Wolfgang Schmidt német diszkoszvető. 55 éves Francoise Hardy francia pop- és sanzonéne­kesnő. NAPI VICC - Hogy állunk az étvágyá­val? - Köszönöm, doktor úr, eszem, mint a farkas. - És jól alszik? - Mint a medve. - Akkor talán menjen in­kább egy állatorvoshoz. A harmadik helyre került Kate Winslet és férje, Jim Treapleton (Fotók: archívum) KOZKIVANATRA ISMÉT! „ OA Happy Day THE GOLDEN GOSPEL PEARLS A legszebb SPIRITUÁLÉK és örökzöld GOSPEL-dalok LIVE - EUROPEAN TOUR'99 (HARLEM, NEWYORK USA) február 2. KEDD 19— óra MUVESZETEK HAZA Jegyelővétel: KASSA, VÁROSI INFORMÁCIÓS KÖZPONT(MIC], Fő utca 8 február 4. CSÜTÖRTÖK 19— óra POZSONY ISTROPOLIS NAGYTERME Jegyelővétel: AZ ISTROPOLIS JEGYPÉNZTÁRA 11» • 1 9 s tel.: 07/555 74 939, AGENTÚRA KOVÁČOVA - tel.: 07/391 378, PKO JEGYIRODA, Hviezdoslav tér 24, tel.: 07/544 338 67 február 5. PÉNTEK óra KOMAROM VMK Jegyelővétel : A VMK JEGYPÉNZTÁRA, tel.: 0819/ 713178

Next

/
Oldalképek
Tartalom