Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1987. július-december (20. évfolyam, 26-51. szám)

1987-10-09 / 40. szám

■* Gumiabroncs és légnyomás Egy belfasti fogorvos, Dunlop fiacskája születésnapjára ajándékul egy velocipédet vett. A kisfiú élvezettel és nagy csörömpöléssel döcögött vaskeretü járművével. A zaj idegesítette a papát, ezért a kerekekre gumi öntözőcsövet szerelt. Ezzel zajtalanabb, egyszersmind gyorsabb lett ez az - óriási első kerekével hajtott - hajdani kerékpár. Dunlop észrevette, hogy ötlete fölöttéb kitűnő, és továbbfejlesztve azt, 1888-ban a légtömlő­vel felszerelt gumiabroncsról szabadalmat nyújtott be, majd 1895-ben vállalatot alapított, és - az időközben tökéletesített szabadalom alapján - megkezdte a gyártást is. A levegővel töltött gumiabroncsok pályafu­tása tehát csak a XIX. század végén kezdődött, de azután - az autósok elterjedése nyomán - gyártásuk hamarosan óriási iparággá fejlődött. A gumiabroncsok élettartamára erősen hatnak a hőmérséklet, a csa­padék, az útfelület (kanyarok, hegyipálya), az utak állapota, domború­sága és a gépkocsi műszaki jellemzői (a kerék beállítása, az egyetlen súlyelosztástól bekövetkező kerékütés, fékbeállítás stb.). A gyárak az abroncsokat csak meghatározott feltételek mellett szavatolják. Ilyen feltételek: a felhasználási terület meghatározott minősége, a maximális terhelés, a megengedhető legnagyobb belső nyomás, a maximális sebesség, a keréktávolság nagysága stb. Ha például a megengedettnél nagyobb a tömlőben a légnyomás, az abroncs futógumijának középvonala erősen, vagy túlságosan hamar kikopik. Ha ellenben túlságosan kicsi a belső légnyomás, a futógumi két széle kopik erősen. Ugyanazt okozhatja a megengedettnél nagyobb terhelés is. Féloldalas kopást okozhat a kerék rossz beállítása, a kerület mentén tapasztalt egyetlen kopás kerékütéstöl származhat, a lengéscsil­lapító helytelen állása fűrész alakú kopást idézhet elő stb. A durva külső hatások szakadásokat, szétnyílásokat, durrdefekteket okozhatnak és ezek akár végzetesek is lehetnek. A felesleges kopás elkerülése végett simán, zökkenő nélkül indítsunk, kerüljük a hirtelen fékezést, ne súroljuk a gumival a járda szélét. Az időjárásnak és az útviszonyoknak megfelelő abroncsot használjunk (télre nagyobb bordaközi hézagú gumit, a nagyon vizes úton jobb a keresztirá­nyú bordázat stb.) Ne álljon a kocsi huzamosabb ideig a napon! A felmelegedés következtében nő a tömlőben a levegő nyomása,valamint a gumi felülete kiszáradhat, kitöredezhet. Hóláncot csak addig használjunk, amíg feltét­lenül szükséges, mert az koptatja az oldalgumit. A gumiabroncs hibája, kopása közvetlenül csak ritkán okoz balesetet, de közvetve annál gyakrabban. Kopott, túlságosan puha vagy túlságosan kemény gumikkal futva például csökken a fékhatás, a kanyarban a szilárd egyensúly! (KS) M Az Ikarus Jármű és Karosszériagyár a 8 tonnánál nagyobb autóbuszok gyártásában a negyedik helyen áll a világon - az NSZK- beli Daimler-Benz cég kimutatása szerint. A rangsorban a darab­szám tekintetében csupán a két amerikai óriás, a General Motors és az IHC, valamint az NSZK-beli Daimler-Benz járt előtte 1985-ben és a korábbi években. Az Ikarus a sorozatnagyságban olyan világcége­ket előzött meg, mint a Ford, a Volvo, a Scania, a British Leyland és a japán Isuzu, Mitsubishi, Nissan. Az 1984. és 1985. évi adatok szerint az Ikarus 13 ezer illetve 13 ezer 226 autóbuszt gyártott. Úthasználati díj bevezetését tervezik Belgiumban a kormány azt tervezi, hogy 1988-tól úthasználati dijat vezet be az eddig ingyenes autópályákon. A belga rendszámú kocsik az amúgy is kötelező gépkocsiadó évi dijának befizetése fejé­ben kapják meg szélvédőjükre az autópá­lya használatára jogosító kártyát, míg a külföldiek 500, a kamionok 1000 belga frankért kötelesek az egy évre érvényes engedélyt megváltani. Belgiumnak nem annyira a turistaforgalma, mint inkább a Nagy-Britanniából, Hollandiából és az NSZK-ból való tranzitforgalma igen nagy. A kormány az autópályadíjakból évi két milliárd belga frank jövedelmet remél, va­lamint a nagy kamionforgalom okozta ká­rok kijavításának fedezetét. Belgium szomszédai meglepő gyorsasággal és szokatlan élességgel reagáltak a tervre. A szemrehányások a belgák szerint nem jogosak. A közös piac tizenkét tagor­szága közül ugyanis ötben - Görögor­szágban, Spanyolországban, Portugáliá­ban, Olaszországban és Franciaország­ban (az utóbbi kettőben nem is keveset)- kezdettől fogva fizetni kell az autópályák használatáért. Ezért Brüsszelben különö­sen zokon vették és furcsállották a Pá­rizsból érkezett ellenvetést a belga terv ellen. A francia hatóságok azonban nyomban magyarázattal is szolgáltak: az ő autópályáikat magántársaságok pén­zelték és építették, azok tartják is fenn, mindennek feltétele, hogy kiadásaik a be­szedett díjakból megtérüljenek. Am az a néhány francia autópályaszakasz, amit az állam építtetett ingyenes - mint ahogy ingyenesek az állam által épített összes autópályák az NSZK-ban, Nagy-Britan- niában, Dániában, Hollandiában és- mindeddig - Belgiumban. A belga szál­lítóvállalatok szövetségének vezetősége egyértelműen ellenzi az úthasználati díj bevezetését, mert attól tart, hogy a kis területű Belgium sűrű autópálya-hálóza­tán a belföldiek ellenőrzése és a külföldi­ek kártyavásárlási kötelezettsége alapo­san lelassítja majd a forgalmat, s a szállí­tók többet veszítenek időben és üzem- \nyagban, mint amennyit az állam pénz­ben nyer. A usztriában rendkívül különös jármű rója a teszt­kilométereket: egy Jaguar XJ 6-os limuzin - dí­zelmotorral! Ha van a világon autó, amelynek dinami­kus sportmotorjai és zajtalan luxuskarosszériái által megalapozott híréhez nem illik a lassú és zajos dízel, akkor az a Jaguár, így az ötlet első hallásra rossz tréfának tűnik. Arról, hogy mégsem az, hanem nagyon is megalapozott elgondolás ragyogó gyakorlati kivitele­zéséről van szó, a beépített motor-különlegesség nem mindennapi jellemzői gondoskodnak. Ami az autók között a Jaguár, az a dízelmotorok között a Steyr M-1 - es. A Steyr több mint tíz éve foglalkozik egy teljesen újszerű dízelmotor kifejlesztésével: ennek a munkának az eredménye az M-1 -es. A konstrukció legszembeöt­lőbb vonása, hogy nem motorblokkból és hengerfejből áll, mint a megszokott motorok, hanem a hengertömb és a hengerfej készül egyetlen kokillaöntvényből. Ezál­tal elmarad a gyakori hibaforrás, a hengerfejtömítés, valamint az összeszoritó hengerfejcsavarok is. A közös öntvényben sokkal kedvezőbben lehet vezetni a hűtő- vízcsatornákat, emiatt egyenletesebb lesz a hőmér­séklet, csökkennek a hőfeszültségek és az ezekből adódó sok üzemzavar kialakulásában rejtett szerepet játszó elhúzódások. AZ EGYBEÉPÍTETT HENGERFEJ különben, ha ritkaság is, nem ismeretlen: ilyet használ­tak például az indianapolisi 500 mérföldes versenyen évtizedekig uralkodó híres Offenhauser motorokban. Az M-1-es motor másik érdekessége, hogy a fő- tengelycsapágy-bakok a Monobloc nevű hengerfej­henger egységre vannak alulról felcsavarozva így a forgattyúsház mentesül a motor működése közben keletkező erőktől. Ennek következtében a forgattyús­háznak csak annyi a szerepe, hogy tartsa a Monobloc részt, és magába foglalja az olajat. A vele szemben támasztott szilárdsági követelmények minimálisak, ezért anyagául könnyűfém-ötvözetet választottak, és a falvastagságot is igen kicsire vették. A szokásos megoldás az lett volna, hogy a házat alulról rögzítik a hengertömbhöz; ehelyett a Steyr itt is járatlan útra tért: a körben csaknem a hengerfej magasságáig felnyúló, jobb és bal félből összeszerelt öntvény és a mélyen belenyúló hengertömb között mindössze vaskos gumitömítések adják az összeköttetést. Ily módon a karosszériával kapcsolatban álló motorház és a Monobloc e rezgési-lengési szempontból teljesen el­különül egymástól - ezzel a fogással a motor működé­se által keltett rezgéseket teljesen leválasztották a ko­csitestről! Innét már csak egy lépés volt az a további ötlet, hogy ha a felső részt zajcsökkentő burkolattal látják el, akkor az összhatás ugyanolyan jó lesz, mintha az egész motort betokozták volna, ami egyéb­ként drága, nehézkes és több szempontból előnytelen megoldás. Ennyi is elég lenne ahhoz, hogy az M-1 -est a világ legeredetibb motorjai között tartsuk számon, pedig a különlegességek felsorolásának még nincs vége. A gépkocsi-dízelmotorok szinte kivétel nélkül elökam- rás vagy örvénykamrás rendszerűek, ami azt jelenti, hogy a tüzelőanyagot az égéstér többi részével kis átmérőjű csatornán át összeköttetésben álló kamrába fecskendezik be. Magától értetődik, hogy a szűk nyílá­sok jelentős áramlati veszteségeket okoznak, és kiala­kításuk ugyancsak megköti a konstruktőr kezét a többi alkatrész tervezésekor, mégis a kamrás elrendezés az általános, mert elősegíti az összesúrített levegő ör­vénylését, és ezáltal homogénabb üzemanyag-levegő keveréket ad, az égési csúcsnyomásokat pedig leépíti és így lágyabb motorműködést eredményez. A legjobb persze az lenne, ha ezeket a kedvező tulajdonságokat közvetlen befecskendezéssel is el lehetne érni, mert a motor fogyasztása a veszteségek egy részének kiküszöbölése révén észrevehetően csökkenne. Nos, több világcég ez idáig eredménytelen kísérleteit lekö­rözve az osztrákoknak sikerült személygépkocsiba (sőt luxuskocsiba!) alkalmas KÖZVETLEN BEFECSKENDEZÉST létrehozni, mégpedig ismét egy korábbról ismert, de szinte feledésbe merült megoldás felelevenítésével. Ez az egybeépített befecskendező szivattyú és fúvóka. A készüléket közvetlenül a felülfekvő vezértengely működteti, hengerenként egyet építenek be, szinte pontosan a dugattyú középvonala felett. A tömör szerkezetű szivattyú-fúvóka egység feleslegessé te­• A Steyr M-1 -es motor keresztmetszete szí a dízeleken egyébként használatos nyomócsöve­ket, azok minden tömítési problémájával együtt és igen nagy, 1400 bar értékű befecskendezési nyomásokat tesz lehetővé, ami már önmagában is garantálja a tü­zelőanyag-cseppecskék megfelelően finom elporlasz- tását és a jó égési folyamatot. Az M-1-es motor kétszelepes kivitelű, tehát minden hengerhez egy szí­vó- és egy kipufugószelep tartozik, de a kis helyiségű, centrálisán beépíthető szivattyú-fúvóka egység felveti a négyszelepes konstrukció lehetőségét is, ami termé­szetesen teljesítménynövekedést hozna magával. Teljesítményben egyébként így sincs hiány. A tur- bófeltöltös motor 3,2 liter lökettérfogatú és 121 kW-ot (165 LE) ad le 4300/percnél, ezáltal fajlagos teljesít­ménye jobb, mint a Jaguar XJ 6 típusú gyárilag beépített 4,2 literes Otto Motoré! Még ennél is többet mond a mindössze 2300-as fordulatszámon jelentkező 340 Nm-es nyomatékmaximum és az a körülmény, hogy igen széles fordulatszám-tartományban áll ren­delkezésre komoly vonóerő kifejtésére alkalmas nyo­maték. A fékpadi mérési eredményeket a gyakorlati próbák megerősítik. Négyfokozatú ZF automata váltó- művel összeépítve az M-1 -es motor a 100 km/h alatti sebességtartományban dinamikusabb autózást tesz lehetővé, mint a Jaguar motor, a végsebesség eléri a 180 km/h és a hagy, nehéz autó sohasem kelt alulmotorizált benyomást. Ami pedig a manapság ki­emelten fontosnak számító kérdést, a fogyasztást illeti, az Otto motoros Jaguar 17-21 liter/100 km-t kitevő extrabenzin-igényével szemben a dízel csak 8-11 gázolajat fogyasztott. Kevésbé terebélyes és valamivel jobb légellenállású kocsiban a motor takarékossága még inkább érvényre jutna. A mindennapi közlekedés szempontjából az sem lebecsülendő körülmény, hogy a szerkezeti megoldása következtében IZZÍTÓBERENDEZÉST NEM TARTALMAZÓ Steyr motor a benzineshez hasonlóan egy pillanat alatt indul, és a kékes füstölgés sem jellemző rá, sőt kipufogó gáz-összetétele kiválónak számít. Már csak az alapjáraton jelentkező erős kopogó hang számít kellemetlennek, de a tervezők remélik, hogy a nyomás függvényében változó keresztmetszetű befecskende­ző fúvókák segítségével megoldhatják ezt a problémát. Most már csak az a kérdés, hogy mi lesz az osztrák csodamotor további sorsa. Az építőszekrény elv alap­ján három-, négy- és hathengeres kivitel készíthető belőle, ezek közül eddig a hathengerest valósították meg. A Jaguárban ez a motor nagyszerűen megállta a helyét, de hogy a neves angol gyár ad-e megrende­lést, az még kérdéses. Más, a dízelmotor mellett elkötelezett gyáraknak saját fejlesztésű motorjaik van­nak, így piacot találni nem könnyű. Különösen nem az egy olyan motor számába, amely jókora beépítési méretei miatt nem illik akármilyen autóba. A gyártók azonban bizakodóak, hiszen motorjuk személyautóba, terepjáróba, motoros hajóba egyaránt megfelel, úgy­hogy az üzleti siker - úgy látszik - csak idő kérdése. KARLOVITZ KRISTÓF *1 alkoholfogyasztás hatása közúti balesetek létrejöt­tében közismert mindenki előtt. A tilalmat sajnos, változatlanul sokan megszegik. A járművezetők körében kevésbé ismert az, hogy az alkoholos befolyásoltság - tipikus baleseti módokkal jár együtt, és ezek is bizonyítják, hogy á vezetői képességet az ital mennyire befolyásolja: A balesetek elemzését végző szakemberek szerint például az útról való kisodródás - tehát az ún. egyjárműves baleset - jellemző az alkoholos vezetőkre, összefüggésben van a súlyos vezetési hiba az alkohollal: az ittas vezető egész vezetési stílusa bizonytalanabb, mozgás-összerendezettsége kihagyásokkal teli, és legfőkónt a mozgásérzékelés mond csődött... Ez utóbbi az egyensúly-, a dőlésérzékelés hiányos­sága; megszakad a vezető érzékszervi kapcsolata a kocsi stabilitását vagy úttartási bizonytalanságát jelző apró változá­sokkal. Ezek az ingerek különben figyelmeztetnének a veze­tés ösztönös megváltoztatására, s a sebesség csökkentésére, a kanyar ívének szabaddá tételére. Ha ezekre a jelekre nem reagál a vezető, bármilyen szélsőségesebb helyzetben bekö­vetkezhet a kisodródás. A másik - ittasokra jellemző - baleseti forma a túlságosan ALKOHOLOS BEFOLYÁSOLTSÁG nagy sebességhez köthető. Nyilván a gátlások csökkenése, amelyet az alkohol okoz, felszabadítja a vezetőt a gyorsabb haladásra, és ilyenkor nem is az előírt sebességhatárok túllépése következik be, hanem inkább a relatív gyorshajtás olyan veszélyes mértéke, amely nem felel meg sem a látási, sem az útviszonyoknak. Külföldi vizsgálatok is igazolják, hogy már az igen kevés alkohol is elegendő ahhoz, hogy a vezető alkalmazkodó képessége csökkenjen: késve figyel fel a külső viszonyok kevezőtlenné válására, illetve lebecsüli ezeket a változásokat. Veszélyérzete, amely végül is a dolgok logikus, pontos észlelésen és az ennek megfelelő döntések meghozatalán túl a jó alkalmazkodást segítené elő - kihagy. Az ittas vezető a saját személyes szempontjából nem kockáz­tat (bár a valóságban igen!), nem érzi a rizikót, s legtöbbször ezért balesetezik. Jellemző még az alkoholt fogyasztó vezetőre az is (balese­tek bizonyítják), hogy nem veszi észre az úton lévő akadályo­kat! A kisebb jellegű akadályok, tárgyak, a rosszabul megvilá­gított, vagy a környezetbe beleolvadó akadályok észlelésében komoly késéseket mutat, de még - ha másik kocsit követ - a követési távolságot is túlságosan szűkre szabja. Az pedig már ebből a részben érzékszervi késedelemből következik, hogy elvész a kellő féktávolsága, sőt sokszor fókúton belül ütközik. (as) ÚJ SZÚ 16 1987. X. 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom