Vasárnapi Új Szó, 1976. január-június (9. évfolyam, 1-26. szám)

1976-01-11 / 2. szám

HÉTFŐ KEDD CSÜTÖRTÖK BRA'flSLAVA: 8.05: Zenés ajándékműsor. 9.05: Kortérs. 9.35: Művészek a mikrofon előtt. 10.15: Népdalok. 10.35: Pisztrán­gok és nagy halak, rádiójáték. 12.05: Tánczene. 12.40: Hangverseny. 14.00: Szó rakoztató zene. 14.35: Ifjúsági Rádió. 15.00: Fúvószene. 16.40: Beszélő dalok. 17.00: Rádióvisszhang. 17.20: Ritmus és melódia. 17.50: Népzene. 19.00: Tánc- zene. 19 30: Kulturális híradó. 20.00: Ajándékműsor a szocialista munka bri­gádjainak. 22.05: Autósok, motorosok! 23.10: Éji zene. BRATISLAVA (magyar adás a 195,3 mé­teres hullámon): 7.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés. 7.10: Sporthírek. 7.18: Reggeli zene, kb. 7.30-kor Napjaink mar­gójára. 7.55: Hírek. 12.00: Hírek. 12 10: Sport és muzsika. 12.40: Népi muzsika. 12.35: Szemelvények a napi sajtóból. 15.00: Művészetről — alkotókról (ism.J. 15.20: Napi krónika. BUDAPEST (Kossuth adó): 8.25: Világhy Erzsébet és Reményi Sándor nótákat énekel. 9.00: A hét zeneműve. Purcell: A ttlndérklrálynő. 9.30: Goethe versei­ből. 10.30: Brahms: D-dúr szerenád. 12.35: Tánczenei koktél. 13.35: Verbun­kosok. katonadalok. 14.00: Ezeregy dél­után. 14.30: Dalok a magyar munkás- folklór anyagából. 14.44: Fúvószene. 15.10: Édes anyanyelvűnk, (ism.j. 15.15: Csajkovszkij: IV. szimfónia. 18.00: A vi­lággazdaság hírei. 16.05: Irodalmi ki­rándulások. 17.05: Tudományos híradó. 18.05: Slágerek zenés játékokból. 18.25: Oj könyvek (Ism.j. 19.15: Új operale- mezeinkből. 19.37: Örökzöld dallamok. 20.26: Hárman. Vészi Endre rádiókomé­diája. 21.05: Madarász Katalin népdalo­kat énekel. 21.30: Míkrolánc. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Bartók zongora­müvei — XV. rész. 23.01: Tánczene Moszkvából, Prágából, Varsóból és Ber­linből. 0.10: Madrigálok. BUDAPEST (Petőfi-adé): 8.05: A bánya­mester. Részletek Zeller operettjéből. 8.33: Arenszklj: d-moll trió. 9.00: Ambrus Kyri és Aradszky László énekel. 10.00: A zene hullámhosszán, kb. 10.15: Néhány szó zene közben, kb. 10.55: Kis magyar néprajz. 12.00: Nóták. 12.50: Moldován Stefánia ős Faragó András énekel. 13.35: A bruggei „Ons Dorádo“ együttes ját­szik. 14.00: Kettőtől ötig ... A Rádió kívánságműsora. 18 00: Én és a társa­dalom Osztályok — falak nélkül. 18.33: Benjamino Giglt énekel. 19.08: A pajkos hercegnő. 19.30: Kettesben ... 20.33: Töltsön egy órát kedvenceivel. 21.33: Hangszerszólók. 22.00: Népdalok. BRATISLAVA: 8.05: Zenés ajándékműsor. 9.05: Rádióposta. 9.15: Szórakoztató ze­ne. 10.35: Népdalok. 11.00: Irodalmi szemle. 11.20: Tánczene. 12.00: Kezde­ményezés 30. 12.40: Hangverseny. 14.00: Fúvószene. 14.35: Ifjúsági adás. 15.00: párt és társadalom. 17.00: Szignál. 19.00: Táncdalok. 19.30: Egy bolygón élünk. 20.30: Meghívás az operába. 22.05: Autó­sok, motorosoki 23.10: Kamarazene. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámon): 7.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés, sajtószemle 7.15: Reg­geli zene. 7.25:'Sport és muzsika |ism.j. 7.55: Hírek. 10.00: Iskolások műsora. 12 00: Hírek. 12.10: Rádióegyetem (ism.j. 12 25: Tánc és szórakoztató zene. 12.55: Szemelvények a napi sajtóból. 14.30: Iskolások műsora (ism.j. 15.00: Tanul­junk szlovákul. 15.10: Tánczene. 15.20: Napi krónika. BUDAPEST (Kossuth-adó): 8.27: Én és a társadalom. Osztályok — falak nélkül. 8.57: Lortzing: Cár és ács. Háromfel- vcnásos vígopera. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Melódiákoktól. 14.16: A boncidai kalamajka. Enyedy György mesnjátéka. (ism.). 14.50: Éneklő Ifjúság. 15.10: Mág­nás Miska. Részletek Szirmai Albert— Gábor Andor daljátékéból. 15.44: Magya­rán szólva ... 16.00: A világgazdaság hí­rei. 16.35: Haydn: A-dúr szimfónia. 17.30: Jónás Mátyás népi zenekara játszik. 17.57: Oj könyvek (ism.). 18.00: A Szabó család. 19.15: A zongoraművészet első aranykora. 20.15: Langley nem válasz'ol. Glmes György dokumentumműsora az amerikai titkosszolgálatról. 20.45: Téli jeles napok dalaiból, táncaiból. 21.08: A dohány. Dlmitár Dimov régénye rá­dióra alkalmazva. 22.20: Népzene. 22.50: Meditáció — a munkaszervezés korsze­rűségéről. II. rész. dr. Dobossy Imre írása. 23.00: Századunk zenéjéből. 0.10: Gábor S. Pál táncdalaiból. BUDAPEST (PetűH-adó): 8.05: A Lipcsei Rádió fúvószenekara játszik. 8.20: Tíz perc külpolitika ism.-). 8.33: Nóiacsokor. 9.33: Derűre is derű. Móra Ferenc vi­dám írása (Ism.j. 10.00: A zene hullám­hosszán. kb. 12.00: Csókolj meg, Ka­tám! Részletek Porter zenés játékából- 12.20: Szemforgatás nélkül. 12.33: Zene­kari muzsika. 13.33: Tömegdalok a Bol­gár Rádió műsorából. 14.00: Operaslá­gerek. 14.35: Tánczenei koktél. 15.20: Könyvről — könyvért. 15.36: Találkozás a stúdióban. 16.33: Csúcsforgalom. 18.00: Zenekari muzsika. 18.33: Két Bihari ver­bunkos. 18.44: Caruso, a nép énekes« Ili. 19.30: Csak fiataloknak! , BRATISLAVA: 8.05: Zenés ajándékműsor. 9.05: Kortárs. 9.15: Kedvelt dallamok. 10.35: Egy bolygón élünk (ism.). 11.35: Tánczene. 12.40: Népzene. 13.00: Fele­lősségem keretében. 13.15: Hangverseny. 14.00: Fúvószene. 14.35: Ifjúsági adás. 15.00: Folklór. 16.35: Délután a rádió mellett. 18.00: Periszkóp. 19.00: Táncze­ne. 20 00: Zenés ajándékműsor. 21.00: Család 76. 22.05: Autósok, motorosok! 23.10: Kamarazene. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámon): 7.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés. 7.10: Reggeli zene, kb. 7.30-kor napjaink margójára. 7.55: Hírek. 12.00: Hírek. 12.10: Látóhatár (ism.). 12.30: Balettzene. 12.55: Szemelvények a napi sajtóból. 15.00: Tánczene. 15.20: Napi krónika. BUDAPEST (Kossuth adó): 8.27: A Dé­kány-vonósnégyes Haydn-f el vételeiből. 9.30: Dzsesszfelvételekböl. 10.40: Tizen­két szók. Ilf és Petrov regénye rádióra alkalmazva. V. rész. 11.05: Mahler: I. szimfónia. 12.20: KI követi Peklnget? 12.35: Tánczenei koktél. 13.40: Déki La­katos Sándor népi zenekara játszik. 14.00: Ezeregy délután. 14.30: Három na­rancs szerelmese. Részletek Prokofjev operájából. 15.50: Monteverdi: Három madrigál. 16.10: Az élő népdal. 16.20: Zenekari muzsika. 17.30: Népszerű ope­rettdalok. 17.56: Bakonyi népdal. 18.25: Új könyvek (Ism 1. 19.15: Irószobám. Hegedűs Géza vallomása. 20.10: Híres hegedűsök Paganini-felvételeiből. 20.29: Kis magyar néprajz. 20.44: Purcell: A tündérklrálynő. Ótfelvonásos opera. 22.20: Tíz perc külpolitika. 23.43: Nép­dalok. BUDAPEST (Petőfiadó): 8.05: Európai népek zenéjéből. 8.33: Daljátékokból. 10.00: A zene hullámhosszén. 1133: A Szabó-család, (ism.). 12.00: Lendvay Ka- milló szerzeményeiből. 12.33: Arcképek a német Irodalomból. Goethe, a költő. 14.25: Orvosi tanácsok, (ism.j. 14.35: Kozák Gábor József népi zenekara ját­szik. 14.55: Hajdó Sándor táncdalaiból. 15.33: Paul Robeson énekel. 15.41: Örök­zöld dallamok. 16.33: A Berlini Október Klub műsorából. 16.43: Két operett- nyitány. 18.00: A világgazdaságban tör­tént. 18.10: Színészek énekelnek. 18.33: Új lemezeinkből. 19.10: Viasz Piroska népdalokat énekel. 19.30: Az 1975. évi Opoiel dalfesztivál felvételeiből. 20.33: Iránytű. Szórakoztató magazin világjá­róknak és otthonülöknek. 21.43: Sláger- múzeum. 22.33: Nóták. 23.10: Szimfonikus könnyűzene. BRATISLAVA: 8.05: Zenés ajándékműsor.^. 9.05: Kortárs. 9.15: Kedvelt dallamok. 10.35: Népdalok és táncok. 11.00: Te­leszkóp. 11.30: Tánczene. 12.40: Opera- hangverseny. 13.30: Költészet. 14.35: If­júsági adás. 15.00: Táncdalok és indu­lók. 15.25: ÚJ filmekről. 16.40: Folklór. 17.00: Az élet körforgása. 17.15: Zenés kalendárium. 18.00: Népzene. 19.00: Tánc­zene. 19.30: Hallgatnak a hegyek, rádió­játék. 21.00: Kis zenetörténeti krónika. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámon): 7.00: Hírek, Időjárás, műsorismertetés, sajtószemle. 7.55: Hí­rek. 10.00: Iskolások műsora. 12.00: Hí­rek. 12.10: Gazdaságpolitikánkról egymás­közt (Ism.j. 12.30: Szórakoz'ató zene. 12.55: Szemelvények a napi sajtóból. 14.30: Iskolások műsora (ism.). 15.00: Újdonságok a tudomány világából. 15.10: Az operett világából. 15.20: Napi kró­nika. BUDAPEST (Kossnth-adő): 8.27: Haran­gozó Teréz és Korda György énekel. 9.20: Zenekari muzsika. 11.28: Tizenkét szék. Ili és Petrov regénye rádióra al­kalmazva. VI. rész. (Ism.j. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Melódiakoktél. 14.00: Mindenki Könyvtára. Fekete Gyula: Az orvos halála. 14.30: Kóruspódium. 14.43: Nyikolaj Nazarov Ivanov Radklevics-mű- veket vezényel. 15.10: Johann Strauss: Egy éj Velencében — Részletek. 16.00: A világgazdaság hírei. 18 05: Banda Ede gc.rdonkáztk. 16.28: Arany János dalai Ádám Jenő feldolgozásában. 17.05: Kör- mikrofon. 17.30: Zenekari muzsika. 18.15: Kritikusok fóruma. 18.25: Ú| könyvek (ism.j. 19.15: Város a vízben. Takács^ Tibor rádiójátéka. 19.58: Népzenei Ma­gazin. 20.38: Melis György operettdalo­kat énekel. 21.10: Katedra. Pedagógusok fóruma. 21.30: Maurlce André trombitán játszik. 22.20: A General együttes mű­sorából. 23.00: Kamarazene. 0.10: Ezüst sirály. Részletek Buttykal Ákos—Földes Imre daljátékából. BUDAPEST (Petőfl-adó): 8.05: Oscar Straus operettjeiből. 8.20: Tíz perc kül­politika (Ism.j. 8.33: Operahármasok. 10.00: A zene hullámhosszán, kb. 10.55: Édes anyanyelvűnk, (ism.j. 11.53: Ifjú­sági könyvespolc. 12.00: Lakatos Antal népi zenekara játszik. 12.33: Életre kelt emlékek. 12.55: Zenekari muzsika. 13.33: A német Ifjúság dalai. 14.00: Kettőtől ötig . . . 17.00: Az Ifjúsági Rádió órája. 18.00: Mikrofonkőzelben: Barbra Strei- sand. 18.33: Hétvégi panoráma. Ajánló­műsor sok muzsikával. 21.00: irányító- szám: 1800 — zene, zene. zene. BRATISLAVA ■.30: Családi tárgyalás, tv-játék (Ism.j. 16.00: Esti mese. 18.10: Autó—motorrevO. 19.00: Tv-híradó. 19.40: Spirális. 20.05: Gyilkosság hétfőn, NDK bűnügyi film. 22.115: Találkozás az orvossal. II. műsor 10.10: Hírek. 18.15: Népdalok. 19.35: Nyolc nap egy dolgozószobában. 20.05: Világsport. 21.05: A mai Lengyelország. BUDAPEST 11.50: Tévétorna (lsm.j. 17.25: Hírek. 17.30: Irán, rövidftlm. 17.50: Melyiket az ötezerből? Pályavá­lasztási műsor. 10.10: Program öt esztendőre. Gazdaság politikai sorozat. III. rész. 16.40: Játék a betűkkel. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Tévétorna. 20.05: Az oroszlán, magyarul beszéld amerikai film. 21.40: Zenés tv-szlnház. Az emberi hang. 22.25: Csapatjáték és taktika a labdarú­gásban. Angol filmsorozat. 2. rész: Az emberfogás. 22.45: Tv-hlradó 3. II. műsor 20.01: Műhely. 20 45: A Felée-félsziget. Kanadai isme­retterjesztő film. 21.10: Tv híradó 2. 21.30: Tisztes úriház. Magyarul beszélő francia tévéfilmsorozat. 111. BRATISLAVA 9.25: Érdekességek. 10.15: A fiatalság Iskolája. 10.45: jánoélk, szlovák film. 16.55: Modern lehetőségek magazinja. 17.20: Fiatalok szemével. 10.00: Esti mese. 19.00: Tv-híradó. 20.00: A csábító, komédia. 20.40: A mester. 20.50: Műkorcsolya EB. Párosok verse­nye. II. műsor 18.05: Aranykapu, 19.00: Tv-híradó. 20.05: Goriot apó, francia film. BUDAPEST 10.20: Tévétorna (Ism.j. 10.25: Delta, tudományos híradó (ism.j. . 10.30: A császár kémje. Magyarul beszé­lő rrancta téváfilmsorozat. II. rész: A bécsi hölgy (ism.j. 11.45: A változó Ázsia. Olasz dokumen­tum! Ilm-sorozat. I. rész: Hanoi, háború és béke. (Ism.). 12.30: Játék a betűkkel (ism.j. 17.20: Hírek. 17.25: Veszélykeresők. Amerikai rövid­film. 17.50: Telesport. 18.15: Falujárás — 1975. Riportműsor. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv híradó. 20.00: Tévétorna. 20.05: Jogi esetek. 20.45: Nyitott könyv. Sarkadl Imre: No­vellák. 21.30: Tv-híradó 3. 21.40: Műkorcsolya EB. Párosok verse­nye. II. műsor 20.01: Ismétlés a decemberi műsorból. Farkas Ferenc: A bűvös szekrény. Az opera tévéváltozata. 21.05: Tv-hlradó 2. 21.25: Kertész leszek .. . Koncz Zsuzsa dalműsora. 21.45:* Sütő András: Kis ember születik Tévéjáték. CSÜTÖRTÖK BRATISLAVA 10.05: Gyilkosság hétfőn, NDK film. 17.00: A Z-hullámon. 17.15: Lányok, fiúk magazinja. 18.00: Esti mese. 10.10: Tv-magazln. 19.00: Tv-híradó. 19.20: Kerekasztal. 20.15: Zeman őrnagy 30 esete ... 21.35: Műkorcsolya EB. Férfi szabadon- választott gyakorlatok. II. műsor 18.00: Tudomány és technika. 19.00: Tv-híradó. 20.00: Casanova? Casanova! II. rész. 21.30: A tudomány műhelyeiben. BUDAPEST 11.00: Tévétorna (Ism.j. 10.40: Hírek. 16.45: A Bolgár Tv estje. Bevezető. 16.50: Szmoljan. Történelmi áttekintés az ország kialakulásától napjainkig. 17.15: A trék művészet kincsei. Képző­művészeti rövidfilm. 17.30: A Sztruma völgyében. Rövidfilm. 17.45: Kőből és fából alkotva. A Rodope- hegység híres épületei. 18.00: A rodopei vízlépcsők. Rövidfilm. 18.20: A barátság távlatai, rövidfilm. 18.40: Bulgária ma. Rövidfilm. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv híradó. 20.00: Tévétorna. 20.05: A fehér kéz, bolgár film. 21.00: 20 perc koncert. Vivaldi: Tél. Pa­ganini: La campanella. 21.20: Könnyűzenei összeállítás, 21.50: Tv híradó 3. 22 00: Műkorcsolya EB. Férfi szabadon- választott gyakorlatok. II. műsor 20.01: Varázslatos varázslatok. Francia zenés film. 20.55: Flúgos futam. Amerikai rajzfilm­sorozat. Száguldjon ma Washlng tonba (Ism.j. 21.15: Tv-híradó 2. 21.35: A szófogadó Pitty. Magyarul be­szélő NSZK tévéfilm. BRATISLAVA 15.35: Ördög a földön, tévéjáték 10.00: Esti mese. 10.10: Kisfilmek. 19.00: Tv-hlradó. 19.55: A titokzatos sziget. 4. rész. Tv­sorozat. 20.50: Műkorcsolya EB. 22.45: Mit csinál feleséged 3-tól 5-lg? Magyar ftlmkomédia. II. műsor 17.45: Hírek. 17.50: Négy temperamentum. 18.20: Vakáció Tüskeváron. Magyar Ifjú­sági tv-sorozat. 19.00: Tv-híradó. 19.30: A csősz felesége. Hvlezdoslav mű­vének tv-változata. 21.10: A hét szamuráj, japán dráma. BUDAPEST 9.35: Tévétorna (Ism.j. 17.10: Hírek. 17.15: Tízen Túliak Társasága. 18.05: Program öt esztendőre. Gazdaság­politikát sorozat. IV. rész. 18.35: Öt perc meteorológia. 18.40: Apák és fiaik. Riportfilm. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Tévétorna. 20.05: Szín—JÁTÉK—szín. Színházi vetél­kedő-sorozat. 1. Nemzeti Színház. 21.35: Tv-hlradó 3. 21.45: Műkorcsolya EB. Jégtánc. II. műsor 20.01: Az aprók világa. Amerikai Isme­retterjesztő rövidfilm (ism.j. 20.50: Tv híradó 2. 21.10: Zenei figyelő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom