Új Szó, 1995. szeptember (48. évfolyam, 203-226. szám)

1995-09-20 / 217. szám, szerda

1995. szeptember 26. SPORT Ú J SZ Ó i 11 i Hoki Extraliga Benedekéknek végre sikerült! Magyarország vízilabda­válogatottja utoljára 1983­ban győzte le az olasz együt­test. Azóta minden(i) világ­versenyen, nemzetközi tor­nán a rövidebbet húzta. Az augusztusi, bécsi Európa­bajnokságon a szakembe­rek is azt hitték, megszakad a 12 éve tartó rossz sorozat. Nem így történt, mivel Bene­dekék nagyon rossz napot fogtak ki, s a finálé hajrájá­ban kétségbeesésükben alig dobtak 1 jpura! Horkai György (felvételünkön) edző azt mondta: nem érti, mi tör­ténhetett a csapattal, amely hatalmas elszántsággal, az aranyérem reményében szállt vízbe a Práterben... Annyi balszerencsés és elszó­rakozott meccs után következett az atlantai Viiág Kupa döntője, avagy az egy hónappal ezelőtti kontinensviadal fináléjának a nem hivatalos visszavágója. Már-már úgy tűnt, újra elmegy a Horkai-legénység hajója, ám a „félidőben" Daláé k váratlanul magukra találtak, és fordítottak. Horkai György: „Amikor ledol­goztuk háromgólos hátrányun­kat, biztos voltam a sikerben, annál is inkább, men az olim­piai, világ- és Európa-bajnok olaszok láthatóan megzava­rodtak." De nemcsak ők, ha­nem a játékvezetők is, főleg az ausztrál bíró fütyürészett össze-vissza, egyszer a ma­gyaroktól vette el a labdát, másszor pedig az olaszok ígé­retes akcióját állította meg. Azt a taljánok hon/át trénere, Ratko Rudic is beismerte: a síp mesterei ítéleteikkel mind­két gárdát egyformán sújtot­ták, s a magyarok megérde­melten nyertek. Ebben az évben négyszer találkozott egymással a világ két legjobb pólóválogatottja. Az első három összecsapást az újdonsült Európa-bajnok olaszok nyerték, a Világ Kupa­döntőt pedig a magyarok. A vasárnap esti finálét kö­vetően Horkai Györgyöt először vízbe dobták az öröm­ittas magyar vízilabdázók, majd az öltözőben leborotvál­ták a bajuszát. „Tíz évvel ezelőtt ugyanis fogadást kö­töttem, ha legyőzzük Itália legjobbjait, akkor..." ZSIGÁRDI LÁSZLÓ ORSZÁGOS NŐI ÉS FÉRFI TEKEBAJNOKSÁG Felemás nagymagyari rajt Megkezdődött a pontvadászat a szlovák tekebajnok Ság­ban. A Varia Zlaté Klasy tekeszakosztálya három bajnok­ságban is érdekelt. A nagymagyari nők az első ligában sze­repelnek, és a nyitófordulóban nem tudták kihasználni a hazai pálya előnyét. Diego Maradona (balról), az egykori világbajnok argentin labdarúgó-vá­logatott csapatkapitánya Párizsban bejelentette: megalakult a Hivatá­sos Labdarúgók Nemzetközi Szövetsége. A szervezet célja, hogy képvi­selje a világ profi futballistáinak érdekeit szakma és egyéb vonatko­zásban. Maradonához csatlakozott többek között Eric Cantona (jobb­ról), Gianluca Vialli, Rai, Tomas Broiin, Michael Rummenigge és Abedi Pele. Ezzel kapcsolatban a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség illetéke­sei tegnap kijelentették: egyelőre nem ismerik el a Maradona féle szer­vezetet... MEGSZÓLALTAK A KOSARLABDABIROK Varia Zlaté Klasy-Tatran Spišská Nová Ves 7:15 (2271:2326), a hazaiak legered­ményesebbjei: Varga M. 4ÖTT Bartalos E. 388, Vlahy É. 386 és Maries Zs. 379 fa. Sajnos, a nagy­magyari csapatba visszatért G re­ló Erika nem erősíthette az együt­test, mivel betegsége folytán több hetes kényszerpihenőre szorul. A Varia következő ellenfele a Loko­motíva Košice lesz. Az élvonalból tavasszal kiesett, s jelenleg a II. li­gában szereplő férfi A-csapat vi­szont komolyan gondolja, hogy csak egy évig akar a második vo­nalban szerepelni. Mára nyitófor­dulóban - idegenben - diadal­maskodott: TKK Trenčín-Varia Zlaté Klasy 4:18 (5037:5170), a lege • A Szlovák Jégkorong Szö­vetség adatai alapján 1993. ja­nuár l-jétől 1995. szeptember 24-ig összesen 84 játékos sze­repelt a hokiválogatottban. Leg­többször, hatvanhatszor Medrík ÚJSZÓ szlovákiai magyar napilap főszerkesztő: Szilvássy József ("32-32-20) főszerkesztő-helyettes: Madi Géza (^210-4456) Miklósi Péter ("2104453) a Vasárnap vezető szerkesztője Szerkesztőség: 819 15 Bratislava. Pribinova 25, 8. emelet Telefonközpont: 07/210-9 Szerkesztőségi titkárság: 32-50-18. telefax: 36-45-29 hírfelvétel és üzenetrögzítő: 2104426, sportrovat: 3S46-39 Fiókszerkesztősegpk: Nagykapos 0949/382SW Kassa 095/6228-639 Rozsnyó 0942/21947 Rimaszombat 0866/925-14 Komárom 0819/649-59. Kiadja a Vox Nova Részvénytársaság, a kiadásért felel Slezákné Kovács Edit ügyvezető igazgató n- 210-4460, fax: 210-4467 Hirdetőiroda: " 210-4455, fax: 210-4431. Nyomja a DANUBIAPRINT 02-es üzeme. Ter­jeszti a Postai Hírlapszolgálat, valaminta Me­diaprint-Kapa. Külföldi megrendelések: PNS ES-vývoz tlače. Košická 1,813 81 Bratislava. Újságküldemények feladását engedélyezte: RPP Bratislava - Pošta 12,1993. december 10-én. Engedély száma 179/93 A szerkesztőség a beküldött kéziratok rövidíté­sének és szerkesztésének jogát fenntartja. A nem megrendelt kéziratokat nem önTzük meg és nem küldjük vissza. Index 48011 redményesebb nagymagyariak: Zsigmond I. 896, S ill I. 893, Keszőcze L. 883 és író M. 866 fa. TTVaria valamennyi játékosa ön­magát múlta felül, ilyen teljesít­ménnyel összes ellenfelét meg­verheti. A következő fordulóban újra idegenben, Léván játszik. A B-csapat a III. ligában - hazai pá­lyán - szoros, 2399:2401 arányú vereséget szenvedett. Mint az az eredményekből is ki­derül, megváltozott a pontozás a tekebajnokságban. A ledöntött fák száma ezentúl „gólaránynak" minősül, az egy mérkőzésen szer­zett maximális pontok száma pe­dig 22 lehet - közölte tájékozta­tásul Varga Csaba, a nagymagya­ri női csapat edzője. (sidó) (jelenleg a Zlínben hokizik) húz­ta magára a címeres mezt. Utá­na következik a trencséni Daňo (65), a Tŕinecben profiskodó Se­keráš (65), valamint az ugyan­csak trencséni Smerčiak (63). SPORTHÍRADÓ ü Elmarad a december 9-i meisseni súlyemelő Világ Kupa­verseny. A német szervezők anyagi gondokra hivatkozva lép­te>,vissza a rendezéstől. • Att996-os nyári ötkarikás já­tékok üi nepélyes megnyitójáig még 10 hóntr, Van hátra, de az at­lantai szervezóü7ottság már most sem panaszkodha^rra, hogy nem találnak jegyigénylőt USA-ban. Az olimpiai versenyekre érvényes tikettek árusításának megkezdése óta 2,7 millió belépő talált gazeára. OA labdarúgó Német Kupa i fordulójában óriási meglepetésre kiesett a Bayern München. A Elhunyt Tverdohleb Huszonhat esztendős korá­ban váratlanul elhunyt az ukrán atlétika egyik kiemelkedő alak­ja, Oleg Tverdohleb. A 400 mé­teres gátfutás tavalyi Európa­bajnokát villámcsapás érte, amikor vasárnap éjszaka Dnyepropetrovszkban gyalog készült hazatérni édesanyjánál tett látogatása után. Primo Ne­biolo, a Nemzetközi Amatőr Atlé­tikai Szövetség elnöke távirat­ban fejezte ki részvétét Tverdoh­leb csaladjánál és az Ukrán Allé tikai Szövetségnél. (MTI) LABDARÚGÁS Szlovák Kupa Tegnap az első forduló három mérkőzésével elkezdődött a lab­darúgó Szlovák Kupa. Meglepe­tésnek számít, hogy kiestek az élvonalbeli nyitraiak, igaz, 11-es rúgásokkal. A homonnaiak és a bártfaiak biztosan kerültek a második fordulóba. EREDMÉ­NYEK: Piešťany-Nitra 0:0 - 11­esekkel 4:3. Humenné-Strop­kov 4:0 (2:0), góllövők: Kriv­jančin, Sivý, Kaleja, Sovič. Ružomberok-Bardejov 2:4 (0:1), góllövők: Mydliar, Mészá­ros, ill. Kavka, Šuchančok, Hriv­nák, Lukáč. (TA SR) Bundesligában százszázalékos teljesítménnyel éllovas bajorok 3:l-re kaptak ki a még nyeretlen Fortuna Düsseldorf csapatától. • Hét hete tartóztatták le Pe­ter Gráfot, a legutóbb az USA te­niszbajnokságán győztes Steffi édesapját, a vád súlyos adócsa­lás. Most egy mannheimi vizsgá­lóbíró kijelentette: óvadék ellené­ben sem helyezik szabadlábra. O A FIFA kiadta a labdarúgó-vá­logatottak legfrissebb rangsorát. Továbbra is Brazília áll az élen (68,42 pont). A további sorrend: Spanyolország 59,69; Németor­szág 59,28; Norvégia 58,86; Olasz­ország 58,10; Argentína 57,80; Dánia 57,51; ... 19. Csehország 49,32 ...37. Szlovákia 42,25. Ki fújjon a s Új Szó-tudósitás Küszöbön az I. kosárlabdaliga hétvégi rajtja, így azt várná az ember, hogy a sportág honi ve­zérkara tájékoztassa az újság­írókat az induló idényről. Erre azonban nem került sor. Tegnap váratlanul a bírók léptek a nyil­vánosság elé, hogy mielőtt sípju­kat hallgatnánk a bajnokikon, elmondják, mi bántja őket. Évente az egyesületek és a bí­rók társulása egyezményt köt a játékvezető-küldésről. Ezúttal is megszületett a megállapodás, ám csupán a sípmesterek jóin­dulatának köszönhetően. Leg­alábbis ők ezt állítják. Ugyanis Bécsben ma kezdődik a 19. ritmikus sportgim­nasztikai világbajnokság. A versenyzők átlagéletko­ra mindössze 17 év. A via­dal egyben olimpiai selej­tező is, az atlantai re­pülőjegyekért kiélezett harc várható. Az együttes kéziszercsapa­tok mezőnyéből az első hét he­lyen befutó gárda rajtolhat az olimpián. A hétből három hely tulajdonképpen foglalt, hiszen a címvédő Oroszország, az Eb­ezüstérmes Spanyolország és az exvilágbajnok Bulgária ­minden bizonnyal - dobogós lesz. A magyar válogatott 1992-ben és 1993-ban bronz­érmes lett a kontinensviada­lon. Ez reménykeltő a bécsi szereplés előtt. I. futball-liga A hatodik forduló mérle­ge, hazaiak-vendégek: 3­2-1 - 11:6 (összesen: 18­9-8 - 63:34). Nézők: 20 ezer (összesen 142 ezer). Sárga lap: 21 (összesen 181). Piros lap: Zvara - 1. FC Košice (összesen 15, ebből 10 a vendégeknek). Tizenegyesek: 2 ( össze­sen 12, ebből 7 a vendé­gek ellen). Már szeptem­ber 22-én, pénteken 18.00 órakor meg­kezdődik a 7. forduló: S/o­van-Bardejov (jv: Stre­dák). Szeptember 23., szombat 15.00: FC Nit­ra-DAC (Benedik), Hu­menné-Lokomotíva (Be­zák), 18.00: 1. FC Košice-inter (Ligocký), 19.00: Prievidza-B. Bystri­ca (Gádoši). Szeptember 24., vasárnap: Trna­va-Prešov (Micheľ). ezentúl valamennyiüket sorso­lással jelölik ki az egyes mérkőzésekre, amivel a társulá­suk nem ért egyet. A kiéleződött helyzetben még a sztrájk is fel­vetődött, de erről végül is le­mondtak. Szerencsétlennek tartják ezt a megoldást, állítólag világszerte példátlan, hogy a klubok ennyire beleszóljanak a játékvezetők jelölésébe. Legko­molyabb érvük, hogy nem a leg­jobbak kezébe kerül egy-egy rá­zós mérkőzés fújása, így nem vállalnak felelősséget a bírók helyes kiválasztásáért. Meglát­juk, mi lesz ennek a vége? (j. mészáros) Ami az egyéni versenyt illeti: az első 35 utazhat jövőre At­lantába. A szövetség döntése alapján nemzetenként csak ketten indulhatnak a nyári já­tékokon. A magyarok közül Fráter Mónika és Szalay Gyön­gyi hihet ebben reálisan. Szlo­vákiát Zuzana Dobiášová és Ivana Motolíková képviseli. Tőlük tisztes helytállást vár a szakvezetés. Az egyéni össze­tett elsőségért várhatóan az ukrán Jekatyerina Szereb­janszkaja és a bolgár Maria Petrova pályázik a legnagyobb eséllyel. A seregszemle vasár­nap ér véget. (szabó) A 2. forduló mérkőzéseit játszot­ták tegnap a jégkorong Extraligá­ban. A kora esti találkozókon nem született meglepetés. A nagy es­élyes trencséniek biztosan nyertek Turócszentmártonban. Az újonc besztercebányaiak megint a rövi­debbet húzták - ezúttal Poprádon. A 3. forduló összecsapásait hol­napután játsszák: Košice-Poprad, Nitra-Slovan, Trenčín - Dubnica, Prešov-Martin, B. Bystrica-Lipt. Mikuláš. Martin-Trenčín 2:6 (0:1,1:4, 1:1), Beran, Bartoš, ill. Jánoš 2, Kontšek, Melicherík, Daňo, Ma­dový. Dubnica-Nitra 2:1 (0:0, 1:0,1:1), Cepek, Kazda, ill. Mik­iik. Lipt. Mikuláš-Prešov 5:1 (2:0,1:1,1:0), Kalousek 2, Kled­rowetz, Gažo, Bella, ill. Chova­nec. Poprad-B. Bystrica 4:2 (1:1, 2:1, 1:0), Saloň, Junas, Svi­tana, Hrehorčák, ill. Dobrota, Koštial. Két perccel a befejezés előtt: Slovan-Košice 3:2 (1:1, 0:1, 2:0), Pohorelec, Šejba, Voskár, ill. Pucher, llavský. (sr) J KÉZILABDA II. liga Férfiak, 2. forduló: Kys. N. Mesto-Malacky 19:20, , Stupa­va-Prešov B 30:26, Michalov­ce-Košice B 24:20, Nitra-Tre­bišov 21:14, SKP jun. -Martin 19:20, Sečovce-Start N. Zámky 21:18 (9:6), Káňa7, ill. Bogár 5. 1. Sečovce 2 2 0 0 50:32 4 2. Martin 2 2 0 0 39:36 4 3. N, Zámky 2 1 0 1 53:42 2 4. Prešov B 2 1 0 1 56:50 2 5. Košice B 2 1 0 1 46:41 2 6. Nitra 2 1 « 1 38:33 2 7. Michalovce 2 1 0 1 41:42 2 8. Trebišov 2 1 0 1 36:38 2j 9. Stupava 2 1 0 1 47:52 2 10. Malacky 2 1 0 1 40:49 2 11. ŠKPjun. 2 0 0 2 40:55 0 12. Kys. N. Mesto • 2 0 0 2 33:49 0 Nők, 2. forduló: Senica-Tesla N. Zámky 23:18, Trenčín-Cadca 16:22, Stúrovo-Púchov 24:22 (10:9), Czibor 10, ill. Vratková 6. Surany-Vrútky 20:13, Žilina-Nes­vady 22:20 (12:12), Ducká 6, ill. Veicihart7. 1. Čadca 2 2 0 0 53:28 4 2. Šurany 2 2 0 0 42:30 4 3. Senica 2 2 0 0 40:33 4 4. Bánovce 1 1 0 0 18:14 2 5. Vrútky 2 1 0 1 39:39 2 6. Žilina 2 1 0 1 37:37 2 7. Štúrovo 2 1 0 1 43:48 2 8. Púchov I 0 0 1 22:24 0 9. Nesvady 2 0 0 2 37:44 0 10. Trenčín 2 0 0 2 30:40 0 U. N. Zámky 2 0 0 2 30:54 0 • František Urvay lett az edzője a II. ligás pőstyéni labda­rúgócsapatnak. A mai tréninget már ő vezeti. Ifi Keringtető melegvízszivattyúk 20-NTM - tői 80-NTV -ig Iker keringtető melegvíz­szivattyúk D-50-NTV - D-80-NTV 5 -nél több darab vásárlása esetén 10%-os árengedmény Golyósszelepek Szivattyútartozékok Pótalkatrészek Villanymotorok Jótállási és egyéb szerviz BELUMI M.R.Štetánika 22 940 61 Nové Zámky SIGMACENTRUM ^ Ä* BRATISLAVA tel.: 0817/247 45 KISKERESKEDÉS tel.: 07/585 13 01 tel./fax: 0817/227 69 Újabb döntetlen Akárcsak az előző négy, az ötödik játszma is döntetlenül végződött az orosz Garri Kaszparov és az indiai Visvanathan Anand között a Profi Sakk Szervezet (PCA) világbajnoki döntőjében, [gy az állás 2,5:2,5. Szakértők szerint a címvédő Kaszparov, aki a sötét bábukat vezette, némi fölényt harcolt ki a parti során. Mégis a felek már a 27. lépést követően döntetlenben egyeztek meg. (MTI) Ritmikus sportgimnasztika

Next

/
Oldalképek
Tartalom