Új Szó, 1994. szeptember (47. évfolyam, 203-226. szám)

1994-09-09 / 209. szám, péntek

1994. SZEPTEMBER 7. 'CUSZŐ­SPORT 11 A szlovák-francia Európa-bajnoki selejtező után Csatárok nélkül gólt rúgni? Aki egy kicsit is fi­gyelemmel kíséri Szlo­vákia alakuló labdarú­gó-válogatottját, nem lepődött meg, hogy gól­képtelennek bizonyult az emlék&etes szerda esti (éjjeli) mérkőzésen. Már a csapat összetéte­léből kiviláglott, az óvatos edző híré­ben álló Jozef Vengloš ezúttal sem fog kockáztatni, inkább defenzív labdarú­gókra építi az együttes játékfelfogását. Persze olyanokra, akik támadni is ké­pesek. Igen ám, csakhogy hiába mondják, a mai futballban mindenkinek mindent kell tudnia, univerzálisnak kell lennie, a speciális feladatok megmaradtak. Mert láthattuk például, hogy Ginola vagy Cantona is hátra ment védekezni, de az ellenfél kapuja előtt érezték iga­zánjói magukat, elsődleges feladatuk a góilövés. Az más kérdés, hogy az előbbi a kifutó Molnárba rúgta a lab­dát, Cantona pedig hét méterről kapu mellé. Egyszóval Vengloš csapatának nem volt csatársora. De nemcsak ez. A keretben is mindössze egy igazi tá­madó leiedzett (Rusnák), mert Penksa a Frankfurtban inkáb középpályás. Nem csoda hát, ha a szlovák válogatott egyetlen veszélyes, kijátszott helyzetet sem tudott teremteni Lama kapuja előtt. A hazaiak nem találták el a ven­dégek kapuját (háromszor mellé lőttek), Molnárnak kétszer kellet véde­ni, három lövés kapuja mellé ment. Ebből is látszik mit ér a mezőnyfölény (a meccs nagy részében a hazaiak bir­tokolták többet a labdát). Hiányzott, nagyon hiányzott Du­bovský, aki a védekezésből a támadásba való átmenet, a közjáték során játszha­tott volna fontos szerepet, s minden bi­zonnyal előretolt csatárként is haszno­sabb lett volna a jól megtermett francia védőkkel vívott párharcok során, mint Rusnák, Moravčík, Zvara vagy Penksa. Moravéíktól nem lehetett elvárni, hogy szervezze a játékot, és ő legyen a gólfe­lelős is. Pedig ezt kívánták tőle. Aztán mi lett a vége ? Egyik várakozásnak sem tudott megfelelni. Akárcsak Krištofik­nak, neki sem volt nagy érzéke az össz­játékhoz, a gyors labdaváltásokhoz hogy ezzel megpróbálják a széleken fel­vezetni a támadásokat. Egyébként a kö­zéppályán - a franciákkal ellentétben ­nehézkes volt a szlovák válogatott kom­binációja, a játékosok mintha vártak volna a franciák közbelépéseire, akik az oldalvonalnál és távolabb a kapujuktól megengedték maguknak a keményebb, nem mindig tiszta közbelépéseket is, ez­zel már csírájában elfojtva a hazaiak támadó kezdeményezését. Tittel és To­maschek sém nagyon segítette a táma­dásokat (a szélső hátvédek sem), ők a franciák zavarásával voltak elfoglalva. Elmondhatjuk maradéktalanul csak a védelmet illeti dicséret. Nem hiába ne­vezik Jozef Vengloš trénert a defenzíva docensének a hárítás elméletét jól ki­konstruálta. De tudjuk, a világ legjobb védelme sem képes gólt rúgni. Érdekes volt megfigyelni, hogy a franciák futballoztak, játszottak és har­coltak - egyszerre. A hazaiak csak az utóbbit tették. Glonekék csupán küzd­ve, akarva, futva igyekeztek kihozni magukból a maximumot. Hogy ez a maximum mennyit ér nemzetközi Krištofík (sötét szerelésben), Djorkaejf és Angioma harca a labdáért a Szlová­kia-Franciaország labdarúgó Eb-selejtezőn (Fotó: Vojtíšek) összehasonlításban, láthattuk tegnap­előtt. Nem volt igazi vezéregyéniség, karakter a csapatban, olyan ember, aki a holtponton is át tudta volna segíteni a kollektívát, olyan ember, akitől a szembenállók is tartanak. Moravčík nem ilyen típus. Talán egy jó Du­bovský. Persze a szerdai csapat nem volt rossz, nem volt gyenge, csak egy­szerűen - nem volt gólerős csapat. Akár hajnalig is játszhatott volna, nem rúg gólt. Egy válogatott nagyságát so­sem a védelme határozza meg, hanem a csatáijátéka. Ilyen tekintetben tanulhatunk a fran­ciáktó készülődés nélküli gyors leindí­tásokat, úgynevezett egyből játékot, egyéni megoldásokat. Szóval a csapat­játékhoz szükséges meghatározó fut­ballelemeket. Persze, ezek kivitelezé­séhez sokoldalúan képzett, technikás, gyors (gondolkodásban is) játéko­sokra van szükség. Kár lenne, ha a szlovák válogatott önfeláldozó, lelkes játékán lelkendezve megfeledkeznénk erről. Mert egyik dolog az akarás és a lelkesedés, a másik a tudás. A kettőt kellene ötvözni. Hogy hogyan, milyen módon, az már a szakemberekre tarto­zik. • Az edzők mondták - Jozef Veng­loš:,, A fiúk igyekvő teljesítményt nyúj­tottak aktívan futballoztak, szinte min­denki megközelítette képességei maxi­mumát, így valamivel jobban játszottak, mint a bajnokságban. A körülményeket figyelembe véve elégedettek lehetünk a pontszerzéssel." Almé Jacquet: „ A meccs elején nem volt nekünk mindegy, később fokozatosan feljöttünk, szünet után győzelemre játszottunk de kihagy­tuk a helyzeteket." TOMI VINCE SAKK Az orosz föld legősibb városában, Novgorodban rendezett a Professzi­onális Sakk Szövetség egy hat részt­vevős, kétmenetes nagymesterver­senyt. A PCA-világbajnok Kaszpa­rov, az angol kihívója, Short és négy további, a világranglista élcsoportjá­ban lévő nagymester, Ivancsuk, Kramnyik, Sirov és Barajev állt rajt­hoz. A nagyszerűen játszó világbaj­nokkal csak az ukrán Ivancsuk tudott lépést tartani, aki az utolsó forduló­ban győzött, és behozta a végig ve­zető Kaszparovot. Mögöttük Kram­nyik volt a harmadik; korábban há­rom versenyen is legyőzte Kaszpa­rovot, ám ezúttal a világbajnok fan­tasztikus játszmában vett elégtételt: SZICÍLIAI VÉDELEM Világos: Kaszparov-Sötét: Kramnyik 1. e4 cS 2. Hc3 Hc6 3. Hge2 Hf6 4. d4 cxd4 5. Hxd4 e5 6. Hdb5 d6 7. Fg5 a6 8. Ha3 b5 9. Hd5 (a világ­bajnok ezt esélyesebbnek tartja a szokásos 9. Fxfó Fxfó 10. Hd5 fő­nél) 9. ... Fe7 10. Fxf6 Fxf6 11. c3 0-0 12. Hc2Bb8 (12. ... Fg5 13. a4! bxa4 14. Bxa4 a5 15. Fc4!) 13. h4 He7 14. Hxf6+ (vagy 14. Hce3 Hxd5 15. Hxd5 Fb7 16. g3 B4! 17. c4Fxd5 18. Vxd5 Vb6 19. Bdl Fd8! 20. Vxd6 b3! jó ellenjátékkal) 14. ... gxfö 15. Vd2! Fb7 16. Fd3 d5 17. exd5 Vxd5 18. 0-0-0!? e4 19. Fe2 Vxa2 (kockázatos, az utólagos elem­zések szerint jobb volt 19. ... Ve5!? 20. Vd6 Hf5!) 20. Vh6 Ve6! (20. ... Hd5? 21. Bh3!) 21. Hd4 Vb6 (ismét 21. ... Ve5-el kísérletezett volna sö­tét, pl. 22. f4 exf3 ep. 23. gxf3 Hg6 24. Bhgl Kh8! 25. Kbl Bg8) 22. Bh3 Kh8 23. Fg4! (fenyeget 24. Hf5 Bg8 25. Bd6) 23. ... Bg8 24. He6ü (nem mindennapi állás, mely még sok fejtörést fog okozni az elemzőknek. Most 24. ... Vxf2-re 25. Bf3! Bg6 26. Vxg6 Vxb2+ 27. Kxb2 Hxg6 28. Bxf6 fxeó 29. g3 vi­lágosnak kedvez, akárcsak 24. ... Bxg4 25. Hg5! Bxg5 - fxg5 nem megy Vxb6 miatt - 26. hxg5 Kg8 27. gxfő és nyer) 24. ... Bg6! 25. Vf4 Be8! 26. Bd6! Hd5 (eddig sötét kitűnően védekezett, de most hibá­zik, 26. ... Va5 az utólagos elemzé­sek szerint még ellenjátékot nyújtott: pl. 26.... h5 Val+ 28. Kc2 Va4+ 29. Kbl Bxg4 30. Vxf6+ Kg8 31. Vxe7 Fc6! 32. Bd8 Vdl+! 33. Bxdl Bxe7 után) 27. hS! (erősebb mint 27. Bxb6 Hxf4 28. Hxf4 Bxg4 stb.) 27. ... Hxf4 (21.... Bg7-re 28. Vh6, ill. 27. ... Bxg4-re 28. Vxg4 Bg8 29. Vxg8+ Kxg8 30. Bxb6 Hxb6 31. Bg3+ Kb8 32. Hc5! következhet.) 28. hxg6!Vxd6 (vagy 28. ... Hd3+ 29. Bhxd3! exd3 30. gxf7 és nyer, ill. 28. ... Bxe6 29. Bxh7+ Kg8 30. gxf7+ Kf8 31. Bh8+ Kxf7 32. Fxe6+ Hxe6 33. Bxb6 ugyancsak világos nyerő állásával) 29. Bxh7+ Kg8 30. gxf7+ Kxh7 31. fxe8V Hxe6 32. Ff5+! Kg7 33. Vg6+ Kf8 34. Vxf6+ Ke8 35. Fxe6 Vf8? és az időzavar­ban meg sem várva világos 36. Fd7+ lépését - sötét feladta. Következhe­tett volna 35. ... e3 36. fxe3 Fxg2 37. Ff7+ Kd7 38. Fe8+ Kc7 39. Vg7+ Kd8 40. Fxb5 Ff3 41. Fa4 stb. 1891. SZ. FEJTÖRŐ Rudolf Büchner (1932) B l v M B M -JL. 1" m Étű •m k JšL ± • A I L M á ­1 Világos indul, és két lépésben mat­tot ad. Ellenőrző jelzés: Világos: Kb6, Vd6, Bh7, Hd8 és f8, Fh4 és h5 (7 báb). Sötét: Ke8, Vg6, Bel és- h6, Hd4, Fa4 és b2, gy: b3, c2, f3 és f5 (11 báb). A megfejtések az Új Szó szer­kesztőségének címére küldendők „Sakk" megjelöléssel. A helyes megfejtést beküldők között - min­den feladvány után - két 200 koro­nás pénzdíjat sorsolunk ki! A megfejtés beküldésének határ­ideje - az 1889. és az 1890. sz. fej­törőkkel együtt - szeptember 26. DELMÁR GÁBOR • Tegnap pihenőnap volt az úszók és férfi pólósok számára a vb-n. A hosszútávúszók viszont 25 kilométe­res távon mérték össze tudásukat, és a magyar Kovács Rita 5:50:13 órás tel­jesítménnyel, csaknem kétperces hát­ránnyal a második helyen végzett az ausztrál Cunningham mögött. A női vízilabda elődöntőjében: Magyaror­szág-Olaszország 7:5, Hollan­dia-Egyesült Államok 10:7. A döntőt ma délután 16.00 órakor játsszák. A „Sapkás férfi" beteg Anneliese Schön - a hajdani német szövetségi edző Helmut Schön felesége - élete talán legnehezebb döntése előtt állt: beleegyezését kellett adnia ahhoz, hogy férjét a családi villából beszállít­sák Wiesbaden egyik szanatóriumába. Méghozzá végleg. A „Hosszú", vagy a „Sapkás férfi" névvel ellátott labdarú­gó-szakértőn olyan mértékben uralko­dott el az Alzheim-kór, hogy otthoni ápolását szakavatott személyzet nélkül már nem lehetett ellátni. A kór az agy­sejteket támadja meg, és az emlé­kezőtehetség teljes elvesztését eredmé­nyezi. Schön, aki tavaly szeptemberben volt 79 éves, 1964 és 1978 között irá­nyította a Nationalelf munkáját és a ti­zennégy esztendő során a világ legsi­keresebb szakemberei közé küzdötte fel magát. Az angliai világbajnokságon 1966-ban tanítványai ezüstérmet sze­reztek, miután azóta is vitatott gól je­lentette vereségüket a házigazdákkal szemben. Négy évvel később Mexikó­ban bronzérmes lett a német csapat, 1972-ben - számtalan szakértő véle­ménye szerint - minden idők legszeb­ben játszó német együttese lett Európa­bajnok. A soron következő vb-t azután az NSZK-ban rendezték, s a németek a döntőben 2: l-re verték Hollandiát és Helmut Schön büszkén emelte magas­ba a győztesnek kijáró trófeát. A sors keserű fintora: Sir Alf Ramsey, az 1966-os vb-döntőben 4:2-es sikert ara­tott angol együttes menedzsere - is ugyanazzal a betegséggel küzd, mint Helmut Schön. (c) Labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők Az olaszok döntetlenje Szerdán nagyüzem volt az európai futballpályákon. A nyolc csoportban, összesen tizennyolc Éb-selejtezőt ját­szottak. A Szlovákia-Franciaország (1. csoport) és a Magyarország-Tö­rökország (3. csoport) találkozókon kí­vül a következő eredmények születtek: 1. csoport: Románia-Azerbaj­dzsán 3:0 (1:0), g.: Belodedics, Pet­rescu, Radocioiu, 20 000 néző. 2. csoport: Macedónia-Dánia 1:1 (1:0), g.: Mitkovszki, ill. Povl­sen,20 000 néző. Ciprus-Spanyolor­szág 1:2 (1:2), g.: Sotiriopu, ill. Hi­guera 2, 10 000 néző. Belgium-Ör­ményország 2:0 (1:0), g.: Karbaszi­an (öngól), Degryse, 25 000 néző. 3. csoport: Izland-Svédország 0:1 (0:1), g.: Ingesson, 12 000 néző. 4. csoport: Ukrajna-Litvánia 0:2 (0:0), g.: Ivanauskas, Skarbelius, 25 000 néző. Szlovénia-Olaszország 1:1 (1:1), g.: Udovics, ill. Costacur­ta, 18 000 néző. 5. csoport: Norvégia-Belorusszia 1:0 (0:0), g.: Frigaard, 17 000 néző. Luxemburg-Hollandia 0:4 (0:1), g.: De Boer 2, Roy, Jonk, 8000 néző. 6. csoport: Liechtenstein-Auszt­ria 0:4 (0:3), g.: Polster 3, Aigner, 5800 néző. Lettország-Írország 0:3 (0:2), g.: Aldridge 2 (egyet 11­esből), Sheridan, 3000 néző. Észak-Írország-Portugália 1:2 (0:1), g.: Quinn (1 l-esből), ill. Cos­ta, Oliveira, 20 00 néző. 7. csoport: Gúzia-Moldávia 0:1 (0:1), g.: Oprea, 40 000 néző. Wa­les-Albánia 2:0 (1:0), g.: Coleman, Giggs, 8000 néző. 8. csoport: Finnország-Skócia 0:2 (0:1), g.: Shearer, Collins, 12 000 néző. Feröer-szigetek-Görögország 1:5 (0:2), g.: Müller, ill. Alekszand­risz 2, Tszalouhidisz 2, Szaravakosz, 3500 néző. Szégyen... Finoman fogalmazva, kellemet­len dolgok történtek szerdán este a Slovan-stadionban. Mindenki tud­ta, hogy Sdovákia labdarúgó-vá­logatottja első és nagyon fontos tétmérkőzését játssza Franciaor­szág ellen, hogy ránk figyel Euró­pa, mivel tesszük emlékezetessé a futballünnepnek ígérkező estet. Fe­lejthetetlen élményben volt ré­szünk. .. Először nem működött az ered­ményjelző tábla, és a hangosbe­szélő is csak hosszabb megszakítá­sokkal tudta közölni a csapatok összeállítását, a nép (kik képvisel­ték a 14 329 fizető néző közül?) ki­fütyülte a köztársasági elnököt... Ekkor még azt gondoltuk, minden jó, ha rossz a kezdet. Tévedtünk. A 17. percben meghibásodott az egyik világítóberendezés, félho­mályba borult a pálya sarka, 18 percig állt a játék A francia újság­írók gúnyosan mosolyogva jegyez­ték meg: biztosan Dubovským várnak, húzzák az időt, helikopter­rel érkezik... Nem érkezett. Vi­szont jött az újabb áramkiesés. Az első sípszótól az utolsóig 138 per­cig tartott a mérkőzés. Ilyesmire nincs példa kontinensünkön. Szlovákia tehát ismét láthatóvá tette magát, és elindult Európa felé. Olyan úton, amely előbb a Balkán­ra vezet. Megtörtént a szégyen. Ki­vételesen nem egy ismert politikus jóvoltából. (t. v.) Johansson dicsér (TA SR-tudósítás) Kétnapos pozso­nyi látogatása befejezéseként sajtóérte­kezletet tartott Lennart Johansson, az UEFA elnöke. „ Csak barátokkal talál­koztam Pozsonyban, és ezért nagyon jól éreztem magamat városukban. Nagyra értékelem, hogy találkozhattam Sdo­vákia köztársasági elnökével - mon­dotta az elnök - Örömömre szolgált, hogy láttam, amint Vengloš úr, aki a vi­lág labdarúgásának egyik legjobb szakembere, milyen gyorsan alakított egy jó képességű válogatott csapatot, amely a közeljövőben előkelő helyet foglalhat el Európában. A mérkőzés nagyon színvonalas játékot hozott, nagyszerű volt a légkör, és örülök hogy a játékvezetők is kitűnően helyt­álltak " A Dubovský-esettel kapcsolatban már néhányszor véleményt nyilvánított az elnök, és csak megismételte: „Ki­vizsgáljuk az ügyet, és szigorúan meg­büntetjük a vétkest, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló eset." Csak most derült ki, hogy Dubovský szereplése az utolsó pillanatig esedékes volt. Erről Milan Služanič, a szlovák szövetség elnöke beszélt: „Hírt kap­tunk arról, hogy a Real szerdán 18.10 órakor beleegyezését adta, a játékos pályára léphet. Szlovákia madridi nagykövetsége különrepülőgépet ren­delt, de az nem szállhatott fel, csak bi­zonyos összeg letétele után. Ennyi pértz viszont nem volt a nagykövetségen." Kézilabda eb Kik utaznak? (TA SR-hír) František Bakó és Tomáš Kut'ka kijelölték a szeptem­ber 1"7—25. között Németországban sorra kerülő első női kézilabda Euró­pa-bajnokságon szereplő játékoske­retet.Tagja a nyárasdi Kiss Jitka is, akárcsak Daniela Steffková, akit szintén nyárasdi játékosnak tüntet­nek fel, ám nem készül a csallóközi­ekkel. A névsor: Bôžiková, Per­nišová, Ivánková (kapusok), Kotrí­ková, Pálné, Steffková, Kopčová, Ozimá, Horváthová, Ladicsová, Kostková, Fečová, Kiss, Srámeková, Balogh és Prekopová. A csapat ked­den repül Németországba, és első mérkőzését szeptember 17-én Ro­mániával játssza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom