Vasárnap - családi magazin, 1994. július-december (27. évfolyam, 27-52. szám)

1994-10-02 / 40. szám

Ilasúrnap 1994. október 2. MŰVÉSZVILÁG HRABAL-FILM PHILIPPE NOIRET FŐSZEREPLÉSÉVEL „Olyanok vagyunk, mint az olívabogyó, csak összetörve adjuk ki önmagunk legjavát. ” (Talmud) Három cseh írót ismernek igazán a franciák. Bohumil Hraball, Václav Havelt és Milan Kunderát. Kunderát azért is, mert 1979 óta francia állampolgár, Párizsban él, franciául ír, s regényelméletet ad elő a Sorbonne-on. Havelt a nyolcvanas évek első felében mint színpadi szerzőt fedezték fel, s amióta köz- társasági elnök, még inkább olvassák, Hrabal pedig a Szigorúan ellenőrzött vonatokkal tört be a francia könyvpiacra. 1968-ban, amikor Menzel rendezése Oscar-díjat kapott, már a párizsi mozikban is telt házak előtt vetítették a filmet, s ugyanilyen érdeklődés fogadta a nagy alkotópáros azóta született müveit, a Pacsirták cémaszálont, a Sörgyári capricci- őt és a Hóvirágünnepet is. Francia film Hra­bal regénye nyomán mégsem készült még, Vera Cais rendezése lesz az első. A Zajos magány főszerepét Philippe Noiret játssza, s mivel a filmet Csehországban forgatják, prá­gai színészek is szerepet kaptak benne. Vera Cais vagy Vera Caisová? Előbb Caisová, hiszen 1967-ig csehszlovák állampolgár volt. Aztán disszidens, Franciaor­szágban. Származása miatt csak az érettségiig engedték, főiskoláról legfeljebb álmodozhatott. Fogta hát a kofferét, és vonatra ült. Nem vitt magával szinte semmit, csak két Hrabal-köny- vet és egy Rilke-kötetet. Franciául tíz szót, ha tudott, de bátor volt. Párizsban úgy szállt ki a vonatból, hogy szállás helyett előbb munkát keresett. Felszolgálónőként talpalt hosszú hó­napokig, aztán vonatokat mosott, újságot árult, gyerekekre vigyázott. Franciatudással már többre vihette. Nappal könyvkereskedésben dolgozott, éjszakánként bárban takarított. Bol­dognak akkor érezte magát, amikor már tanul­hatott. Filmfőiskolára járt, de úgy, hogy délutá­nonként alkalmi munkát vállalt. Pályáját ren­dezőasszisztensként kezdte, majd gyártásve­zetők jobb keze volt. A nyolcvanas évek első felében már rövidfilmeket forgatott.- 1981 óta vírushordozó vagyok - mondja nagy megdöbbenésemre. Aztán széles mosollyal gyorsan hozzáteszi: - A vírus neve Bohumil Hrabal. A nyolcvanas évek első felében Rómában éltem és tudtam, hogy Frankfurtban van egy könyvesbolt, ahol cseh irodalomból is nagy a választék. Nem sok pénzem volt, mégis vonatra ültem. És akkor vettem meg a Zajos magányt. Visszafelé egész úton azt olvastam, s amikor megérkeztem a római pályaudvarra, ezt el nem felejtem soha, azt mondtam a barátom­nak, hogy történjen bármi, én ezt a könyvet biztosan filmre viszem. • Franciául is megjelent már akkor a re­gény?- Nem. Két évembe telt, míg lefordítottam, s csak azután kezdtem el a forgatókönyvön dolgozni. Az első verzió egyáltalán nem sike­rült. Közben írtam Hrabalnak, de nem vála­szolt. Később megtudtam, hogy a megfilmesí­tés jogát már eladták. Evald Schormmal kellett volna felvennem a kapcsolatot, csakhogy érez­tem, ő ezt a filmet sose fogja megcsinálni. 1987-ben találkoztam végre Hraballal, és elő is álltam gyorsan a tervemmel, de ahelyett, hogy biztatott volna, szörnyen rámripakodott. „Kislányom, te túlbecsülöd a képességeidet!” Nem, egyáltalán, feleltem, de ezt a könyvet, úgy érzem, nekem írta. Egészen pontosan: ne­kem diktálta. „Isten közreműködésével, igaz?” És felengedett, láttam az arcán, hogy elfoga­dott. Kártyát kért, hogy rakjuk ki, mit mutat. „Igen, ez a te filmed lesz, csak ki kell harcol­nod a lehetőséget. ” S akkor ismét belelendül­tem. Elküldtem a forgatókönyv ki tudja, há­nyadik változatát Prágába, a barrandovi film­gyárba, és nemsokára közölték velem: Jirí Menzel készül filmet forgatni a Zajos magány­ból. Megkerestem őt, elbeszélgettünk, s a vé­gén még arra is rá tudtam szedni, hogy olvassa el a forgatókönyvet, s mondja el, hol és mit kellene változtatni rajta. És segített akkor is, amikor a Cseh Kulturális Minisztérium anyagi támogatását kértem a filmhez. Levelet írt ne­kik, hogy ismer és bízik bennem. • Látta azokat a filmeket, amelyeket ő for­gatott Hrabal nyomán ?- Mind a négyet. Nagyon tetszettek. De az én filmem más lesz. Pontosan olyan, mint amilyennek tizenhárom évvel ezelőtt, Frank­furt és Róma között a vonatban láttam. Hrabal szerepében: Philippe Noiret Hanta, a történet hőse akarata ellenére művelt, hiszen harmincöt éve papír­begyűjtőben dolgozik, papírhulladékot présel és könyveket. „Korsó vagyok, telve eleven és holt vízzel, elég, ha egy kicsit megbillenek, és csupa szép gondolat dől belőlem” - írja Hra­bal, aki maga is „gondolatokkal benépesült kit, a francia színészek közül, el sem tudtam képzelni a szerepben. Elküldtem neki a forga­tókönyvet, de még mielőtt beköttettem volna, kiválasztottam hozzá a lehető legordítóbb sár­ga fedőlapot, hogy ha az asztalára teszi, min­dig ráessen a tekintete. Hat hónapig vártam a válaszára, mert hat hónapig eszébe sem jutott, hogy belelapozzon a könyvbe. De amint a vé­gére ért, már hívott is, hogy igen, kezdhetjük, rendelkezhetek vele. Philippe Noiret prágai helyszíneken forgat ezekben a napokban. • Felcsillant a szeme, amikor kezébe vette a forgatókönyvet, s azt látta rajta: Bohumil Hra­bal regénye nyomán írta Vera Cais?- Verát nem ismertem, Flrabalt igen... illet­ve... eszembe juttatták, hogy ő írta a Szigorúan ellenőrzött vonatokat. Én ezt a filmet többször is megnéztem annak idején, annyira szerettem. A Zajos magány első olvasásra megtetszett. Falom az ilyen egyszerű, meghatóan emberi történeteket. Ha tudtam volna, hogy ez a Hrabal az a Hrabal, nem feküdt volna hat hónapig az asztalomon. • Nem azért hagyta porosodni a forgatókönyvet, mert nem igazán kedveli a rendezőnőket?- Nincs nekem bajom a nőkkel, csak rendezzenek. Negyven évvel ezelőtt Agnes Vardával dolgoztam, később Nadine Trintignant-nal. Az a fontos, hogy a füle és a szeme a he­lyén legyen az illetőnek, és érezzem, hogy lelke van. Ha még okos is, haj­landó vagyok leborulni előtte. Vera Cais jó rendező. Nem tömi tele a fe­jem ilyen-olyan elvárásokkal. Hagy­ja, hogy szabadon játsszak. Ügy irá­nyít, hogy észre sem veszem. • Hrabal, vagyis maga a figura mennyire irányítja?- Csak annyira, hogy elolvastam, kialakítottam egy képet magányban”, egy félre­eső papírbegyűjtő présteknője mellett töltött el hosszú éveket. Ott, ahol „bukott angyalok dol­goznak, egyetemi végzettségű férfiak, akik el­vesztették a maguk soha meg nem vívott csatá­ját, mégis tovább dolgoznak...” Ott, ahol „ahol a prés egész könyvrakományokat zúz össze... mi­előtt még egyetlen oldaluk emberi szemeket, agyakat és szíveket szennyezett volna be.” Söröző présmunkások, pár falat felvágottért, sajtért, vajas kifliért szerelemmel fizető, türkiz szoknyás cigánylányok fordulnak meg Hanía pincéjében, de nem marad ki a filmből a bálá­zók örökké haragos főnöke (Jean-Claude Dreyfus), az örökké spicces nagybácsi, aki bakterházat építtetett a kertjében (Vlastimil Brodsky) és a tízdioptriás szemüveget hordó, harmincas évekbeli színházi recenziókat gyűjtő, mindig mélységes zavarban levő eszté­tikaprofesszor (Jifí Menzel) sem. Philippe Noiret, több mint százhúsz filmmel a háta mögött alaposan meggondolja, ki az a rendező, akinek igent mond és főleg, milyen felkérésre. Vera Cais pedig a megszállottak el­tökéltségével harcolt érte.- Iszonyú nehéz volt a közelébe férkőzni, de azt mondtam: vagy ő, vagy senki. Másvala­róla, s most próbálom élővé tenni. Lehet, hogy ez nem egészen fogja fedni a regénybeli Hanía alakját, de mi, színészek amúgy is inkább rab­lók vagyunk, nem pedig illuzionisták. Mi el­lopjuk, amit az író megalkotott, hozzáadjuk önmagunkat, s az vagy jobb, vagy rosszabb lesz az eredetinél. Engem az érzelmeim vezet­nek minden egyes szerepformálásban, nálam a színészi játék egyszerűen csak annyit jelent: megélni egy helyzetet, amelybe „beletesznek”. • Hraballal sikerült találkoznia?- Sikerült, mert kijött a forgatásra. Meghí­vott az Arany Tigris sörözőbe, de nem men­tem el vele. Tizenkét éve nem iszom, csak ás­ványvizet. „Kár - mondta Hrabal. - Én józa­nul nem tudok beszélgetni. ” És otthagyott. Na­gyon nagy író. Szerintem világviszonylatban is a legnagyobb. Ragyog a szeme, tele van szeretettel és öniróniával. • A francia irodalomban van valaki hozzá hasonló?- Senki. Ennyi emberséget, ennyi humort, ennyi költészetet senkinél sem találok, s a for­ma, ahogy ír, ahogy a nyelvvel bánik... utolér­hetetlen. Egyszerűen fenomenális. Remélem, a kész film láttán ő is elégedett lesz velem. Szabó G. László (Miiok Fikejz felvételei) B. B. és az elpusztíthatatlan szenvedély És Isten megteremtette az asszonyt - a FILM, a tabukat döntögető MOZI, amelyet bármennyire is elmarasztaltak és pokolra kívántak a régi erkölcs hívei, új nőideált adott a vi­lágnak, a „fedetlen keblű bombát”, a „fekete harisnyás, fe­kete miniszoknyás csinibabát”, a „tigrisnőt”. Egy mítoszt, a filmvászon első ízig-vérig erotikus asszonyát, Brigitte Bar- dot-t. A „legpőrébb” filmcsillagot, aki ruháival együtt vetkőzte le az előítéleteket, s nővé tette a nőt. Ma hatvanéves. Állítólag nem volt igazán jó színésznő. Maga mondta: „Ügy kezeltek, mintha a semminél is kevesebb lennék." Ta­lán érett korában, miután az idő eltüntette érzéki vonásait, tudhattuk volna meg, színészkirálynő volt-e valójában. Nem derülhetett ki, mert jött Hollywood, és érdekesnél érdeke­sebb fordulatokat hozott az európai film nagy nőbálványai­nak pályáján, életében. A francia film két évtizeden át tün­döklő csillaga sejtelmes magányba burkolózott. A nagy B. B. elmenekült - szerelmekbe, depressziókba, házasságokba, kicsapongásokba és csömörbe, öngyilkossági kísérletekbe, majd az állataihoz. Mert, mint módja: „A hírnév pokollá tet­te az életemet. Mindig bizonytalan voltam, sose voltam meggyőződve arról, hogy szép vagyok. Ellenkezőleg, mindig csúnyának éreztem magam. Soha nem magamért szerettek, hanem azért, amit képviseltem. ” Csak évekkel ezelőtt szó­lalt meg újra - az állatok védelme érdekében. Az erotika egyfelől elítélt, megítélt, másfelől Becsület- renddel kitüntetett angyala az állatok őrzőangyala lett. Pári­zsi központtal alapítványt hozott létre az elhagyott kutyák és macskák érdekében, de fellép az állatkísérletek, az élvebon­colás, a fókabébik lemészárlása, a bérvadászat ellen, vala­mint a kipusztulással fenyegetett fajok érdekében. „Minde­nemet odaadtam az állatokért - mondja -, az egészségemet, az ékszereimet, mandrague-i villámat." Ennek ellenére Bar- dot életének egyetlen célja még ma is, hogy védelmezze és megmentse az állatokat. Még Magyarországra is üzent: abba a faluba, ahol földbe ássák a kakast, és ősi szokás szerint ka­szával nyisszantják le a fejét. De üzent Sophia Lorennek is, jelezvén, a nő, aki bundába öltözik, temetőt hord magán. Bardot nemcsak az állatok érdekében fogalmazza levele­it, a természet védelmében, az imádott paradicsom, Saint- Tropez megmentése érdekében is. „Látom, hogy az én csodált-szeretett paradicsomom, ho­gyan változik lassan-lassan pokollá. Tizennégy évesen, a szüleimmel voltam először Saint-Tropezben. Aztán másod­szor, tizenhét évesen, már a vőlegényemmel, Roger Vadim- mal töltöttünk csodálatos napokat a szigeten. 1958 májusá­nak egyik gyönyörű vasárnapján megvettem Mandrague-t, a tengerparti öreg halásztanyát. Huszonhárom éves korom­tól harmincöt éven át hűséges voltam hozzá. ” Hűségesebb, mint a férfiakhoz. Igaz, Mandrague nem csalta meg és nem árulta el soha. Mert a házasságok felbomlottak - B. B. el­engedte Vadimot, majd második férjét, Jacques Charrier-t, egyeben gyermeke, Nicolas apját. Elmúltak a szerelmek, de Saint-Tropez maradt - számára ma is az őszinteség kapuja. Assisi korán nyitó kávéházában egy umbriai napilapban olvastam az írást, amely születésnapjukon együtt köszönti Sophia Lorent és B. B.-t. A cikkíró a két díva pályája, élete, magatartása közti különbségeket vizsgálgatja. Megírja, az évek során Sophia Loren elegáns, előkelő dámává vált, Bar- dot viszont botrányos életúton járva, a szexszimbólummá magasodott nő minden vonzalmát elveszített öregasszonnyá. Ügy igaz, ahogy az umbriai napilap cikkírója állítja: B. B. nem lett elegáns, előkelő szépasszony. Az maradt, aki volt. Az erőszakos beavatkozásokkal, zsilettpengékkel és gyógyszerek­kel sem elpusztítható szenvedély. Az örök B. B. (tallósi)

Next

/
Oldalképek
Tartalom