Új Szó, 1985. augusztus (38. évfolyam, 179-205. szám)

1985-08-20 / 195. szám, kedd

hír mozaik Kedd, 1985. VIII. 20. A NAP kel - Kelet-Szlovákia: 05.38, nyugszik 19.41 Közép-Szlovákia: 05.45, nyugszik 19.48 Nyugat-Szlovákia: 05.51, nyugszik 19.54 órakor AHOLD kel - Kelet-Szlovákia: 10.25 nyugszik 21.41 Közép-Szlovákia: 10.32, nyugszik 21.48 Nyugat-Szlovákia: 10.38, nyugszik 21.54 órakor NÉVNAPJUKON SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ISTVÁN ós ANABELA nevű kedves olvasóinkat • 1885-ben született Dino CAMPA- NA, olasz költö (f 1932). IDŐJÁRÁS A síkságokon sokfelé köd. Napköz­ben változóan felhős idő, helyenként, főképpen északon futó eső. Délután szórványosan zivatar is lehetséges. Várható legmagasabb hőmérséklet 18-22, délen és keleten 24 fok. Má­sodpercenként 2-5 méter sebességű nyugati, Kelet-Szlovákiában déli szél. A hőmérséklet 1500 méter magasság­ban 8 fok. Szerdán és csütörtökön reggel sok­felé lesz köd, napközben általában de­rült időre számíthatunk. Éjszaka 14-1.0, a hegyvidéki völgyekben 8, napközben 24-28, szerdán Észak- Szlovákiában 22 fok körül alakul a hő­mérséklet. A DUNA VÍZÁLLÁSA Előrejelzés 1985. augusztus 20-ra: Bratislava: 380, árad Medveďov: 410, árad Komárno: 375, apad Štúrovo: 320, apad ■ Javítani kezdik Pekingben a Marco Polo-hidat, amely az or­szág leghosszabb és legrégibb hídja. Építését 1189-ben fejezték be. A 226 méter hosszú hidat a kínaiak Lukou néven ismerik, az európaiak nevezték el Marco Pó­lóról. Amikor a nagy utazó erre járt, a híd már csaknem száz éve állt. ■ ötven éve létesítették Ro­mánia elsó tájvédelmi körzetét a Déli-Kárpátokban. Ez a vidék rendkívül gazdag ritka növény- és állatfajtákban, s a szakemberek és a turisták ezrei keresik fel. A má­sodik világháború óta Romániá­ban további 380 tájvédelmi körze­tet létesítettek. ■ Százhúsz kilométer vasútat villamosítanak az idén az NDK-ban, s az óv végéig további 180 kilométert adnak át. Májusban határidő elótt fejezték be a Waren- Rostock szakasz villamosítását, most a munkákat tovább folytatják Warnemünde irányába. ■ Mintegy kétezer ceruzát gyűjtött össze az elmúlt 15 eszten­dőben Ishwar Bhatt indiai újságíró. Ceruzái különféle alakúak, cikkeit telefon, fogkefe, pipa, vagy sárga­répa alakú ceruzával írhatja. Gyűj­teménye legértékesebb darabjá­nak azt a ceruzát tartja, amely írás közben rózsaillatot áraszt. Kiszárítják és feltörik a szűzföldeket a Kolhidi-sikságon a Grúz SZSZK talajjavítási dolgozói. A Kolhidsztroj vállalat 8-as sz. gépesítő brigádja a jelenlegi ötéves tervidőszakban több mint 2400 hektár földet tett termővé. A képen: az egykori mocsaras terepen, az Inairi szovhoz új teaültetvényein gépekkel takarítják be a termést. (CSTK-felvétel) ■ ötvennégy ország gyerme­kei töltik szünidejük egy részét az Artyek pionirtáborban, a Krim-fél- szigeten. Az idén amikor a pionír­tábor fennállásának 60. évforduló­ját ünnepli, több mint 4 ezer gyer­mek érkezett a félsziget déli partja­ira. A rendezők gazdag progra­mot, érdekes beszélgetéseket, sportakciókat, hangversenyeket, vetélkedőket és tanulmányi kirán­dulásokat szerveznek a tanu­lóknak. ■ Hazatért tíznapos jugoszlá­viai körútjáról a Liptovský Hrádok-i Tesla szakszervezeti klubjának színjátszó csoportja. A 61 tagú amatőr társulat Ján Chalúpka Kandúrfalva című színművével mutatkozott be a Jugoszláviában élő szlovák közönségnek. Autósok békemenete Sajtótájékoztató a bratislavai motorosbörzék céljairól (ČSTK) - Sajtóértekezletet tartottak tegnap Bratislavában a bratislavai mo­torosbörzék céljairól, főleg a sorrend­ben 12. rendezvényről, amelyet szep­tember 7-én a Kulturális ós Pihenő Parkban tartanak. Hazánk legnagyobb ilyen rendezvé­nye a közületeknek ós a magánszemé­lyeknek alkalmat ad alkatrészfelesle­gük eladására. Egyúttal a termelők piackutatást is végezhetnek. A börzén különféle szolgáltatásokat is nyújtanak, például ha személygép­kocsi cserél gazdát, még aznap gon­doskodnak az átírásról. Az autósok, motorosok számára tanácsadó szolgá­latot tart a Szlovák Állami Biztosító, a városi rendőrparancsnokság közle­kedésrendészeti osztálya, több autós­klub és a Mototechna. Tájékoztató köz­pontot nyitnak a rádióamatőrök és a modellezők számára, s megrendezik a motorosoknak, az elektronika kedve­lőinek és a modellezőknek ötletbör­zéjét. A szervezők a béke világnapja tisz­teletére békemenetet is rendeznek. Ezen minden csehszlovákiai gépjár­mű-tulajdonos részt vehet, aki útban Bratislavába béke jelképekkel díszíti fel autójának nem üveges részeit. A résztvevőket a Bókevédők utcán re­gisztrálják.- Pistike, nagyika tovább már nem bír cipelni! - lihegi kisunokájának egy ötven év körüli asszony, majd leteszi. A karján lógó tömött táskát is, amelynek a súlya nem sokkal A nagyi kisebb, mint az unokáé. Pistike tüstént tiltakozni kezd, hogy fá­radt, fáj a lába. Mivel a nagyi nem veszi azonnal a karjára, nyafogva követelőzik. A nagy­mama nyögve, de ölbeveszi unokáját, s elindul vele. Ekkor a gyerek megpillantja, hogy egy nálánál nagyobb ne­buló az út menti kőkoriét tete­jén , .sétál".- Már nem is vagyok fáradt - szólal meg váratlanul, s nagy­anyja örömére lekéredzke- dik. A következő pillanatban fölpattan a kókorlátra, hogy ott folytassa útját. A nagymama sopánkodik, fél, hogy leesik a gyerek. Ám hiába akarná most a karjára venni...- No, most már gyere szé­pen gyalog! - biztatja, amikor végre a kőkoriét végéhez érnek. Ám Pistike ekkor újból, ,,el­fárad", sir, toporzékol, hogy ölbevegyék.- Jó, de előbb mondd meg, kit szeretsz a legeslegjobban! - hajol le hozzá az asszony nem kis meglepetésemre.- Téged - válaszolja Pisti­ke, aki tudja, hogy ezzel a szóval nagyinál mindent, de mindent elérhet (fülöp) ■ A világ több mint húsz or­szágába, közte a Szovjetunióba, Lengyelországba, az USA-ba és Nagy-Britanniába, szállít hajókat a várnai hajógyár. Legkeresetteb­bek a 25 ezer és 38 ezer tonnás teherhajók. ■ Ismeretlen tettesek csütör­tökön mintegy ezer rekeszt rabol­tak ki a barcelonai Spanyol-Ame­rikai Bank széfjében. Még nem sikerült megállapítani, mekkora a tettesek zsákmánya. A rablásra már öt hónapja készülődtek. Mint­egy 300 méternyire házat bérel­tek, ahonnan föld alatti folyosót vájtak a bankhoz. ■ Nyaktörő attrakciót hajtott végre az amerikai Steven Trotter. Egy négy ós fél méter hosszú ós 1,8 méter széles hordóban a Nia- gara-vízesésekhez tartozó 53 mé­ter magas kanadai Horseshoe-víz- esésen ereszkedett alá. A mutat­ványt horzsolásokkal megúszta. A 22 éves kaszkadőr a kilencedik ember a világon, aki ezt megpró­bálta; a halálmenetet hatan élték túl. APRÓHIRDETÉS KÖSZÖNTŐ ■ Augusztus 20-án ünnepük házas­ságkötésük 25. évfordulóját Oroszkán (Pohronský Ruskov) Horváth József és neje, Újvári Ilona. E szép ünnep alkalmából szívből gra­tulál, nagyon jó egészséget és hosszú életet kíván leányuk, Ivetta, vejük, András, uno­kájuk, Marian és mindkét ünnepelt édesanyja. Ú-2211 • Varga Istvánnak Kolárovóba 50. születésnapja alkalmából kívánnak sok erőt, és örömteli, hosszú életet felesége, fiai: István, Tibor és anyó­sa. Ú-2227 ■ Augusztus 20-án ünnepük házas­ságkötésük 35. évfordulóját Nemes- ócsán (Zemianska Olča) a drága szü­lők és nagyszülők, Ka ez Dávid és félesége, Júlia. E szép ünnep alkalmából szívből kö­szöntik, erőt, egészséget és megértés­ben együtt eltöltött éveket kívánnak fiuk, Laci, lányaik: Jutka és Irénke, menyük, Erzsiké, vejeik: Tibor és Józska, unokáik: Lacika, Zsuzsika, Magdika, Tibor, Róbert, Atika, Pé- terke és Szilviké. Ú-2263 ■ A drága jó férj, dolgos kezű édes­apa, após és nagyapa, Kinyo Barnabás augusztus 20-án ünnepli 60. születés­napját Gömörfaluban (Gemerská Ves). E szép jubileum alkalmából szívük szeretetóvel kívánnak hosszú, boldog életet, jó egészséget, hogy még sokáig érezhessék szeretetét és jóságát: szerető felesége, fiai: Barna és Zol­tán, lánya, Anni, menyei: Etelka és Otilka, veje. Jani, unokái: Janika, Rolandko, Zolika, Sanyika, Istvánka, Barnuska és Otilka, akik sokszor csókolják a nagyapa munkában el­fáradt, dolgos kezét. A jókívánsá­gokhoz csatlakozik sógornője, Er­zsi. 0-2284 Mi Hol r\ Mikor ■ MOZIK MŰSORA BRATISLAVA • DUKLA: Jim Craig (ausztrál) 15.30, 18, 20.30 • HVIEZDA: Frigyláda (amerikai) 15.30, 18, 20.30 • METRO­POL: Széplány' ajándékba (francia) 15.30, 18, 20.30 • MIER: Edith és Marcel (francia) 18, 20.30 • MLA­DOSŤ: Bohócok (olasz) 15.30, 18, 20.30 • POHRANIČNÍK: Cukor, méz és cseresznyepaprika (olasz) 14.30, 17, 19.30 • PRAHA: Dutyi-dili (ameri­kai) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 • SLO­VAN: Ki akarja megölni Jessie-t? (cseh) 15.30 • Sláger (cseh) 18, 20.30 • SZAKSZERVEZETEK HÁZA: Hú­szas évek, harmincas évek (lengyel) 17, 19.30 • TATRA: Kozákőrjárat (szovjet) 15, 17.30, 20 • HVIEZDA- KERTMOZI: Rendőrök háborúja (fran­cia) 21 • SZABADTÉRI MOZI: öt láda aranyrög (francia) 21 KOŠICE • MLADÁ GARDA: Hűtlenség szlovák módra (szlovák) • SLOVAN: A farkas ós a kisbárány (olasz) • SZAKSZER­VEZETEK HÁZA: Fegyverek Nagy Péternek (szovjet) • TATRA: Winne­tou, 3. rész (NSZK) • ÚSMEV: Sport­lottó (szovjet) • KERTMOZI: Az afirkai férfi (francia) SZÍNHÁZAK MŰSORA Nyári szünet! RÁDIÓMŰSOR BRATISLAVA (magyar adás az 1017 kHz-en, a 294,9 méteres hullám­hosszon): 6.00: Hírek. 6.10: Népi mu­zsika. 6.25: Sport és muzsika (ism.). 6.55: Hírek. 10.00: Pionírhíradó. 12.00: Hírek. 12.10: Rádióegyetem (ism). 12.25: Barangolás Zeneországban (ism.). 12.55: Sajtószemle. 14.00: Hí­rek 14.05: Tánczene. 14.30: Pionírhí­radó (ism.). 17.00: Könnyűzene. 17.30: Napi krónika. TV-MUSOR BRATISLAVA 8.55: Hírek. 9.00: Autósok, motorosok magazinja 9.30: Archie Mix esete. Bűnügyi tévé­játék (ism.) 10.45: A rendőrség nyomoz (ism.) 10.50: URH-kocsival. Magazin 11.30: Hírek 17.50: Hírek 17.55: Közép-szlovákiai magazin (ff.) 18.20: Esti mese (ism.) 18.30: Mezőgazdasági magazin 19.10: Gazdasági jegyzetek 19.30: Tv-Híradó 20.00: Vasárnapi gyerekek, (r tévéfilm 20.55: 0, azok a vajákos asszonyok! Zenés, szórakoztató műsor 21.30: Azimut. Katonák magazinja 22.10: Kamarahangverseny (ism.) 22.55: Hírek II. MŰSOR 18.55: Gyermek az úton 19.00: Tévétorna 19ľl0: Esti mese (ism.) 19.30: Tv-Híradó 20.00: Fiatalok Tévéklubja 21.30: Időszerű események 21.56: Időjárásjelentés 22.00: Ez történt 24 óra alatt 22.10: Az öreg méhész. Szlovák tévé­film (ism.) A SZOVJET TELEVÍZIÓ MŰSORA 12.30: Hírek 12.50: Dokumentumfilmek a képer­nyőn 13.30: Majakovszkij velünk van 14.25: Hírek 14.30: Ny. Dobrovolszkij érdemes me­zőgazdasági dolgozó diákok között 15.10: Hangversenyműsor 15.40: Kiállítás 16.45: Ma történt a nagyvilágban 17.00: J. Obrazcova nemzeti művész énekel 17.30: A mi kertünk 18.00: Hírek 18.05: Már megint átugrálom a pocso­lyákat. Filmsorozat, 6. rész 19.00: Tv-Híradó 19.35: Találkozás Arkagyij Rajkinnal 20.40: Ma történt a nagyvilágban 20.55: Az Omega-variáció. Filmsoro­zat, 2. rész 22.05: Hírek 22.10: Telesport 22.40: Dokumentumfilm BUDAPEST 9.25: Tévétorna 9.30: Cigánykerék 10.00: Tisztavatás. Közvetítés az ün­nepségről 10.50: Magyar tájak. A Mecsek-hegy- ség (ism.) 11.30: Budapesti honvédelmi nap. Közvetítés a vízi- és légibemu- tatóról 13.00: Képújság 15.30: Képújság 15.35: Csak a derű (avagy a repülés) óráit számolom...! 1. rész 16.20: A IX. nemzetközi cirkuszfeszti­vál Monte-Carlóban. Svájci film (ism.) 17.15: Hírek 17.20: Hazánk. Magyar dokumentum­film 18.40: Mesterdallamok 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: Tv-Híradó 1 20.00: A vén bakancsos és fia a hu­szár. Tévéjáték 21.20: „Haza, a magasban“. Irodalmi osszál lítás 21.35: Találkozások Ferencsik Já­nossal. Válogatás 20 év felvéte­leiből 22.25: Tv-Híradó 3 22.35: Himnusz II. MÚSOR 17.55: Képújság 18.00: összállitás óvodásoknak 18.30: Körzeti adások. Budapest, Pécs, Szeged 19.35: Bartók. A csodálatos mandarin - szvit. NSZK film (ism.) 20.00: Fiatal japán művészek koncertX je. NDK film (ism.) 21.00: Tv-Híradó 2 21.20: Kiráyi harc a napért. Angol film 23.05: Képújság (Műsorváltozás lehetséges!) Kerékpárosok és gyalogosok haltak meg az utakon A legutóbbi pénteken, szomba­ton és vasárnap Szlovákiában 249 közlekedési baleset történt. A bal­eseteknek öt halálos áldozata és huszonhárom súlyos sérültje volt. Az anyagi kárt 1 200 000 koronára becsülték. Pénteken délelőtt Bratislavá­ban, a Szakszervezeti utcában műszaki hiba következtében kor- mányozhatatlanná vált a városi közlekedési vállalat egyik teherau­tója, melyet Ľuboš S. 24 éves helybeli lakos vezetett. A gépjár­mű a járdára futott ós halálra gá­zolta a 28 éves Alžbeta N.-t. Az­nap késő délután Svit és Lučivná (Popradi járás) között Pavel N. 19 éves sviti lakos személyautóval lekanyarodott az útról s eközben nem adott elsőbbséget a kerékpá­ron közlekedő Milan M. 31 éves popradi lakosnak. Az autó a ke­rékpárost elütötte. Milan M. a bal­esetet nem élte túl. A gázoló gép­kocsivezetőt a közbiztonsági szer­vek munkatársai őrizetbe vették és az ügyben megindították az eljárást. Szombatra virradó éjszaka az autópálya Malacky-Kúty közti szakaszán egy 26 éves bolgár állampolgár figyelmetlenül vezette személyautóját és elgázolta Ró­bert B. 21 éves Bratislavai lakost. A szerencsétlenül járt fiatalember a helyszínen meghalt. Este Myja- vában (Senicai járás) Pavel Č. 55 éves Stará Myjava-i lakos sze­mélyautójával halálra gázolta a 26 éves Milan Ž.-t. Beckovská Vies- kában (Trenčíni járás) kerékpáros fizetett életével figyelmetlenségé­ért. A 71 éves Pavel R. az irány- változtatás jelzése nélkül balra ka­nyarodott és nem adott elsőbbsé­get a szemben közlekedő személy­autónak. A két jármű összeütkö­zésekor az idős férfi halálos sérü­léseket szenvedett. Az egész országban a hétvé­gén 962 közlekedési baleset tör­tént. A balesetek következtében tizenegyen életüket vesztették, hatvanötén súlyosan megsérültek. Az anyagi kár eléri az ötmillió koronát. MARTIN HRUZ #ÚJ szó Index 48 011 Kiad|a Szlovakia Kommunista Párt|a Kozponti Bizottsága főszerkesztő Rabay Zoltán helyettes főszerkesztő’ Szarka István és Csető János szerkesztőség 815 81 Bratislava. Gorkého 10 telefon 309 331-252. 332-301 szerkesztőségi titkárság 550-18 gazdasági ügyek 506-39 Táviró 092308 Adminisztráció Pravda Kiadóvállalat, 815 80 Bratislava Volgogradská 8 Fényszedéssel készül a Pravda az SZLKP Nyomdaipari Vállalata 02-es üzemében 815 80 Bratislava. Martanovičova 21 Hirdetési iroda magánszemélyeknek; 815 80 Bratislava. Jiráskova 5. telefon 337-823. 337-825. Hirdetésnroda a közüle­teknek 815 80 3rat,slava. Vaianského nábrežie 15 II emelet telefon 551-83 544-51 Előfizetési di| havonta - a vasárnapi kiadással együtt - Kčs 14 70 A vasárnapi kiadás előfizetési di|a negyedévenként Kčs 13.-. Terieszli a Postai Hírlapszolgálat, előfizetéseket elfogad minden posta és kézbesítő. Külföldi megrendelések PNS. Ústredná expedícia a dovoz tlače 813 81 Bratislava Gottwaldovo námestie 6 krónika

Next

/
Oldalképek
Tartalom