Új Szó, 1982. március (35. évfolyam, 50-76. szám)

1982-03-05 / 54. szám, péntek

kronika hír mozaik krónika Péntek, 1982. III. 5. A NAP kel - Kelet-Szlovákia: 6.10, nyugszik 17.24 Közép-Szlovákia: 6.18, nyugszik 17.32 Nyugat-Szlovákia. 6.26, nyugszik 17.40 órakor A HOLD kel - 12.22, nyugszik 3.36 órakor NÉVNAPJUKON SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ADORJÁN és FRIDRICH nevű kedves olvasóinkat • 1827-ben halt meg Alessandro VOLTA olasz fizikus (szül. 1745) • 1732-ben születeti Jean Honoré FRAGONARD francia festő (f 1806) • 1962-ben halt meg Otakar JERE­MIÁS zeneszerző, nemzeti művész (szül. 1892). IDŐJÁRÁS Változóan felhős idő, helyi záporok­kal, a hegyvidéki területeken havazás A nappali hőmérséklet 3 és 7 fok között. A levegő hőmérséklete az 1500 m magasságban mínusz 5 fok. Szombaton és vasárnap szintén vál­tozó felhőzet, Szlovákia keleti részén helyi havazásra is lehet számítani. Az éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és mí­nusz 5 fok, a nappali hőmérséklet 1 és 5 fok között. a duna vízállása Előrejelzés 1982. március 5-re: Bratislava: 265, változatlan Medveďov: 225, árad Komárno: 245, árad Štúrovo: 220, árad RENDŐRSÉGI HÍREK- Súlyos közlekedési baleset történt az autópálya Trnava és Bratislava közti szakaszán. A 31 éves Anton M. figyelmetlenül ve­zette pótkocsis tehergépkocsiját és hátulról belerohant egy lassab­ban haladó személyautóba, ame­lyet a 27 éves Pavol K. vezetett. A baleset következtében az autó két utasa - a gépkocsivezető 31 éves felesége és a 49 éves Mária K. - halálos, a gépkocsi vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett.- Személyautóval elgázolt egy 82 éves nőt a Spišská Nová Ves-i Lenin téren egy 21 éves fiatalem­ber, aki hajtási jogosítvány nélkül ült a gépkocsi volánjához. Az idős nő súlyos sérüléseibe kórházba szállítás közben belehalt. A tettest a rendőrség őrizetbe vette és az ügyben megindította a bűnvádi el­járást. ■ A Szocialista Ifjúsági Szö­vetség III. kongresszusa tisztele­tére nemcsak a dolgozó, hanem a tanulóifjúság is különféle kötele­zettségeket vállal. Például a prá­gai vegyészhallgatók társadalmi munkában 48 ezer óra ledolgozá­sát ígérték meg a mélníki járás mezőgazdasági üzemeiben. To­vábbi 50 ezer óra ledolgozására kötelezik magukat az ipari üze­mekben. Ezenkívül 150 véradót is szereznek a tagság köréből. ■ Hazánkba látogat március második felében a moszkvai Állami Akadémiai Központi Bábszínház, melynek Szergej Obrazcov, a Szovjetunió nemzeti művésze a megalapítója és művészeti ve­zetője. A Munka Vörös Zászlaja Érdemrenddel kitüntetett Obraz- cov-színház március 17-én és 18 án Bratislavában, 19-én és 20-án Trnavában mutatkozik be, azután pedig Prágában és Plzeňben lép majd fel. Külön óvoda működik Liberecben az egészségileg károsult gyer­mekek számára. Ez az egyedüli ilyen létesítmény hazánkban, s tavaly volt megnyitásának 20. évfordulója. Az óvodában 30 gyermek számára van férőhely. A képen: az óvoda étterme. (Petr Matička felvétele - ČTK) ■ A villanyáram-termelés nö­veléséhez a 7. ötéves tervidő­szakban főleg az atomerőművek fognak hozzájárulni. Az áramter­melésből 1980-ban 6,2 százalék­kal vették ki részüket, a jövőben 18 százalékkal járulnak majd hozzá. ■ A Csehszlovák Televízió március 8-tól 12-ig 18 ország 35 képviselőjét látja vendégül a gyer­mek- és ifjúsági műsorok 8. szem­léjén. A találkozón 54 műsort mu­tatnak be, melyeket az elmúlt két évben a Csehszlovák Televízió stúdiói forgattak. ■ Egyedül a vimperki Myko- produkta termel hazánkban er­jesztőgombát és tápsót a hazai borászok számára. A vállalat labo­ratóriumában jelenleg 800 ezer százgrammos csomagot készítenek. Ezenkívül francia élesztőt csoma­golnak, s félmillió százgrammos tápsócsomag már szállításra ké­szen áll. ■ Eliška Balzerová kapta az 1982. évi Bambi-díjat a Kórház a város szélén c. filmben nyújtott alakításáért, mellyel nagy sikert aratott a Német Szövetségi Köz­társaság nézői körében. A díjakat a Burda és a Bild und Funk folyó­iratok kiadói március végén Mün­chenben adják át a nyertesnek. A holešovcei Tesla Vállalat vi­lágítótesteket gyárt. Egyik új termékük az SHC higanygőz­lámpa, amely kevesebb ener­giát fogyaszt a korábbi típu­sokhoz képest. A gyár dolgozói új gyártási eljárást is bevezet­tek, amelynek segítségével a lámpák élettartamát a mai 4 ezerről csaknem 12 ezer órá­ra növelik. A képen: Jana Býtešníková laboráns előké­szíti a lámpákat a gázzal való töltésre. (Jan Šváb felvétele - ČTK) ■ A négerek és a spanyol amerikaiak száma az elmúlt öt év alatt több mint egyharmadával csökkent New York állam 12 orvo­si főiskoláján. Tavaly az orvostan­hallgatóknak csak 4,9 százalékát tették ki, holott a négerek és a spanyol amerikaiak New York állam lakosságának 14 százalé­kát, New York városnak pedig 40 százalékát képezik. ■ Több mint 20 millió tonna áru szállítását - hárommillió ton­nával többet, mint tavaly - bonyo­lítják le 1985-ben az NDK belvize­in. A folyókon újabb kikötőket léte­sítenek és a hatékonyabb áruátra­kás céljából társulásokat alapí­tanak. ■ Négyszáznegyvennégy millió forint értékű munkát végeztek tavaly Budapest lakosai városuk szépítése során. A társa­dalmi munka, értéke 154 millió forinttal több mint, 1980-ban. Az emberek főleg a lakótelepek környékét rendezték, zöldöveze­teket, játszótereket és sportpályá­kat létesítettek. ■ A vízvezeték-hálózat kiépí­tésére Kubában 1981 -1985 közöft 270 millió pesót fordítanak. Ez az összeg lényegesen több, mint az 1970-1980-as években volt. A vízvezeték-hálózat és tisztító- berendezések építésével Kubá­ban csak az 1959-es forradalom győzelme után kezdtek kellőkép­pen foglalkozni. Erről tanúskodik az a tény is, hogy míg a forrada­lom előtt 126, jelenleg már több mint 500 település nyeri a vizet a vízvezeték-hálózatból. A Deva csokoládégyárban bővítik az árutermelést (Tudósítónktól) - A Tóketere- besi (Trebišov) Éíelmiszer-kombi- nát Deva csokoládégyárában ed­dig hetvenhétfajta édességet - 27 fajta csokoládés cukorkát, 31 fajta egyéb cukorkaféleséget, 7 fajta tábláscsokoládét, 6 fajta félkész árut, illetve kakaóport - készí­tenek. Az idén - amint erről Michal Halapin, az élelmiszer-kombinát termelési igazgatója tájékoztatott - három újabb termék gyártását kezdik el még márciusban. Ezek közül a ,,Medvedík“ zselécukor­kából 50 tonna mennyiséget, eperdesszertből közel 1,5 millió korona értékben, ugyancsak ötven tonnát, a ,.Bonami“ cukorkából az első félév végéig hetven tonnát, az év végéig összesen 1200 tonnát gyártanak. Az említett új termékek 16,7 millió korona értéket képvi­selnek. A Deva csokoládégyár áruter­melése az idén 8 százalékkal na­gyobb, mint a múlt évben volt, s meghaladja a 175 millió korona értéket. (ik) Mi Hol /> Mikor B MOZIK MŰSORA BRATISLAVA • DUKLA: Pomádé (amerikai) 15.30, 18, 20.30 • HVIEZDA: Élet és halál határán (NSZK) 15.30, 18, 20.30 • METROPOL: Az elszánt rezesban­da (angol) 15.30, 18, 20.30 • MIER: Igazságot mindenkinek (amerikai) 18, 20.30 • POHRANIČNÍK: önvallomás (francia) 14.30, 17, 19.30 • PRAHA: Csatár a pácban (francia) 11, 13.30, 16. 18.30, 21 « SLOVAN: Az én karrierem (ausztrál) 15.30, 18, 20.30 • TATRA: Az eltévedt golyó (szovjet 15, 17.30, 20 KOŠICE • DRUŽBA: Buldog és cseresznye (cseh) • SLOVAN: Az én lányaim (NDK) • TATRA: Ki beszél itt szere­lemről? (magyar) • ÚSMEV: Pomádé (amerikai) SZÍNHÁZAK MŰSORA • SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ: Nabucco (19) • KIS SZÍNPAD: Az én váram (19) • ÚJ SZÍNPAD: Maffiózó opera (19) • STÚDIÓSZÍNPAD: A há­rom liptói vessző (19) • MATESZ: (Nénye - Nenince) - Fata morgana (19) RÁDIÓMŰSOR BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 méteres hullámon): 7.00: Hírek. 7.10: Mezőgazdasági adás 7.40: Zenekari hangverseny. 7.55: Hirek. 12.00: Hí­rek 12.10: Mezőgazdasági adás (ism.). 12.40: Tánczene. 12.55: Sajtó­szemle. 15.00: Táncparádé - fiatalok­nak. 15.30. Napi krónika. TV-MŰSOR BRATISLAVA 9.00: Hírek 9.05: Iskolatévé (ff.) (ism.) 9.35: Napocska. Óvodások műsora 10.00: M. Loucká: Az éretlen piros al­ma. Tévéjáték B Aíha nemzeti művész regénye alapján (ism.) 11.25: A Jezerka stúdió műsora. Tévé­magazin (ism.) 12.05: Hírek 15.30: Hirek 15.35: Dennis, a család réme. Ameri­kai ifjúsági tévéfilmsorozat. 4. rész (ff.) 16.00: Csehszlovákia - NSZk tenisz Davis Kupa-mérkőzés. Közvetí­tés Prágából A szünetben: Bratislavai magazin 19.10: Esti mese 19.20: Időjárásjelentés és műsoris­mertetés 19.30: Tv-Híradó 20.00: Curro Jiménez. Spanyol ka- landfilm-sorozat. Az ígéret 21.05: Igen - nem. Szórakoztató vetél­kedőműsor 21.50: Ez történt 24 óra alatt 22.05: Forrás NSZK tévéfilm 23.35: összeállítás jégkorong liga­mérkőzésekről 1. TJ Vítkovice - VSŽ Košice (ff.) 2. Poldi Kladno - Sparta Praha 0.15: Hírek II. műsor 16.25: Hírek 16.40: Kelet-szlovákiai folklórműsor 17.05: Caesar és Cleopatra. Angol té­véjáték G. Bemard Shaw szín­művéből 18.20: Kerekasztal-beszélgetés 19.00: Pár perc muzsika 19.10: Csehszlovákia - NSZK tenisz Davis Kupa-mérkőzés. Közvetí­tés Prágából 20.00: Ma este, nyolckor. Magazin­műsor 21.15: Időszerű események 21.45: Nyugtalan szerelem. Szlovák tévéfilm. 1. rész 22.50: Dzsesszpódium BUDAPEST 8.00: Tévétorna 8.05-10.55: Iskolatévé (ff.) 14.00-15.40: Iskolatévé (ff.) (ism.) 15.50: Hirek 15.55: Cserhalmi Imre: Úton. Tévéfilm (ff.) (ism.) 17.20: Reklám 17.30: Keresztkérdés. Fejtörőjáték 18.00: Ablak (ff.) 19.00: Reklám 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: Tv-Híradó 1 20.00: Delta. Tudományos híradó 20.25: Lehet így is... Rajzfilmsorozat. 9 rész: Óstűz, rablótűz, cégtűz 20.40: Gyerekeink. Vitray Tamás három kis riportja 21.25: Tökéletes úriemberek. Amerikai film 23.00: Tv-Híradó 3 II. műsor 20.00: Az akasztófa árnyékában. Francia bűnügyi tévéfilmsoro­zat. 6. rész: A tárgyalás 20.55: Tv-Híradó 2 21.15: Reklám 21.20: Beszédtéma - beszéljünk róla 22.00: Az Amszterdami Concertge- bouw Zenekar hangversenye (Műsorváltozás lehetséges!) HÉTVÉGE A RÁDIÓBAN Szombaton 8 órakor a Szombat reggel című publicisztikai magazin vezeti be a Csehszlovák Rádió ma­gyar nyelvű adásának hétvégi mű­sorait. Az összeállítás többek között helyszíni tudósítással, a küldöttek­kel készített beszélgetésekkel je­lentkezik a szakszervezetek szlová­kiai kongresszusának színhelyéről. 9. órakor Környezetvédelem - a i szombati sorozat folytatása. 10 óra 15 perckor szimfonikus hangverseny kezdődik. A műsor el­ső száma Sibelius D-moll hegedű- versenye, a szólista Liana Iszkadze, a Szlovák Filharmónia zenekarát La­dislav Slovák vezényli. Utána a bra­tislavai rádiózenekar tolmácsolásá­ban Dvorák Szláv rapszódiája hang­zik el, vezényel Vladimír Válek. 11 órakor Női magazin. A műsor többek között beszámol a „Mindent az emberért“ verseny eredményei­ről, bemutatja a Csehszlovák Vörös- kereszt kitüntetett aktivistáját, a jo­gász válaszol a táppénzekkel kap­csolatos kérdésekre. 12 óra 55 perc­kor: Anyanyelvűnk - nyelvművelő műsor. Az Ifjúsági magazin 13 órakor je­lentkezik. Beszélgetés hangzik el a Vágsellyei (Sala) Vegyészeti Szakközépiskola növendékeivel, a műsor foglalkozik a pozsonypüs­pöki (Podunajské Biskupice) tűzol­tószervezet utánpótlás-problémájá­val, és bemutat egy fiatal fafaragót. A Tíz perc irodalom 14 órakor ismerteti a szlovákiai magyar írók új elbeszélésgyújteményét, a Családi Krónikát. A Napi krónika 15 órakor kezdődik, majd 15 óra 30 perckor a Hazai tájakon című összeállítás bemutatja az alsólánci (Nižný Lanec) folklórcsoportot. Vasárnap 8 órakor Csajkovszkij: Hattyúk tava - balettismertetés. 9 órakor Rádióegyetem: A szocia­lista értékrend kialakulása és helye a szocialista életmódban. Előadó: dr. Bufla Miklós. 10 órakor Csillagok órája - irodal­mi összeállítás a Szovjetunió népei­nek költészetéről. Az operabarátok 10 óra 20 perctől részleteket hallhat­nak Csajkovszkij A varázslónő cimű operájából. 11 órakor Nőnapi gondolatok - Tóth Dezső írása. 11 óra 10 perc­kor kezdődik a Vasárnapi randevú című könnyűzenei magazin. 13 órakor a Mi a boldogság? című zenés riportösszeállítást hallhatják. 14 órakor Aki tudja, írja meg! - ze­nei fejtörő. Aki az elhangzó öt kér­dés közül legalább háromra helyes választ küld be a szerkesztőség cí­mére, művészlemezt nyerhet, -elmá­#ÚJ szú Index 48 011 Kiadja Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága, főszerkesztő: Rabay Zoltán, helyettes főszerkesztő: Szarka István és Csető János, szerkesztőség: 815 81 Bratislava, Gorkého 10, telefon 309, 331-252, 332-301, szerkesztőségi titkárság: 550-18, sportrovat: 505-29, gazdasági ügyek: 506-39. Távíró: 092308. Adminisztráció: Pravda Kiadóvállalat, 815 80 Bratislava, Volgogradská 8. Fényszedéssel készül a Pravda, az SZLKP Nyomdaipari Vállalata 02-es üzemében, 815 80 Bratislava. Martanovičova 21. Hirdetési iroda magánszemélyeknek: 815 80 Bratislava, Jiráskova 5, telefon: 577-10, 532-64. Hirdetési iroda a kózületeknek: 815 80 Bratislava, Vaianského nábrežie 15, II. smelet, telefon: 551 -83, 544-51. Előfizetési díj havonta - a vasárnapi kiadással együtt - Kčs 14,70. A vasárnapi kiadás előfizetési dija negyedévenként Kčs 13.-. Terjeszti a Postai Hirlapszolgálat, előfizetéseket elfogad minden posta és kézbesítő. Külföldi megrendelések: PNS, Ústredná expedícia a dovoz tlače, 817 59 Bratislava. Gottwaldovo námestie 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom