Új Szó, 1975. december (28. évfolyam, 283-308. szám)

1975-12-21 / 51. szám, Vasarnapi Új Szó

BRATISLAVA: 8.05: Zenés ajándékműsor. 9.05: Kortárs. 9.35: Művészek a mikro­fon előtt. 10.15: Népdalok. 10.35: Kvízmii sor. 12.05: Tánczene. 12.40: Hangverseny. 14.00: Szórakoztató zene. 14.35: Ifjúsági adás. 15.00: Fúvószene. 16.40: Beszélő dalok. 17,00: Rádióvisszhang. 17.20: Rit­mus és melódia. 19.00: Tánczene. 19.30: Kulturális liíradó. 20.00: Fiatalok stúdió­ja. 22.05: Autósok, motorosok. 23.10: Szimfonikus zene. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mú- teres hullámon): 7.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés. 7.10: Sporthírek. 7.18: Reggeli zene, kb. 7.30: A nap margójára. 7.55: Hírek. 12.00: Hírok. 12.10: Sport és muzsika. 12.40: Népzene. 12.55: Szemel­vények a napi sajtóból. 15.00: Fáklya. 15.20: Napi krónika BUDAPEST (Kossuth-adó):'9.00: A hét ze­neműve: Chopin: f-moll fantázia. 9.30: Versek. 19.25: Szimfonikus zene. 11.24: A tudat vllaga. VI. rész. 11.54: József Attila versei (lsm.). 12.20: KI nyer ma? 12.35: Tánczenei koktél. 13.35: Népzene. 14.29: Mihály András műveiből. 15.10: Édes anyanyelvűnk (ism.). 15.40: Beetho­ven: Egmont — kísérőzene. 10.00: A vi­lággazdaság hírei. 16.05: Élet a szüle­tés előtt. III. rész. 16.45: Rudolf Urba- nec vezényel. 17.05: Bemutatjuk új felvé­telünket. 17.19: A várakozás. Rádiójáték. 17.55: Dalok. 18.25: Oj könyvek (Ism.). 19.15: Prokofjev: Péter és a farkas. 20.45: Népzene. 21.30: A pustza télen. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Világhírű vonós­négyesek — I. rész. 23.26: Aurora Lacasa és Dieter Birr énekel BUDAPEST (Petőfi adó |: 8.05: Németh Má­ria énekel. 8.33: Tánczene. 9.33: Népda­lok. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.00: Kis magyar néprajz. 12.00: Operettrészle­tek. 12.50: Szigeti József hegedül. 13.33: Kórusok. 14.00: Kettőtől ötig. .. 17.00: A7 Ifjúsági Rádió órája. 18.00: Titkon in­nen — titkon túl. 18.33: Nóták. 19.00: Ifjú Zenebarátok Híradója.. 19.20: Labi­rintus. Zenei rejtvény. 19.40: Johann Strauss-hangverseny, közben kb. 20.20: V .’sek. kb. 22.20: A Caravelll zenekar Jötsnk. 22.33: Derűre Is derű. 23.00: Nó­ták. 23.30: Mozart: Fitvola-hárfaverseny. BRATISLAVA: 8.05: Zenés ajándékműsor. 9.05: Rádióposta. 9.15: Vidám műsor. 10.35: Népzene. 11.20: Tánczene. 12.00: Kezdeményezés 30. 12.40: Hangverseny. 14.00: Fúvószene. 15.00: Riportműsor. 17.00: Szignál. 18.05: Népzene. 19.CK): Tánczene. 19.30: Zenés irodalmi összeál­lítás az emberi szépségekről. 20.30: Kí­vánsághangverseny. 22.05- Autósok, mo­torosok! 23.10: Kamarazene. ( UKATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámon): 7.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés, sajtószemle. 7.15: Reg­geli zene. 7.25: Sport és'muzsika | ism.J. 7.55: Hírek. 10.00: Gyermekműsor. 12.00: Hírek. 12.10: Rádióegyetem (lsm.J. 12.25: Szórakoztató zene. 12.55: Szemelvények a napi sajtóból. 14.30: Iskolások műsora (Ism.J. 15.00: Tanuljunk szlovákul. 15.10: Szórakoztató zene. 15.20: Napi krónika. BUDAPEST (Kossuth adó): 8.27: Kovács Dénes és Falvai Sándor felvételeiből. 9.00: Titkon innen — titkon túl. 9.30: Szép a világ. Operettrészletek. 10.35: Ze­nekari muzsika. 11.40: Mécsek. Elbeszé­lés. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Melódia- koktél. 13.58: Dalok a háború ellen. 15.1(1: Népdalgyűjtő úton Bartók Béla nyomá­ban (lsm ). 15.31: Polkák. 15.44: Magya­rán szólva . . . 16.00: A világgazdaság hí­rei. 16.35: Régi híres énekesek műsorá­ból. 17.05: Szívünk alatt. 17.30: Chopin- művek. 17.57: Új könyvek (Ism.J. 18.00: A Szabó család. 19.15: Népzene. 19.40: Balzac: Emberi színjáték 20.Z8: Haydn: Esz-dúr szimfónia. 21.05: Húszas stúdió. 22.20: A Brüsszeli Pro Musica Antiqua együttes Machaut fel vétel e I bő 1. 22.30: Nó­ták. 23.00: Gloconda: Operarészletuk. 0.10: Nino Rossi trombitál Mimiié har­monika zik. BUDAPEST Patőfi-adö): 8.05: Filmdalok. 8.20: Tíz perc külpolitika (ism.J. 8.33: A monterey dzsesszfesztivál felvételeiből. 9.33: Derűre Is derű. 10.00: A zene hul­lámhosszán. 12.00: Nóták. 12.33: Versek. 12.50: Zenekari muzsika. 13.33: Fúvós- esztrád. .14.00: Operaslágerek. 14.35: Tánc­zenei koktél. 15.36: Európai dallamrlt- mus. 16.33: Csúcsforgalom 18.00: Bemu­tatjuk űj verbunkos felvételeinket. 18.14: Pablo Casals gordonkázik. 18.33: A ge- rolsteini nagyhercegnő. Operettrészletek. 19.30: Csak fiataloknak! 20.33: Kemény Zsigmond: Zord Idők. 21.03: Népdalok, néptáncok. 22.00: Szabad szél. Operett­részletek. 22.33: Lalo: Spanyol szimfónia. 23.00: Slágermúzeum. BRATISLAVA: 6.00: Hírek. 6.05: Kellemes ünnepet! 7.00: Hírek. 7.05: Népzene. 7.50: Hírek. 8.00: Mesejáték. 9.00: Élő szó. 9.10: Oskar Nedbal életműve. 10.30: Vonósze­ne. 11.00: Ünnepi hangverseny. 12.05j Pásztói énekek. 12.30: Hírek. 12.45: Ked veit dallamok. 15.00: Folklór. 15.30: Köl­tészet. 16.00: Délután a rádió mellett. 18.01): Pászlorénekek. 18.30: Hangosújság. 19.00: A családi asztalnál. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 iné- tures hullámon): 7.00: Hírek, Időjárás, műsorismertetés. 7.05: A nap margójára. 7.10: Reggeli zene. 7.30: A fehér sport világa. 7.40: Reggeli zene. 7.55: Hírek. 12.00: Hírek. 12.05: Vonósmfivek. 12.30: Zenés költészeti összeállítás. 12.50: Film­zene. 13.05: Fiatalok mikrofonja. 13.40: Aki tudja, írja meg, kvíz. 14.00: Hírek, sajtószemle. 14.15: Tündérek kincse, rá­diójáték. 15.00: Vidám gyermekműsor. BUDAPEST (Kossuth adó): 8.27: Hanss Eisler dalaiból. 8.37: Lányok, asszonyok. 9.02: A fiatal Beethoven művel. 9.49: Könyvszemle. 10.05: Ml lesz Bú Bandi­val? Mesejáték. 10.59: Szimfonikus zene. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Magya­rán szólva. 12.45: Melódiákoktól. 13.56: Üj könyvek |ism.|. 14.05: Népdalok. 14.55: Új Zenei Űjság. 18.40: Irodalmi üsszeál- lítájs. 19.00: Örökzöld dallamok. 20.23: Téli mese. Versek. 20.43: Ml a titka? Jussi Björllng művészete. 22.10: A folyó varázsa. Hangjáték. 23.00: A juilllard vo­nósnégyes felvételeiből. BUDAPEST (Petőfi-adó): 8.05: Operettda­lok. 8.33: Az aranyszárnyü méhecske. Gyermekopera. 9.07: Fúvószene. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.33: A .fíza-bó csa lati tism.J. 12.00: Táncdalok. 12.33: Tosca. Optrarőszietek. 13.33: Vidám kórusmüvek. 15.HO: Nót ik. 15.25: Orvosi tanácsok. 15.33: Fiataloknak! 16.15: Véfsek világa. 16.33: Nebáncsvirág. Részletek Hervé dal­játékából. 17.00: Zenekari muzsika. 17.30: Slágermúzeum. 18.33: Népdalcsokor. 19.19: Öle Luköie. Mesejáték. 19.31: Irodalmi este Szép Ernő műveiből. 20.15: A corne- vlllel harangok. Operettrészletek. 20.42: Chopin művek. 21.10: Három boltoskisasz- szony. Rádiójáték. 22.06: Verbunkosok, nóták. 23.00: Karácsony éji muzsika. BRATISLAVA: 6.00: Hírek. 6.05: Kellemes ünnepet! 7.00: Hírek. 7.05: Népzene. 7.50: Hírek. 8.00: Mesejáték. 8.40: Kedvelt dal­lamok. 9.30: Panoráma. 11.00: Vendé günk: Vladimír Minác nemzeti művész. 12.05: Romantikus hangulatképek. 12.30: Hírek. 12.45: Zenei miniatűrök. 13.00: Ri- porünüsor. 13.45: Zenés ajándékműsor. 14.30: Riportösszeállítás. 15.00: Hangver­seny. 18.30: Hangosújság. 18.50: Fúvósze­ne. 19.30: Gábor Vlkolinsky. Hviezdoslav költői művének rádióváltozata. 21.00: Ze­neművek. 21.30: Hírek. 21.40: Népzene. 22.05: Autósok, motorosoki 23.00: Hírek, sporthírek. 23.10: Kedvelt dallamok. BRATISLAVA (magyar adás a 295.3 mé­teres hullámon): 8.00: Mese. 8.20: Szóra­koztató zene. 9.00: Tollal és mikrofonnal. 9.20: Világhírű operettekből, 10.00: Em­lékvonat, zenés összeállítás. 11.00: Tánc­zene. 11.30: Zenés ABC. 12.00: Versek. 12.05: Népzene. 13.00: Kontaktus. 14.00: Jókai Mér. A kőszívű ember fial, rádió­játék. 15.00: Szívesen hallgattuk. 15.30: Tánczenei koktél. BUDAPEST (Kossuth-adó): 6.00: Hírek, lapszemle. 6.10: Kellemes ünnepet! 8.00: Hírek, lapszemle 8.05: Reneszánsz mű­vek. 8.18: Népzene. 8.37: Irodalmi össze­állítás. 9.12: Pierre Pierlot és Vénétől szólisták új lemezeiből. 10.00: Hírek. 10.03: Minden egér szereti a sajtot. Me­sejáték. 10.54: Schumann: Pillangók. 11.10: öreg Ángyéi üzenete. Dokumen­tumműsor. 12.00: Hírek, lapszemle. 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 13.05: Marla Callas legszebb felvételeiből. 13.58: Do­kumentumműsor Váci Mihály életéről és munkásságáról. 15.00: Hírek. 15.08: Az év sporttörténete. 16.09: Mozart-művek. 17.00: Hírek. 17.05: Együtt a család. 18.30: Hírek. 18.40: Népdalest. 19.23: Szó­rakoztató műsor nyugdíjasoknak. 20.23: Lammermoorl Lucia. Opera. 22.00: Hírek. 22.10: Sporthírek. 23.19: Szólistaparádö. 24.00: Hírek. 0.10: Melódiakoktél. BUDAPEST (Petőfi adó): 8.00: Hírek, lap­szemle. 8.05: Sanzonok. 8.30: Hírek. 8.33: Tito Gobbl énekel. 9.00: Slágerkoktél. 9.35: Legkedvesebb verseiről beszél Sík Endre. 10.00: Két operettfinálé. 10.30: Hírek. 10.33: Népdalok. 11.38: A Lőrinc kalapjai. Elbeszélés. 11.48: Két szvit. 12.30: Hírek. 12.33: Régi kórusmuzsika. 12.48: A feslődoboz. Mesejáték (ism.J, 14.00: Nótakedvelőknek. 14.45: Fejezetek Miauricc Chevalier könyvéből. I. rész. 15.30: Hírek. 15:33: Fehér karácsony. Filmzene. 16.00: Karácsonyi kívánságmű­sor. 17.30: Hírek. 19.17: Öle Luköle. Me­sejáték. 19.30: Hírek. 19.33: Egy óra az Omega együttessel. 20.33: Népzene. 21.08: Ladányi Ferenc. Arckép emlékeinkről (lsm.J. 22.15: Zenés Játékokból. Közben 22.30: Hírek. 23.10: Szimfonikus zene. 24.00: Hírek. BRATISLAVA: 6.00: Hírek. 6.05: Kellemes ünnepet! 7.00: Hírek. 7.05: Magazin. 7.50: Hírek. 8.00: Mesejáték. 8.40: Barokk ze­ne. 9.00: Az év külpolitikai eseményei. 9.10: Népzene. 9.30: Rádióvíkend. 11.00: Operettekből. 12.05: Népdalok. 12.30: Hí­19.30: Lutzcal és szerelemmel. NDK szó rakoztató műsor. 20.20: Világsport. 21.50: Az orvos és önök. 22.10: Eszperantó. BRATISLAVA 9.00: Kicsinyek műsora. 9.30: Gyermekműsor. 11.00: Spirális. , 15.05: Gyermekműsor. 17.30: Ml a világ végéről. 10.00: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 20.10: Vidékre települők, tv-sorozat, 21.00: Karácsony a képernyőn. 21.40: Kései nyár, tv-játék. BUDAPEST 9.50: Szünidei matiné. 10.40: Hírek. 16.50: így csinálná Sherlock Holmes. Szovjet ifjúsági filmsorozat. I. rész: A titokzatos lopás. 17.35: ,,Életet az éveknek.“ Nyugdíjasok műsora. 18.15: Rólad van sző. Fiatalok önismereti műsora. 18.45: Játék a betűkkel. 10.30: TV Híradó. 20.00: Tévétorna. 20.05: Cigányzene. XII. rész: Parasztok és clgányzenószek. 20.35: A tenger titkai. Francia filmsoro­zat. IV. rész: A Galapagos szigetek sárkányai. 21.25: Teleszubjektív. 22.05: TV Híardó 3. It. műsor 20.01: No, de apu! Magyarul beszélő NDK tévéfilmsorozat. I. rész. Apu nem akar nősülni. 21.25: TV Híradó 2. 21.45: Zenei Figyelő. BRATISLAVA 9.00: Kicsinyek műsora. 11.00: A fehér királynő futása, szovjet film. 13.10: Aranyalma, szlovák történelmi monda. 14.20: Érdekességek. 14.45: Eszmélés, szovjet költői film. 15.15: Folklór. 15.45: Világszépe, szlovák népmese. 17.40: Mi a világ végéről. 18.05: Karácsonyeste. 18.40: Esti mese. 19.20: Operákból. 20.00: Fatima és Omar története, tv já­ték. 21.20: Régi zeneszerzők műveiből. 22.05: Közelálló Idegenek, tv-játék. 23.10: Madame Curie, amerikai film II. műsor 15.35: bratislavai esti műsor 15.55: Kubo, tv-játék. 17.10: Fiatalok tv klubja. 18.00: Belorusz mesejáték 18.50: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 20.00: Éj a Karlsteinen, cseh fllmmusl- cal. 21.30: Üdvözöllek, szomszéd. Mikrokomk- dia. 22.00: Ezüst port, tv-film BUDAPEST 9.00: Tévétorna (lsm.J. 9.U5: Szünidei matiné. 10.20: Delta (ism.J. 10.45: A tenger titkai. IV. rész (am ). 11.35: Játék a betűkkel (lsm.J. 12.00: Rólad van szól (ism.J. 13.55: Oz, a nagy varázsló. Zenés mese­játék. 15.40: így csinálná Sherlock Holmes. Szovjet ifjúsági filmsorozat. II. rész: A vadászfegyver titka. Ifi.15: Psztl A Papírsárkány zenés kará­csonyi melléklete. Ifi.50: Karácsonyi látogatás a Szőlő utca 92—94-ben. 17.30: Regősének. I. rész. 18.05: Karácsonytól — karácsonyig. Do- kumentumfilm. 18.30: Csoda a 34. utcában. Magyarul be­szélő amerikai film. 19.50: Cicavízió. 20.05: Hírek. 20.10: Beethoven: IX. szimfónia. 21.15: Sütő András: Kisember születik. Tévéjáték. 22.10: Judy Garland műsora. Amerikai ze­nés film. II. műsor 20.01: A vasút. Magyarul beszélő finn film. 21.20: Zenés ajándékkosár. NDK zenés film. BRAT1SLAV. 9.00: Kicsinyek műsora. 10.00: Kék feMegek, olasz fllmvígjátók. 10.45: Vigyázz Zsuzsira, NDK fllmvígjá­tók. 12.50: Álmok világa. 13.20: Fllmmflsor gyermekeknek. 13.55: Bábjáték, mesejáték. 15.50: Házi színház, 2. rész. 1G.50: Nagy remények, film. 18.45: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 19.50: Költészet. 20.00: Mozofék, tv-játék. 21.30: Vidékre települők, tv sorozat 9. rósz. 22.25: Köszöntő az óhazában. 10.10: Szabad a ring. 17.10: Maja Pllszeckaja táncol. 18.20: A fa átalakulása. 19.00: TV Híradó. 19.25: Táncminiatűrök. 20.00: Jó megjelenésű olasz Ausztráliá­ban honfitársnőt keres feleségül, olasz tragikomédia. 21.50: A föld sója. 22.25: Goralok, tévéfílm. BUDAPEST 9.00: Csak gyerekeknek! 9.45: Zsebtévé. 10.15: 12 hónap. Magyarul beszélő szov jet mesefilm. I. rész. 11.20: Leonard Bernstein a muzsikáról. 13.35: Julié Andrews műsora. Zenés angol film. 14.10: így csinálná Sherlock Holmes. Szovjet Ifjúsági filmsorozat. III. rész: A bizonyítási eljárás. 14.50: A kis hercegnő. Magyarul beszélő amerikai filmsorozat. I. rész. 15.45: Kőbéka. Verses-zenés műsor gye­rekeknek. Ifi. 10: Szojuz—Apollo. összeállítás a szov­jet—amerikai űrkísérlet eseményei­ből. 17.15: Regősének. II. rósz. 17.45: Hármasikrek. Dokumentumfilm. VI. rész. 18.10: „Aranyérmesek 1975.“ Világ- ós Európa-bajnokaink. 19.10: A munkapad nagy öregei. A bá­nyász — Dór János. Dokumentum- film-scrozat, 19.40: Esti mese. 20.00: Hírek. 20.05: Kérem a következőt! Magyar rajz­filmsorozat. I. rész: Kacsa-lap. 20.20: Vivát, Benyovszkyl Tóvéfilmsorozat. XII. rész: A csalétek. 21.15: Az én időm Montand-ja. Francia zenés film. 22.10: A körhinták az égben készülnek. Magyarul beszélő NSZK tévéfílm. II. műsor 20.01: Szórakoztató műsor Baden-Baden- ből. NSZK zenés film. 20.50: Flúgos futam. Amerikai rajzfllm- sorazat. Hullámvasúton Hunnfenn- Hunnlennbe (lsm.J. 21.15: No, de apu! Magyarul beszélő NDK tévéfilmsorozat. II. rész: Apu nő­sülni akar. PENTEK BRATISLAVA 9.U0: Gyermekműsor. 10.00: Itt vannak a búcsúsok, cseh film. 11.15: Léghajók. Ifi.40: Mi a világ végéről. 17.10: Alizuna, tévéjáték. 18.15: Házi színház 3. rész. 18.45: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 19.30: Csehszlovák kultúra 75. 20.20: A bosszú, tv-vígjáték. 21.55: Népzene. II. műsor 14.35: Mesefilm. 16.00: A Csehszlovák Tv karácsonyi asz-< talitenlsz tornája. 18.00: Ezeregyéjszaka mesél, tv balett. 19.00: TV Híradó. 19.30: Világhírű operákból. 20.00: Facsemeték, szovjet film. BUDAPEST 10.00: Csak gyermekeknek! 10.45: 12 hónap. Magyarul beszélő szov­jet mesefilm. II. rész. 13.50: A kis hercegnő. Magyarul beszélő amerikai filmsorozat. II. rész. 14.40: Zene-bona. Szórakoztató műsor gyerekeknek. 15.40: Családi kör. 16.30: Képes Sport Teremlabdarúgó Kupa. I. nap. 18.15: A rajzfilmek kedvelőinek. 18.40: Hangok a csend világából. Doku­mentumfilm. 19.30: Esti mese. 20.00: Hírek. 20.05: Tévétorna. 20.10: Aranyláz, amerikai film. 21.20: Kutyaélet, amerikai film. 22.05: Maszk nélkül. Jelena Obrazcova énekel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom