Új Szó, 1978. augusztus (31. évfolyam, 210-240. szám)

1978-08-11 / 220. szám, péntek

Rajtolt a Szlovákiai Kerékpáros Körverseny Az első győztes: JAR K II IMI | Munkatársunktól) — Tegnap Hiimennen a XXII. Szlovákiai Kerékpáros Körverseny. A táv 128 kilómét* rés első útszakaszának küzdelmeit a mindössze esztendős szovjet Jarkin wvert*. mintán jó veghajriAban biztosította et sőségét. ' • XXII. tt tour de slovaquie Még mielőtt megkezdődön vohna a verseny, a szovjetl, a lengyed, a magyar, a bolgár, * jugoszláv, a dán, a holland és a csehszlovák kerék pározók Im olaszok az utolsó pillánál ban lemondták a részvéteit es nem érkeztek meg), megha>IJ- gatták Vladimír Černušak. a CSSZTSZ SZLKB eilntiként;k iin- metpélyes. megnyitó-beszédét. Nyomban utána útnak indult a 97 tagú mezőny. Érdekes, izgalmas volt a ver­seny lefolyása. Alig néhánv .méter megtétele mán jelentke­zett az első delekt, ezt fimrťn. a Dukla Bratislava versenyzö- je ka'pta, s neon sokkal később bukott a versenv kés&bbi győz­tese a szovjet Janrkin. 1:1 A sakk világbajnok jelöltek im­már tizenegyedszer ültek tisz­táihoz, hogy megmérkőzzenek egymással. Ezúttal * Korcsnoj győzött, s a páros találkozó áj lása 3:l-re módosult. MENNEA DUPLÁZOTT A viareggioi nemzetközi atlé­tikai verseny csúcspontja a két vágtaszám volt. A közönség kedvence, Mennea mindkeltő ben győzött és 200 m-en az idei legjobb európai teljesítménnyel lett első, legyőzve a2 ameri­kaiakat. Eredmények: Férfiak — 100 m: Mennea (olasz) 10,34, 2. Williams 10,38, 200 m: Mennea 20,29, 2. Ed­wards 20,38, 400 m: 1. Smith 48,16, 2. Parks (mindkettő ame­rikai) 48,36, 600 m: 1. Coe jan goi) 1:48,1, 2. Brahmia (algé­riai) 1:48,7, 1500 m: 1. Seolt (amerikai) 3:40,2, 2. Paunonen llinn) 3:40,3, 110 mi gat: 1 Mjasznyikov (szovjet) 13,64 400 m gáf: 1. Moses (amerikai) 48,72. Kéziiatsda torna a i SZNF Kupáért Naszvadon (Nesvady) immár hetedszer rendezik meg az if­júsági női kézilabda-tornát a Szlovák Nemzeti Felkelés Ku­páért. Ezen a helyi csapaton kívül az Otrokovice, Hlohovec, Dolná Mankóvá, Nová Dubnica, Partizánoké I. ligás csapatok, valamint a II. ligás Myjava, a divíziós Sološnica, Szlovákia diákválogatottja, valamint Csehszlovákia junior váloga tottja vesz részt. Mindebből arra lehet követ­keztetni, hogy a tornán szín­vonalas összecsapásokat vívnak majd a résztvevők. A mérkő­zéssorozat ma 15.00 óraikor kezdődik s a döntőkre vasár­nap délelőtt, illetve délután ke- rül sor. A sportfogadás hírei A Sazka 34. játékhetének párosítása: 1. Sparta Praha— Dukla Banská Bystrica, 2. Slo­van Bratislava—Bohemians, 3. Slávia—Zbrojovka Brno, 4 .VSS —Škoda Plzeň, 5. Teplice—Tr­nava, B. Trenčín—Lokomotíva Košice, 7. Baník Ostrava—Duk­la Praha, 8. Tatran Prešov—In­ter Bratislava. (I. labdarúgó liga-mérkőzések). S. Kolín—Ra­kovník, 10. Bohumín—Frýdek- Místek, 11. České Budéjovice— Tŕinec, 12. Trebišov—Humenné. (Cseh és Szlovák Nemzeti lig»~ mérkőzése.), Az Inter versenyzője, Ciutti a 21. kilométernél megugrott a mezőnytől, egyre kezdemé­nyedet!, egyperces előnyre szert is telt, de eleijéből csak egy hegyá:hajrá megnyerésére Iulü11.«i. Később nelogla őt a uepes élmezőny. Sobrance el­hagyása ulán 174. kilométer) ismét szakadozni kezdett a mezőny és a holland de Rooy és Stratílek (Inler Bratislava) sz&késre szánta el magát. Már úgy tűnt. hogy kellejük között dől el az elsőség, mivet 20 ki lométenre) a cél előtt egyper­ces előnnyel vezettek. A táv e résjte síkságon vezetett. a kél szökevény hátrányára, mert az kí mezőny többi tagja szemmel tudta őket tartant. Ezek lel is gyorsították az iramot es eigy- haimar belógták őket. Így az­után csakhamar együtt haladt «2. élmezőny, s ig\ is maira dl a íéiig. Humenné utcáin Jarkun kez­dett! erős hajraba. tokozni tud­ta iramáiit és megnyerte a ver­senyt. A győztes kerékpározó a knj lusevi egyesület tagjai. * leg- napi útszakaszgyiizelme volt eddígiii legnagyobb sikere. Khib- társa, Galaletgyinov a 41. helyem végzett, e ez a tény önmagá­ban üs igazolja. hogy a szovjet •'«apat nagy ero-t képvioel! az. idei körversenyem. Az első Útszakasz ereKlimé­nyei: 1. Jár kin {szón jel ), 2. Slot II hollandi t, 3. Rartoíš.ii: (cseh­sxlovélk I, 4. Galakétgyinov (saovjet) minda-nnyian 3:02,35 jfunía teljesít mennyet A mai útszakaszt 1156 kilo­méteres ): Hu menné — Stráž­ske — Trebišov — Vranov — Mm menné' útvonalon bonyolítják le. TO Mi VINCE A bajnok jelöltek jó rajtja az SZNL-ben A labdarúgó. Szlovák Nemzeti Ligában az első forduló nem hozott különösebb meglepetéseket, a legesélyesebb bajnok je­löltek otthon játszottak és győztek. A második forduló szóm ba­lom és vasárnap kerül sorra, szombaton a Michalovce — Ru­žomberok, a Kysucké Nové Mesto—Detva, a Martin—ČH Bratislava és a Považská Byst­rica— Dubnica mérkőzést játsz- szák, míg vasárnap a csapatok ebben a párosításban küzde­nek. Spišská Nová Ves—Nitra, H ume oné—Ž i i i na, H i oh o vec— Púchov, Senica—Trelíišov. Az első forduló eredményei: ZV L Žilina —Senica 4:0 (3:0). Gódilövőik: Tománeik (2) fcs Mín 1*1 (2). Dubnica—Humenné 1:1 (0:0( i>01 lövők: Králik tizenegyesből, illetve Mnrinčák. Spišská Nová Ves—Kys. Nové Mesto 2:0 (1:0). Góllövők: Ku­ríne és Kot v át tizenegyesből. Plastika Nitra—Strojárne Martin. 1:0 (0:0). Gól lövő: Ku kulika. ČH Bratislava—Michalovce 4:1 |1:0). Gól lövők: Klee (2) és Tainaba |2), illetve Kuchárik. Púchov — Detva 1:1 (0:0). Gól­lövőik. Gajdušek, illetve Luptók. Ružomberok—Pov. Bystrica 2:2 (1:1). Góllövőtk: Dan ó o és Ostravón a negyeddöntőbe jutásért Csehszlovákia nemzetközi te­niszbajnokságának harmadik napi küzdelmeit, eső, hideg szeles idő zavarta meg. így csak délután folytathatták a versenyt. A női egyesben már a negyeddöntőbe iutásért küz­döttek. Eredmények: Női egyes.: Mar­iikévá—Kučišková 6.1, 6:1, Mandlíková—Kopečková 6.3, 6 2, Strachoňová—Gizians Iszovjet) 6:2, 6:3, Birjukova (szovjet)—Matejková 6:3, 6:4, Tomanová —Kulhánková 6:2, 6:2. Férfi egyes: Ahmerov iszov­jet)—Lacek 6:3, 2:6. 6 4. Lendl —Pampulov (bolgár) 6:3, 6:3, Machán (magyar | —Ševčik 6:2, 6 4. Az Indianapolis i lorna máso­dik fordulójának eredményei: Taróczy—Portes r-:7 6:3, 7:5, Schmidt világcsúcsa 71,16 m Az NDK-beli Wolfgang Schmidt Berlinben szerdán 71.í6 méterre javította a férfi d iszik ősz vetés világcsúcsát. Az eddigit az amerikai Wilkins tartotta 70,86 méterrel. A 2.4- éves Schmidt 197 cm magas és 103 kg súlyú. Május 31-én ugyancsak Berlinben saját Eu- rópa-rekordját javította 68,92- re s most ő lelt a világcsúcs luiujdonosa is. • Dubrovnik ban a nemzetkö­zi vízilabda-torna újabb mér­kőzései a következő eredmé­nyeket hozták: Szovjetunió— Hollandia 65. Jugoszlávia— NSZK 6 5 • Madridban nemzetközi női junior kosárlabda tornál ren­deznek. Kér eredmény: Fran­ciaország—Hollandia 70:46 és Belgium—Spanyolország 72:70. Králik, i1 Illetve Meftiar és Pro köp. Trebišov —Hlohovec 3:1 (2:0). Góllövők: Gnjdifc. Soltýs és Var­ga, sietve Brezík. UGA-BEMUTATÁS Slávia Praha. Edző: Jaroslav Jareš. A játékosok: František Zlámal (1948), Miroslav Stárek (1948), Milan Veselý (1957), Bohumil jenčík (1957) — Mi­roslav Pauŕík (1950), Jozef Oboril (1952), Pavol Biroš (1953), František Cipro (1947), Karel Nachtmann (1952), Bro­nislav Szymsza (1957), Karel Patlejch (1951), Štefan Pavlí- ček (1950), Peter Herda (1956), Ivo Lubas (1949), Jiŕí Grospič (1948) — František Veselý (1943), Zbynek Hotový (1953), Ľubomír Zvoda (1955), Vladis­lav Lauda (1955), Petr Sýkora (1953), Dušan Herda (1951), Tomáš Remek (1954). Sklo Union Teplice. Edző: Ka­re! Bílek. A játékosok: Jiŕí Sed- láček (1943), Svätopluk Kováŕ 11955) — Jaromír Mixa (1946), Zdenék Koubek (1948),' Franti­šek Weigend (1951), František Franké (1954), Pavel Soukup (1952j, Pavel Neckáŕ (1957) — Václav Senický (1953), Jaros­lav Melichar (1949), Jiŕí Šou- rek (1956), Pavel Chaloupka (1959), Vlastimil Calta (1956), Zdenék Pichner (1956), jiŕí Tu­pec (1954) — Jaroslav Bŕíza (1954 J, Alexander Černý (1954), josef Fišer (1953), Ľubomír Pokluda (1958), Jiŕí Douda (1957). A labdarúgás világából A görög fővárosban a román bajnok, a S tea na Bnkaresif nyerte a nemzetközi tornát, ameilynek döntőjében meglepő 4:0 (2:0) arányú győzelmei aratott az Austria Wien ellen. A harmadik helyért lejátszott mérkőzésen az A EK Athén együttese 3:2 (1:0) arányban legyőzte a Zbrojovka Brno csa patát. Előkészületi mérkőzésen a Skbo Union TepLice az FC Kari Marxstadt együttesét fogadta, ametly tői 2:1 |0:1) arányban vereséget szenvedett. Helsinkiben országok közötti ntérkőzést játszottak, és a 7000 néző előtt sorra került talál­kozón Finnország csak 1:1 10:0) arányú döntetlent ért el Norvégia ellem. A vendégek a 61. percben Johanssem révén szereztek vezetést, a 79-ben Toivola tizenegyesből egyenlí- teitt. Az NDK fövárosábam Berlin­ien a helyi Dynaimo barátságos mérkőzésen 3:2 (0:1) aránybaa győzött a Levszkii Szpartak Szófia eililen.. Gerában folytatták a junior Barátság Kupa küzdelmeit. Eredmények: NDK—Bulgária 2:0, Magyarország—Ku>ba 2:0, Szovjetunió—Vietnam 4:0, Ro­mánia—KNDK 2:1. A francia labdarúgó bajnok- &ág eredményei: Lyon—Metz 2:1, Reims—Strasbourg 0:0, So­cha ux—Monaco 1:2, Nice—Va- ienciennes 3:4, Bordeaux—St. Germain 2:0, Lille—Laval 5:3, St. Btiie<n,ne—Nancy 3:2, Angers — Baistia 0:2, Niimes— Nantes 4:2, FC Paris—Marseille 2:1. A lengyel liga két eredmé­nye: Odra Opolé—Visila Krak­kó 0:0, Stal Mie'lec—Slask Broclav 1:0 Vilas—Noah 6:1, 6:0. Higueras —Franulovics 7:6, 6:3. • • # Piešfanyban véget ért a La­me Kupa ifjúsági teniszverseny. A döntök eredményei: Lányok 16 éves korig: Dzjekonská (len­gyel ) —Szoková (csehszlovák) 8:2, 6:4, ]8 éves korig: Piskač- kuvá (csehszlovák)—Túri (ma­gyar) 6:2, 6:1. Fiúk 16 évig: Carvan—Čihák 6:4, 6:4, 18 évig: Bognár— Bedrna (mind cseh­szlovák) 7:6, 6:3. Wickhsm 400 msfi is bizonyított Edmonlönban a Brit Nemzet­közösségi Játékok úszóverse­nyein az ausztrál Wickham, aki négy nappal ezelőtt megjavítot­ta a 800 m-es gyorsúszás világ­rekordját, ezúttal a 400 m-es női gyorsúszásban 4:08,45 per­ces kitűnő idővel győzött, mely 46 század másodperccel jobb Thümer fennálló világrekordjá­nál. Egy héttel ezelőtt azonban az Egyesült Államok úszóbaj­nokságán Linehan nála is gyor­sabb volt és 4:07,66 perccel ál­lított fel új világrekordot. Eredmények: Férfiak: 100 in hát: Patching' (ausztrál) 57,90, 100 m mell: Smith (kanadai) 1:03,81, 1500 méter: Metzker (ausztrál) 15:31,92, 4X100 ni vegyesváltó: Kanada 3:49,76, Nők — 100 m mellúszás: Corsiglian (kanadai) 1:13,56, 400 m gyors: Wickham (ausztrál) 4:08,45, 200 m hát: Gibson (kanadai) 2:16,57, 400 méter vegyes: Davies (angol) 4:52,4. Lövészet — Skeet: Wooley (új-zélandi) 193. Torna — férfi összetett ver­seny: Dalasalle (kanadai) 56,40. Az érmek elosztása: Kanada 30 arany, 19 ezüst, 22 bronz, Ausztrália 17 — 23 — 21, Nagy- Britannia 12 — 19 — 18, ÜJ* Zéland 5 — 3 — 6. SAKK Minden sportoló tudja, hogy bi­zonyos sportágakban, mértékletes életmóddal, rendszeres edzéssel es sportszeretettel a harmadik, sőt a negyedik évtizeden túl ts egyenletes teljesítményt, jó ver­senyeredményeket lehet elérni. Hatványozottan érvényes ez a szellemi sportra — sakkozásra, bár a kor itt Is fontos tényező. Kétségtelen, hogy a mostani vi­lágbajnoki párosmérkőzésen a vi­lágbajnok számára előnyt jelent, hogy húsz évvel fiatalabb kihívó­jánál! De most két oljtan — az elmúlt hetekben befejezett ver­senyről számolunk be, ahol idő­sebb sakkozók leckét adtak a fiatalabbaknak.' Az egyik torna a Litván SZSZK fürdőhelyén, Jur- malában folyt, ahol Bronsteln nagymester (1923) győzött — egy ponttal megelőzve honfitársát, Gufeldet és az NDK-beli Knaakot. A másik versenyt Brazíliában, Sao Pauloban rendezték és itt Szmtszlov volt világbajnok (1921) vitte el a pálmát, az ugyancsak szovjet Dorfman és a 3—4. helyet osztó jugoszláv Ivkov és az ar­gentin Quinteros nagymesterek előtt. Bemutatjuk egyik szép ve­zéráldozatos győzelmét: Csigorin-védelem fii YM j ^ ^ Világos: V. Szmiszlov — Sötét: O. Castro 1. Hf3 d5 2. d4 He6 3. «4 Fg4 4. cd5: Ff3: 5. gf3: (egy híres Plllsbury—Csigorin 1896 játszmá­ban 5. dr6: Fc6: 6. Hc3 e6 7. e4 Fb4 8. Í3 f5 9. e5 He7 után sötét jól állt, de világos 9. Fc4!-el erősebben játszhatott volna, pl. . .. Ve7 10. 0—01) 5. ... Vd5: b e3 e6 7. Hc3 Vd7 8. Í4! (Szmlszlov üj szint visz a régi megnyitásba, egy Tajmanov— Szpasszkij, 1960 játszmában 8. Fg2 Fb4 9. 0—0 Hge7 10. f4 Bd8 11. a3 Fc3: 12. bc3: Ha5 után Sö­tét kielégítően állt. Szmlszlov nem siet a királyfutár fejleszté­sével) 8. ... Hge7 9. Fd2 H15 10. Va4! Fe7 11. 0-0-01 0—0 12. Feli |\fenyeget 13. díj) 12. ... Vc8 13. d5 Hb4 14. e4 Hh4 15. Fh31 f5 16. á3 Ha6 17. Vc4 Hc5 18. 13! lerős lépés, H!3: nem megy 19. ef5: miatt) 18. ... a6 19. Fh4: b5 20. Fe7:l (világos há­rom könnyű tisztet kap a vezé­rért) 20. ... bc4: 21. Fc5: Bf7 22. de6: Ve6: 23. Ff5: Bf5: 24. ef5: Vf5: 25. Fe3 Be8 26. Fd2 Vh3 27. Bdfl Bd8 28. He4 és sö­tét feladta. lOGt. sz. fejtürő J. W. de K o 1 s t e | Amsterdam! feladványverseny, 1897, I. díj) Világos indul és 2 lépésben mat­tot ad (2 pont) Ellenőrző jelzés: Vilá­gos: Kel, Vc8, Bf3 és f8, Hb3 és fl, Fc4, gy: a7, d6, g3 és li5 (11 báb). Sötét: Ke4, Va8, Hbl és dl, Fb8 és h3, gy: e5, g4, g5 és g6 (10 báb). A megfejtés beküldésé­nek határideje: augusz­tus 21. A megfejtések az Oj Szó szerkesztőségének címére küldendők „Sakk“ megjelöléssel. A helyes megfejtést beküldők kö­zül ketten minden héten könyvjutalmat kapnak, továbbá állandó fél­éves megfejtési létraver­senyt vezetünk. Az 1059. sz. fejtörő (J. Brabec) helyes megfejté­se: 1. HfSII Az e heti nyertesek: Zakhar Ferenc, Košice, Kovács Lehel, Vyžné nad Hronom. DELMAR GABOR Jelenei a Červená Hviezda—Michalovce labdarúgó SZNL-inérkő- xésról. Jobbról Ján Čapkovičoí, a Slovan volt játékosát láthatjuk. (Vojtísek felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom