Új Szó, 1978. június (31. évfolyam, 149-178. szám)

1978-06-20 / 168. szám, kedd

Ádáz küzdelmek A labdarúgó vilagbajnokság középdöntő csupor!jaiban a máso­dik forduló mérkőzéseire kerüli sor. Közülük csak egy fejeződött be lapzárta elüti (Lengyelország — Peru), arról már beszámoltunk. A „B“-csoport további mérkőzése a hagyományos dél amerikai rangadónak számitó Argentína—Brazília erőpróba volt, amelyen az izgatott nézők gólt nem láthattak. Az „A“-csoport küzdelmei során a legutóbbi VB-döntősei, az NSZK és Hollandia küzdöttek meg egymással, s bár Maier eddig érintetlen hálójába kétszer került a labda, döntetlen született a mérkőzésen. A nagy esélyes Olaszország sovány, egygólos győzelmet aratott a Hollandia elle­ni sokkból magához tért Ausztria tizenegye ellen. Olaszország—-Ausztria 1:0 (1:0) Senekowitscli ezúttal a vé­delmet Strasserrel erősítette meg, aki utoljára VB-selejtező mérkőzésen játszott a csapat­ban. Az volt a feladata, hogy a roppant gólerős Rossit tartsa sakkban. Ennek ellenére Rossi lett az osztrák csapat végzete. Egy ártatlannak látszó támadás során Strasser ahelyett, hogy elrúgta volna a labdát, tétová­zott, Rossi lecsapott rá és biz­tosan lőtt Koncilia hálójába. Az osztrákokat nem törte le a gól, minden erejüket összeszedve gyakran vezettek ellentámadá­sokat. Szünet után Bearzot, az olasz szövetségi kapitány támadóso­rát erősítendő Cuccureddut küldte a pályára Bellugi he- lyett, s a játék valóban élén- kebb is lett. Már Zoffnak is több munkája akadt, jól he­lyezkedett és a szerencse is mindvégig mellé állt. Nagysze­rű mozzanatai voltak az oszt­rák kapus, Konciliának is és így az eredmény már nem vál­tozott. Hollandia—NSZK 2:2 (1:1) A nyugatnémet csapat első akciója gólt hozott. A 3. perc­ben Bonhof félmagas szabad­rúgását a kapus kiütötte és Abramczyk vetődve lejeit a jobb alsó sarokba. Ezután már elsősorban arra voltak kíván­csiak a nézők, mikor jut a lab­da végre Maier kapus hálójá­ba is. A 27. percben Haan mintegy harminc méterről vá­ratlanul lövésre szánta el ma­gát és hatalmas erejű bombája a jobb felső sarokba vágódott. A második félidőben tovább tartott a nagy küzdelem. Az 59. percben Dieter Müller ismét fejjel vette be a holland ka­put, már-már jígy látszott, hogy ugyanolyan eredmény születik a nyugatnémet—holland mér­kőzésen, mint az 1974 es VB döntőjében. Hét perccel a be­fejezés előtt W. Van den Kerk- hof jól eltalált lövéssel meg­szerezte az egyenlítő gólt. A befejezés előtt két perccel Bar­reto, uruguayi játékvezető Nan- ningát kiállította. Állítólag megsértette a bírót. A hollan­dok véleménye szerint Nannin- ga Vogtstól ütést kapott és ezért fordult kérdéssel Barre- tóhoz. Az „A“-csoport táblázata: 1. Hollandia 2 1 1 0 7:3 3 2. Olaszország 2 110 1:0 3 3. NSZK ' 20 2 0 2:2 2 4. Ausztria 200 2 1:6 0 Argentína—Brazília 0:0 Amikor Palotai Károly jelt adott a dél-amerikai rangadó kezdetére, mintha elszabadult volna a futball-pokol. Nygy iramban, óriási erőbevetéssel játszottak a csapatok, de a küzdelem főleg a két tizenha­tos között játszódott le. Az el­ső helyzet a brazilok előtt adó­dott a 16. percben, Gil a tizen­hatosról lőtt, de Filloí mente­ni tudott. A brazilok játszották a tetszetősebb, technikásabb, ötletesebb futballt, ám az irányzékukkal baj volt. Ahogy múltak a percek, fo­kozódott az iram és a kemény­ség is, amely főleg az argen­tinok részéről a durvaság ha­tárát súrolta. A legnagyobb helyzetet Roberto hagyta ki a 74. percben, aki egyedül tört kapura, de lövésével csak Fi!- lol lábát találta el. A nyilvántartások szerint Ar­gentína 1970 óta nem tudott győzni Brazília ellen, s ez nem sikerült neki most sem a hazai viharos környezetben. Palotai igyekezett szabályos keretek között tartani ezt az idegfeszí­tő mérkőzést, s négy játékos­nak, egy argentinnak és három brazilnak sárga lapot mutatott fel. A „B“-csoport táblázata: 1. Brazília 2 110 3:03 2. Argentína 2 110 2:0 3 3. Lengyelország 2 10 1 1:2 2 4. Peru 2 00 2 0:4 0 20. SZESZÉLYES SZÁMOK A MUND1AL on a számadások szerdája következik, s a Közép­döntők befejezése előtt tgy iordulóval a következőket árulják el a számok: 1 = Argentínában minden egyre megy: a válogatottnak ott kell lennie a döntőben. Ezt segíti elő a rendezés és a játékveze­tés is. A szerdai, Peru elleni mérkőzés 23,15 kor kezdődik, s akkorra már a pampák hazájában mindenki ismerni fogja a Brazília—Lengyelország találkozó eredményét. A VB házi­gazda országában az a vélemény, hogy az ellenfelem ellen­fele a szövetségesem, tehát a lengyel csapat olyan biztatásra számíthat, mint eddig még egyszer sem. 2 = Két további válogatottat már leírtak: Ausztria és Peru nem küzdhet dobogós helyért, szerdán este befejezik VB szereplé­süket. Mindkettőtől többet vártak a középdöntőben, mint amennyit nyújtott. 3 = Három veretlen van még: Olaszország, az NSZK és Brazília, de áilíthatja-e valaki teljes biztonsággal, hogy közülük kerül ki az új világbajnok?! 4 = Négy hely kiadó, három dobogós, egy érem nélküli, de ugyancsak rangos. Szombaton is, vasárnap is 19 órai kez­dettel és egyaránt Buenos Airesben játszik a legjobb négy. Az „Au és a ,,B1' középdöntő-csoport második helyezettjei szombaton a bronzéremért, győztesei pedig másnap a világ- bajnoki címért. 5 = öt góllal áll a mesterlövészek élén a holland Rensenbrink és a perui Cubillas. Az előbbi valószínűleg még két mérkő­zésen szaporíthatja góljai számát, az utóbbi már csak Argen­tína elien szerepel. Elsősorban a holland Rep és az olasz Rossi lehet rájuk veszélyes, eddig mindkettő 3 gólt lőtt. 6 = Hat csapat esélyes még az említett négy helyre: Hollandia, Olaszország, az NSZK, Brazília, Argentína és Lengyelország, de közülük kettő szerdán éjjel lemorzsolódik; vagy odahaza, vagy Argentínában lesz nézője a nagy színjátéknak. ZALA JÓZSEF ALACSONYABB OSZTÁLYÚ LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁGOK MUNDIAL MOZAIK Argentínai hírek szerint a világbajnoki döntőn megjelenik Kurt Waldheim, az ENSZ főtit­kára is. A holland labdarúgó-vá­logatott vezetősége tiltakozni akar Nanninga kiállítása miatt, akit az NSZK elleni mérkőzés vége előtt küldött le a pályá­ról Barreto, uruguayi játékve­zető. A hollandok meg vannak győződve arról, hogy játékosuk senkit sem sértett meg, hanem őt érte sérelem, ütést kapott. Az argentin televízió kom­mentátora kijelentette, hogy az olasz csapat nagyon gyenge teljesítményt nyújtott a sereg­hajtónak kikiáltott osztrákok ellen, akik viszont egymást múlták feliil az önfeláldozás­ba n. Ugyancsak argentin vé­lemény az NSZK csapatának játékáról: „Az előző mérkőzé­seikkel összehasonlítva javulás tapasztalható a világbajnoki cím védőjénél, de ezúttal a győzelmet is megérdemelték volna a hollandok.“ A hollan­dok teljesítményét értékelve megállapították, hogy játékuk­ban sok a modern elein, de szintje csakúgy, mint a nyu­gatnémeteké, nem éri el a négy évvel ezelőttit. Általános csalódást okozott a dél-amerikai rangadó. A „Ri- vadavia“ elnevezésű rádióállo­más így kommentálta: Mind­két csapat gyengéje a csatár­sorban volt, és a túlzott óva­tosság belenyugvást jelentett a döntetlen eredménybe. A kom­mentátor nem rejtette véka alá azt a véleményét, hogy a bra­zil csapat volt az érettebb, taktikailag és technikailag fej­lettebb. Vélemények Menotti (argentin szövetségi kapitány): „Csapatom nem nyújtotta a várt teljesítményt, de a döntő felé halad.“ Continim (brazil): „A közön­ség korrekt, a magyar játék­vezető perfekt, az eredmény ked vezői len.“ Senekowitscli (osztrák): „Ne­heztelek a játékvezetőre. Az olasz csapat jobb, mint a hol­land. Olaszország — Argentína döntő lesz!“ Bearzot (olasz): „Csapatom már eléggé fáradt együttes be­nyomását kelti, s az Ausztria elleni mérkőzés előtt játéko, saim legtöbbje nagyon ideges volt.“ Schön (nyugatnémet): „Csa­patunk jól játszott és nagy bi­zalommal tekintek az Ausztria elleni mérkőzés elé. Az NSZK — Hollandia találkozó a VB mérkőzések egyik legjobbja vált. Happel (holland): „Nagy ta­lálkozó volt. Az olaszok elleni csapatban néhány változás várható. Igyekszünk kidolgoz­ni a legmegfelelőbb taktikát. Olaszország valóban kiváló csapattal rendelkezik. Brnéban 40000 néző! Ä, 0:1 (0:0) A gólt Pele a 75. percben lőtte. Kronpu 11 est hibázott. Sparta 1O(1'0) B. Bystrica 1 u ' 1 A gólt Kaska a 29. percben lőtte. Žilina Plzeň Oóllövő: FriC |ö. p.). Teplice q-1 (1-n) Lokomotíva 01 y 1 •ü/ Góllövők: Senický, Melichar és Bríza, illetve Ujhely. Trenčín Inter 1:0 (1:0) 1:0 (0:0) DIVÍZIÓ Nyugati csoport: Hlohovec — jur 1:0, Partizánske — N. Zám­ky 3:2, Topoľčany — Kablo 2:0, Sered — Matador 0:1, Spoje — Štúrovo 4:0, Safa — Bánovce 0:0, Levice — Trnávka C:0, Petržalka — Dun. Streda 3:1. 1. Hlohovec 30 17 9 4 43:21 43 2. Petržalka 30 16 5 9 53:34 37 3. Šaľa 30 13 11 6 40:32 37 4 Spoje 30 16 4 10 52:48 36 5. Levice 30 13 9 8 59:34 35 6. Topoľčany 30 12 7 11 42:35 31 7. D. Stretla 30 12 6 12 42:42 30 8. Štúrovo 30 9 10 11 50:49 28 9. Bánovce 30 11 5 14 40:50 27 10. Matador 30 10 9 11 36:48 27 11. Trnávka 30 10 6 14 50:48 26 12. Kablo 30 9 8 13 38:39 26 13. Sereď 30 10 6 14 34:44 26 14. Jur 30 A 9 13 36:45 25 15. Partizánske 30 8 6 16 41:59 22 16. N. Zámky 30 9 4 17 34:61 22 Keleti csoport: Detva — Čadca 3:1, VSŽ Košice — Zvolen 2:0, AOZ Prešov — Prievidza 1:1, Lipt. Mikuláš — D. Kubín 2:0, Bytča — Svidník 1:0, Stropkov — Varnov 2:1, Handlová — Žiar 4:0, Poprad — Brezno 5:0. 1. Detva 30 21 5 4 61:23 47 2. Ziar 30 17 5 8 49:32 39 3. Handlová 30 17 4 9 42:23 38 4. VSŽ Košice 30 17 1 11 48:30 37 5. Prievidza 30 15 6 9 55:31 36 6. Poprad 30 15 5 10 54:31 35 7. Bytča 30 13 5 12 33:45 31 8 L Mikuláš 30 12 5 13 27:32 29 9. AOZ Prešov 30 11 5 1-1 33:34 27 10. Zvolen 30 10 5 15 31:38 25 11. Brezno 30 10 5 15 41:48 25 12. Svidník 30 11 3 16 28:41 25 13. Stropkov 30 9 6 15 33:43 24 14. Vranov 30 10 4 16 36:60 24 15. Čadca 30 9 4 17 32:49 22 16. D. Kubín 30 7 2 21 19:62 16 KERÜLETI BAJNOKSÁG Nyugat-szlovákiai csoport: Vráb­le — Nitra B 2:0, Galanta — Vŕ­bové 6:0, Selice — N. Mesto 4:2, Modranka — Tlmače 1:2, St. Tu­rá Turá — Tovarníky 1:0, Pieš- tany — Skalica 4:2, Zl. Moravce — Šahy 5:0. 1. Zl. Moravce 30 19 5 6 61:23 43 2. Tlmače 30 17 8 5 49:21 42 3. Piešťany 30 14 8 8 53:30 36 4. Vráble 30 15 6 9 46:30 36 5. Skalica 30 14 7 9 41:35 35 6. Modranka 30 14 6 10 38:40 34 7. Galanta 30 13 4 13 49:35 30 8. N. Mesto 30 13 4 13 42:38 30 9. Selice 30 14 2 14 4?:52 30 10. St. Turá 30 12 5 13 33:48 29 11. Tovarníky 30 11 4 15 42:40 26 12. Vŕbové 30 11 4 15 38:54 26 13. L. Trnava- 29 9 5 15 26:27 23 34. Šahy 30 9 5 ia.31;55 23 15, Nemšová 29 8 516(33:63 21 16. Nitra B 30 4 6 20 19:50 14 Bratislavai csoport: Vysoká — Jakubov 4:1, Zižka Malacky — ČH Bratislava jun. 2:2, ZMDŽ — Krasňany 2:0, Tomášov — Pezi­nok 1:3, Kača — Senec 1:1, Ra­pid — Dúbravka 3:1, Strojár Ma­lacky — Vinohrady 1:2. 1. ZMDŽ 26 17 5 4 53:25 39 2. Rapid 26 17 4 5 62:24 38 3. Pezinok 26 17 2 7 54:35 36 4. S. Malacky 26 11 6 9 43:32 28 5. Z. Malacky 26 10 7 9 38:39 27 6. Senec 26 10 6 10 31:28 26 7. Vinohrady 26 9 8 9 30:29 26 8. Dúbravka 26 9 6 11 34:39 24 9. ČH jun. 26 8 7 11 34:40 23 30. Rača 26 8 6 12,28:40 22 11. Jakubov 26 6 9 11 20:36 21 12. Tomášov 26 67 13 39:49 19 13. Krasňany 26 6 7 13 22:48 19 14. Vysoká 26 5 6 15 32:55 16 NYUGAT SZLOVÁKIA l/A északkeleti csoport: Ryba­ny — Solčany 3:0, Chynorany — N. Zámky B elmaradt, bánov — Hurbanovo 3:1, V. Ripňany — Po­dobe 3:2, Koniarovce — Želiezov­ce 1:1, Zemné — Šurany 3:3, Tvrdošovce — Kolárovo 50. Tr. Teplice — Bošany 2:2. Hurbano­vo _ v. Ripňany 3:0, játék nél­kül a 29. fordulóból. 1. Šurany 30 17 6 7 63:34 4Ü 2. Rybany 30 14 7 9 49:31 35 3. Chynorany 29 13 9 7 47:41 35 4. Bánov 30 16 2 12 61:37 34 5. Želiezovce 30 15 4 11 48:32 34 6. Kolárovo 30 15 4 11 57:51 34 7. Tvrdošovce 30 15 3 12 60:34 33 8. Bošany 30 12 8 10 60:44 32 9. Hurbanovo 30 11 10 9 35:27 32 10. Podolie 30 14 4 12 47:51 32 11. Tr. Teplice 30 14 3 13 50:40 31 12. Zemné 30 11 7 12 39:56 29 33. Koniarovce 30 11 5 14 36:55 27 14. N. Zámky B 29 7 6 16 36:66 20 15. Solčany 30 6 4 20 35:77 16 36. V. Ripňany 30 5 4 21 26:79 14 I/A délnyugati csoport: Myjava — Váhovce 2:1, Hlohovec B — Tešedíkovo 5:7, Trnovec — Se­nica B 2:2, Holíč — Leopoldov 2:2, Zbehy — V. Levőre 3:0, Tre­batice — Lužianky 1:0, Brezová — Topoľčianky 5:1, Čalovo — Matuškovo 2:1. 1. Zbehy 30 38 5 7 65:31 41 2. Trebatice 30 15 7 8 61:42 37 3. Váhovce 30 36 3 13 64:30 35 4 Holíč 30 14 5 11 55:43 33 5. Čalovo 30 34 5 13 51:48 33 6. Matuškovo 30 14 5 11 46:46 33 7. Brezová 30 14 3 13 61:45 31 8. Senica B 30 12 7 13 39:38 31 9. Leopoldov 30 13 5 12 44:50 31 10. Tešedíkovo 30 33 4 33 54:69 30 11. Trnovec 30 11 6 13 40:48 28 12. Myjava 30 11 5 14 44:44 27 13. Lužianky 3J1 11 5 14 26:47 27 14. v. Leváre 31) 9 7 14 36:52 25 35. Topoľčianky 311 8 8 34 39:57 24 16. Hlohovec B 311 6 2 22 36:73 14 I A — B-csopi'rt: Vrakuňa— Vištuk 4:0, Šenkvice—Petržalka B 5:2, Dun. Lužná—Matador B 2:2, Ivanka—Baník Pezinok 1:1, Ber­nolákovo—Poz. stavby 2:4, Kab­lo B—Patrónka 1:4, Štart VD— Devín 6:0. 1. Vrakuňa 26 17 4 5 58:29 38 2. Patrónka 26 16 3 7 51:29 35 3. Kablo B 26 13 5 8 52:41 31 4. D. Lužná 26 11 7 8 51:48 29 5. Vištuk 26 11 6 9 41:36 28 6. Matador B 26 10 7 9 35:38 27 7. Petržalka B 26 8 9 9 40:45 25 8.-Start VD 26 9 6 11 37:34 24 9. Šenkvice 26 7 9110 40:43 23 30. Devín 26 7 9 10 37:40 23 11. Poz. stavby 26 9 4 13 32:40 22 32. Ivanka 28 6 10 10 31:44 22 13. Ban. Pez. 26 6 9 11 21:35 21 14. Bernolák. 26 4 8 14 26:50 16 IB — keleti csoport: Dúlovce — Milanovce 3:0, Vojnlce—Gbelce 3:1, Marcelová—Komárno B 2:1, Štúrovo B—Kozárovce 3:1, Tlma­če B—Dvory 5:4, Plášfovce—Bajč 2:0, Pribeta—Strekov 3:0, Renokov —Levice B 4 0. 3. Renokov 30 19 4 7 55:24 42 2. Tlmače B 30 16 6 9 61:50 35 3. Pribeta 30 16 4 10 65:48 34 4 Bťjč 30 13 7 10 63:50 33 5. Kozárovce 30 14 4 12 56:40 32 6. Vojnlce 30 1<* 4 12 57:64 32 7. Dúlovce 30 13 5 12 40:50 31 8 Marcelová 30 13 4 13 53:61 30 9 Plášťovce 30 34 2 34 51:67 30* 30. Gbelce 30 13 3 14 66:51 29 33. Strekov 30 13 2 15 47:65 28 12. Milanovce 30 33 3 16 61:62 27 33. Levice B 30 9 8 13 62:62 26 14. Dvory 30 11 3 16 49:66 25 35. Komárno B 30 9 7 14 37:39 24 16. Štúrovo B 30 7 6 17 49:68 39 1 B — déli csoport: Gabčíko- vo—Chrenová 3:1, Dun. Streda B — O. Potôň 0:1, Jelka—D. Krška- ny 2:0, H. Potôň—V. Máča 3:1, Branč—P. Úľany 0:1, Žitavany— V. Úľany 4:1, Trstlce—Vydrany 42, Lehota—Diakovce 6:1. 1. H. Potôň 30 17 7 6 74:41 41 2. O. Potôň . 30 17 2 11 58:31 36 3 Vydrany 30 14 5 11 56:49 33 4 Branč 30 13 7 10 50:43 33 5. P. Diany 30 14 5 11 48:47 33 6 V. Oľany 30 33 6 11 66:44 32 7. Trstice :0 13 4 13 64:64 30 8. V. Máča 30 13 4 13 44:44 30 9. Chrenová 30 13 4 13 44:45 30 30. D. Krškany 30 11 8 11 32:34 30 31. Gabčíkovo 30 13 3 14 48:56 29 ’ 32. Žitavany 30 12 4 14 58:57 28 33 Jelka 30 12 4 14 41:50 28 34 Lehota 30 10 5 15 38:47 25 l£. D. Streda B 30 8 7 15 43:64 23 36. Diakovce 30 5 9 36 29:66 39 KELET SZLOVÁKIA Kerületi bajnokság: Jelšava — Kežmarok 5:1, Medzilaborce—Sni­na 1:0, Š. Michaľany—Sp; Vlachy 0:1, Rožňava—Prakovce 1:0, Kráľ. Chlmec—Svit 3:2, Sobrance— Strážske 3:3, Sol—V. Kapušany 1:3", St. Ľubovňa—Lubeník 2:0. 1. Snina 30 18 6 6 67:25 42 2. St. Ľubovňa 30 17 5 8 45:26 39 3. V. Kapuš. 3d 16 6 8 63:45 38 4. Sp. Vlarhy 30 17 3 10 49:38 37 5. Medzilab 30 14 6 10 41:41 34 ú. Svit 3013 6 11 61:46 32 7. Kežmarok 30 13 5 12 50:49 31 8. Strážske 30 11 8 11 44:44 30 9. Soľ 30 10 30 30 31:33 30 30. Prakovce 30-12 5 13 35:46 291 13. Lubeník 30 12 4 34 34:35 28 32. Jelšava 30 12 3 15 51:41 27 33. Š. Michaľ. 30 10 5 15 33:43 25 14. Rožňava 30 9 5 16 37:48 23 15. K. Chlmec 30 9 3 38 39:59 21 36. Sobrance 30 4 6 20 27:75 34 I A Keleti csoport: Sabinov—Barde­jov B 3:0, Humenné B—Solivar 6:0, Šebastová—Budkovce 5:0, Demjata—Lipany 3:1, B. Nová Ves —Nac. Ves 2:0, Giraltovce—Mi­chaľany 3:0. 1. Humenné B 26 15 3 8 55:30 33 2. Giraltovce 26 13 7 6 44:27 33 3. Demjata 26 13 4 9 38:44 30 4. B. N. Ves 26 12 5 9 45:44 29 5. Solivar 26 13 3 10 40:40 29 6. Budkovce 26 11 5 30 37:40 27 7. Michaľany 26 11 5 10 37:46 27 8. Lipany 26 11 4 11 45:36 26 9. Šebastová 26 11 4 11 38:39 26 30. Sečovce 25 12 2 31 40:41 26 31. Sabinov 26 10 4 12 48:39 24 12. Bardej. B 26 8 7 11 28:34 23 33. Nac. Ves 26 8 6 32 32:47 22 34. Michal. B 25 2 3 20 27:64 7 Nyugati csoport: Rudňany— Družstevná 2:0, Krásna—Spoje 2:1, Hranovnlca—Čečejovce 3:0 Molda­va—VSS B 4:4, Poproč—Krompa­chy 1:0.­1. Moldava 26 14 7 5 58:27 05 2. Rudňany 26 15 3 8 50:32 33 3. Krásna 26 14 4 8 38:25 32 4. Spoje 26 10 8 8 34:30 28 5. Poproč 26 10 8 8 38:33 28 6. Čaňa 25 11 4 10 49:38 26 7. Hranovn. 26 10 5 11 32:43 25 8. Ľubica 26 12 1 13 31:47 25 9. VSS B 26 8 8 10 41:41 24 10. Krompachy 26 10 4 12 37:46 24 11. Valaliky 25 10 3 12 36:45 23 32. Koš. N. Ves 26 9 3 14 38:47 21 13. Družstevná 26 6 8 12 31:41 20 14. čečejovce 26 7 4 15 33:51 18 I. B Košicei csoport: Barca—Turňa 2:1, Seňa—Haniska 2:1. 3. Revúca 25 36 4 5 55:22 36 2. Barca 26 34 5 7 59:38 33 3. Rozhanovce 25 32 7 6 63:27 31 4 Turňa 26 12 4 10 50:5128 5. Seňa 26 11 5 10 48:49 27 6. Sirk 25 12 2 11 56:50 26 7. Myslava 25 12 2 11 48:47 26 8. Šaca *■ 25 11 4 10 47:48 26 9. Medzev 25 10 4 11 55:54 24 10. Haniska 26 10 4 12 41:55 24 II. V. Opatské 25 9 4 12 51:43 22 12 V. Ida 25 ’ö 3 33 33:59 23

Next

/
Oldalképek
Tartalom