Új Szó, 1975. december (28. évfolyam, 283-308. szám)

1975-12-14 / 50. szám, Vasarnapi Új Szó

HÉTFŐ BRATISLAVA: 8.05: Zenés ajándékműsor. 9.05: Kortárs 9.35: Művészek a mikrofon előtt. 10.15: Népdalok. 1U.35: Vörös ká­nyafa, rádiójáték. 12.05: Tánczene. 12.40: Hangverseny. 14.35: Ifjúsági adás. 15.00: Fúvószene. 16.40: Beszélő dalok. 17.00: Rádióvisszhang. 17.20: Drezdai nemzetkö zi pop-dal fesztivál. 17.50: Népdalok. 18.00: Tánczen'’.. 19.30: Kulturális híradó. 20.00: Opera kedvelőknek 22.05: Táncze­ne. 23.10: Éji zene. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámán): 7.00: Hírek, Időjárás, műsorismertetés 7.10: Sporthírek. 7.18: Reggeli zene, kb. 7.30: Napjaink margó jára. 7.55: Hírek. 12.00: Hírek. 12.10: Sport és muzsika. 12.55: Szemelvények a napi sajtóból. 15.00: Művészetről — alko­tókról (ism.j. 15.20: Napi krónika. BUDAPEST (Kossuth adó): 8.25: Verbun ko: ok, nóták. 8.59: A hét zeneműve: Schubert- Esz-dúr trió. 9.29: Versek (is­métlés). 10.05: A fenyőfa. Mese. 10.28: Gounod operáiból. 11.00: Fejezetek az orosz nép történetéből. 11.20: Richard Strauss: 11. kürtverseny. 11.39: Kemény Zslgmond. Előadás. I. rész. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Tánczenei koktél. 13.35: Nép­dalok. 14.30: Zenekari muzsika. 15.10: Édes anyanyelvűnk (ism.). 15.15: Kórus­pódium. 15.25: Rodgers zenés játékaiból. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.35: Cho- pin-művek. 17.35: A jövőbe látni. V. rész. 18.05: Népzene. 18.25: Új könyvek (lsm.). 19.15; Vendégségben. Dráma. 20.36: Kö szöntjük a 70 éves Farkas Ferencet. 21.30: Mlkrolánc. 22.20: Közel-Kelet kö­zelről. I. rész. 22.30: Zenekari muzsika. 0.10: Táncdalok BUDAPEST (Petőfi adó |: 8.05: Fúvószene. 8.33: Dvofák: Vonósszerenád. 9.03: Egy hazában. 9.33: Könnyűzene Párizsból. 10.00: A zent hullámhosszán, kb. 10.55: Kis magyar néprajz. 12.00: Nóták. 12.50: Macbeth. Operarészletek. 14.00: A Rádió kívánsájjfciűsora. 17.00: Pol vessző. 18.00: A tudi t világa. VI. rész. 18.35: Népdal- csokor. 19.27: Töltsön egy órát kedven­ceivel. 20.30: 20.30: Kettesben. 21.31: Ze­nés séta Monté Cáriéban. 22.30: Derűre !s derű. 23.00 Operettrészletek. BRATISLAVA: 8.05: Zenés ajándékműsor. 9.05: Rádióposta. 9.15: Szórakoztató zene. 10.35: Népdalok. 11.20: Tánczene. 12.00: Kezdeményezés 30. 12.40: Hangverseny. 14.00: Fúvószene. 14.35: Ifjúsági adás. 15.00: Párt és társadalom. 15.20: Zenei miniatűrök. 16.40: Népi táncok. 17.00: Szignál. 18.05: Népzene. 19.00: Táncda­lok. 19.30: Egy bolygón élűnk. 20.30: Az opera színpadán. 22.05: Autósok, motoro­sok! 23.10: Kamarazene. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámon): 7.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés, sajtószemle. 7.15: Reg­geli zene. 7.25: Sport és muzsika tlsm.). 7.55: Hírek. 10.00: Iskolások műsora. 12.00: Hírek. 12.10: Rádiőegyeteni ism.). 12.25: Szórakoztató zene. 12.55: Szemel­vények a napi sajtóból. 14.30: Iskolások műsora (lsm.). 15.00 Tanuljunk szlová­kul. 15.10: Tánczene. 15.20: Napi krónika. BUDAPEST , Kossuth adó): 8.27: Hrennyl- kov: II. szimfónia. 9.30: Marenzió-kóru-' sok. 10.20: Menotti: A médium. Opera. 11.26: Maros Rudolf: Ecseri lakodalmas. 11.39: Kemény Zslgmond. Előadás. II. rész. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Melódia­koktél. 15.10: Látogatás a furtai népi együttesnél. 15.30: Szvit fúvószenekarra. 15.44: Magyarán szólva . . . 16.0(1: A világ­gá iaság hírei 16.35: Bratislavai Inter- stúdió 1974. 17.20: Beethoven: V. szimfó­nia. 17.57: Gj könyvek (ism.j. 18.00: A Szabó család. 19.15: Népzenei Magazin. 19.55: A rákkutatásról. 20.21: Schubert: Esz-dúr trió. 21.05: A Rádió világirodalmi folyóirata. 22.20: Kodály művek. 22.50: Meditáció — az orvosi etikáról. III. rész. 23.00: Hangszerszólók. 23.30: Népdalok. BUDAPEST (Petőfi-adó): 8.05: Verdi: Fuls- taff. Operarészlet. 8.20: Közel Kelet kö­zelről. (ism.j. 8.33: Verbunkosok, nóták. Közben 8.50: Kultúra és civilizáció. 9.33: Derűre Is derű. (lsm.). 10.00: A zene hullámhosszán. 12.00. Operettdalok. 12.33: Chilei költők versel. 12.50: Népszerű elő­adóművészek Haydn-felvételeiböl. 14.00: Operaslágerek. 14.35: Tánczenei koktél. 15.36: Találkozás a stúdióban 16.33: Csúcsforgalom. 18.00: Zenekari muzsika. 18.33: Anneliese Rothenberger és Her- mann Prey énekel. 19.30: Csak fiatalok nakl 21.05: Szirmai Albert: M'ágnás Mis­ka. Operett. 23.12: Stark Tibor szerze­ményeiből. 23.40: Operaintermezzók. csütörtök BRATISLAVA: 8.05: Zenés ajándékműsor 9.05: Kortárs. 9.15: Kedvelt dallamok. 10.35: Egy bolygón élűnk (lsm.). 11.35: Tánczene. 12.40: Népdalok. 13.00: Fele­lősségem keretében. 13.15: Szimfonikus hangverseny. 14.00: Fúvószene. 14.35: If­júsági adás. 15.00: Népzene. 16.35: Dél­után a rádió mellett. 18.00: Periszkóp. 19.00: Tánczene. 20.00: Zenés ajándékmü- sor. 21.00: Család 75. 22.05:. Autósok, motorosoki 23.10: Kamarazene. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámún): 7.00: Hírek, Időjárás, műsorismertetés. 7.10: Reggeli zene, kb. 7.30: Napjaink margójára. 7.55: Hírek. 12.00: Hírek 12.10: Látóhatár, irodalmi műsor (ism.). 12.30: Balettzene. 12.55: Szemelvények a napi sajtóból. 15.00: Tánczene 15.20- Napi krónika. BUDAPEST (Kussulh-adó): 8.27: Schu- mann-kórusok. 8.45: Gondolatok filmek­ről. 9.15: Hunyadi László. Részletek Er kel operájából 10.37: Zenekari muzsika. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Tánczenei kok­tél. 13.40: Népdalok. 14.30: Barokk mu­zsika. 15.10- Történelmi arcképcsarnok. Wesselényi Ferenc 15.50: Fúvószene táncritmusban 16.00: A világgazdaság hírei. 18.10: Az emberiségért — kantáta. 16.21- Szabó Pál:ŰJ krajcár. Elbeszélés. 16.41: Teddy Wlndholz zenekara játszik. 17.30. A zongoraművészet elsfj aranykora. 19.15: A Nucingen ház. 20.03: Egy éj Ve­lencében Operettrészletek. 20.55: Kis ma­gyar néprajz. 21.05: Népze«e. 21.35: Két nyitány. 22.20: Közel-Kelet közelről. II. rész. 22.30: Dzsesszfel vételekből. 22.45: Gondolatok útvesztői. 23.00: A titkos ha zasság. Operarészletek. 0.10: Filmzene. BUDAPEST (Petőfi adó): 8.05: Népzene 8.33: Örökzöld dallamok. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.33: A Szabó család. 12.00: Az élő népdal. 12.10: Könnyűzene. 12.33: Szimfonikus zene. 14.00: Táncda lók. 14.25: Orvtísi tanácsok (lsm.). 14.35: Az NDK Rádiójának műsorából. 14.44: Ri gó Jancsi. Operettrészletek. 15.10: Csaj­kovszkij: Téma és változatok a III. szvit­ből. 15.36: Slágermúzeum. 16.09: Rossin’: Teli Vilmos. Operarészletek. 16.20: Ci­gánydalok, nóták 16.33: Filmdalok. 16.40: Szabó Anita énekel. 18.00: Vízcsl nálók. Iraki riport. 18.10: Táncdalok. 18.33: Énekszóval, muzsikával. 18.55: Ze­nekari muzsika. 19.30: Mikrofonközeiben — Ray Charles. 20.00: Iránytű. 21.10: Ju- rlj Mazurok énekel. 21.35: Könnyűzenei újdonságok. 21.55. Nótacsokor. 22.33: Zon­goraművek. 22.55: Slágerexpressz. BRATISLAVA: 8.05- Zenés ajándékműsor. 9.05: Kortárs. 9.15: Kedvelt dallamok. 10.35: Cseh népdalok. 11.00: Teleszkóp. 1.30: Tánczene. 14.00: Fúvószene. 14.35: Ifjúsági adás. 15.00: Johann Strauss poN kák és keringek. 15.25: Oj filmekről. 16.40: Népzene. 17.00: Az élet körforgása. 17.15: Zenei kalendárium. 18.00: Népzene. 19.00: Tánczene 19.30- Előléptetés, rá­diójáték. 20.35: Zenei miniatűrök. 21.00: Kis zenetörténeti krónika. 22.05: Autósok, motorosoki 23.10- Kamarazene BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámún |: 7.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés, sajtószemle. 7.15: Reg­geli zene, kb. 7.30: Sporthírek. 7 55: Hí­rek. 10.00: Iskolások műsora. 12.00: Hí­rek. 12.10: Gazdaságpolitikánkról egy­más közt (ism.). 12.30: Szórakoztató ze­ne. 12.55: Szemelvények a napi sajtóból. 14.30: Iskolások műsora (lsm.). 15.00: Újdonságok a tudomány világából. 15.10: Az operett világából 15.20: Napi krónika. BUDAPEST (Kossuth adó): 9.17: Zenekari muzsika. 10.30: Versek. 10.35: Osváth Jú­lia énekel, Jeney Zoltán fuvolázlk. 11.15: Operakórusok. 11.39 Kemény Zslgmond. Előadás. III. rész. 12.20: KI nyer ma? 12.35: Melódiakoktél. 13.59: Magyar re­mekírók. 14.29 Magyar szerzők művei­ből. 15.10: Händel: e-moll concerto gros­so. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.10: Munkásmozgalmi dalok. 16.21: Ormánsági népdalok. 16.45: Táncdalok. 17.05: Kör- mikrofon. 17.30: Francia kamaramuzsika. 17.52: Operettdalok. 18.15: Kritikusok fó­ruma. 18.25: Új könyvek (lsm.). 19 15: Boldogság, ól Hangjáték. 19.56: Nóták. 20.28: Verdi: Aida. Operaközvetítés. 23.31: Népdalok. 0.10- Régi kórusmuzsika BUDAPEST (Petőfi adó): 8.05: Nemzetisé­gek dalaiból. 8.20: Közel-Kelet közelről, (lsm.). 8.33: Gül Baba. Operettrészletek. 9.32: László Anna: Felépítjük Bábé! tor­nyát. 10.00: A zene hullámhosszán kb. 10.55: Édes anyanyelvűnk. 11.55: Gyerme­kek könyvespolca 12.00i Népzene. 12.55: Operarészletek 13.33: Fúvószene. 18.00: Az év legjobb tánczenei felvételeiből. 18.33: Színes népi muzsika. 19.30: Offen- bach operettjeiből 20.06- Változatok a Follla témára. 21.00: Slágermúzeum. 21.33: írószobám. Látogatás Benjámin Lászlónál (ism.). 22.33: A Nagykanizsai Dzsesszhét- vége felvételeibl. 23.38: Két Vivaldi con­certo. rozat 1. rész. 19.n0: TV Híradó. 19.30: Mi rejlik a kínai óriásjelek mö­gött. 20.01): Mesterséges hívójel, bolgár bűn­ügyi film. BRATISLAVA 9.40. Veszteségek és leletek, l'v-sorozat. 2. rósz. 13.40: A kommunizmus útján. 17.15: Fiatalok horizontja. 18.00: Esti mese. 18.10: Időzés a Tátrában. 19.U0: TV Híradó. 20.30: Vándorlások, ausztráliai film. 21.25: TV Híradó. 21.45: Spirális. 22.10: Négyszemközt az orvossal. BUDAPEST 9.20: Ki játszik ilyet? 16.35: A Kanadai Tv estje. Bevezető. 16.40: Claude Dubols. Énekeszenés film. 16.50: Inon a tűz legendája. Rajzfilm. 17.00: Kanada nemzeti jelképe: a juhar. 17.25: Hangulatképek a hazáról. Riport jellegű összeállítás. 17.50: Az Északi-sark élővilága. Rövid­film. 18.45: Ez itt Kanada. Mozaik az ország modern életéről. 19.15: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 20.00: Tévétorna. 20.05: Quebeck 1759. Dokumentumfilm. 21.05: Éjszakai fények. Kanada története énekben, táncban. 22.00: TV Híradó II. mUsur 20.01: III. Nemzetközi Kisplasztika! Blen- nálé. 20.30: Flúgos futam. Amerikai rajzfilm­sorozat. II. A Dilis Dakota Derby (lsm.). 20.50: TV Híradó 2. 21.10: Rendező: Franz Peter Wlrth. A lo- bosltzl csata. Miagyarul beszélő NSZK film. B3339M BRATISLAVA 9.30: Kicsinyek műsora. 15.50: A Kis-Fátra. 17.20: Fiatalok szemével. 18.00: Esti mese. 18.10: Autó-motorrevü. 19.00: TV Híradó. 19.30: Spirális. 20.10: Ember a túlsó oldalról. Szovjet-» svéd filmdráma. il. műsor 17.45: Háború vagy béke Indokínában? 18.10: Népdalok. 19.00: TV Híradó. 19.30: Svédország—Csehszlovákia férfi ké­zilabda-mérkőzés. 20.45: Aranyláz. 21.55: Szignálok. 22.35: Eszpresszó. BUDAPEST 10.20: Tévétorna (lsm.). 10.25: Delta, tudományos híradó (ism.). 10.50: Villámcsapás. Magyarul beszélő NSZK—francia film. I.G.40: Hírsk. 16.45: ötletvásár (ism.). 17.50: Az Országházból jelentjük . . . 18.40: Játék a betűkkel. 19.15: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 20.00: Cigányzene. XI. rész: Parasztok és cigányzenészek. 1. 20.25: A tenger titkai. Francia filmsoro­zat. III. rész: Veszélyben a tengeri vidrák. 21.15: Az új iskola. Kubai dokumentum­film. 22.15: Z. Gács György. Portréfilm. 22.45: TV Híradó 2. II. műsor 20.01: Rendezte Pauló Lajos. Ki mit tu­dott? Összeállítás. 20.40: ,,Az egyetlen járható út.“ Angol tévéftlm. 21 05: TV Híradó 2. 21.30: Maszk nélkül. Theo Adam énekel (ism.). mm.TSEn BRATISLAVA 9.20: A politikai ismeretek alapjai. 9.50: Ember a túlsó oldalról, szovjet film (lsm.). 16.25: Bratislavai esti műsor. 16.40: Lányok, fiúk magazinja. 17.25: Csehszlovákia—Svédország jégko rong-mérkőzés. 19.50: TV Híradó. 20.20: Vidékre települők, tv-sorozat. 6. rész. 21.20: Postafiók ország, szovjet film 2. rész. II. niüsui 18.20: Vetélkedő. 19.20: A világ, ahogyan látjuk. 19.50: TV Híradó. 20.15: Otakar Taktakisvill: Három élet. Opera három felvonásban. BUDAPEST 17.30: Hírek. 17.40: Postafiók 250. 17.55: Telesport. 18.20: Az Országházből jelentjük. 19.15: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 20.00: Vivát, Benyovszky! Tévéfilm-soro- zat. X. rész: Afanázla. 20.55: Téli Könyvtár 1975. 22.05: TV Híradó 3. 22.15: Csehszlovákia—Svédország Izvesz­tyija Kupa jégkorong-mérkőzés, fel vételről II. mfisa 20.01: Gay—Hacks—Asrlel: Polly Ameri­kában. Zenés komédia (18 éven fe lülleknek!). Közben 21.20: TV Híradó 2. BRATISLAVA 9.00: Lángoló útkereszteződések, szlovák film (lsm.). 10.20: Zempléni lakodalom. 14.00: Svédország—Csehszlovákia páros teniszmérkőzés. 18.00: Esti mese. 18.10: Népzene. 19.00: TV Híradó. 19.30: Csillagtalan éjszaka. 20.00: Győzelmes út. 21.30: Utazó kamera. 21.55: TV Híradó. 22.20: A közbiztonsági szervek intézked­nek. 22.35: Születésnapi ajándék. II. műsor 17.50: Hírek. 17.55: Tudomány és technika. 19.30: Építjük a fővárost. 20.00: Az ismeretlen ember, színházi köz­vetítés, felvételről. BUDAPEST 16.50: Hírek. 16.55: A kőoroszlánok országa. Lengyel rüvldfilm. 17.15: A magyar tudomány nagy öregei. Dr. Benedlkt Ottó (lsm.). 18.05: öt perc meteorológia. 18.10: Melyiket az ötezerből? VI. rész: A repülőgépszerelő. 18.25: Az Országházből jelentjük. 19.15: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 20.00: Tévétornti 20.05: Hazugok, illés Endre tévéjátéka. 21.35: Művészeti magazin. Helyszíni köz­vetítés a Várból 22.25: TV Híradó 3. 22.35: Svédország—Csehszlovákia Davis Kupa teniszmérkőzés. II. műsor 20.01: Fiatal üzemi újságírók műsora (5). 21.00: TV Híradó 2. 21.20: Claude Debussy: A játékdoboz. A Svájci gyermekbalett filmje. 21.55: Karthágót el kell pusztítani. Dán dokumentum fi lm. KEDD

Next

/
Oldalképek
Tartalom