Új Szó, 1986. augusztus (39. évfolyam, 179-204. szám)

1986-08-11 / 187. szám, hétfő

Tisztújítás után bizakodva Ahmilovszkaja: „Nem adom fel...“ Nemrégen Magyarországon járt Jelena Ahmilovszkaja szovjet sakkozónó, aki ősszel a világbajnok Maja Csiburdanidze ellen ül asztalhoz, hogy megküzdjön a sakk-koronáért. A szovjet sportoló­nővel a Népsport munkatársa készített interjút. Halgatag, szóke hajú, fiatal hölgy Jelena Ahmilovszkaja. Ki sem nézni belőle, hogy a világ egyik legjobb sakkozónője. Az ilyen típusra mondják: csak akkor szólal meg, ha kérdezik. • Mindig ilyen csendes, szó­fukar?- Általában szókimondó típus vagyok, de nem tolakodó. Vannak esetek, amikor a szókimondás helyett, hallgatni arany - mondja mosolyogva. • Minek köszönhetjük, hogy a szeptemberi páros mérkőzés előtt eljött Tapolcára?- A felkészülési tervemben egy nemzetközi torna is szerepelt. Két lehetőség között választhattam: vagy áprilisban Lengyelország­ban, vagy júliusban a Coopturist tornáján ülök asztalhoz. Az utóbbi mellett döntöttem. • Számított arra, hogy Maimó- ben megnyeri a világbajnokjelöltek versenyét?- Őszintén szólva - nem! Aztán a vetélytársak közül Lityinszkaja a jó rajt után visszaesett. Alek- szandrijánál fordítva történt: túl gyengén kezdett. Nekem sikerült állandósítanom a formámat és én lettem a nem várt győztes. • Hány éves kora óta sak­kozik?- Leningrádi születésű vagyok, apám és anyám nagyon szerettek volna sakkozót nevelni belőlem. Anyám körzeti bajnok volt, a mes­terjelöltségig jutott, ő lett az első edzőm. A bábukat hatéves korom­ban már ismertem, de csak tizen­egy évesen kezdtem komolyan a sakkjátékkal foglalkozni. Az igazsághoz tartozik, hogy eleinte minden sportot jobban szerettem a sakknál. • És most...- Játszani mindig jobban sze­rettem, mint a játékot tanulmá­nyozni. Jó néhány év van már mögöttem, de még mindig a krea­tív stílus híve vagyok. • Elnézést, hány éves?- Huszonkilenc, de ha arra gondolok, hogy a világbajnok Csi­burdanidze csak huszonegy, ak­kor öregnek érzem magam. • Napjainkban divatossá vált, hogy nők férfitornákon indulnak, ön szerint hol húzható meg a ha­tár a férfi és a nói sakkozás között? Vagy az egyenjogúság itt is révé nyes?- Én is indultam férfitornákon, mégsem tudnék éles határvonalat vonni a kettő között. A férfiak és a nők gondolkodási módja eltérő. A férfiak például könnyebben kie­gyeznek a döntetlenben, a nők, hogy úgy mondjam, körömsza­kadtáig harcolnak a győzelemért. • Rákérdezek: a nói sakkozás alacsonyabb színvonalú? Gondolkodás nélkül válaszol:- Igen, ámbár nem tudnám pontosan megmagyarázni, hogy miért, de ez tény. 0 Mi a véleménye arról, hogy egy nói játékos csak fértitomán hajlandó indulni, mert úgy mond: a női tornákon nem tud fejlődni, mivel ezek a tornák nem felelnek meg képességeinek. Megalapo­zott lehet-e egy ilyen álláspont, vagy nagyzási hóbortnak tekinthe­tő inkább?-Természetesen mindenkinek joga van ott játszani, ahol akar, ezért senkit sem lehet elitélni. De ki nem indul nói tornákon, az ne tegyen olyan kijelentést, hogy a nők gyengén játszanak. Már azért sem, mert nem etikus, s nem biztos, hogy elképzelései bevál­nak. Cramling példáját említeném, aki jó eredményeket ért el a férfi­tornákon, aztán a női Világbajnok­jelöltek versenyén Malmóben tel­jesítménye messze elmaradt a vá­rakozástól. Ezt a sokkot azóta sem heverte ki. • Egyet ért azzal, hogy egy ember életét zsenge gyermekko­rától kezdve a sakkra állítsák rá, magánúton végezze iskoláit, s egyetlen életcélja esetleg a vi­lágbajnoki cím elhóditása legyen?- A gyermekeknek szükségük van a harmonikus testi-lelki fejlő­désre, az emberi kapcsolatokra, amit az iskola adhat meg; szóval megannyi tényező figyelembe vé­telével lehet a kérdésben meg­nyugtató véleményt mondani. Ná­lunk, a Szovjetunióban az ilyen módszer elképzelhetetlen, bár a sportra jelentős energiát fordíta­nak. Nem tartom elképzelhetetlen­nek, hogy ilyen „módszerrel“ va­laki akár világbajnok legyen, csu­pán egy kérdés merül fel bennem: emberileg megéri-e? • Kit tart a legjobb magyar női sakkozónak?- Veröci Zsuzsát és Mádl Il­dikót. • Ismeri Polgár Zsuzsát?- Hallottam róla, néhány játsz­máját ismerem. Személyesen nem találkoztunk. • Ha ideje engedné, kiálina ellene egy páros mérkőzésre?- Véleményem szerint a jelen­legi női élmezőnyből senki sem állna ki ellene. Jó volna, ha indulna női tornákon is. Ne értsen félre, jelenléte minden bizonnyal fokozná az érdeklődést, s aligha­nem az ellenfelek is jobban moz­gósítanák erejüket. • Az a tény, hogy csak férfitor­nákon hajlandó asztalhoz ülni, egy esetleges páros mérkőzés esetén nem okozhatna stresszhatást az ellenfélnek?- Nem hinném. Lehet, hogy meglepné ellenfelét, kiegyensú­lyozott meccsre kerülne sor, eh­hez azonban, ismétlem, női torná­kon is szerepelnie kellene. Végső soron a sakkot egyesek kedvéért nem változtathatjuk lutrijátékká. • Befejezésül: ki lesz az új nói sakkvilágbajnok?- A világbajnok-jelöltek tornája előtt azt mondtam, bárki is lesz a nyertes, Csiburdanidzét nem tudja legyőzni. Némi hallgatás után még hoz­záteszi:- Azért nem adom fel... (M. L.) A labdarúgócsapatok szorgalmasan készülnek az új bajnoki idényre. Az I. li­ga küzdelmei augusztus 20-án kezdődnek (Vojtíšek felvétele) Nyugati csoport 1. forduló, augusztus 17: ZVL Bytča - Inter ZŤS B, Baník Handlová - Duslo Šaľa, Spoje Bratislava - Hutník Sereď, Stav­bár Pezinok - TS Topoľčany, Spartak Tatra Bánovce n. B.- Gumárne Púchov, VTJ Sereď- Matador Bratislava, TTS Trenčín- Považan Nové Mesto n. V., ZŤS Malacky - Montostroj Senec. 2. forduló, augusztus 20: Inter ZŤS B - Senec, N. Mesto - Ma­lacky, Matador - Trenčín, Púchov- VTJ, Topoľčany - Bánovce, Hutník - Pezinok, Šaľa - Spoje, Bytča - Handlová. 3. forduló, augusztus 24: Handlová - Inter ZŤS B, Spoje- Bytča, Trenčín - Púchov, Ma­lacky - Matador, Pezinok - Šaľa, Bánovce - Hutník, VTJ - Topoľ­čany, Senec - N. Mesto. 4. forduló, augusztus 31: Inter ZŤS B - N. Mesto, Matador- Senec, Púchov - Malacky, Topoľčany Trenčín, Hutník - VTJ, Šaľa - Bánovce, Bytča - Pezinok, Handlová - Spoje. 5. forduló, szeptember 7: Spoje - Inter ZŤS B, Pezinok- Handlová, Bánovce - Bytča, VTJ - Šaľa, Trenčín - Hutník, Malacky - Topoľčany, Senec- Púchov, N. Mesto - Matador. 6. forduló, szeptember 14: Inter ZŤS B - Matador, Púchov- N. Mesto, Topoľčany - Senec, Hutník - Malacky, Šaľa - Trenčín, Bytča - VTJ, Handlová - Bánov­ce, Spoje - Pezinok. 7. forduló, szeptember 21: Pezinok - Inter ZŤS B, Bánovce- Spoje, VTJ - Handlová, Trenčín A labdarúgó- Bytča, Malacky - Šaľa, Senec- Hutník, N. Mesto - Topoľčany, Matador - Púchov. 8. forduló, szeptember 28: Inter ZŤS B - Púchov, Topoľčany- Matador, Hutník - N. Mesto, Šaľa - Senec, Bytča - Malacky, Handlová - Trenčín, Spoje - VTJ, Pezinok - Bánovce. 9. forduló, október 5: Bánovce- Inter ZŤS B, VTJ - Pezinok, Trenčín - Spoje, Malacky - Hand­lová, Senec - Bytča, N. Mesto- Šaľa, Matador - Hutník, Púchov- Topoľčany. 10. forduló, október 12: Inter ZŤS B - Topoľčany, Šaľa - Mata­dor, Hutník - Púchov, Bytča - N. Mesto, Handlová - Senec, Spoje- Malacky, Pezinok - Trenčín, Bánovce - VTJ. 11. forduló, október 19: VTJ- Inter ZŤS B, Trenčín - Bánovce, Malacky - Pezinok, Senec - Spo­je, N. Mesto - Handlová, Malacky- Bytča, Púchov - Šaľa, Topoľ­čany - Hutník. 12. forduló, október 26: Inter ZŤS B - Hutník, Šaľa - Topoľ­čany, Bytča - Púchov, Handlová- Matador, Spoje - N. Mesto, Pezinok - Senec, Bánovce - Ma­lacky, VTJ - Trenčín. 13. forduló, november 2: Trenčín - Inter ZŤS B, Malacky- VTJ, Senec - Bánovce, N Mesto - Pezinok, Matador - Spo­je, Púchov - Handlová, Topoľčany- Bytča, Hutník - Šaľa. 14. forduló, november 9: Inter ZŤS B - Šaľa, Bytča - Hutník, SZNL II őszi Handlová - Topoľčany, Spoje- Púchov, Pezinok - Matador, Bánovce — N. Mesto, VTJ — Se­nec, Trenčín - Malacky. 15. forduló, november 16: Malacky - Inter ZŤS B, Senec- Trenčín, N. Mesto - VTJ, Matador - Bánovce, Púchov - Pe­zinok, Topoľčany — Spoje, Hutník- Handlová, Šaľa - Bytča. Keleti csoport 1. forduló, augusztus 17: Lo­komotíva Bane Spišská Nová Ves- BZVIL Ružomberok, Družstev­ník Bardejovská Nová Ves - ZŤS Detva, Vagónka Poprad - Magne­zit Jelšava, Energetik Veľké Kapu­šany - Zemplín Vihorlat Michalov­ce, Lokomotíva Družstevník Šaľa- ZVL Kysucké Nové Mesto, Slovan ZZ Giraltovce - VSŽ Koši­ce, Slovan SZ Rimavská Sobota- Partizán Bardejov, VVTŠ Lip­tovský Mikuláš - Bukóza Vranov. 2. forduló, augusztus 20: Ru­žomberok - Vranov, Bardejov - L. Mikuláš, VSŽ - R. Sobota, K. N. Mesto - Giraltovce, Michalovce- Čaňa, Jelšava - V. Kapušany, Detva - Poprad, Sp. N. Ves- Bard. N. Ves. 3. forduló, augusztus 24: Bar. N. Ves - Ružomberok, Poprad- Sp. N. Ves, V. Kapušany- Detva, Čaňa - Jelšava, Giraltov­ce - Michalovce, R. Sobota - Kys. N. Mesto, L. Mikuláš - VSŽ, Vranov - Bardejov. 4. forduló, augusztus 31: Ru­žomberok - Bardejov, VSŽ - Vra­Andics Imrével Ekecs (Okoč) sportéletéről beszélgetünk. A kö­zépkorú férfi a legrégibb sportve­zetők közé tartozik a Dunaszerda­helyi (Dunajská Streda) járás egyik legnagyobb községében. Fogadkozik ugyan, hogy ez az utolsó idény, amelyet az egyesület vezetőségében dolgozik, de aki ismeri, tudja, nem kell komolyan venni. Időnként az elkeseredett­ség mondatja vele: vége, nem hajlandó tovább a szabad ideje legnagyobb részét a szervezeti munkával tölteni, amelyért leg­többször még köszönet sem jár. Viszont társaival együtt annál gyakrabban ki van téve a szurko­lók haragjának. Mert Ekecsen is úgy van, mint faluhelyen általában: a sportmun­kába mindenki beleszól, de hogy tennének is valamit, azt már annál kevesebben vállalják. Maroknyi ember dolgozik, mások viszont csak az ürügyet keresik, hogy piszkálódhassanak.- Ha jól megy a munka, akkor azt kifogásolják, miért nincsenek még jobb eredmények. Ha rosz- szabbul mennek a dolgok, akkor meg nincs az embernek nyugta, iépten-nyomon belekötnek - álla­pítja meg keserűen Andics Imre. - Nem lehet ezt sokáig idegekkel bírni. Pedig Ekecsen most úgy fest a helyzet, hogy hosszú idő után végre javulás tapasztalható. A lab­darúgócsapat a járási bajnokság keleti csoportjában a második helyen végzett. Mégpedig úgy, hogy az őszi szereplés alapján senki sem remélt tisztes helyezést Viert, annyira leszakadtak az él­bolytól. A tavaszi idény első mér­kőzésén még kikaptak saját ottho­nukban a későbbi bajnok Nyárad- tól (Topol’ovec), de a második forduló után már nem találtak legyőzőre. Idegenben is csak két pontot veszítettek, két döntetlen­nel. Most mindenki azt kérdezi: mi lett volna, ha hamarább belelen­dülnek? Tegyük azonban félre a találga­tásokat, mert most már úgyis késő bánkódni az elmulasztott lehető­ség miatt. Az események alakulá­sa igazolja egyébként Andics Imre szavait. A csapat felemelkedése egybeesik a javuló egyesületi munkával, az új vezetőség „hiva­talba lépésével“. Januárban volt a tisztújítás, amikor Öllé János mérnök személyében új elnök került az egyesület, és Fonod László személyében pedig a lab­darúgó-szakosztály élére.- Hol tartanánk ma, ha koráb­ban is ilyen következetes munka menetrendje nov, Kys. N. Mesto - L. Mikuláš, Michalovce - R. Sobota, Jelšava- Giraltovce, Detva - Čaňa, Sp. N. Ves - V. Kapušany, Bar. N. Ves- Poprad. 5. forduló, szeptember 7: Poprad - Ružomberok, V. Kapu­šany - Bar. N. Ves, Čaňa - Sp. N. Ves, Giraltovce - Detva, R. Sobo­ta - Jelšava, L. Mikuláš - Micha­lovce, Vranov - Kys. N. Mesto, Bardejov - VSŽ. 6. forduló, szeptember 14: Ružomberok - VSŽ, Kys. N. Mesto - Bardejov, Michalovce- Vranov, Jelšava - L. Mikuláš, Detva - R. Sobota, Sp. N. Ves- Giraltovce, Bar. N. Ves - Čaňa, Poprad - V. Kapušany. 7. forduló, szeptember 21: V. Kapušany - Ružomberok, Čaňa- Poprad, Giraltovce - Bar. N. Ves, R. Sobota - Sp. N Ves, L. Mikuláš - Detva, Vranov - Jelša­va, Bardejov - Michalovce, VSŽ- Kys. N. Mesto. 8. forduló, szeptember 28: Ružomberok - Kys. N. Mesto, Michalovce - VSŽ, Jelšava - Bar­dejov, Detva - Vranov, Sp. N. Ves- L. Mikuláš, Bar. N. Ves - R. Sobota, Poprad - Giraltovce, V. Kapušany - Čaňa. 9. forduló, október 5: Čaňa- Ružomberok, Giraltovce - V. Kapušany, R. Sobota - Poprad, L. Mikuláš - Bar. N. Ves, Vranov- Sp. N. Ves, Bardejov - Detva, VSŽ - Jelšava, Kys. N. Mesto- Michalovce. folyt volna az egyesületben? - te­szi fel a kérdést Andics Imre. - S hol tarthatnánk, ha nemcsak a vezetőség dolgozna a sportélet fellendítésén, hanem még sok-sok önkéntes sportbarát? Sajnos, töb­ben vannak, akik csak fogyasztói, élvezői a sportéletnek. Azt hiszik, ha kimennek a mérkőzésre, befi­zetik a belépődíjat, megtették a kötelességüket. Egy ilyen nagy faluban sokkal gazdagabb és élénkébb sportmunka folyhatna, mint amilyen folyik, ha lenne, aki szervezné. Az elmondottak ellenére Eke­csen bizakodnak: ami tavaly nem sikerült, a legközelebbi bajnok­ságban sikerül majd. A labdarúgók zöme alig huszonhárom-huszon- négy éves, a legjobb idejük még hátra van. Dicsérik Bugár Zsig- mond mérnök edző munkáját. Egyébként ő is a tavaszi idény előtt került a csapathoz. Nem titkolják, jövőre megpályázzák a feljutást.- Egyetlen számításba jöhető ellenfelünk a DAC ,,B“ csapata lesz - mondja Andics Imre. - Úgy hallottuk azonban, junior együttest formálnak belőle, és más osztály­ban folytatja a szereplést. Bűn lenne, ha most is engednénk, hogy kicsússzon a markunkból a lehetőség. S ha sikerül feljut­nunk, ez hosszú távon is jó hatással lesz Ekecs sportéletére. Már eddig is figyelemre méltó munkát végeztek az ifjúság köré­ben. Az ifjúsági csapat Kiss Ven­del edző irányítása alatt rendsze­resen a második, harmadik helyen végez a járási bajnokságban. Az utánpótlást az alapiskolában Ven­dég György testnevelő tanító edzi nem kisebb sikerrel. A sportpálya kitűnő állapotban van, a lelátókat és öltözőket két évvel ezelőtt tatarozták társadalmi munkában, és a szövetkezet hoz­zájárulásával. A névadóra, a jól- menő szövetkezetre nincs pa­nasz. Anyagilag és erkölcsileg is támogatja a sportszervezetet. Öllé Imre szövetkezeti elnök még egyetlen hazai bajnoki mérkőzést sem hagyott ki, mint néző. Éppen ezért fájlalják, hogy a község sportélete ma kizárólag a labdarúgásra szorítkozik. Vala­mikor asztaliteniszeztek is a falu­ban, volt női labdarúgócsapat. Ma az alapozó testnevelést csak az öregfiúk labdarúgó együttese kép­viseli, a nők számára nincs sem­milyen lehetőség. A vezetőség tagjai úgy vélik, ha lenne néhány lelkes önkéntes sportvezető, ak­kor tovább bővíthetnék a szakosz­tályok, a sportolási lehetőségek körét. PALÁGYI LAJOS 10. forduló, október 12: Ru­žomberok - Michalovce, Jelšava- Kys. N. Mesto, Detva - VSŽ, Sp. N Ves - Bardejov, Bar. N. Ves- Vranov, Poprad - L. Mikuláš, V. Kapušany - R. Sobota, Čaňa- Giraltovce. 11. forduló, október 19: Giral­tovce - Ružomberok, R. Sobota- Čaňa, L. Mikuláš - V. Kapušany, Vranov - Poprad, Bardejov - Bar. N. Ves, VSŽ - Sp. N. Ves, Kys. N. Mesto - Detva, Michalovce - Jel­šava. 12. forduló, október 26: Ru­žomberok - Jelšava, Detva - Mi­chalovce, Sp. N. Ves - Kys. N. Mesto, Bar. N. Ves - VSŽ, Poprad- Bardejov, V. Kapušany - Vra­nov, Čaňa — L. Mikuláš, Giraltovce- R. Sobota. 13. forduló, november 2: R. Sobota - Ružomberok, L. Mikuláš Giraltovce, Vranov - Čaňa, Bardejov - V. Kapušany, VSŽ- Poprad, Kys. N. Mesto - Bar. N. Ves, Michalovce - Sp. N. Ves, Jelšava - Detva. 14. forduló, november 9: Ru­žomberok - Detva, Sp. N. Ves- Jelšava, Bar. N. Ves - Michalov­ce, Poprad - Kys. N. Mesto. V. Kapušany - VSŽ, Čaňa - Barde­jov, Giraltovce - Vranov, R. Sobo­ta - L. Mikuláš. 15. forduló, november 16: L. Mikuláš - Ružomberok, Vranov- R. Sobota, Bardejov - Giraltov­ce, VSŽ - Čaňa, Kys. N. Mesto- V. Kapušany, Michalovce - Pop­rad, Jelšava - Bar. N. Ves, Detva- Sp. N. Ves.

Next

/
Oldalképek
Tartalom