Új Szó - Vasárnap, 1980. július-december (13. évfolyam, 27-52. szám)

1980-07-06 / 27. szám

A Honvédelmi Szövetség tagjainak bemutatéja SZ LOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA ■■ Viktor Ivonyin, a Szovjetunió Testnevelési és Sportbizottságának alelnöke: — A mozgásmű­vészet kiemelkedő seregszemléje, amelyet gyö­nyörű zene ihletett. Ebben a tekintetben ne­kem a legjobban a serdülő lányok és a kisdiá­kok fellépése tetszett. Nagyra értékelem, hogy a mozgás és a zene tökéletes szinkronban van. Tetszik a nézőtér légköre, amely maximális tel­jesítményre ösztönzi a tornászokat. Páratlan, ahogyan a gyakorlatozők a legnehezebb alak­zatokat is könnyedén kialakítják. ÍGY látták a külföldiek Le Due Chinh, a Vietnami Szocialista Köztár­saság Testnevelési és Sportbizottságának elnö­ke: — Gyönyörű látványnak voltunk szemta- . núi, a mozgás és a zene egészséges harmóniá­jának. A bemutatók a csehszlovák testnevelés magas színvonaláról tanúskodnak. Vietnamban szintén rendezünk tömeges testnevelési és sportünnepségeket, azonban sokkal kisebb mé­retekben. Ez idő szerint főleg atlétikában, úszásban és más népszerű sportban szervezünk tömegversenyeket a tanulók millióinak részvé­telével. Harmadszor vagyok Csehszlovákiában, ám Spartakiádon először. A spartakiád légkö­re számunkra valami új... Az asszonyok, lányok gyakorlata Wiliam Galves Rodrigues ezredes, a kubai honvédelmi szervezet (SEMPI) elnöke: — Az önök spartakiádja utolérhetetlen világesemény. Senki más nem képes előkészíteni és megren­dezni a testnevelés ilyen méretű és ilyen igé­nyes seregszemléjét. A Honvédelmi Szövetség fellépése minden bizonnyal a legszebbek közé tartozik. Korszerű volt, és valamennyi honvé­delmi elem helyet kapott benne. Ugo Restori, az olasz testnevelési szervezet (UISP) elnöke: — Minden tetszik: a koreográ­fia, a zene, a kivitelezés. Nem először láttam a spartakiádot, már két ízben megszemléltem, 1965-ben és 1975-ben. Mindig jó benyomást keltett bennem. Nem csodálkozom, ez hagyo- máhy. Az önök fiatalsága mindig közel állt a testneveléshez. Nálunk elképzelhetetlen lenne valami hasonlót rendezni. Hogy melyik prog­ram tetszett a legjobban? Természetesen a ser­dülő lányok bájos gyakorlata. Edmund Louis Gillieron professzor, a svájci SATUS központi bizottságának tagja: ■— Melyik gyakorlat tetszett a legjobban? Nehéz erre vá­laszolni, mindegyik más volt. Nem lehet össze­hasonlítani a lányok és az asszonyok kecses mozgását a fiúk tornagyakorlataival, avagy a gyermekek bűbájos bemutatójával. Nagyon jól megválasztották a gyakorlatokat, és a zenei kí­séret ragyogó. A stadion légköre és a torná­szok lelkesedése olyan előadást eredményez, amelyre sehol máshol nem kerülhetne sor. A kisdiákok gyakorlata gyermekeink örömteli életét jelképezte (Gyökeres György és CSTK felvételek) Ezzel a záróképpel köszöntötte a csehszlovák spartakiád a közelgő moszk­vai olimpiát

Next

/
Oldalképek
Tartalom