Új Szó, 1975. augusztus (28. évfolyam, 179-204. szám)

1975-08-17 / 33. szám, Vasarnapi Új Szó

BRATISLAVA: 8.00: Zenés ajándékműsor. 9.05: Kortárs. 19.00: Zenei miniatűrök. 11.20: Tánczene. 12.40: Hangverseny. 13.30: Libanoni riport. 14.00: Fúvószene. 14.35: Ifjúsági Rádió. 15.00: Tánczene. 16.40: Együttesek műsorából. 17.00: A Bielik család, rádiósorozat. 17.30: Hang­verseny. Ki,00: Szovjet népek dalol. 19.00: Táncdalok. 19.30: ifjúsági adás. 21.00: A barátság útjain. 22.05: Autósok, motoro­sok! 23.10.: Éji zene. • BRATISLAVA (magyar adós a 295,3 mé­teres hullámon): 6.00 Hírek, időjárás, műsorismertetés. 6.10 Napjaink margójá­ra. 6 15 Reggeli zene. 6.30 Egészség­ügyi tanácsadó (Ism.). 6.40 Folytatjuk resige'i zenénket. 6.55 Hírek. 12.00 Hírek. 12.10 Mezőgazdasági félóra. 12.40 Rövid zenés műsor. 12,55 Hírek. 17.00 Fúvósze­nekarok műsorából. 17.20 Napi krónika. BUDAPEST (Kossuth-adó): 8.20: A Moszk­vai Kamarazenekar játszik. 9.00: Pick- wiek Klub. Charles Dickens regénye folytatásokban. XIV. rész. 9.20: Népda­lok. 10.05:- Éneklő világ. Egyiptom da­laiból. I (ism.). .10.30: Édes anyanyel­vűnk. 10.35: Világhírű hegedűművészek felvételeiből. 11.00: Változó világtérkép. Kincsek a sivatagban. 11.10: Házy Erzsé­bet és Jámbor László énekel. 11.49: Czi- ne Mihály könyvszemléje. 12.20: Ki nyer ma? 12.'15: Tánczenei koktél. 13.20: Babai Gyula népi zenekara játszik. 13.51: Kósa Gvörjíy műveiből. 14.13: Dávid Gyula — Raics István: Égő szavakkal — kantáta. 14.19: A Magyar Népköltészet Hete. 15.10: Magyarán szólva . . . 15.25: Chopin; f moll zongoraverseny. 16.00: A világgazdaság hírét. 16.05: Magyar Remekírók. Koszto­lányi Dezső: Édes Anna. 16.35: Offenbach operettjeiből. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: Giannl Poggi énekel. 17.55: Komá- dy Gerzi-tn népdalokat és virágénekeket érek' !. 18.09: Don fuan dédunokája. Ze­nés rádiókomédla. 19.30: A Román Kul­túra Hete. 20.10: Énekszóval, muzsikával. 20.27 M'inos király szigetén. Rapcsányi László útibeszámolója Krétáról. 21.00: Házi muzsika Sopronban, a Liszt Ferenc Művelődési Központban. 22.20: Meditáció — i züksócjletek hierarchiájáról. 22.30: Félóra sanzon. 23.00: A Román Kultúra Hete Lírai szemelvények. 23.15: Az ár- nvék nélküli asszony Részletek Richárd Strauss operájából. 0.10: Dobsa Sándor táncdal álból. BUDAPEST (Petőfi adó): 8.05: Örökzöld dallamok 'Ism.). 8.50: Tíz perc külpoli­tika r-m 1 9.03: Ezeregy délelőtt. 10.00: Zenés mű or üdülőknek. 12.03: Magyar táncokról (ism.). BRATISLAVA: 8.00: Vidám műsor. 9.00: Közgazdasági kommentár. 9.10: Rádióví- kend. 10.35: Mozaik 75. 11.05: Forradal­mi dalok. 11.30: Nyári kvíz. 12.00: Tánc­zene. 14.30: Tűzijáték. Ifjúsági rádiójá­ték. 15.50: Tarasz Búiba. Leo§ JanáCek művének ismertetése. 16.00: Szovjet né­pek dalai. 16.35: Zenés revü. 17.30: Autó­sok, motorosoki 19.00: Táncdalok. 20.15: Népdalok. 21.00: Operanyitányok. 22 25: Bukarest ritmusa. 23.05: Éji zene. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámon): 7.00 Jó reggelt, zenés műsor. 10.00 Hírek, időjárás, műsorismer­tetés, sajtószemle. 10.15 Nagy mesterek műveiből. 11.00 Női magazin. 11.20 Tánc­zene. 11.40 Gazdaságpolitikánkról egy­másközt. 12.00 Hírek. 12.10 Az opera ked­velőinek. 13.00 Tükör — aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről. 13.20 Népdalok és népi muzsika. 14.00 Kontaktus. 15.00 Tíz perc irodalom. 15.10 Szórakoztató zene. 15.20 Napi krónika. 16.00 Újdonságok a pop zene világából. 16.16 Volokalamszki napok — rádiójáték. BUDAPEST (Kossuth-adü): 8.20: Lányok, asszonyok. 8.40: Musicalekből. 9.20: Gö­rög mitológiai tárgyú operákból. 10.05: A Román Kultúra Hete. Ház a lövészár- kok között. VIctor Blrlandeanu rádiójá­téka. 10.47: A Párizsi Nemzetközi Ravo-I- zongoraverseny győzteseinek hangverse­nye. 11.32: Az MRT énekkara Schumann kórusaiból énekel. 11.45: A Magyar Nép- költészet Hete. 12.20: Zenei anyanyel­vűnk. 12.30: Magyarán szólva. 12.45: Me- lódlakoktél. 13.30: Szemforgatás nélkül. Szemes Piroska jegyzete. 13.40: Fiatalok­nak! 14.25: Űj Zenei Újság. 15.05: Kis ma­gyar néprajz. 15.10: Bangó Miargit ci­gánydalokat énekel. 15.27: Varázskerin­gő. Részletek Oscar Strauss 'Operettjéből. 16.00: 168 óra. 17.30: A Román Szocia­lista Köztársaság Nemzeti ünnepe. Nagy idők tanúiként. Irodalmi szemelvények. 18.10: A zongoraművészet első aranyko­ra. 19.30: A Rádió Kabarészínházának különkiadása 30 éves a „Ludas Matyi", iTI. rész. 20.55: Népdalok. 21.23: Krimi- kedvelőknek. John Smith balesete. Ste- phen Wasylyk elbeszélése rádióra alkal­mazva. 22.20: A beat kedvelőinek. 23.05: Századunk mesterműveiből. 0.10: Meló­diákoktól. BUDAPEST (Petőfi adó): 8.05: W liter Gle- seklng zongorázik. 9.20: Berki István né­pi zenekara játszik. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 12.03: Zenekari muzsika. 12.50: Jelképek erdején át Balogh László műsora (ism.). 13.03: Tannháuser. Részletek Wagner operájából. AUGUSZTUS 17 TÖL AUGUSZTUS 23 IG Állandó hétköznapi mfisorszámok — BRATISLAVA: 4.00: Zenés ébresztő. 4.30: Hírek. 4.35. Reggeli zene. 5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00 és 7.30: Hírek. 6.03: Sajtószem le. 9.00: Hírek. 10.30: Hírek. 12.30: Han gos újság. 14.30: Hírek. 16.30: Hírek. 18.30: Hangosújság. 21.30: Hírek. 23.00: Hírek. BUDAPEST (Kossuth adó): 4.30, 5.30, 6.30 Hírek, Időjárás. 5.00, 6.00, 7.00: Reggeli Krónika. 4.45, 6.45: Szót kérek! 5.40: Fa lurádió. 7.45: Tanácsadó szolgálat. 8.00, 10.00, 15.00, 17.00, 22.00, 24.00: Hírek. 12.00: Déli Krónika. 19.00: Esti Krónika. BUDAPEST (Petőfi adó): 4.40, 5.00, 6.00, 6.30, 7.00. 7.30, 8.00, 9.00, 13.00, 18.00, 23.00: Hírek. 6.20: Torna. 6.45: Oj köny vek. 20 00: Est! Krónika. BRATISLAVA: 6.00: Hírek. 6.05: Kellemes vasárnapot. 7.00: Hírek. 7.05: Vasárnapi magazin. 7.50: Hírek. 8.00: Mese. 8.40: Gyermekvilág. 9.00: Elő szó. 9.10: A SLUK műsorából. 9.30: Részlet a szilveszteri műsorból. 10.35: Tánczene. 11.00: Kedvelt dallamok. 12.10: Népzene. 12.30: Hírek, a hét külpolitikai kommentárja. 13.00: Falurádió. 14.00: Örökszép dallamok. 14.30: A Bielik család, rádlósorozat (Is­métlés). 15.00: Fúvószene. 15.20: Zenei miniatűrök. 16.00: Jégé: Svütopluk, rádió játék. 17.30: Népzene. 18.00: Fűvószene. 18.30: Hungosújság. 18.55: Kedvelt dalia mok. 19.30: Szimfonikus hangverseny. 21.00: Népek dalai. 21.30: Hírek, sport­hírek. 22.05 Autósuk motorosok. 23.00: Hírek. 23.05: ÉjJ zene. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámhosszon): 7.00 Hírek, idója- ras, műsorismertetés. 7.10 Népszerű vo­nószenekarok műsorából. 7.55 Hírek. 8.00 Barangolás Zeneország Lan. 8.30 Mese. 8.45 Ismert melódiák. 9.00 Rádióegyetem. 9.15 Operettről — operettre. 10.00 Egy hazában — irodalmi műsor. 10.20 Hang szerszólók. 11.00 Társadalmunk Időszerű kérdései. 11.10 Ta.m:zone 11.30 Kulturális körkép. 11.40 Folytatjuk tánczenénket 12.00 Hírek. 12.05 jó ebédhez szól a nó ta, kb. 12.30 Bálint bátyó beszél. 13.00 Fiatalok a mikrofon előtt. 13.40 Szóra koztató zene. 14.10 Zenés riportműsor.­BUDAPEST (Kossuth adó): 6.00: Hírek, lapszemle. 6.10: Kellemes vasárnapotl 8.00: Hírek, lapszemle. 8.05: Külpolitikai negyedóra. 8.21: Népdalok, néptáncok, 9.00: Kulturális Magazin. 10.00: Hírek. 10.03: And&tsen, a nagy mesemondó. A tíízszerszáni. 10.42: Óvodások dalkincse. 11.00: Világhírű zongoraművészek Clio- pin-felvételelből. 11.28: A Rádió lemezal­buma. 12.00: Hírek, lapszemle. 12.10: Édes anyanyelvűnk. 13.04: Egy korty ten ger. Fekete Gyula írása. 13.14: Melis György operettdalokat énekel. 13.30: Rá dió lexikon. 14.00: Puccini operáiból. 14.49: Külföldi tudósítók levele. 15.00: Hírek. 15.08: Daloló, muzsikáló tájak. Ba­kony. 15.24.: Katona Klári, VIctor Máté és a Hungária együttes felvételeiből 16.01: Válogatás Békés István á MM versei hői. Hajdú Júlia zenéjével. 17.00: Hírek. 18.09. Nótakedvelőknek. 19.00: Hírek. 19.10: Sporthírek. 19.15: Nyári vidámsá­gok. Gyilkosság a papiakban. Bűnügyi komédia két részben. 21.49: Filmzene. 22.00: Hírek. 22.10: Sporthírek. 22.20- Bach: A fúga művészete. 24.00: Hírek. 0.10- Hacke Björksten együttese játszik BUDAPEST (Petofi-adn): 7.30: Frunck: Nagy szimfonikus darab. 8.00: Mis kit bá­csi lemezesládája. 9.00: A Miagyar Rádió és Televízió gyermekkórusa éneke). 9.12: Rimszki j-Korszakov: Seherezádé — szvit. 10.00: Rita Streich és Giuseppe laddei énekel. 10.40: Vasárnapi koktél | ism.). 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 12.58: Hosszú az út Agráig. Aymée Sommerteit regénye rádióra alkalmazva. 11. rész | is­métlés). 14.00: Táskarádió. 15.00: Tények és emberek. Sándor István műsora. 15.30: Mozart: B-dúr szonáta. 15.49: Mikrofow előtt az irodalmi szerkesztő. 16.00: Hí­rek. 16.05: Magyar zenemüvek. 16.53: Az Állami Népi Együttes műsorából. 17.29: Nőkről - nőknek. 18.00: Hírek. 18.05: Az ikertárs. Vészi Endre rádiójátéka. 19.03: llíindel müvek. 20.00: Hírek. 20.10: Sport­hírek. 20.15: Népszerű kórusmuzsik«). 20.39: Leányvásár. Jacobi Viktor operett­jének rádióváltozata. Közben 21.47: Bol­dizsár Iván írása. 23.00: Hírek. 23.10: In­donéziai népmese. 23.20: Új tánczenei felvételekből. 24.00 Hírek. BRATISLAVA 8 00: Iránytű. 9.05: Aranykapu. 10.05: Kolumbusz Kristóf. 14.00: Lóverseny. 15.30: Egy nap a Mototechna szervizé ben. 16 00. Szlovákia körül. 16.55: Ritmus, mozgás, fiatalság. 17.45: Nemződ ékek. 18.05- Ahol a divat uralkodik. 19.00: TV Híradó. 18.30- Külpolitikai kommentár. 19.45: A nézők levelei fölött. 20.00: Boka ruhában, magyar film. 21 40: Sporteredmények. 22.05: Mi ketten és az idő. 22.45: ^ szép züllött nő esete. II. műsor 18.08: Szivárvány-Ív. 18 10: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 19 30: Túlóllk-e 2000-et? 19.55: Slávia Praha—Lokomotíva Košice, I a bd a r ú g ó - m ér k őz és. 21.50: Vidám műsor. Autós drámák. BUDAPEST 9.0! lévétorna (ism.). 9.05: Delta |ism.). 9.30: Az aranyrablók. XII. rész llsm.). 10.20: Játék a betűkkel [ism.). 10.45: Balzac nagy szerelme. Magyarul beszélő lengyel—francia tévéfilm­sorozat. III. rész: A grófné |Ism.). 11.45: Tízen Túliak Társasága (ism.). 12.35: Tájak, városok, emberek. Város a Golánon (Ism.). 14.45: Flúgos futam. Amerikai rajzfilm­sorozat. V. rész: Ö, miért vagy oly Messze-Falva. 15.05: Az .összeesküvők“. Magyarul be­szélő NDK tévéfilm-sorozat. III. 16.20: Hírek. 16.35: A sétáló szobor. Boldizsár Iván útinaplója. 17.00: FTC—OSC bajnoki vízilabda-mérkő­zés. 17.50- A Román Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepén. 18.10: Magyar tudósok. Kardos Lajos egyetemi tanár. 19.00: A szocialista képzőművészet jelké­pei. I. Anyaság. 19.20: Cicavízió. 19.30: TV Híradó­20.00: A fejvízvédelmi kutató Intézet je­lenti. 20.10: Micsoda Idők voltak. 3 Micsoda figurák. 21.25: Maina Gielgud műsora. 22.05: TV Híradó 2. 22.15: Éjszakai előadás. Mouchette. Mia­gyarul beszélő francia film (18 éven felüMeknekl). lieti AUGUSZTUS 17TÖL AUGUSZTUS 23 IG BRATISLAVA 8.25: Hírek. 8.30: G y e r 111.'k m űso r. 9.30: A rendkívüli vonat, koreai film. 18.55: A barátság arany útja. 11.35: A Športka húzása. 11.45: Heti tv-híradó. 12.10: Hangverseny. 13.00: Sportdélután. 15.00: Autóverseny. 16.45: Dalok. 17.00: Hírek. 17.05: Egy hét a képernyőn. 17.25: Vádaskodók, cseh film. 18.40: Esti meso. 19.00: TV Híradó. 19.25- Napjaink közgazdasága. 19.35 Sporteredmények. 19.50 Költészet. 20.00 Tehetségek és tisztelőik, szovjet film. 21 ’5 Televízióval országjáráson. 21.50: Hírek, a holnapi sajtóból. 22.no Priort hírek. II. miisoi 18.35: Bratislavai esti műsor. 19.00 TV Híradó. 19 35 Utazó kamera. Nigério. 20.00 Három hét egy életből. Dán film. 21 35. Mindenki zenéje. Dmltrij Sosztako­vics. 22.05 Hírek. BUDAPEST 9.31: Pengető. 9-50: Jókai sorozat. Szegény gazdagok!, magyar film. 11.20: Hazánk, Magyarország. Dokumen- tumfilm sorozat. A Hortobágyi Nem­zeti Park (ism.). 11.45: Vasárnapi koncert. Bach: 3. és 4. Brandenburgi verseny. 15.25: Flúgos futam. Amerikai rajzfilm­sorozat. II. rész: Verseny indul) Fránya Bányavárába (ism.). 15.50: Iszfahán, iráni rövidfilm. 16.15: Monsoreau felesége, francia film sorozat. VII. befejező rész: A csap­da. (14 éven felülieknek!) 17.15: Don Juan. A Spanyol Tv filmje. 17.45: Delta, tudományos híradó. 18.10: Barátság-fesztivál. 19.15: Esti mese. 19.30: A HÉT. 20.25- Hírek. 20.30: Az aranyrablók. Angol bűnügyi lé- véfilm-sorozat. XII. rész. A kétarcú férfi. 21.20: Telesport. Atlétikai női—férfi Eu­rópa Kupa. Sporthírek. 23.20: Hírek. BRATISLAVA 17.00: Hírek. ' 17.05: Tessék belépni. .17.50: A törvény szolgálatában. 18.05: Ahol a divat uralkodik. 18.45: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 19.30: Mezőgazdasági magazin. 20.00: A Rakéta művelet. Kelepcében. Tv­sorozat. 21.30: Kultúra 75. 21.55: A labdarúgás hírei. II. műsor 17.55: A négy harckocsizó meg a kutya. Lengyel tv-sorozat. 18.50: Dalok. 19.35: Északi aranyásók. 20.10: Világsport. 21.10: Az orvos és önök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom