Új Szó, 1975. december (28. évfolyam, 283-308. szám)

1975-12-07 / 49. szám, Vasarnapi Új Szó

fSUüMÜ BRATISLAVA: 8.05: Zenés ajándékműsor. 9.05: Kortárs. 9 35: Művészek a mikrofon előtt. 10.15: Népdalok és táncok. 10.35: Gombok, rádiójáték. 11.40: Tánczene. 12.-lí): Hangverseny. 14.00: Kedvelt dalla­mok. 14.30: Ifjúsági adás. 15.00: Fúvós- z,ene. 16.40: Beszélő dalok. 17.00: Rádló- vlsszhang. 17.20: Gllbert Bécaud énekel. 17.50: Új népzenei felvételek. 19.00: Tánc zene. 19.30: Kulturális híradó. 20.00: Fia­talok stúdiója. 21.00: A sínek a sötétbe vezetnek. 22.05: Autósok, motorosok. BRATISI.AVA (magyar adás a 295,3 iné teres hullámon): 7.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés. 7.10: Sporthírek. 7.18: Reggeli zene, kb. 7.30 kor napjaink mar gójára. 7.55: Hírok. 12.00: Hírek. 12.10: Sport és muzsika. 12.40: Népi muzsika. 15.00: Tudomány és technika (ism.) 15.20: Nap! krónika BUDAPEST (Kossuth adó): 9.1J0: A hét zeneműve. Bartók: V. vonósnégyes. 9.30: Képes Géza versei. 10.30: Bioritmus. 10.50: Schumann müvek. 11.29: Lehel kürt je. Hollós Korvin Lajos emlékezete szü letésének 70. évfordulóján. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Tánczanel koktél. 13.35: Né Pi muzsika: 14.30: A KISZ Művészogyüt tes központi énnekara énekel. 14.37: Wag ner: a A walkűr — Jelenet a II felvo nfisból. 15.10: Édes anyanyelvűnk. |lsm.|. 15.15: Népdalgyűjtőűton Bartók Béla nyo mában. lism.). 15.35: Bach: 202. ,Me nyegzői“ kantáta. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Világablak. 16.35: Éva Kész­letek Lehát Ferenc—Gábor Andor ope­rettjéből. 17.35: Lemezek köz| válogatva. 18.05: Verdi műveltségi verseny. 18.25: Üj könyvek ,(ism.). 19.15: B. U. É K. 1975! A Rádió Kabarészínháza — Humor fesztiváljának gálaestje a 6 os stúdióból. 21.30: Mlkrolánc. 22.20: 1,’íz perc külpo­litika. 22.30: A Bécsi Filharmonikus ze­nekar hangversenye a Salzburgi Ünnepi Játékokon. 0.10: ihász Gábor táncdalai ból. BUDAPEST (Petőfiadó) : 8.05: Fúvószene. 8.33: Csajkovszkij operáiból. 9.00: Nóták. 9.33: Sáros! Katalin énekel. 10.00: A ze­ne hullámhosszán, kb. 10.55: Kis ma gyár néprajz. 12.00: Fényes Szabolcs opp rétijeiből. 12.33: Két város, két regény. 12.50: Hangszerszólók. 13.33: Régi kórus muzsika. 14.00: Kettőtől ötig ... A Rádió kívánságműsora. 18 33: Egy rádiós nap lójából. 20.33: Ifjú Zenebarátok Híradó ja 20.53: Zenei rejtvények fiataloknak. 21.03: Hét pofon. Zenés játék — hét részben. 21.37: A Bergendy és az Illés együttes koncertje. BRATISLAVA: 8.05: Zenés ajándékműsor. 9.05: Rádióposta. 9.15: Szórakoztató zene. 10.35: Ukrán napi együttes műsorából. 11.20: Tánczune. 12.00: Kezdeményezés 30. 12.40: Hangverseny. 14.00: Fúvószene. 14.35: Ifjúsági adás. 15.00: Párt és társa­dalom. 15.20: Zenei miniatűrök. 16.40: Ér­ben: A legnagyobb cseh népdalgyűjtő. 17.00: Szignál. 18.00: Népzene. 19.00: Tánczene. 19.30: Találkozás a művészet­tel. 20.30: Kívánsághangverseny. 22.05: Autósok, motorosok! 23.10: Kamarazene. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámon |: 7.00: Hírek. Időjárás, műsorismertetés, sajtószemle. 7.15: Reg­geli zene. 7.25: Sport és muzsik i (isin.). 12.25: Szórkoztató zene. 12.55: Szemelvé­nyek a napi sajtóból. 14.30: Iskolások műsora (ism ). 15.00: Tanuljunk szlová­kul. 15.10: Tánczane. 15.20: Napi krónika. BUDAPEST (Kossuth adó): 8.27: Bartók líéla kamarakúrusa népdalokat énekel. 9.35: Telemarni: Pimplnone. Intermezzo- három részben. 11.17: Bárdos Lajos kórusok. 11.34- Pillanatképek egy kői tői műhelybe)]. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Me- lódlakoktél. 14.01: Poi-beat. 14.13. Ezer- agy délután. Tűzálló Pál. Tamási Áron mesejátéka, (ism.). 14.50: Éneklő Ifjúság. 15.30: Lándlerek, keringő!;. 15.44: Ma­gyarán szólva. 16.00: A világgazdaság Ili­iéi. 16.35: Kodály: Háry János — szvit. 17.30: Pompadour. Részletek Fali operett­jéből. 17.57: Új könyvek (lsm.J. 18.00: A Szabó család. 19.15: Az Állami Népi Együttes felvételeiből. 20.05: Fiatalok Stúdiója. 20.33: Gottlob Frick énekel. 21.05: Évek és érvek. 80 esztendős Dolo­res Ibarruri. 21.35: Haydn: D-dúr csem- balóverseny. 22.20: Bartók: V. vonósné­gyes. 22.52: Meditáció — az orvosi eti­káról — II. rész. 23.02: Orfeusz az al­világban. Részletek Offenpach operettjé­ből. 0.10: Régi katalán knrusmuzslka. BUDAPEST (Petőfi adó): 8.05: Vámos Ág­nes operettdalokat énekel. 8.20: Tíz perc külpolitika (isin.). 8.33: Zenekari muzsi­ka 9.13: Hegyaljai nótafa: Sivák Barna­bás. 9.33: Derűre is deríi. 10.00: A zene hullámhosszán, kb. 11.00: Bélyeggyűjtők ötperce. 11.55: Látószög. 12.00: Nóták. 15.20: Könyvről — könyvért. 1H.IK1: Ope­raslágerek 18.33: Dzsesszfel vételekből. 18.47: Fritz Kreisler hegedül. 19.30: Csak fiataloknak. 20.33: Mindenki Könyvtára. Dickens: Karácsonyi ének. lism.). 21.03: Hét pofon. Zenés játék - hét részben. II. rész. Aszlánvi Károly regénye rádió­ra alkalmazva. 21.37: Barátság slágerex- pi essz. 22.33: Verbunkosok, nóták, BRATISLAVA: 8.05: Zenés ajándékműsor. 9.05: Kortárs. 9.15: Kedvelt dallamok. 10.35: Találkozás a művészettel. 11.35: Tánczene. 12.40: Népzene. 13.00: Felelős­ségem keretében. 13.15: Szimfonikus hangverseny. 14.00: Fúvószene. 15.00: Népdalok és táncok. 16.35: Délután a rá­dió mellett. 19.00: Tánczene. 19.30: Ma a holnapról, 20.00: Zenés alándékműsor. 21.00: Család 75. 22.1X1: Táncdalok. 23.10: Kamarazene. BRATISI.AVA (magyar adás a 295,3 mé­teres bullámon): 7.00: Hírek, Időjárás, műsorismertetés. 7.10: Reggeli zene, kb. 12.00: Hírek. 12.10: Egy hazában, irodal­mi műsor (ism.). 12.30: Filmzene. 12.55: Szemelvények a napi sajtóból. 15.00: Tánczene. 15.20: Napi krónika. BUDAPEST (Kossuth adó): 8.27: Az el adott menyasszony. Részletek Smetana operájából. 9.15: Téli dalok. 9.30: Nóták. 10.40: Romantikus zene. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Czine Mihály könyvszemléje. 13.30: Népdalcso­kor. 14.45: Vas'.y Viktor — Andrássy Lajos —Tóth Béla: 1919 — kantáta. 15.50: In dulók. 16.00: A világgazdaság hírei. 17.30:. Bartók zongoraművel — X. rész. 17.59: Kis magyar néprajz. 18.01: Daróci Bár dós Tamás: láncoló dallamok. 18.15: Ze nőről — tíz percben. 18.25:. 0j könyvek (ism.j. 19.15: Gondolat. 20.00: Örökzöld dallamok 22.20- Tíz perc külpolitika. BUDAPEST (Petőfi-adó): ^.05: Nóták 8.33: Magyar énekesek és együttesek fel vételeiből. 9.33: „Szomszédasszonyok“ Csehszlovákiában. Nagy Piroska müso ra. 10.00- A zene hullámhosszán. 11.33: A Szabó család (ism.). 12 00: Botrány a tőzsdéin. Részletek Elmer Brensteln ze nés játékából. 12.33: A bázeli harangok. Louls Aragon regénye rádióra alkalmazva (Ism.). 13.18: A Dellar énekegyüttes Mór ley felvételeiből. 13.33: ,,A gyermekek nek írta Bartók Béla“. 14.00: Dalok a Bolgár Rádió műsorából. 14.11: Chopin: Andante spianato és nagy polonóz. 14.25: Orvosok a mikrofon előtt. 14.35: Sláger múzeum. 15.36: Decsényi János dalaiból. 15.46: Maurice André trombitál. 16.10: Várkonyl Mátyás táncdalaiból. 16.33: Fo rest: Nyitány fúvószenekarra. 16.40: Pál csó Sándor énekel. 18.00: Nyolc rádió nyolc dala. 18.33: Dupla vagy semmi. Chopin és kora. 19.40: Hét pofon. Ze nés játék — hét részben. III. rósz. Asz- lányi Károly regénye rádióra alkalmaz va. 20.20: A világgazdaságban történt. 20.33: A csendbiztos. Csák Gyula hang- játéka. 21.28: Az év legjobb tánczenei (elvételeiből. V. rész. BRATISLAVA: 6.30: A Szovjet Rádió nap­ja. 8.05: Zenés ajándékműsor. 9.05: Kor« társ. 9.15:: Kedvelt dallamok. 10.25: Ope­raáriák. 11.00: Zenei magazin. 12.40: Fú­vószene. 12.50: Oj filmekről. 13.00: Zenés ajándékműsor. 14.00: Ma a halnapról (ism.j. 14.35: Ifjúsági adás. 15.00: Szov­jet dallamok. 18.00: A barátság hullá­main. 17.30: Zenás kalendárium. 18.05: Népzene. 19.00: Zenés üdvözlet. 20.00: A Szovjet Rádió műsorából BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámon). 7.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés, sajtószemle. 7.15: Reg­geli zene, kb. 7.30 kor sporthírek. 7.55: Hírek. 10.00: Iskolások műsora. 12.00; Hírek. 12.10: Szülőknek nevelésről (ism.j. 12.30: Szórakoztató zene. 12.55: Szemel­vények a napi sajtóból. 14.30: Iskolások műsora (lsm.J. 15.00: Egészségügyi ta­nácsadó. 15.10: Az operett világából. 15.20: Napi krónika. BUDAPEST (Kossuth adó|: 9.17: Zeneka­ri muzsika. 11.15: Világhírű előadómű­vészek felvételeiből. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Melódiakoktél. 14.00: Szabad polc. Világirodalmi könyvszemle. 14.30: Teresa Berganza és Zurab Andzsaparidze éne­kel. 15.10: Az élő népdal. 16.00: A világ, gazdaság hírei. 16.33: Bemutatjuk új fel­vételeinket. 17.25: Zenekari muzsika. 18.15: Kritikusok fóruma. 18.25: Űj köny­vek (ism.). 19.15: Közvetítés a Magyar- ország—Jugoszlávia Európa Liga asztali­tenisz mérkőzésről. 20.00: Óriáskifli, hangjáték. 20.52: Nótaest. 21.40: Adott­ságok, lehetőségek. 22.20: Czlffra György Liszt transzcendens etűdjeiből, zongorá­zik. 22.40: Bükkfagaty-isok. Wllllam Faulkner elbeszélése (ism.). 23.00: Tánc- zene Bratislavából, Varsóból, Moszkvá­ból, Berlinből és Bukarestből. 0.10: Ros­sini: Otelló — Részlet. BUDAPEST (Petőfiadó): 8.05: Eper és vér. Részletek Young filmzenéjéből. 8.33: Tenoráriák. 9.00: Nóták. 10.00: A zena hullámhosszán, kb. 10.55: Édes anyanyel­vűnk (ism.j. 12.00: Záray Márta és Vá­mosi János énekel. 12.55: Grófé: Grand Canyon — szvit. 13.33: Dörmögő muzsi­ka. 14.00: Csütörtökön — kettőtől ölig. 17.00: Az Ifjúsági Rádió órája. 18.00: Az év legjobb tánczenei felvételeiből. VI. rész. 18.33: Hét pofon. Zenés játék — hét részben. IV. rósz. 19.23: Énekkarok énekelnek. 19.45: Gershwin: Porgy és Bess. Háronifelvonásos opera. 20.33: je­lentés a Magyarország—Jugoszlávia Eu­rópa Liga asztalitenisz mérkőzésről. 20.38: Munkásakadémia. 22.50: Népdalok. 23.20; Zenekari muzsika. BUDAPEST 17.25: Hírek. 17.30: Vác 90U éves. 18.45: Esti mese. 18.55: Lengyel tájak. Rövidfilm 19.. j: Tv-híradó. 20.(Ml: Legenda a vonaton, magyar film (ism.j. 21.20: Tagjainak száma ..égymUlió. Doku mentumfiim. 21.25: Tanácskozik a szakszervezetek VXIII. kongresszusa. 2? o ,. BRATISLAVA 9.30: Figyelem: ,,100"-asl 9.40: Veszteségek és leletek. 1. rész (ism.j. 10.45: Spirális. 17.15: A svidníkl Dal- és Táncünnepsé.2. 18.00: Esti mese. 18.10: Nők Iskolája. 19.00: Tv-híradó. 19.30: Ami nyugtalanít. BUDAPEST 9.25: Ki játszik ilyet? 17.25: Híreik. 17.35: Amíg a paprikából fűszer lesz. Kipor tműsor. 18.00: Radar. Ifjúsági érvdekvédeiinl mű­sor. 18.40: Játék a betűkkel. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Tévétorna. 20.05: Minden lében két kanál. Magyarul beszélő angol filmsorozat. Másnap reggel. 20.55: Tanácskozik a szakszervezetek XXIII. kongresszusa. 21.30: Cigányzene. X. rész: a XX. század magyar nótái. 22.05: Tv híradó 3. 22.15: Kézilabda Női Vb. Döntő. II MŰSOR 20.01: Az állatvilág titkai. Amerikai filmsorozat. XI. rész: A kicsinyek gondozása. 20.50: Flúgos futam. Amerikai rajzfilm­sorozat. XI. rész: Az árolkháti ma­ratoni (ism.j. 20.45: Tv-híradó 2. 21.10: A bárány. Magyarul beszélő NSZK film. SZERDA CSÜTÖRTÖK BRATISLAVA 9.30: Kicsinyek műsora. 15.50: A természet szobrai. 18.40: Stal Mielec—Inter Bratislava lab­darúgó mérkőzés. 18.10: Autó-motorrovü. 18.40: Esti mese. 19.00: Tv-híradó. 20.00: A béke korszaka. 21.35: Postafiók ország Szovjet kémfilm 1. rész. II. MŰSOR: 18.15: Rulett. 19.00: Tv híradó. 19.35: Ezerszer mondtuk, újra Ismétel­jük . .. 20.00: Vizsgálat, lengyel bűnügyi film 20.55: Fiatalok tv klubja. 21.45: Párbeszéd az élettel. 22r?0: Eszperantó. BUDAPEST 10.20: Tévétorna lism.). 10.25: Delta, tudományos híradó (ism ). 10.50:. A bárány, magyarul beszélő NSZK film (ism.j. 12.15: Játék a betűkkel (Ism.). 12.45: Veszélykeresők, amerikai rövid­film. 18.50: Hírek. 18.55: Vasas—Barcelona UEFA Kupa lab­darúgó visszavágó mérkőzés. 18.50: Gondolatok a vezetésről. Riport­műsor. II. rész. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: A tenger titkai. Francia filmsoro­zat.. II. rész: A lazacok tragédiája. 20.50: Tanácskozik a szalkszervezetek XXIII. kongresszusa. 21.25: Színház album. 22.35: Tv híradó 3. II. MŰSOR 20.51: Még egyszer. Aiekszej Kolomljec: Kék rénszarvasod. Tévéjáték. 21.35: Tv-híradó 2. 21.55: Tíz egyetem, tíz együttes. BRATISLAVA 9.25: Haladó tapasztalatok iskolája. 17.15: Lányok, fiúk magazinja. 18.00: Esti mese. 18.10: Tv magazin. 19.00: Tv híradó. 19.30: A kommunizmus útján. 20.10: Zsellérek. 4. rész. Tv sorozat. II. MŰSOR; 17.55: Szabad a ring. 19.00: Tv híradó. 19.35: A tudomány műhelyeiben. 20.00: Sárka, tv-opera. BUDAPEST 17.25: Hírek. 17.30: Tízen Túliak Társasága. 18.20: Telesport. 18.45: Gondolatok a vezetésről. Riport­műsor. III. rész. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Vivát Beuyovszkyl Tévéfilmsorozat. VIII. rész: Matt három lépésben. 20.55: Tanácskozik a szakszervezetek XXII. kongresszusa. 21.30: Telesport. 1. Női kézilabda VB. Döntő. 2. Magyarország—Jugoszlá­via Asztalitenisz Európa Liga. 00.15: Tv híradó 3. II. MŰSOR 20.01: Töltsön velünk egy estét. NSZK zenés film. 20.45: Régi hidak. Olasz rövidfilm (lsm.J. 20.55: Tv-híradó 2. 21.20: Egy év házasság. Magyarul beszé lő amerikai film. BRATISLAVA 9.00: Figyelem: a „100“-as! 9.10: Ködös éjszaka, NDK hűnllgyi film. 10.00: Kultúra 75. 17.20: A kelet szlovákiai kerület életéből. 17.45: Az ötletesebb nyer, tv-vetélkodő. 18.45: Esti mese. 19.00: Tv-híradó. 19.30: BAM — a bátorság és hősiesség útvonala. 20.10: Hullámok — közöttünk, l’v-játék. II. MŰSOR: 17.50: Tudomány és technika. 19.00: ív-híradó. 19.30: Dalok. 20.05: Tiszta szerelem, magyar lélektani film. 21.35: Csillagok és babérok. BUDAPEST 17.15: Hírek. 17.20: Melyiket az ötezerből? Pályavá­lasztási műsor. 17.35: Songolk—sanzonok—dalok. NSZK zenés film. 18.15: üt perc meteorológia. 18.20: Látókör. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Tévétorna. 20.05: Világok bo-ltja. Tévéjelemet. 20.35: Az a bizonyos homokszem. Tévér jelenet. 20.50: Zenekari est. Csajkovszikíj: Olasz capriccio. 21.05: Tanácskozik a szakszervezetek XXIII. kongresszusa. 21.40: Figyelem! Felvételi 25 éves az MRT énekkara. 22.25: Tv-híradó 3. II. MŰSOR 20.01: Az állatvilág titkai. Amerikai filmsorozat. XII. (befejező) rész: Meg lehet-e változtatni az emberi természetet. 20.20: Slágernaptár. 21.15: Tv-híradó 2. 21.40: Vér és liliom, magyarul beszélő francia film (14 éven felülieknek!)

Next

/
Oldalképek
Tartalom