Új Szó, 1993. december (46. évfolyam, 280-304. szám)

1993-12-30 / 303. szám, csütörtök

VÁLASZ OLVASÓINKNAK KÁRTÉRÍTÉS S. M.: Babetta típusú motorkerékpárral jártam a munkahelyemre, míg csak azt el nem lopták onnan, ahol mások is leállítják a kerékpár­jaikat, Babettáikat. Ezt jelentettem a munkáltatómnak és a rendőr­ségnek is. A rendőrség a napokban megszüntette a nyomozást. A biztosító nem fizet, mivel a motorkerékpár nem volt biztosítva, a maunkáltatóm pedig szintén megtagadta a kártérítés kifizetését, holott én azt hallottam, hogy valakitől kártérítést kellene kapnom. A Munka Törvénykönyve 145. §-a szerint a munkáltató jogi kötelessége, hogy gondoskodjon a „szokásos járművek" bizton­ságos elhelyezéséről, ha az al­kalmazottai azokon járnak mun­kába (itt főleg a kerékpárokról és a motorkerékpárokról van szó, habár a törvény nem zárja ki azt sem, hogy személygépko­csikat lehessen érteni a „szoká­sos jármű" fogalma alatt). A Munka Törvénykönyve 204. §-ának első bekezdésében azt is megállapítja, hogy a mun­káltató szervezet felel az olyan dolgokon keletkezett károkért, amelyeket az alkalmazott ebben a szervezetben a munkafeladatai teljesítése során vagy azzal köz­vetlen összefüggésben az arra kijelölt helyen vagy a szokásos helyen elhelyezett. Következés­képpen a munkáltatója kártérí­tési felelősséggel tartozik, ha a motorkerékpárt a vállalat terü­letéről lopta el valaki, még ak­kor is, ha nem őrzött parkoló­helyről van szó. A kártérítést a fent említett feltételek teljesí­tése esetében bíróságon lehet perelni. (m-n.) NAPTÁR Csütörtök, 1993. december 30. Az év 364. napja Névnapjukon szeretettel köszöntjük Dá­vid nevű kedves olvasóinkat A NAP kel 07.31 - nyugszik 16.05 órakor A HOLD kel 17.57 - nyugszik 08.21 órakor A DUNA vízállása: Pozsony: 340, apad Medve: 288, apad Komárom: 295, apad Párkány: 275, apad • 1853-ban született André MESSAGER francia zeneszerző és karmester (t 1929) • 1893-ban halt meg Sir Samuel White BAKER angol * Arika-utazó, felfedező (szül. 1821) • 1943-ban halt meg Jurij Nýikolajevics TYIHANOV orosz író, re­gény- és esszéíró (szül. 1894). MILYEN IDÖ VARHATÓ? Erősen felhős, borús idő várha­tó, az alacsonyabban fekvő terü­leteken köd, napközben nyugat felől eső, havazás. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet 0-4 fok között alakul. Déli szél. Előrejelzés péntekre és szombat­ra: Pénteken változékony időjá­rás várható, gyér felhőzettel. Szombatra beborul, sok helyen eső, a hegyekben havazás. Az éjszakai hőmérséklet 3 - mínusz 1 fok között, a nappali felmele­gedés 2-6 fok között várható, délnyugaton 8 fok körül. Ózonréteg: Tegnap az ország fö­lött 350 Dobson egységet mér­tek, ami 10 százalékkal maga­sabb a sokéves átlagnál. KÖZLEMÉNY A TŰZOLTÓ szerkesztősége ér­tesíti kedves olvasóit, hogy ja­nuár elsejétől már nem a Postai Hírlapszolgálat terjeszti lapun­kat. Éppen ezért a januári szá­munk fóliatasakjában található postai utalványon kell befizetni az évi (48-, Sk) előfizetési díjat. Ha a posta (PNS) tévedésből kéri az említett előfizetési díjat — már kaptunk ezzel kapcsolatban jelzéseket -, ezt vissza kell utasí­tani. A lap ezentúl csakis szer­kesztőségi címünkön rendelhető meg: Redakcia TŰZOLTÓ, Ku­tuzovova 17, 831 03 Bratislava. APRÓHIRDETÉS sfrflfpjf IMIIM • Albérletet keresünk (garzont) Nagyme­gyeren. Tel.: 0709/92 35 69. V-4531 ORVOSMETEOROLÓGIA Huszonöt emeletes, hatalmas székházban készül az Új Szó. Egykor az egypárti sajtómono­pólium részére épült, ma már csak néhány lap szerkesztősé­ge székel itt, irodaház lett in­kább. A nyolcadik emeletet két magyar fiatalember takarítja egy ideje. Meg is látszik, a ko­rábbi nénik ugyanis gyakran még a papírkosarak kiürítését TAKARÍTÓFIÚK is fölöslegesnek tartották, por­szívót meg havonta jó, ha egyszer láttunk. A két fiú test­vérpár, félállásukat megosztva dolgoznak, hogy a tanulmá­nyaikhoz szükséges kiadások­ra — mivel mindketten egyete­misták - saját keresetből pótol­janak. Csallóköziek, gépész­mérnök lesz az egyik, tanári pályára készül a másik. Elné­zem őket, és arra gondolok, talán meg fogják tudni állni a helyüket az életben. Hiszen már most is igyekeznek a saját lábukon egyensúlyozni. Gon­dolom, komolyan veszik a ta­nulást is, én pedig tiszteltetem a szülőket, mert megtanították a gyerekeiket annak a nagyon­nagyon régen, egy klasszikus pillanatban elhangzott inte­lemnek az érvényességére: ar­cod verítékével fogod enni a kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe... A - magas légnyomás B - kiegyenlített légnyomás C - alacsony légnyomás Természetesen az ellenpélda is eszembe jut róluk: egyik ismerősömék, akik hasztalan igyekszenek tanulásra bírni egy szem gyermeküket. Noha minden kényelme és lehetősé­ge megvan, beleértve a számí­tógépes fölszereltségű külön­szobát, a saját kocsit - igaz használtat —, az idegen nyelv gyakorlásához nyaranta meg­szervezett külföldi utazást. Még esze is volna hozzá, mint ahogy van zsebpénz is bőven. Csak egyvalami hiányzik: aka­rat, igyekezet, szorgalom. Haj­tóerő. Márpedig a szülők nem vizsgázhatnak csemetéjük he­lyett. Most éppen azon méltat­lankodnak, mert úgy tetszik, elpackázta a drága gyermek a pótvizsgázás utolsó lehetősé­gét is. Valahol a szellemi és anyagi dolgok összefüggnek. És ezek az összefüggésrendszerek ala­kítják az értékek sorrendjét. Az értékrendből pedig követ­keznek a hajtóerővé alakuló, a szorgalmat és igyekezetet serkentő, vagy - mint láttuk a másik esetben - közönyt ki­váltó magatartások. A két derék takarítólegény­ből biztos nem lesz életunt, világgal békétlen, helyét nem lelő ember. Persze csak olyan világban, ahol a tisztesség va­lahol a rangsor elején foglal helyet. (brogyányi) MUNKÁT KERES » KÍNÁL • Üj cég kereskedelemben és szolgáltata­sok terén megbízható munkatársakat ke­res Galántán és környékén. Megbeszélés 1994. január 3-án, 17 órakor. (Galanta ­Privát Club TAVERNA). V-4541 • Csehül, szlovákul és magyarul tudó tolmácsot alkalmaznék. CSEKE&TSA Hungary-9400 Sopron, Farkas u. 4 V-4550 ADÁSVÉTEL • Eladó szekrényes Avia 30. Ohrady 347. V-4557 Szerkesztőségünk üzenetrögzí­tője szombatonként egész nap, a bét többi napján (vasárnap is) este 20 órától másnap delelőtt 11 óráig a 210/44-26-os pozsonyi telefonszámon veszi hívásaikat. Ml? HOL? MIKOR? | MOZIK MŰSORA | POZSONY • HVIEZDA: Dennis, a komisz (am.) 13.45, 15.30, 18, 20.30 • MIER: Tina (am.) 15, 17.30, 20 • MLADOSŤ: Tisz­tességtelen ajánlat (am.) 15, 17.30, 20 • SLOVAN: Aladdin (am.) 11, 13, 15, 17.30, 20 • OBZOR: Hófehérke és a hét törpe (am.) 13.45, 15.30; Valaki figyel (am.) 18, 20.30 • CHARLIE: Visszatérés (fr.) 17,19.30 • MARILYN: Jurassic Park (am.) 15, 17.30, 20 • ISTROPOLIS: Űrkommandó (am.) 15.30, 18, 20.30 KASSA • DRUŽBA: Ne szóljatok a mamának: kipurcant a bébicsősz (am.) 16, 18.15, 20.30 • TATRA: Sommersby (am.) 16, 18, 20 • ELÁN: Hátulgombolós hekus (am.) 18 • ÚSMEV: Nagy durranás II. (am.) 16, 18, 20 SZÍNHÁZAK MŰSORA • SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ: Hoffmann meséi (19) • HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Végtelen táj (19) • KIS SZÍN­PAD: Szentivánéji szexkomédia (19) • ÚJ SZÍNPAD: Grand Hotel (19) • JÓ­KAI SZÍNHÁZ: nem játszik • THÁLIA SZÍNHÁZ: Hókirálynő (Kassa - 15) RÁDIÓMŰSOR POZSONY (magyar adás az 1017 kHz­en) 14.00 Hírek. 14.10 Pavilon, benne: Évforduló és eseménynaptár; Névnapi kö­szöntő: Stúdióbeszélgetés; Pop-szalon. 15.00 Hírek; Lapszemle; Mivel telt a nap­ja? Riport; Kívánságműsor. 16.00 Hírek; Közlekedési információk; Riport; Játék. 17.00 Napi krónika; Gyorsvacsora; Ösz­szefoglaló a nap eseményeiről; Előzetes a másnap megjelenő hazai magyar lapok­ból és ünnepi műsorajánlat. TV-MŰSOR SZLOVÁK TELEVÍZIÓ SZTV 1 9.00 Időszerű események. 9.30 Mese a de­rék kovácsról. Szlovák mesefilm. 10.50 Hala-bala. Zenés gyermekműsor. 11.20 Scooby Doo. 11.45 Flinstone család. 12.10 Aranyláz. Amerikai film (feliratos). 13.40 Redline. Magazin. 14.30 Nyűjtsd a kezed! 14.45 Teleshopping. 15.05 Hí­rek. 15.20 David és Sandy. Lengyel ani­mációs film. 16.30 Szlovákia történelme. Dokumentumsorozat. 16.50 Tévékalei­doszkóp. Érdekességek a televízió világá­ból. 17.10 Jolly Joker. Német kalandfilm­sorozat. Candomblé. 18.05 Anna a Zöld házból. Kanadai tévéfilmsorozat, 8/6. rész. 19.00 Esti mese. 19.10 Az ésszerű táplálkozásról. Gasztronómiai magazin. 19.30 Időszerű események. 19.57 Sport. 20.05 Názáreti Jézus. Olasz tévéfilmsoro­zat, 4/4. rész. 21.45 Szlovákia műemlé­kei. Kisfilm. 22.00 Időszerű események. 22.30 Sport. 22.40 Galuska. Politikai fő­zőcske. 22.50 Film & video. Filmújdonsá­gok magazinja. 23.15 Teleshopping. SZTV 2 14.45 Amerikai Profi Kosárlabdaliga. 15.15 Események, kommentárok. 15.40 Regionális műsor. 15.50 J. Cajak: Talán kolera. Szlovák tévéfilm. 16.40 Hazai slágerlista. 17.40 Trezor. A Matica slo­venská archívumából. 18.05 Egészségügyi magazin. 18.15 Síugró négysáncverseny Oberstdorfból, felvételről. 19.20 Esti me­se. 19.30 Időszerű események. 19.57 Sport. 20.05 A Belga Televízió szórakoz­tató showműsora (feliratos). 20.30 MTV­slágerlista. 21.25 Turisztikai magazin. 21.55 Horrorshow. Amerikai horrorfilm. 23.55 Események. MAGYAR TELEVÍZIÓ TV 1 7.00 Nap-kelte. 9.00 Napközi. 9.30 Rivié­ra (27.) 10.30 Részletek Verdi operáiból. 11.30 Játék. 12.07 Déli üzlet. 12.45 Tintin és a cápák tava. Francia rajzfilm. 14.40 Sophisticated Ladies. Amerikai zenés film, II/2. 15.30-16.25 Kirakat. Közben: 16.00 Híradó. 16.25 Telesport. 17.00 Mia­mi Vice. 17.55 Kapcsolj be! 18.30 Gye­reksarok. 18.50 Sztáro(c)k. 19.30 Híradó. 20.05 Telesport. 20.15 Öregberény. Tör­ténetek vidékről, 6/3. 20.45 Panoráma. 21.50 Töltsön velem egy órát. Vitray Tamás műsora. 22.50 Hazanéző. 23.40 Híradó. 23.45 BBC-Híradó. TV 2 8.10 A hős csirkefogó. Ausztrál filmsoro­zat, 4/4. 9.00 Tistou. Francia-japán rajz­film. 10.15 Bozótbébik. Angol ismeretter­jesztő film. 10.45 Bagoly és cinege. Kana­dai film. 12.25 A Távol-Kelet varázslatos ízei, 6/6. Hong-Kong. 15.02 Dusty. Auszt­rál filmsorozat, 12/7.15.30 Gyerekeknek. 16.15 Zene-táj-város. 17.05 Elektor ka­landor. 17.10 Grüfi dich! 17.25 Kitörés... az egyedüllét, a magány szorításából. 18.00 Körzeti híradók. 18.30 Balfácán. Francia film. 20.05 Magyar félmült. A tör­vénytelen szocializmus (8.) 20.57 Candi­de, 6/5. 21.10 Tipplista. 21.25 Mindent vagy semmit! 22.00 Híradó. 22.25 Ki is a dilis, doktor úr? NSZK film. DUNA TELEVÍZIÓ 12.20 Aladdin és a csodalámpa. Japán rajzfilm. 13.35 Az élő test. Ismeretterjesz­tő sorozat. 14.00 Irány a Mars! 14.40 Karácsony Komáromban. 15.30 Business az biznisz. 16.00 Bach és Broccoli. Kana­dai film. 17.40 Mese. 18.00 Híradó. 18.10 Bix. Olasz-amerikai film. 20.05 Regélő. 20.50 Könyvjelző. 21.00 Híradó. 21.15 Sport. 21.30 Andrej Rubljov. Orosz film, 2. rész. 23.05 Vers. OSZTRÁK TELEVÍZIÓ ORF 1 9.05 Cosby-show. 9.30 Az utolsó kínai császár voltam, 4/4. 10.30 Az ezüst orosz­lán birodalmában. Német-spanyol ka­landfilm. 13.10 Árnyék a Napon. Ameri­kai tévétilm. 2/2. 14.45 Bűvészdoboz. 15.45 Keresztül a galaxison, és aztán balra. 16.35 A Duna-hadművelet. Kaland­filmsorozat. 17.10 Clara. 18.30 Bay­watch. 19.30 Híradó. 20.15 A hegyi or­vos. Német sorozat. 21.25 Lököttek. Amerikai vígjáték. 22.50 Elvis és én. Amerikai tévéfilm, 2/2. 0.30 Szörnyecs­kék. Amerikai horrorkomédia. ORF 2 8.30 Panorámaképek. 11.30 Fény a sötét­ben. 12.55 Sport. Síugró négysáncver­seny, Obersdorf. 15.45 Bécsi történetek. 17.15 Palota a Ringen, 12/5.18.00 Cosby­show. 18.30 Szerencsekerék. 19.00 A tar­tományok ma. 19.30 Híradó. 20.15 1993 - Visszapillantás az óévre. 21.05 A Habs­burgok (9.) 22.00 Híradó. 22.35 Vad pál­mák. Amerikai sorozat, 4/3. 23.20 A nagy álom. Amerikai krimi. PRO 7 8.15 Kőr bubi két dámával. 8.45 Varázsla­tos Jeannie. 9.10 Gyémántok. 10.10 A ka­lózok hercege. Amerikai kalandfilm. 11.35 A teljesen normális család. 12.05 Rosean­ne. 12.35 Ezer mérföld por. 13.35 Mike Hammer: Egy gyilkosság nem elég. Ame­rikai bűnügyi film. 15.20 Gyémántok. 16.10 Mr. Belvedere. 16.40 Varázslatos Jeannie. 17.09 Trick 7. 18.30 Kőr bubi két dámával. 19.00 A teljesen normális csa­lád. 19.25 Roseanne. 20.00 Hírek. 20.15 Szerencsés utazást! - Jamaica. 21.15 A Blackwood kastély kutyája. Német kri­mi. 23.00 A kapun túl. Olasz játékfilm. 0.55 Perry Mason. 1.55 B/ue Angels Caíé Olasz film. Ism. SAT 1 9.05 Trapper John főorvos. 9.55 Önkénte­sek. Amerikai háborús film. Ism. 11.40 Szerencsekerék. 12.25 A szenvedély ár­nyéka. 13.10 Trapper John főorvos. 14.10 Szomszédok. 15.40 Az Enterprise űrhajó. 16.45 Kockáztass! 17.20 Mindent vagy semmit! 18.00 Regionális híradó. 19.00 Híradó. 19.30 Szerencsekerék. 20.15 Wolff körzete. 21.15 Margarethe Schrei­nemakers magazinja. 23.10 Gyilkos an­gyal. Francia krimi. 0.55 Az Enterprise űrhajó. RTL 9.10 Farkasok tanyája. 10.00 Gazdagok és szépek. 10.30 Vicchullám. 11.00 Meg­éri az árát! 11.30 Családi párbaj. 12.30 Springfieldi történet. 13.20 Kaliforniai klán. 14.10 Életünk napjai. 15.00 Ilona Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00 Ki a főnök? 17.30 Családi kötelékek. 18.00 Te vagy az egyetlen. 19.10 10 év az RTL­lel. 19.40 Jó idők, rossz idők. 20.15 Bo­csáss meg! Békülési show. 21.15 A dublór. Német vígjáték. 23.15 RTL-gála. Közvetí­tés a berlini Wintergartenből. 0.15 Caribe. Kanadai kémfilm. 1.50 Berlin Break. 3.35 Ész nélkül. Hella von Sinnen show-ja. RTL 2 17.45 Ruck-Zuck. 18.20 Nevessünk! 19.00 Egy angyal visszatér. 20.15 A főnök inkognitóban. Francia film. 22.00 Az utol­só vérig. Amerikai-spanyol film. 23.55 A Twin Peaks-i titok (4.) 0.30 Az ellensé­ges ikrek. Amerikai film. DSF 8.45 Tőzsdei hírek. 9.00 Fantasztikus uta­zások. 9.30 Sportkörkép. 11.55 Tőzsde­távirat. 12.00 Sportvilág. 13.00 Tévétőzs­de. 13.45 DSF-edzés. 14.00 Jégkorong Európa-kupa. 17.00 Kötelező és szabadon választott. 18.00 Amerikai kosárlabda. 19.30 Jégkorong Európa-kupa. 22.00 Sportterefere. 23.00 Ökölvívás. 24.00 Sportterefere. 1.00 Ökölvívás. Az ökölví­vás klasszisai. (Műsorváltozás lehetséges!) Az időjárás enyhén negatív hatása érvényesül, különösen ~az ország nyugati és középső részében fejti ki rossz hatását az érzékeny emberekre. Csökken a szellemi és részben a fizikai teljsítőképesség, az anginás megbetegedések fokozódnak, a szív- és érrendszeri zava­rokkal küzdő embereknél különösképpen. Az időjárás az asztmára is negatív befolyással lesz, erősödnek a reumatikus fájdalmak. Főszerkesztő: SZILVÁSSY JÓZSEF (telefon: 32 32 20) Főszerkeaztő-helyeUesefc LOVÁSZ ATTILA (telelefon: 210/4450), MIKLÓSI PÉTER (a VASÁRNAP vezető szerkesztője; telefon: 210/4453) Szerkesztőség: 819 15 Bratislava, Pribinova 25, 8. emelet Telefon: központ: 210/9; szeikesztőségi titkárság: 32 50 18 és 210/4426,210/4615; vasárnapi kiadás: 210/4454; sportrovat 210/4434 és 36 46 39. Távíró: 92308. Telefax: 364529. A beküldött kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Kiadja a VOX NOVA Részvénytársaság; 819 02 Bratislava, Pribinova 25. Ügyvezető igazgató: SLEZÁKNÉ KOVÁCS EDIT (telefon: 210/4460). Adminisztráció - telefon: 210/4425 és 210/4439. Index: 48011 UJSZÓ A mai lapszám kiadásvezetője: MALINAK ISTVÁN Ügyelet: TÖTH MIHÁLY (belpolitika) PÁKOZDI GERTRÚD (gazdaság) KÖVESDI KÁROLY (kultüra) GÖRFÖL ZSUZSA (külpolitika) ZSIGÁRDI LÁSZLÓ (sport) Grafikai elrendezés: VALÉRIA NEMCOV A Fiókszerkesztőségeink telefonszáma: Rozsnyó: 0942/244 81; Kassa: 095/62286 39 (telefon és fax). Késztll a Danubiaprint, á. v. 02-es Uzem&en, 819 46 Bratislava, Pribi­nova 21 Hirdetési iroda magánszemélyeknek és közületeknek: 819 15 Bratislava, Pribinova 25, 8. emelet, telefon: 210/4476, 210/4455; irodavezető: 32 51 29, telefax: 210/4431. A kassai hirdetőiroda címe: Kováčska 25, 040 01 Koäice; Ügyfélfogadás hétfőn és szerdán 8-tól 16,30-ig. Előfizethető havonta, negyedévenként és egész évre; valamint a Vasárnap Önállóan is. Teijeszti a Postai Hírlapszolgálat és a Mediaprint - KAPA. Előfizethető minden pos­tán és kézbesítőnél. Külföldi megrendelések: PNS igazgatósága, Pribinova 25, 813 81 Braűslava. Jelzés nélküli híranyag TA SR sajtóiroda

Next

/
Oldalképek
Tartalom