Új Szó, 1975. december (28. évfolyam, 283-308. szám)

1975-12-28 / 52. szám, Vasarnapi Új Szó

BUDAPEST (Kossutbadó): 8.25: Arany­völgy. Operettrészletek. 9.00: Franck: d- moll szimfónia. 9.30: Petőfi Sándor ver­sel. 10.15: Várost építünk — gyermek- kantáta. 10.45: Zenekari muzsika. 11.34. Szabó István: Vasárnapi továbbképző. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Tánczenei kok­tél. 13.35: Régi magyar dalok és táncok 13.54: Ezeregv délután. 14.24: Kórusver sen^. l. rész. 14.54: Édes anyanyelvűnk. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Rá diőiskola. 16.47: Gyurkovlcs Mária ope rettfelvételeiből. 17 05: Tudományos hír adó. 17.20: Sztravinszkij: Tavaszi áidozfit — balett 17.55: Népzenekedvelőknek. 18.25: Űj könyvek (ism.). 19.15: Ünnepi órák az operaszfripadon. 20.16: Ha köz tünk vagy. Holman Endre. Hangjáték. 21.05: Népdalok. 21.30: Mi férfiak. 22.20. Tíz perc külpolitika. 22.30: 0] lemezeink hői. 23.39: Kard és szerelem. Operett­részletek. 0.10: Táncdalok. BUDAPEST (Petőfi-adó): 8.05: Fúvószene. 8.33: Haydn: fisz-moll „Búcsú“ szimfónia. 9.00: Tánczene. 9.33: Fortunio dala. Rész­letek Offenbach dal játékából. 10.00: A zene hullámhosszán, kb. 10.55: Kis ma gyár néprajz. 12.00: Nóták. 12.33: Az ál arcosbál. Operarészletek. 13.33: Dalok. 14.00: Kettőtől ötig ... A Rádió kívánság- műsora. 17.00: Az Ifjúsági Rádió érája. 18.00: A tudat világa. VII. rész. 18.33: Cimbalommuzsika. 18.33: Tavasz. Ope retfrészletek. 19.25: Öle Luköie. Mesejá ték. 19.33: Népdalok. 20.33: Szellemi ár verés az l es stúdióban. 21.50: Slágermú zeum. 22.33: Derűre is derű. A huszadik századi magyar Irodalom paródiákban el­beszélve — VI. rész. 23.00: Verbunkosok, nóták. 23.40: Castelnuovi—Tedesco: Gitár- verseny. BRATISLAVA: 10.00: Gyermekműsor. 11.00: Irodalmi szemle. 11.20: Tánczene. 12.40: Hangverseny. 14.35: Ifjúsági Rádió. 15.30: Kerületeink életéből. 17.00: Szignál. 19.00: Táncdalok. 19.30: Zenés ajándék műsor dolgozóinknak. 21.30: Magazin. 23.10: Kamarazene. BRATISl.AVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámon): 7.00: Hírek, Időjárás, műsorismertetés, sajtószemle. 7.15: Reg geli zene. 7.25: Sport és muzsika (ism.]. 7.55: Hírek. 10.00: Iskolások műsora. 12.00: Hírek. 12.10: Rádióegyetem (ism.j. 12.25: Szórakoztató zene. 12.55: Szemelvé­nyek a napi sajtóból. 14.30: Iskolások műsora (lsm.). 15.00: Tanuljunk szlová­kul. 15.10: Tánczene. 15.20: Napi króni­ka. BRATISLAVA 9.00: Ifjúsági magazin. 9.30: Gyermekműsor. 10.05: Veszteségek és leletek. 4. rész (ism.). 11.05: Vidékre települők, tv-sorozat. 10. rész. 11.45: Szovjet mesefilm. 12.30: Bölcsességfog, mesejáték. 14.25: Vidám műsor. 16.30: Mi a világ végéről. 17.00: Autó-motorrevü. 17.30: Nyugtalan szerelem, 3. rész. 18.30: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 20.00: A titokzatos sziget. 1. Menekülés. 20.55: Vigyázz, mert lől 21.45. Intersporttorna. BUDAPEST 16.10: Hírek. 16.15: Hamupipőke. Zenés mesejáték. 17.55: Melyiket az ötezerből? 5. rósz. A textilnyomó. 18.15: Gondolatok a vezetésről. Riportso­rozat. 5. (befejező) rész. 18.40: Játék a betűkkel. 19.30: TV Híradó. 20.00: Tévétorna. 20.05: A tenger titkai. Francia filmsoro­zat. 5. rész. Florida szirénjei. 20.55: Ebben az évben történt... 1975 világpolitikai eseményei. 21.35: Cigányzene. 13. (befejező) rész. 22.10: TV Híradó 3. II. műsor 20.01: Az apa napraforgója. Magyarul be szélő csehszlovák film. 21.05: TV Híradó. 21.25: 100 éves a Zeneakadémia. Riport­film. BUDAPEST (Kossuth-adó): 8.27: Zeneka­ri muzsika, közben 9.00: A tudat világa. VII. rész (ism.). 10.35: Rameau: Pygma- lion. Opera. 11.24: Kórusok. 11.35: A dió­fa. Elbeszélés. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Mielódlakoktél. 14.06: Az élő népdal. 14.16: Mesejáték. 15.10: Kórusverseny. II. rész. 15.44: Magyarán szólva . . . 16.00: A világgazdaság hírei. 16.48: Éneklő Ifjú­ság. 71.30: Népzene. 17.50: Filmdalok. 17.57: Új könyvek (ism.). lft.OÜ: A Szabó család. 19.15: Bach-hangverseny. 20.08: Versenyfutás a 2000. évig. 20.36: Nóták. 2105: Húszas stúdió. 22.20: Könnyűzene. 22.50: Meditáció — társakról és barátok­ról. 23.00: julius Caesar. Operarészletek. 0.10: Filmzene. BUDAPEST (Petőfi adó): 8.05: Julié And rews énekel. 8.20: Tíz perc külpolitika (lsm.). 8.33: Gottiieb: Az irjüság nyitá­nya. 8.50: Daloló, muzsikáló tájak |ism.). 9.33: Derűre is derű. A huszadik századi magyar irodalom paródiákban elbeszélve. VI. rész. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.55: Látószög. Ifjúsági jegyzet. 12.00: Operettkettősök. 12.33: Versek. 12.50: Ro kokó muzsika. 13.33: Liszt: Az ébredő gyermek himnusza. 14.00: Operaslágerek. 14.35: Tánczenei koktél. 15.20: Könyvről — könyvért. 15.30: Találkozás a stúdió bán. 16.33: Csúcsforgalom. 18.(X): Jacques Thlbaud hegedül. 18.33: Dankó Pista nó­táiból. 19.30: Csak fiataloknak! 20.33: Ze­nekari muzsika. 21.05: Örökzöld dalla­mok. 21.59: Dalok. 22.30: Népdalok, nép táncok. 23.15: A Golden Gate együttes énekel. BRATISLAVA: 10.00: Mese. 11.10: TánC- zene. 12.40: Népi együttesek műsorából. 13.15: Zené« egyveleg.* 14.35: Tánczene. 15.30: Beszélő dalok. 16.00: Szilveszter 1975. 18.30: Hangosújság. 00.05: Tánccal kezdjük az új esztendőt. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámon): 7.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés. 7.10: Népszerű vonósze­nekarok műsorából. 7.55: Hírek. 8.00: Ba­rangolás Zeneországban. 8.30: Meseműsor. 8.45: Aktuális ideológiai kérdések. 9.00: Gyermekdalok. 9.15: Operettről — ope­rettre. 10.00: Látóhatár — Irodalmi mű­sor. 10.20: Hangszerszólók. 11.00: Társa­dalmunk időszerű kérdései. 11.10: Tánc­zene. 12.00: Hírek. 12.05: Újdonságok a nagyvilágból. 12.35: 1975. slágerei. 13.00: Szilveszter 1975. BUDAPEST (Kossutbadó): 9.00: Szimfoni­kus hangverseny. 10.38: A Szóljatok szép szavak! — magazinja. 11.28: Zongoramü­vek. 12.20: Ki nyer ma? 12,35: Tánczenei koktél. 13.20: Vita a korszerű mezőgaz­daságról. 13.40: Népdalcsokor. 14.22: Új könyvek (ism.). 14.25: A lila szamár. Me sejáték (ism.). 15.10: Pódiumon Charles Trenet. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.10: Tréfás népdalok. 16.30: Nevessük ki magunkat kb. 19.30: Gondolkodási idő: most nincs! Egy óra Hafi Gézával, kb. 20.30: A Rádió jubileuma alkalmából: 50 év slágereiből összeállította: Tröszt Margit, kb. 21.30: B. U. É. K. — 1976! A Rádió Kabarészínházának szilveszteri műsora. 24.00: Himnusz. Vörösmarty Mi­hály: Szózat, kb. 0.05: Tánczene. BUDAPEST (PetŐfi-adó): 8.05: Zenés be­szélgetés. 8.33: Régi híres énekesek mű­sorából. 9.00: Vidám sanzonok. 9.33: Fú­vószene. 10.00: A zene hullámhosszán, kb. 10.55: Kis magyar néprajz. 11.33: A Szabó család |ism.). 12.00: Népzene. 12.33: Orvosok a mikrofon előtt: Dr. Rigó János — a feketekávéról. 12.38: Zenekari muzsika. 13.33: A gyermekeknek írta Bartók Béla. 14.00: Ez "is, az is . . . 16.00: Operarészletek. 16.33: Cigánydalok. 16.50: Sikerlista — 1975. december. 17.30: Egy rádió naplójából. 18.43: A csárdáskirály­nő. Kálmán Imre operettje. 21.34: Tánc­zene. 24.00: Himnusz. Vörösmarty Mihály: Szózat, kb. 0.05: Tánczene. BRATISLAVA 10.00: Mindennap . . . 11.00: 1975 ritmusa. 12.05: Újévi hangverseny. 13.00- A köztársasági elnök köszöntője. 14.00: Operahangverseny. 14.30: üten har­minc közül. 16.00: Túllépni a küszöböt. 16.30: Híres előadóművészek. 17.00: Blues a fürdőszobában, avagy találd meg a gombot. 19.00: Kuba dalol és táncol. 19.30: Ifjúsági adás. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámon): 10.00: Hírek. 10.05: Kö­szöntjük hallgatóinkat. 10.15: Magyar és szlovák népdalok. 11.00: Újévi napsugár — irodalmi összeállítás. 11.30: Tánczene. 12.00: Hírek. 12.10: A múlt év sikerei. 12.40: Újévi köszöntő. 13.15: Újévi hang­verseny 13.30: Szilveszter 1975 (ism.). BUDAPEST (Kossuth-adó): 6.00: Hírek, lapszemle. 6.10: Boldog újévet! 8.00: Hí­rek, lapszemle. 8.05: Gyermekkórusok. 8.17: Operettfinálék. 8.47: Ferencsik Já­nos vezényel. 10.00: Hírek. 10.03: Meleg hozók. Mfösejáték. 10.47: Csórl csuka. 11.00: Töltsön egy órát kedvenceivel. 12.00: Hírek, lapszemle. 12.10: Jó ebéd­hez szól a nóta. 13.00: Versek. 13.15: Hu­nyadi László. Nyitány. 13.30: Újévi kö­szöntő. 13.40: Magyar zeneművészei? port­réja. 14.34: A Kubai Köztársaság nemzeti ünnepén. 115.00: Hírek. 15.08: Szilveszter. Hangjáték. 15.52: Népdalok. 16.18: Bemu­tatjuk új felvételeinket. 16.38: Beethoven- művek. 17.00: Hírek. 18.20: Marlo Lanza énekel. 18-30: Hírek. 18.40: Népzene. 19.33: Petőfi műsor. 20.1B: Travlata. Ope­ra. 22.00: Hírek, sporthírek. 22.51: Fuvo- larapszédia. 23.01: Könnyűzene. 24.00: Hí­rek. 0.10: A Monterey dzsesszfesztivál felvételeiből. BUDAPEST (Petőfi-adó): 7.00: Zenekari muzsika. 8.00: Hírek, lapszemle. 8.05: Népszerű magyar énekesek és együttesek felvételeiből. Közben 8.30: Hírek. 9.00: Korallzátony. Hangjáték. 10.03: Verbun­kosok, népdalok, közben 10.30: Hírek. 11.00: Versek. 11.10: A Bécsi Fiiharmoni­kus zenekar újévi hangversenye. Közben 11.50: Édes anyanyelvűnk, kb. 11.55: Kí- nálgató. Irodalmi összeállítás, kb. 13.30: Könnyűzene. 14.00: Egy komisz kölök naplója. Rádiójáték (ism.). 14.44: Bön­gészde. 15.30: Hírek. 15.33: Tánczene. 16.18: A koldusdiák. Operettrészletek. 17.00: Magyar Remekírók. 17.30: Hírek. 17.33: Magyar tájak dalaiból, táncaiból. 18.08: A Rádió Kabarészínházának Hang­múzeuma. 13.30: Hírek. 19.33: Ajándékko­sár.'20.50: Pórul járt szerelmesek (lsm.). 21.40: Korda György előadóestje. 22.30: Hírek. 22.33: Nótacsokor. 23.25: Esküdt­széki tárgyalás. Zenés komédia. 24.00: Hí­rek. BRATISLAVA: 8.40: Gyermekvilág. 9.00: Élő sző. 13.00: Falurádió. 14.00: Szilvesz­ter 1975. 19.00. A Bielik család, rádióso­rozat. 19.30: Ifjúsági adás. 21.00: A ba­rátság útjain. 21.35: A sport világa. 21.50: Vonósművek. 22.05: Autósok, motorosok! 23.05: Kedvelt dallamok. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámon): 7.00: Hírek, Időjárás, műsorismertetés. 7.10: Vonószenekarok műsorából. 7.55: Hírek. 8.00: Barangolás Zeneországban. 8.30: Mese. 8.45: Ismert melódiák. 9.00: Rádióegyetem. 9.15: Ope­rettről operettre. 10.00: Egy hazában — Irodalmi műsor. 10.20: Hangszerszólók. 11.00: Társadalmunk időszerű kérdései. 11.10: Tánczene. 12.00: Hírek. 12.05: jó ebédhez szól a nóta, kb. 12.30: Bálint bá­tyó beszél. 13.00: A múlt év legsikere­sebb tánczenei felvételeiből. 14.00: Zenés köszöntő. BUDAPEST (Kossuth-adó): 8.27: Az írno­kok mezeje. Operarészletek. 9.00: Változó világtérkép. 9.10: Egy hatpennys fele. Zenés játék. 10.25: Versek. 10.30: Haydn: C-dúr szimfónia. 11.00: Gondolat. 11.45: BRATISLAVA 9.00: Kicsinyek műsora. 9.25: A szelek ura. 10.15: Szilveszter az Aranykapuban. 11.15: Tarka tehén. 15.10: Szovjet mesefilm. 15.25: Fiatalok szemével. 1B.05: Tessék belépni. 16.35: Házi színház, 4. rész. 17.05: Három lágytojás, cseh filmvfgjá- ték. 18.30: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 19.40: Az ötletesebb nyer. 20.40: Vidékre települők. Tv-sorozat. 11. rész. 21.35: NemSován át. 19.15: Lehelj rám, zenei groteszk. 22.10: Szilveszter. 00.00: Újévi köszöntő. 0.10: Barátaink üdvözletei. 0.40- Népzene. I.20: Operettekből. 2.05: Vidáman. II. műsor 15.20: Tizennegyedik a sorban. Zenés mű­sor. 16.05: Fiatalok tv-klubja. 18.45: Esti mese. 19.05: A szerencsés Luké, amerikai film. 20.20. Kabaré. 21.50: Utolsó út. 22.20: Dobd a gépbe, cseh film. 00.00: Újévi köszöntő. BUDAPEST 17.10: Hírek. 17.20: Az aranycsempész. Magyarul be­szélő francia film' (14 éven felü­lieknek!). 19.15: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 20.00: Minden lében két kanál. Magyarul beszélő angol tévéfilm-soorzat. ,,Az én kis otthonom.“ 20.50: A világ cirkuszai. Jean Rlchard cirkusza. Francia film. 21.45: Csak a felébe kerülhet. Szilveszter 1975. 24.00: Himnusz. 0.05: Táncoljunk. 76. II. műso'' 20.00: Luxemburg grófja. NSZK tiim. BRATISLAVA 9.25: Kicsinyek műsora. 10.00: Martin és a nap, meseopera tv vál­tozata. 11.55: Újévi hangverseny. 13.30- intersporttorna. 15.40: Csuk és Gek, szovjet gyermekfilm. Ifi.25: Mi a világ végéről. 16.10: A függők, tv vígjáték. 18.40: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 19.50: Költészet. 20.00: Ruszalka, tv-opera. 22.10: Egy asszony útja. II. műsor 16.45: Önöké a szó, kubai film. 18 20: Kuba három változatban. 19.00: TV Híradó. 19.50: Chorea Guernica. 20.05: Ex libris, tv-játék. 21.10: Kuba 1975. 21.50: A fazekasipar. BUDAPEST 10.05: Gyere velünk, csináld velünk ... Játékos vetélkedő gyerekeknek az NDK műsorából. 11.15: Pszt! A Papírsárkány karácsonyi melléklete (ism.). 11.45: Csak gyerekeknek. 12.15: Újévi koncert Bécsből. 15.20: Nyolc völgy városa. DoKumentum- film Özdról. 15.45: Bernardo Beiotta, akit Canalettó- nak neveztek. NDK rövidfilm. 16.20: Prof. Szentes Reginaid: András ko­vács királysága. Zenés játék két részben. (14 éven felülieknek!) 18.25: A Kubai Köztársaság nemzeti ün­nepén. 18.45: ,,De szeretnék az erdőben fa len­ni.“ A népköltészet és Petőfi. 19 30: Esti mese.. 13.40: Újévi köszöntő. 20.00: Hírek. 20 05: Tévétorna. 20.10: Kérem a következőt. Magyar rajz­film-sorozat 2. rész. Jaguár-kar. 20.25: Salacrou: Tiszteség minden áron. Vidám tévéjáték egy hűtlen fiatal- asszonyról. 21.20: Vendégeink voltak, összeállítás. 22 20: Hírek. II. műsor 20.00: Rossini: Hamupipőke. Operafilm. 21.15: Hírek. 2120: Flúgos futam. Amerikai rajzfilm­sorozat. 4. rész: Irány Mexikó (Is­métlés). BRATISLAVA 9.00: Kicsinyek műsora. 9.45: A fivérem klarlnétozlk. 10.50: Kővlrág. 12.25: Csehszlovák spartakiád 1975. 16.10: Házi színház. 5. rész. 17.20: A bomba, cseh film. 18.40: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 20.00: A tltokaztos sziget. 2. rész. 21.05: A huszonkilencedik, cseh film. II. műsor 16.20: Egy év falun. 18.20: Vakáció Tüskeváron. Tv-sorozat. 19.00: TV Híradó. 19.30: Építjük Bratislavát. 19.55: Románc. 20.05: ígéret, tv-játék. 21.45: Arcképcsarnok: Ján Smrek. 22.10: Egy magyar nábob, magyar film. BUDAPEST 16.55: Hírek. 17.00: Melyiket az ötezerből? Olajbá­nyász. 17.15: Neutrino. Beszélgetés dr. Miarx Györggyel. 17.55: öt perc meteorológia. 18.0: Műkincsek és olajkutak. Jugoszláv rövidfilm. 18 30: így kezdődött az új év. Helyszíni közvetítés a Budapesti Férfi Fehér­neműgyárból és a miskolci Decem­ber 4. Drótművekből. 19.15: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 20.00: Tévétorna. 20.05: A tenger titkai. 6. rész: Hadiha­jók síria. 20.55: Barbara Streisand műsora. Ameri­kai zenés film. 21.45: Lukács György portré. 22.50: TV Híradó 3. II. műsor 20.01: Nana Mouskouri. Angol zenés film I lsm.). 20.30: Az olimpia bölcsője. Görögországi útifilm (ism.l 21.00: Ivan Lackovlč Croata. Jugoszláv rövidfilm egy mai festőről. 21.10: TV Híradó 2. 21.30: Mindent kimondani. Leonyid Mar­tinov versei. 21.45: Tisztes úriház, francia tévéfilm­sorozat. 1. rész.

Next

/
Oldalképek
Tartalom