Új Szó, 1986. április (39. évfolyam, 76-101. szám)

1986-04-05 / 80. szám, szombat

M m1 krónika - ^ll hír mozaik '--sil; krónika || Szombat, 1986. IV. 5. A NAP kel - Kelet-Szlovákia: 06.08, nyugszik 19.13 Közép-Szlovákia: 06.15, nyugszik 19.20 Nyugat-Szlovákia: 06.21, nyugszik 19.26 órakor A HOLD kel - Kelet-Szlovákia: 05.08 nyugszik 14.57 Közép-Szlovákia: 05.15, nyugszik 15.04 Nyugat-Szlovákia: 05.21, nyugszik 15.10 órakor NÉVNAPJUKON SZERETETTEL .KÖSZÖNTJÜK VINCE - MIROSLAVA nevűi kedves olvasóinkat • 1811-ben született Jules DUPRÉ francia festő (t 1889) • 1896-ban született Julius JANONIS litván pro­letár költő (f 1917). IDŐJÁRÁS Szlovákia területén erősen borult lesz az égbolt, helyenként szórványos eső, a hegyvidékeken havazás várha­tó. A legmagasabb nappali hőmérsék­let 8-12 fok körül alakul. Enyhe észak- nyugati szél. Vasárnap és hétfőn általában bo­rult időre számíthatunk, néhol futó eső, a hegyvidékeken havas eső. Az éjsza­kai hőmérséklet 4-0 fok, a nappali hőmérséklet 8-12 fok körül, hétfőn pe­dig az ország délkeleti részén 14 fok körül, alakul. A DUNA VÍZÁLLÁSA Bratislava: 340, árad Medveďov: 325, árad Komárno: 325, változatlan Štúrovo: 295, apad ■ Évente több mint egymillió új adat kerül be a KGST-tagálla- mok nemzetközi adatbankjába, amely Moszkvában székel. A tag­államok vállalatai, intézményei ér­tékes adatokat nyerhetnek a szo­cialista országokban folyó kutatá­sok eredményeiről. Továbbá tudo­mányos munkákat, bibliográfiai adatokat és terminológiai informá­ciókat is tartalmaz az adatbank. ■ Négy személy vesztette életét, és hárman megsérültek, amikor egy lengyel helikopter csü­törtökön a Balti-tengerbe zuhant. A személyzet többi tagját sikerült kimenteni. A gép a Balti-tengeren lévő kőolaj kitermelő állomással való összeköttetést biztosította. A szerencsétlenség oka isme­retlen. ■ Több mint 4 milliárd rubel hasznot hozott a szovjet népgaz­daságnak a Kara-Kum-csatorna, amely több ezer hektár terület ön­tözését teszi lehetővé. A Szovjet­unió területének egytizedét siva­tag borítja. Az eddigi tapasztalatok szerint az öntözött sivatagi terüle­teken kitűnő minőségű gyapot, gyümölcs és zöldség termeszt­hető. APRÓHIRDETÉS ADÁSVÉTEL ■ Eladó Wartburg de luxe. Ár meg­egyezés szerint. Érdeklődni lehet este 18 órától a következő telefonszámon Dunajská Streda 242 54. Ú-1340 ■ Vásárolok bármilyen állapotban ki­sebb esztergapadot, lehet saját készí­tésű is, 5 ezer koronáig. Újhelyi Milan, Štúrova 14, 92901 Dunajská Streda Ú-1341 MEGEMLÉKEZÉS ■ Fájdalomtól megtört szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó fiúra és testvére Varga Pálra Ohrady (Csallóközkürt), akit a halál 1984. április 5-én 32. évé­ben ragadott ki szerettei köréből. Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot ezen a számunkra oly szomorú második évfordulón Emlékét örökké őrző szülei, testvérei, sógorai és sógor­női Ú-1361 Mi Hol f\ Mikor ■ SZOMBAT MOZIK MŰSORA BRATISLAVA • DUKLA: Kobra - A maneken halála (japán) 15.30, 18, 20.30 • HVIEZDA: Száz nap Palermóban (olasz) 15.30, 18, 20.30 • METROPOL: Redl ezre­des (magyar) 15, 18, 21 • MIER: Lakás, sárga szőnyeggel (olasz) 18, 20.30 • POHRANIČNÍK: Végre vasár­nap! (francia) 14.30, 17, 19.30 »SLO­VAN: Ultimátum (lengyel) 11, 13.30, 16, 18 30, 21 • SZAKSZERVEZETEK HÁZA: Sorakozó! (amerikai) 17, 19.30 • TATRA: A test szaga (jugoszláv) 15, 17.30, 20 KOŠICE • DRUŽBA: Kérem a szikét! (cseh) • HORNÁD: Állj meg pillanat! (szov­jet) • MLADÁ GARDA: Tűz a kikötő­ben (szovjet) • SLOVAN: Szekérnyi fájdalom (szlovák) • SZAKSZERVE­ZETEK HÁZA: Fantomas (francia­olasz) • TATRA: Szerelem második látásra (cseh) • ÚSMEV: A rézangyal (szovjet) SZÍNHÁZAK MŰSORA • SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ: Don Giovanni (19) • HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Kacsavadászat (19) • ÚJ ■ Tízmárkás pénzérmét veret­tek az NDK Állami Bankja Ernst Thälmann születésének 100. év­fordulója alkalmából. Az arannyal futtatott érme hivatalos fizetőesz­köz is. Az elülső oldalán Thälmann látható, a hátlapján pedig az NDK címere. Az 1886-os dátum a né­met munkásosztály vezető alakjá­nak születési éve, az 1944-es pe­dig meggyilkolásának éve a bu- chenwaldi koncentrációs tá­borban. ■ Az olasz italokat érintő bor­botránynak most már 15 halálos áldozata van. További hét sze­mély kórházi kezelésre szorul, há­rom beteg állapota súlyos. Az olasz mezőgazdasági miniszté­rium 31 borfajtáról feltételezi, hogy halálos metilalkohol-adagot tartal­maz. A vizsgálat során a hatósá­gok eddig hét embert tartóztattak le. ■ A Komszomol-tagok csak­nem kétharmada a népgazdaság­ban dolgozik a Szovjetunióban. Az elmúlt öt évben a legnagyobb épít­kezésekre körülbelül félmillió fiatal jelentkezett önként s 8 milliárd rubel értékű munkát végeztek. A szibériai építkezéseken nehéz feltételek között dolgoznak az em­berek, ezért a Komszomol nem küldi olyan helyekre a tagjait, ahol nem biztosítanak munkájukhoz megfelelő feltételeket. ■ A nyugat-európai Giotto űrszondát, amely három héttel ezelőtt 540 kilométerre közelítette meg a Halley-üstökös magját, a napokban a Föld körüli pályára vezérelték. A szonda műszereit kikapcsolták. Az Európai Űrkuta­tási Ügynökség darmstadti irányí­tóközpontjának képviselője el­mondta, hogy az űrszondát a ki­lencvenes évek elején valószínű­leg más feladatra programozzák át. A számítások szerint a Giotto 1990 júniusában 20 ezer kilométe­ren közelíti meg bolygónkat. ■ Munkasikerekkel köszöntötték a naszvadi (Nesvady) Csehszlovák -Szovjet Barátság Efsz állatgondozói pártunk XVII. kongresszusát. 1986. március 27-én, határidő előtt teljesítet­ték negyedévi tejeladási feladataikat. A naszvadiak 800 tehenet gondoznak, amelyektől 685 000 liter tejet juttattak a dolgozók asztalára. A siker értékét növeli az a tény, hogy az összes tej első osztályú volt. A kiváló eredmé­nyekhez legnagyobb mértékben azok a gondozók járultak hozzá, akik tehe­nenként több mint 1050 liter tejet fejtek, személyenként 25 tehenet gondoznak. A negyedév legjobb fejői: Tóth Katalin, Blaskovics Lajos, Horvát Lajos és La­katos János voltak. (kolozsi) SZÍNPAD (Szakszervezetek Háza): Kánkán (19) • STÚDIÓSZÍNPAD: Párbaj (19) • SZAKSZERVEZETEK HÁZA: A víz (19.30) • KOŠICEI STÚ­DIÓSZÍNPAD: A maximalista (10) • MATESZ: (Nagykér - Milanovce) - Bűntény a Kecskeszigeten (19.30) RÁDIÓMŰSOR BRATISLAVA (magyar ádás az 1017 kHz-en, a 294,9 méteres hullám­hosszon): 8 00: Szombat reggel. 9 00: Ismert dallamok. 9.30: Félóra a mező- gazdaságról 10.00: Hírek, sajtószem­le. 10.15: Szimfonikus koncert. 11.00: Nyugdíjasok rádiósklubja. 11.40: Tánc­zene. 12.00: Hirek. 12.10: Régi sláge­rek. 12.55: Anyanyelvűnk. 13.00: Fia­talok a mikrofon előtt. 13 40: Könnyű­zene. 14.00: Tíz perc irodálom. 14.10: Nótakedvelőknek. 15.00: Napi krónika. 15.30: Dallamról dallamra. 16.00: Ope­raismertetés. TV-MŰSOR BRATISLAVA 8.50: Hírek 9.00: Azimut. Katonák magazinja (ism.) 9.40: Klondike aranyának jegyese. Kanadai tévéfilm, 1. rész (ism.) 10.40: Csak nőknek! Magazin (ism.) 11.20: Hírek 15.15: Hírek 15.20: Az élő víz forrásánál. 3. rész (ism.) 15.45: Pionírok magazinja, összeál­lítás 16.45: Baráti találkozó. Képek a Szov­jetunió népeinek életéből 17.25: Senki sem veszít! Fejtörő játék 18.05: Válaszolunk nézőink leveleire > 18.15: Nótaszó 18.20: Esti mese 18.30: A Tv-Híradó sajtóértekezlete 19.10: Külpolitikai kommentár 19.20: Időjárásjelentés 19.30: Tv-Híradó 20.00: Ein Kessel Buntes. NDK tévé- revü 22.00: Gólok, pontok, másodpercek 22.15: Pierre Richard-sorozat. A gyil­kos esernyő. Francia filmko­média 23.45: Hírek 23.55: Dzsesszpódium II. MÚSOR 14.55: Hírek 15.00: Asztalitenisz-EB 18.00: Amíg a gyerek beszélni kezd 18.10: A világűr leleplezett titkaiból 18.50: Az élet útjai. Stúdióbeszélgetés 19 10: Esti mese (ism.) 19.20: Idójárásjelentés 19.30: Tv-Híradó 20.00: Ezüst Jaguár. Tévéjáték (ism.) 22.00: Duna Kupa nemzetközi tánc­verseny. Döntő II. 22.50: Halló, itt a hírszerkesztőség! 23.00: Braňo Hronec a képernyő (ism.) A SZOVJET TELEVÍZIÓ MŰSORA 6.00: Híradó 6.40: Hangversenyműsor 7.00: Egyszerű, mégis bonyolult igaz­ságok 7.30: Miért és minek? 8.00: Egészségünkért! 8.45: Egy művészeti múzeum Kana­dában 9.30: Győztesek 10.45: Etiópia jelene 11.05: Források 11.40: Virágok a lakásban 12.00: Mindannyiunknak 12.30: Hírek 12.45: Egyenesági örökös. Játékfilm 14.15: Hírek 14.20: Csendes Don. Játékfilm, 1-2. rész 19.00: Híradó 19.40: Szombat este 20.45: Hírek 20.50: Különböző szemszögből. Hangversenyműsor 21.30: Tévedni tilos! Játékfilm 22.50: Hírek 23.00: Az Alekszandrov-együttes mű­sora BUDAPEST 8.25: Tévétorna 8.30: Német nyelvű nemzetiségi mű­sor (ism.) 8.50: Óvodások filmműsora 9.40: Tízen Túliak Társasága (ism.) 10.20: Hírek 10.25: A pármai kolostor. NSZK- olasz-francia filmsorozat. 5. rész (ism.) 11.20: Autó-motorsport. Magazin (ism.) 13.35: Képújság 13.45: Déryné útján Puskás Sándor műsora 14.25: Nézzük együtt - Kaposy Mik­lóssal 14.50: Zene-bona 15.35: A fűszerek világa, a világ fűsze­rei. Angol filmsorozat. Bors 16.00: Legyen szerencsénk! Társas­játék 16.45: Képújság 16.55: Mestersége: színész. Mádi Szabó Gábor 17.55: Hírek 18.00: Delta. Tudományos híradó 18.40: Tévétorna 18.45: Esti mese 19.00: A HÉT 20.00: Hírek 20.05: Vers - mindenkinek 20.10: Derrick. NSZK bűnügyi filmso­rozat. Végzetes találkozás 21.10: Tutti-frutti. Könnyűzene — nem csak fiataloknak 21.45: Telesport: 1. Sporthírek 2. Teniszbemutató 23.05: Hírek 23.10: Himnusz II. MÚSOR 15.20: Képújság 15.25: Angol nyelv. 56. lecke 15.40: Francia nyelv. 13. lecke 15.55: MAFILM-magazin 16.05: Tessék választani! - Szönyi G. Sándor tévéfilmjeiből: 1. Írott malaszt Tévéjáték (ff.) (ism.) 2. Jó estét nyár, jó estét szere­lem. Tévéfilm (ff.) (ism.) 3. Az a szép, fényes nap. Té­védráma (ism.) 19.05: A bolygó hollandi. Holland is­meretterjesztő film 19.55: Képújság 20.00: Száz híres festmény külföldi múzeumok gyűjteményeiből Angol filmsorozat 20.10: Krétakör. Tévéjáték (ism.) (18 éven felülieknek!) 21.45: A HÉT (ism.) 22.45: Képújság VASÁRNAP MOZIK MŰSORA BRATISLAVA • CENTRUM: ítélet (amerikai) 18, 20.30 • DUKLA: Kobra - A maneken halála (japán) 15.30, 18, 20.30 • HVIEZ­DA: Száz nap Palermóban (olasz) 15.30, 18, 20 30 • METROPOL: Redl ezredes (magyar) 15, 18, 21 • MIER: Lakás, sárga szónveggel (olasz) 18, 20 30 • POHRANIČNÍK: Végre vasár­nap! (francia) 14.30, 17, 19.30 • SLO­VAN: Ultimátum (lengyel) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 • SZAKSZERVEZETEK HÁZA: Sorakozó! (amerikai) 17, 19.30 • TATRA: A test szaga (jugosz­láv) 15, 17.30, 20 KOŠICE • DRUŽÔA: A kísértet (szovjet) • HORNÁD: Gallipoli (ausztrál) MLA­DÁ GARDA: Phar Lap (ausztrál) • SLOVAN: Titánok párbaja (angol) • SZAKSZERVEZETEK HÁZA: Fan­tomas (francia-olasz) • TATRA: Sze­relem második látásra (cseh) • ÚS­MEV: A rézangyal (szovjet) SZÍNHÁZAK MŰSORA • HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Repülé­si kísérlet (19) «KIS SZÍNPAD: As­pern levelei (19) «ÚJ SZÍNPAD (Szakszervezetek Háza): Kánkán (19) • STÚDIÓSZÍNPAD: Utóirat (19) • MŰVELŐDÉSI ÉS PIHENÓPARK: Gyerekeknek (15) • SZAKSZERVE­ZETEK HÁZA: Bábszínház (10, 14) • Tony Ackerman koncertje (17.30, 20) • MATESZ: (Fél - Tomášov) - Névnap (19.30) RÁDIÓMŰSOR BRATISLAVA (magyar adás az 1017 kHz-en, a 294,9 méteres hullám­hosszon): 7.00: Hirek. 7.10: Vonósze­nekarok műsorából, közben 7.30: Ba­rátunk a Szovjetunió. 7.55: Hírek. 8.00: Barangolás Zeneországban. 8.30: Me­se. 8.45: Lenka Filipová énekel. 9.00: Rádióegyelem. 9.15: Operettről ope­rettre. 10.00: Egy hazában. 10.20: Az opera kedvelőinek. 11.00: Társadal­munk időszerű kérdései. 11.10: Fiata­lok stúdiója, közben 12.00: Hírek. 13.00: Fáklya. 13.40: Fúvós muzsika. 14.00: Zenés köszöntő. TV-MŰSOR BRATISLAVA 8.25: Hírek 8.30: Gyertek velünk. Gyermekműsor 10.30: A Športka számainak sorsolása 10.40: Egy férfi a városházán. Tévé­filmsorozat. 1. rész (ism.) 11.35: Radar. Honvédelmi magazin 11.50: Hangverseny délidőben 12.25: Hírek 12.40: Autósok, motorosok magazinja (ism.) 13.20: Moszkvai etűdök. Dokumen­tumaim 13.40: Márciusi sportszemle 14.00: Hanái Kupa nemzetközi vízi­labda-torna 15.00: Az érem két oldala. Dokumen­tumfilm 15.50: Látogatók. Tévéfilmsorozat. 2. rész (ism.) 16.45: Filmmúzeum. Aki esőben ment el. Szlovák film (ism.) 18.15: Nótaszó (ism.) 18.20: Esti mese 18.30: örökzöld melódiák 19.10: A hét kulturális eseményei 19.20: Időjárásjelentés 19.30: Tv-Híradó 20.00: Vasárnapi vers 20.10: Jakub mester fiai és lányai. Té­véfilmsorozat. 9. rész 21.05: Az új élet zenéje. 6. rész 21.50: Gólok, pontok, másodpercek 22.05: Derrick. NSZK bűnügyi filmso­rozat. Végzetes találkozás (ism.) 23.05: Hírek II. MŰSOR 10.35: Felszabadítás Kupa női röp­labda-torna 14.55: Hírek 15.00: Lóverseny. Közvetítés Bratisla- vából 16.10: Fiatalok Tévéklubja (ism.) 17.40: Madárvilág. Természetfilm (ism.) 18.10: Egy hét a képernyőn. Ajánló­műsor 18.30: Karnyújtásnyira. Riportműsor 19.10: Esti mese (ism.) 19.20: Idójárásjelentés 19.30: Tv-Híradó 20.00: Vasárnapi gondolatok 20.05: Szakszervezeti érettségi. Ze­nés, szórakoztató műsor 21.05: Időszerű események 21.25: Asztalitenisz-EB. Közvetítés Prágából A SZOVJET TELEVÍZIÓ MŰSORA 6.00: Híradó 6.40: Tévétorna 7.10: A Távol-Kelet. Dokumentumfilm 7.20: A Sportlottó számainak sorso­lása 7.30: Ébresztő 8.00: A haza szolgálatában 9.00: Reggeli posta. Zenés műsor 9.30: Világjárók klubja 10.30: Zenei magazin 11.00: Falutévé 12.00: A Ferskotti-csoport 12.30: Olvasókör 13.15: Találkozás szovjet földön 13.30: A növények világából 14.15: Hírek 14.20: A mesék birodalmában 16.00: Nemzetközi panoráma 16.45: Rajzfilm 17.00: Csendes Don. Játékfilm, 3. rész 19.00: Híradó 19.45: Hangversenyműsor 20.15: Labdarúgó-szemle 20.45: Hírek 20.55: A kék madár. Játékfilm 22.40: Leningrádi akvarellek. Hang­versenymúsor 23.10: Az órák muzsikája. Dokumen­tumfilm BUDAPEST 8.25: Tévétorna 8.30: Aladdin és a csodalámpa. Szovjel bábfilm (ism.) 9.30: Időlabirintus. Angol filmsorozat. 1. rész 9.55: Mimüveg. Gyermekműsor (ism.) 10.35: A cirkusz pillanatai. Francia film 11.30: Képújság 15.30: Hírek 15.35: A stúdió vendége: Marczis De­meter. Portréfilm (ism.) 16.25: Fejezetek a magyar repülés tör­ténetéből. 3. rész 17.25: Képújság 17.30: Útjelzők. Komputer TSz 18.30: Kiborulni tilos. Angol filmsoro­zat. Harctéri idegesség 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: Híradó 1 20.00: Századunk. 12. rész 21.25: Solti György Budapesten. Ze­nés riportfilm 22.30: Hírek 22.35: Himnusz II. MŰSOR 18.25: Képújság 18.30: Poldini úr. Tévéjáték (ff.) (ism.) 20.00: Turandot. A Puccini-opera II. felvonásának közvetítése 21.25: VASÉRT nemzetközi tornász­verseny. Szerenkénti döntök 22.55: Képújság (Műsorváltozás lehetséges!) Kiadja Szlovákia Kommunista Párt|ának Központi Bizottsága. Főszerkesztő: Rabay Zoltán, helyettes főszerkesztő Szarka István és Csető János. Szerkesztőség: 815 81 Bratislava, Gorkého 10., telefon: 309, 331-252, 332-301 Szerkesztőségi titkárság: 550-18 Gazdasági ügyek: 506-39. Távíró: 092308. Adminisztráció: Pravda Kiadóvállalat, 815 80 Bratislava, Volgogradská 8 Fényszedéssel készül a Pravda, az SZLKP Nyomdaipari Vállalatának 02-es üzemében (815 80 Bratislava, Martanovičova 21). Hirdetési iroda magánszemélyeknek: 815 80 Bratislava, Jiráskova 5., telefon: 337-823, 337-825. Hirdetési iroda közületeknek: 815 80 Bratislava, Vajanského nábrežie 15., II emelet, telefon: 551-83, 544-51 Előfizetési dij havonta - a vasárnapi kiadással együtt - 14,70 Kčs A vasárnapi kiadás előfizetési díja negyedévenként 13,- Kčs. Index 48 011 Terjeszti a Postai Hírlapszolgálat, előfizetéseket elfogad minden posta és kézbesítő. Külföldi megrendelések: PNS, Ústredná expedícia a dovoz tlače, 813 81 Bratislava, Gottwaldovo námestie 6. #ÚJSZÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom