Új Szó, 1997. október (50. évfolyam, 225-251. szám)

1997-10-20 / 241. szám, hétfő

Kos: Nehéz, megerőltető munkát kap, és csak nehezen tudja ráven­ni magát, hogy hozzákezdjen. Lehet, hogy a szerelem jobban foglalkoztatja most. Bika: Helyesen látja a dol­gokat, és még ha bosszant is ezzel vala­kit, akkor is tartson ki az elvei mellett. így nyugodtak lesz­nek az éjszakái. Ikrek: Ha bölcs, hallgat régi barátjára, aki szerint túlzottan az érzései uralják. Igyekezzen fordítani a helyzeten, és inkább Ön uralja az érzéseit. Rák: Felbukkan valaki, Ön pedig beleszeret, és másra nem is tud gon­dolni. Ha kapcsolat szövődik Önök között, legyen nagyon hűséges. Oroszlán: Fejezze ki elismerését valakinek hatalmas szellemi kapacitása miatt. Ne essen kétségbe azért, mert szomszédja kirúg ma éjjel a hámból. Szűz: Az érzelgősségnek ma nincs helye. Ne be­széljen a fiatalságáról vagy arról, milyen volt régen a családja. Kerese meg azt a sze­mélyt, akire számíthat. Mérleg: Valaki tudomást sem vesz a meghívásról, amit Ön küldött neki, és ez meghatározza jövőbeni viszonyukat. Ha lehet, este maradjon egyedül. Skorpió: Egy fiatal rokonával anyagi ügyekről kell beszélnie. Bízzon a szerencséjében. Remélje, hogy minden nehézséget baj nélkül átvészel. Nyilas: Ma véglegesen eldől valami. A mostani döntésein múlik, mi­lyen lesz a jövője: jó vagy rossz. Ne hamarkodjon hát el semmit. Bak: Óvja az egészségét. Dolgozzon megfontol­tan, ne hagyja, hogy főnöke bármi miatt megdü­hödjön. Fontosnak érzi a mun­káját, ami sok örömet hoz. Vízöntő: Vegyen magának ru­hákat, és okosan, de ne túl konzervatív szemmel válassza meg a szí­neket. Keressen valami indi­gószínűt is, mert ez jól áll. Halak: Ma nehéz munkákat kap, ám humorral és intelligenciával min­den akadályt leküzdhet. Jó­kedvűen új, érdekes barátot szerezhet magának. FIÍ A P T Á R Október 20 EG Y GO N DO LAT A nagy igazságok mindig közhelyekké változnak. Gáli István NÉVNAP Vendel, Irén A Vendel német eredetű név, s eredetileg a vandál származású férfiakat jelöl­ték vele. Az Irén a görög Eiréné kiejtése nyomán született, jelentése: béke. Ma Vendelín, Artúr és Ödön nevű ismerőseinket is köszöntsük! MA!.|y.f.ORDy.LÓINK 110 éve alapították a buda­pesti Történelmi Múzeum elődjét, az egykori Fővárosi Múzeumot. 320 éve született I. Sza­niszló lengyel király. 150 éve hunyt el Édes Ger­gely költő. Madar szülötte volt. Főként a leoninus­verselés nagymestere volt, de szívesen faragott azo­nos magánhangzókból álló költeményeket is. Káprá­zatos nyelvi bravúrjai mö­gött azonban nem sok mondanivalót találtak kol­légái, s emiatt sokan tá­madták, kivált Kazinczy köre. 15 éve hunyt el Gáli István író. Jeles kritikusként volt jelen az irodalmi közélet­ben, s dolgozott az Új írás rovatvezetőjeként is. Leg­ismertebb könyve a Mé­nesgazda. BOLDOG SZ Ü LETÉS NAPOT! Ma ünnepli 40. születés­napját Ernst Ágnes úszónő és vízilabdázó. 50 éves Antalóczy Lajos ró­mai katolikus lelkész, az eg­ri Főegyházmegyei Könyv­tár főkönyvtárosa. 50 éves Szabó Gyula sport­lövő. NAPI VICC - A férjem minden este fel­dob egy koronát, hogy menjen-e kocsmába, vagy sem. Ha fej, akkor megy. - És ha írás? - Akkor még egyszer dob. Elhunyt a Coca-Cola elnöke ÚJ SZÓ 1997. OKTÓBER 2890. KULTÚRA - OK TATÁS 9 Washington. Rövid ideig tartó betegség után szombaton reg­gel, 65 éves korában elhunyt Roberto Goizueta, a Coca-Cola amerikai üdítőitalgyártó óriás­cég kubai származású elnöke. Haíálát tüdőrák okozta. A sú­lyos, végzetesnek bizonyuló kórt szeptemberben állapítot­ták meg nála, miután egy üzleti út során kimerültségre panasz­kodott, és kivizsgáltatta magát. Roberto Goizuetát tartották a leggazdagabb spanyol ajkú a­merikainak. A Fortune maga­zin tavaly 1,3 milliárd dollárra becsülte a vagyonát. Az üzlet­ember 1981 óta állt a társaság élén: energikus irányításával a konzervatív üzletfilozófájú, halódó cég piaci értéke 4 milli­árdról 150 milliárd dollárra nőtt. Nevéhez fűződik egyebek között a diétás Coca-Cola - a „diet Coke" - bevezetése is. Halála után várhatóan Doug Ivester, a vállalat vezérigazga­tója vészi át az elnöki tisztsé­get. (MTI) Roberto Goizueta Németország A világraszóló ceremóniára több száz kékvérű vendég látogatott szombaton a magyar fővárosba proSuii? Habsburg-esküvő Budapesten Roberto Goizuetát tartották a leggazdagabb spanyol ajkú amerikainak HOROSZKÓP Hannover. Németországban két év felfüggesztett szabadság­vesztésre ítéltek egy 21 éves ni­gériai nőt, aki vudu varázslattal kényszerítette több honfitársnő­jét arra, hogy áruba bocsássák testüket. A dpa hírügynökség szerint a vádlott maga is beval­lotta, hogy 1996 óta afrikai nő­ket csempészett be hamis útle­véllel, majd prostitúcióra kény­szérítette őket. Hogy engedelmességre szoktas­sa áldozatait, a „vudu varázsló­nő" levágott a nők szőrzetéből és körmeiből, alsóneműjüket pedig vércseppekkel itatta át. A szőrszálakat és körömdarabo­kat aztán a véres alsóneművel együtt elküldte Nigériába egy vudu varázslóhoz, a nőket pedig azzal fenyegette meg, hogy ha ellenszegülnek, a varázsló halá­los átokkal sújtja őket. A jelen­tésből az is kiderült, hogy a ni­gériai nő fekete mágiával fenye­gette meg az üzletszerű kéjel­gésre kényszerített nők család­tagjait is. Az így megfélemlített nőket hannoveri és hamburgi bordélyházakba küldték. (PAN) Jordánia Egy kút öt áldozata Ammán. Öt férfiú fulladt bele egy kútba Jordánia északi ré­szén, miután egyikük beleejtet­te autója slusszkulcsát, utána ugrott, hogy kihalássza, négy társa pedig egymás után meg­próbálta kimenteni őt, illetve a többieket. A tragikus eseményről a Petra hivatalos jordániai hírügynök­ség adott hírt. Kiderült, hogy az áldozatok Kasszem, Hamdan és Muszle Szaleh (a testvérek mindannyian a húszas éveik­ben jártak), valamint a 37 éves Rateb és a 25 éves Firasz Halil, szintén fivérek. A segítség ké­sőn érkezett: ugyan mindany­nyiukat kihúzták és kórházba szállították, de csak a hatodik ­Taha Mohammad - maradt életben. A baleset körülményeiről mind­össze annyit lehet tudni, hogy az első fiatalember a kútban igen gyorsan elvesztette esz­méletét, s valószínűleg ez tör­tént azokkal is, akik egymást követve próbálták menteni a többieket. (PAN) Budapest. Eilika von Oldenburg neve szombat­tól garantáltan bevonult a magyar köztudatba. No meg a Habsburg uralkodó­család történetébe. Az ifjú hölgy Habsburg Ottó 33 éves fiának, Habsburg György főhercegnek foga­dott örök hűséget Buda­pesten, a Szent István Ba­zilikában. MTI-TUDÓSÍTÁS Az ifjú pár a boldogító igent né­met nyelven mondta ki a tizen­egy órakor kezdődött ceremóni­án. Az esketést Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke celebrálta. Tekintettel az Oldenburg-család vallására, Vahl német evangéli­kus lelkész is szólt a házasulan­dókhoz. A szertartáson felolvas­ták Giovanni Battista apostoli nuncius üzenetét, amelyben II. János Pál pápa személyes jókí­vánságát tolmácsolta. ... II. János Pál pápa személyes jókíván­ságát tolmácsolta. A szertartás zenei kíséretét a Ba­zilika ének- és zenekara látta el. Egyebek mellett Bach, Mozart és Beethoven műveket tolmá­csolt. A szólista Lugosi Melinda, Németh Judit és Tóth János volt. Az esküvő végén az ifjú pár és a résztvevők elénekelték a magyar Himnuszt. A tanúk közvetlen családtagok és barátok voltak. Az esketésen részt vett György herceg hat és Eilika hercegnő két testvére is. A több mint hétszáz jelenlévő kö­zött volt Horn Gyula miniszterel­nök feleségével, Göncz Árpádné, az államfő felesége, a magyar kormány több tagja, több párt ve­zetője, a diplomáciai testületek képviselői, Glatz Ferenc, az MTA elnöke, Bernadette Chirac, a francia elnök felesége, Fülöp spa­nyol herceg, Laurent Belgium hercege, a monacói Albert her­ceg, számos más európai főne­mes, továbbá a jordán trónörö­kös. A több mint 15 autóból álló me­net rendőri felvezetései érkezett a bazilika elé. A menyasszony fe­kete Jaguárból, a vőlegény Mer­cedesből szállt ki. Elsőként György herceg édesapja, Habs­burg Ottó és Eilika hercegnő Nemcsak a pompás esküvő, hanam a nagy egymásra találás színhelye is Budapest volt, ahol több, mint másfél évvel ezelőtt Eilika von Oldenburgot bemutatták a Habsburg ház legifjabb sarjának, Habsburg György főhercegnek. (ČTK/AP-fotó) édesanyja, Ilka von Oldenburg lé­pett a templomba. Őket követték a testvérek és a hozzátartozók. György herceget édesanyja, Regi­na főhercegnő, Eilika hercegnőt pedig édesapja, Johann von Oldenburg herceg kísérte az oltá­rig­Eilika hercegnő egyszerű vonal­vezetésű fehér ruhát viselt, ame­lyet maga tervezett egy olden­burgi szabó segítségével. A fá­tyol azonban már több mint száz éves volt. Elsőként - 1896-ban ­a hercegnő dédanyjának fejét dí­szítette, amikor Oldenburg nagyhercegnője lett. A menyasz­szony frizuráját Belák Péter ma­gyar fodrász, sminkjét Koppányi Andrea kozmetikus mester ké­szítette. Az Oldenburg-háznak megfelelő színű virágokkal kö­tött csepp alakú menyasszonyi csokor kék fürtös gyöngyikéből és szarkalábból, továbbá piros rózsából, tulipánból és celó­ziából állt. Habsburg György feleségével a magyar fővárosban kíván élni. Az egyházi szertartás után a ven­dégek a Szépművészeti Múze­umban tartandó fogadáson vettek részt. A menüben magya­ros ételek is szerepeltek: az étlap „koronájának" számító több mint száz kilogrammos és 1,8 méter magas esküvői tortát Tóth Zsoltné győri aranykoszo­rús cukrászmester készítette. Este a Gundel étteremben csalá­di díszvacsorát tartottak. A me­nü: kaporral párolt lazac és bala­toni fogasrózsa kapros mustár­mártással, gyöngytyúkesszencia parajos derelyével, libamájjal töltött grillezett fácánmell an­golszalonnás kelkáposztával, sült almával és fényezett zöld­séggel. Desszertnek egyebek mellett Gundel palacsintát és meggyes rétest ajánlottak. György királyi herceg és ifjú hitve­se, aki Európa-menedzsment sza­kon végzett a francia város, Lille egyetemén, az esküvő után kéthe­tes nászútra utazott. Habsburg György, Magyarország utazó nagykövete feleségével a ma­gyar fővárosban kíván élni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom