Új Szó, 1975. augusztus (28. évfolyam, 179-204. szám)

1975-08-03 / 31. szám, Vasarnapi Új Szó

BRATISLAVA: 8.00: Zenés ajándéikműsor. 9.05: Kortárs. 9.15: Szórakoztató zene. 10.00: Zenei miniatűrök. 10.35: Világot felfedező toll: Thor Heyerdahl. (ism.). 11.20: Tánczene. 12.40: Hangverseny. 13.30: A Tátra és a nagyvilág* 14.00: Fűvószene. 14.35: Ifjúsági adás. 15.00: Tánczene. 16.40: Együttesek műsorából. 17.00: A Bielik család, rádiósorozat (ism.). 17.30: Zenei újság. 18.00: Ukrán népdalok. 19.00: Karol Elbert: Egyve­legek. 19.30: Katonák műsora. 21.00: A barátság útjain. 22.05: Autósok, motoro sok! 23.10: Éji zene. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámon): 6.00: Hírek, Időjárás, műsorismertetés. 6.10: Napjaink margó jára. 6.15: Reggeli zene. 6.30: Egészség- ügyi tanácsadó (Ism.). 6.40: Folytatjuk reggeli zenénket. 6.55: Hírek. 12.00: Hí­rek. 12.10: Mezőgazdasági félóra. 12.40: Rövid zenés műsor. 12.55: Hírek. 17.00: Fúvószene. 17.20: Napi krónika. BUDAPEST (Kossuth adó): 8.20: Verseny- művek. Közben 9.00: A Plckwick Klub. IX. rész: A gaz jlngle nyomában. 10.05: Emlékeinkből. Di'. Germanus Gyula in­diai útiélményei. I. rész. 10.39: Édes anyanyelvűnk, (ism.). 10.44: Barokk kó- rusmuzsíka. 11.00: Modellek a műegye­temi laboratóriumban. 11.10: Fischer Anni zongorázik. 11.49: Czine Mihály könyvszemléje. 12.20: Ki nyer ma Győ­rött? 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Nép­dalok. 13.54: „Hullámos ügy“, riport. 14.34: Népszerű hegedűmuzsika. 15.10: Magyarán ízólva. 15.25: Baritonáriák. 15.48: A Moszkvai Rádió a jándékteker- cseiből. 16.05: írószobám. 17.05: Külpo­litikai figyelő. 17.20: Leopold Stokowski két Liszt rapszódiát vezényel. 18.00: Ko­zák Gábor József: Muzsika gordonkára és népi zenekarra 18.12: Nyári vidám­ságok. Detektívjátszma. Gyárfás Miklós rádiókomédiája. 19.30- Magnósok, figye­lem! 20.15: Magyar remekírók. Kölcsey Ferenc. 20.48: Ellsabeth Schwarzkopf énekel. 21.20: Láttuk, hallottuk — a szín­házban é.s a moziban. 21.40: Az Állami Népi Együttes új felvételei. 22.20: Hang­verseny. 23.52: Verbunkos muzsika. BUDAPEST (Petőfi-adó); 8.05: Kazacsay Tibor: Zene tíz fúvóshangszerre. 8.30: Cigánydalok, csárdások. 8.50: Tíz perc külpolitika f ism.). 9.03: F.zeregy dél­előtt. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 12.03: Népdalok. 12.20: Maria Stadér és Ferruccio Tagliavini énekel. 13.04: Mo­zart kamarazenéjéből. 13.35: Az európai széppróza klasszikusai. Franz Kafka. 14.45: A beat kedvelőinek. 15.43: Rivalda­fényben. 17.00- Ötórai tea. 18.05: BRATISLAVA: 9.00: Közgazdasági kom­mentár. 9.10: Rádióvíkend. 10.35: Mozaik 75. 11.05: Kórusok. 11.30: Nyári kvíz. 12.00: Tánczene. 14.30: Ifjúsági rádió­játék. 16.00: Orosz és ukrán népdalok. 16.35: Zenés revü. 17.30: Autósok, mo­torosok! 18.10: A B hullámon . . . 19.00: Táncdalok. 19.30: 30 éve történt. Hiro­sima és Nagaszaki. 20.15: Együttesek műsorából. 21.00: Nyitányok. 21.40: Ér­dekességek. 22.25: Örmény (áncdalok. 23.05: Tánczene. BRATISLAVA (magyar adás a 295.3 mé­teres hullámon): 7.00: Jó reggelt, zenés műsor. 10.00: Hírek, időjárás, műsoris­mertetés, sajtószemle. 10.13: Nagy mes­terek műveiből. 11. (X): Művészetről — alkotókról. 11.20: Tánczene. 11.40: Gaz­daságpolitikánkról — egymásközt. 12.00: Hírek. 12.10: Az opera kedvelőinek. 13.00: Tükör — bel és külpolitikai ak­tualitások. 13.20: Magyar népdalok és népi umzsika. 14.00: Kontaktus. 15.00: Tíz perc irodalom. 15.10: Szórakoztató zene. 15.20: Napi krónika. 16.00: Lovi­csek: A nagy. BUDAPEST (Kossuth adu): 8.20: Lányok, asszonyok. 8.4ii: Gesualdó-kórusok. 6.50: A Rádió Kabarészínházának Hang múzeu­ma. 10.05: Szimfonikus hangverseny. 11.14: Parasztok. Folytatásos rádiójáték. VIII. (befejező) rész. 12.20: Zenei anya­nyelvűnk. 12.30: Magyarán szólva. 12.45: Melódiakoktél. 13.30: Infarktus. Dezséiry László írása. 13.40: Fiataloknak! Kíván­ságműsor. 14.25: ÚJ Zenei Ojság. 15.05: Kis magyar néprajz. V5.10: A mikádó. Részletek Sullivan operettjéből. 16.00: 168 óra. 17.30: Borüvka felügyelő ese­tei. III. Biztos öngyilkosság'. Josef skvo- rerky elbeszélésének rádióváltozata. 17.55: Mi a titka? Fritz Kreisler művé­szete. 39.30: Híres történetek — nagy egyéniségek. Spartacus. Eseményjáték. 20.40: A Camerata Hungarica együttes játszik. 20.58: Magángyűjtemény. 22.20: A beat kedvelőinek. 23.05: Kamarazene. 0.10: Melódiákoktól. BUDAPEST (Petőfi-adó): 8.05: Márta, részletek Flotow operájából. 9.03: Nép­dalok. 10.05: Földön, vízen, levegőben. VII. Lisszabon. 11.00: Zenéis műsor üdü­lőknek. 1.2.03: Zenekari muzsika. 12.50: „Jelképek erdején út“. 13.03: Hídfőállás. 15.00: Orvosi tanácsok. 15.05: Kodály: Háry János — szvit. 16.05: A hét műso­rából. 17.44: Napfény és élővilág. 18.15: Ha meghal a nap . . . 19.20: Nóták. 20.10: Donizetti: Lammermoori Lucia. Három- felvonásos opera. 23.15: Slágerrandevú. |§§ AUGUSZTUS 3 TÖL AUGUSZTUS 9 IG Állandó hétköznapi naösorszámok — BRATISLAVA: 4.00: Zenés ébresztő 4.30: Hírek 4.35- Reggeli zene 5.00. 5.30. 8.00. 6.30, 7.00 Ss 7 30: Hírek 8.03: Saltószem le 9.00: Hírek 1030: Hírek 12.30- Han gos ülsáj* 14.30: Hírek 18.30: Hírek 18.30- Hangosfllság 21.30: Hírek. 23 00 Hírek BUDAPEST f Kossuth »dó): 4 30, 5 30, 0.30 Hírek. Idfiiárás 5.00, 8.00, 7.00: Reggelt Krónika 4.45 8.45: Szót kérek» 5.40: Fa lurádlő 7 45; Tanacsadő szolgálat 8.00 10.00, 15 00 17.00 22.00 24.00: Hírek 12.00 Déli Krónika 19.00 Esti Krónika BUDAPEST (PelőfledÓl: 4 40. 5.00 8.00 6.30. 7.00, 7.30, 8 00. 9.00, 13 00, 18 00 23.00- Hírek 8.20: Torna 8.45: Ot köny vek 20.00 Esti Krónika BRATISLAVA 6.00: Hírek. 6.Ü5: Kellemes vasárnapot. 7.00: Hírek. 7.05: Vasárnapi magazin. 7.50: Hírek. 8.00: Mesejáték. 8.40: Gyermekvilág. 9.00: Élő szó. 9.10: Népdalok. 9.30: Panoráma. 11.00: Ked veit dallamok. 12.05: Népdalok. 12.30: Hírek, a hét külpolitikai kommentárja. 13.00: Falurádió. 14.00: Hangverseny. 14.30: A Bielik család, rádiósorozat (ism.j. 15.00: Tánczene. 15.20: Nagy mes­terek híres müvei. 16.00: Kvíz. 17.30: A nyári természet dalai. 18.00: Tánczene. 18.30: Hangosújság. 18.55: Kedvelt dalia tr.ok. 19 30: Vidám műsor. 21.00: Nép­zene. 21.30: Hírek, sporthírek. 22.05: Au tósok, motorosok! 23.00: Hírek. 23.05: Éji zene. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámon): 7.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés. 7.10. Vonószene. 7.55: Hírek. 8.00: Barangolás Zeneországban. 8.30: Mese. 8.45: Ismert melódiák. 9.00: Rádióegyetem. 9.15: Operettről operett­re. 10.00: Egy hazában — irodalmi mű­sor. 10.20: Hangszerszólók. 11.00: Tár­sadalmunk időszerű kérdései. 11.10: Tánczene. 12.00: Hírek. 12.05: Jó ebéd­hez szól a nóta, kb. 12.30: Bálint bátyó beszél, 13.1X1: Fiatalok a mikrofon előtt. 13 40: Keserű komédia egy csók körül. Rádiójáték. 14.24: A komolyzene kedve­lőinek. BUDAPEST (Kossuth adó): 6.00: Hírek, lapszemle. 6.10: Kellemes vasárnapot! 8.00. Hírek, lapszemle. 8.05: Külpolitikai negyedóra. 8.21: Verbunkosok, népcliiok. 9.04: A Rádió Kabarészínházának hang- múzeuma. 10.00: Hírek. 10.10: A vad- hattyúk. Andersen meséjének rádióvál­tozata. 10.34- Zinka Milanov és Eber­hard Wächter énekel. 11.11: Vajda Já­nos versel. 11.29: Nagy mesterek — vi­lághírű előadóművészek. 13.20: Dunán­túli népdalok. 13.36: Rádiólexikon. 14.06: Operaéneklés a század elején. 14.30: Kajak kenu VB. 15.20: Pillantás a nagy­világba. Vízcsata az olaj földjén. Nigé­riai útijegyzet. 15.40: Chopin-művek. 16.00: Búcsú Lengve! Józseftől. 17.00: Hírek. 17.05: Kajak kenu VB. 17.15: A corneille -i harangok. Részletek Plan- quotle operettjéből. 17.57: Szergej Jesze­nyin versei. 18.17: Nótakedvelőknek. 19.00: Hírek, sporthírek. 19.15: Zenekari muzsika. 19.51: Slágermúzeum. 20.38: Sir John Falstaff, rádiójáték. 23.49: Eli­sabeth Schumann operettfelvételeiből. 24.00: Hírek. 0.10: Operaáriák. BUDAPEST (Petőfi adó): 7.30: Orgona- muzsika. 8.00: Miska bácsi lemezeslá­dája. 9.00: Gyermekkórusok. 9.13: Pro­kofjev: Rómeó és Júlia — balettsavit. 10.00: Zenés beszélgetés. 1.0.22: Fúvós­zene. 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 12.59: I.iorzsa kutya meg a világjáró jércile. Mesejáték. 14.00: Táskarádió. 15.15: Schubert kórusok. 15.25: Ritmusok Moszkvából. 16.00: Hírek. 16.05: Kajak­kenu VB. 16.15: Zongoraest. 17.28: Reg­geltől estig a Bükkben. . 18.00: Hírek. 19.05: Kajak-kenu VB. 18.15: Hidas An­tal versei. 18.20: Porgy és Bess. Részle­tek Gershwin operájából. 18.50: A rock uresterei. 19.20: Jelenidőben. Dunai ha­jósok. 20.00: Hírek, öt perc sport. 20.15: Hanglemezgyűjtüknek. 21.10: Badacsony, Egry József múzeum. Riport. 21.20: A vándordiák. Lehár Ferenc dal játéka. 23.00: Hírek. 23.10: Szólóművek. 24.00: Hírek. BRATISLAVA 8.0U: Iránytű. 9.0(1: Hírek. 9.05: A bűnügyi nyomozó, 4. rész (ism.). 9.55: Esztétika. • 16.15: Ypszilon 17, bolgár kémfilm. 18.05: Berlin — Bratislava zenés műsor. 18.50: A közbiztonsági szervek naplója bői. 19.00: Tv-híradó. 19.30: Külpolitikai kommentár. 19.45: A nézők levelei fölött. 20.00: Megmondom, hogyan pusztult el. Tv játék. 21.25: Sporteredmányek. 21.40. Viva Maria, francia film. II. műsor 16.15: Hírek. 18.20: Nemzetközi röplabda torna a Szlo vák Nemzeti Felkelés Kupáért. 17.50: Szivárvány-íj. Tv-sorozat. 18.40: Esti mese 19.110: Tv híradó. „ 19.30: Túlélik-e 2000 et? 19.55: Tévétorna. 20.00: Nős férfi kalauza, amerikai film komédia 21.45: Vidám műsor. BtiDAPI-SI 9.01: Tévétorna (ism.j. 9.05: Hazánk M igyarország. Dokumen- tumfilm-sorozat. Meghitt arcunk oldaltükörben (ism.). 9.30: Balzac nagy szerelme. Magyarul beszélő lengyel—francia filmsoro­zat. 1. rész: Remények és meg­aláztatások (ism.). 11.05: Sylvie Vártán műsora. Francia zenés film (ism.). 11.50: Szojuz—Apollo riportműsor (ism.). 15.05: Flúgos futam. Amerikai rajzfilm­sorozat. III. rész: A becserkészett cserkészek. 15.25: Az „összeesküvők.“ Magyarul be­szélő NDK tévéfilmsorozat. I. rész. 16.45: Hírek. 17.00: Magyarország — Dánia női kézi­labda-mérkőzés a Balaton Kupáért. 18.05: Múltunk jövője. Janus. Angol film. 19.00: Mementó — Dokumentuinfllm-soro- zat. IV. rész: Búcsú. 19 15: Clefuvízió. 20.00: „Én — megrendelésre“. Tévéifllm. 20.45: Lehár: A mosoly országa. Az ope­rett másik része. 22.15: Tv-híradó, 2. kiadás. 22.25: A Veszprémi Tévétalálkozó díj­nyertes filmjei. Császár István: Gyilkosok. Tévéjáték (ism.). AUGUSZTUS 3-TÖL AUGUSZTUS 9 IG VASÁRNAP BRATISLAVA 8.20: Hírek. 8.25: Kicsinyek műsora. 9.20: Szent Lukács visszatérése. Szovjet bűnügyi film. 10.55: A Sportka húzása. 11.05: Heti tv híradó. 11.30: Szülőföldem. Dokumentumíilm. 12.15: Térzene. 16.45: Hírek. 16.50: EJgy hét a képernyőn. 17.10: Pirosbetűs hétköznapok. Csehszlo­vák-magyar zenés filmvígjáték. 18.40: Esti mese. 19 00: Tv-híradó. 19.25: Napjaink közgazdasága. 19.35: Sporteredméinyek. 19.5/1: Költészet. 20.00: Ditte, az ember lánya. Nexö re­gényének filmváltozata. 21.40: Televízióval országjáráson. 22.05: Hírek, a holnapi sajtóból 22.15: Autóverseny. 22.45: Sporthírek. II. műsor 17 35: Bratislavai esti műsor. 19 00: Tv híradó. 19.35: Utazó kamera. Rei Bouba. Doku­mentumfilm. 20.00 4 rtyílt tenger. Emmanuel Roblés tévéjátéka. 21.40- Hírek BUDAPEST 9.15: Jókai-sorozat. A köszivu üinBer fiai l. Magyar film I. 10.30: Országos tűzoltó verseny. 10.40: Frédi és Béni, avagy a két kő- korszaki szaki. Amerikai rajzfilm­sorozat. A próbapapa (ism.). 15.05: Pengető. 15.30: Monsoreau felesége. V. rész. Lor* raine rigói. 16.25: Kajak-kenu VB. Döntők. 18.25: A maják nyomában. Olasz rövid­film. 18.45: Delta, tudományos híradó. 19.15: Esti mese. 19.30: A HÉT. 20.25: Hírek. 20.30. Az aranyrablók. Anigol bűnügyi tévéfilmsorozat. X. rész: Az elte­relő manőver. 21.15: Sporthírek. 21.25: Operabarátok tévémagazlnja. 22.3%: Hírek. HÉTFŐ BRATISLAVA 16.50: Hírek. 18.55: Kerületeink életéiből. 17.30: Tv-híradó. 17.45: A Z 75 hu. Iámon. 18.00: Körhinta. 18.30: Dalok. 18.40: Esti mese. 19.00: Tv-híradó. í 19.30: Mezőgazdasági magazin. 20.00: A Rakéta művelet. Tv-film. 1. rész. Találkozás. 21.40: Európa válaszúton. II. műsor 18.00: A négy páncélos meg a kutya- Lengyel tv-sorozat. 18.50: Dalok. 19.00: Tv-híradó. 19.30: Zenés barangolás. 20.05: Vllágsport. 21.05: Az orvos és önök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom