Új Szó, 1975. augusztus (28. évfolyam, 179-204. szám)

1975-08-10 / 32. szám, Vasarnapi Új Szó

BRATISLAVA: 8.01) Zenés ajándékműsor. 9.05 Kortárs. 9.15 Együttesek műsorából. 10.00 Kamarazene. 10.35 A cella. Rádió­játék. 11.20 Tánczene. 12.40 Szimfonikus hangverseny. 13.30 Emberoka jövő kü­szöbén. 14.00 Zenés ajándékműsor. 14.35 Ifjúsági adás. 15.00 A zenéről. 16.40 Együttesek műsorából. 17.00 A Bielik-csa Iád, rádiósorozat. 17.30 Táncok. 18.00 A Pjatnyickij-együttes műsorából. 19.00 Tánczene. 19.30 Ifjúsági adás. 21.00 A ba rátság útjain. 22.05 Autósok motorosok. 23.10 Éji zene BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 méte­res hullámon): 6.00 Hírek, Időjárás, mű­sorismertetés. 6.10 Napjaink margójára. 6.15 Reggeli zene. 6.30 Újdonságok a tu­domány világából |ism.]. 6.40 Folytatjuk reggeli zenénket. 6.55 Hírek. 12.00 Hí­rek. 12.10 Mezőgazdasági félóra. 12.40 Rövid zenés műsor. 12.55 Hírek. 17.00 Fú­vószene. 17.20 Napi krónika. BUDAPEST BUDAPEST fKussulh adó): 8.20 Lemezmú zeum. 8.50 A Pickwick KluL Charles Dickens regénye folytatásokban. XII. rész. 9.10 Szabad szél. Részletek Duna- jevszkij operettjéből. 10.05 Éneklő világ. A szerb nép virágoskertjéből. 10.27 Édes anyanyelvűnk, (ism.). 10.32 Victor de Sa- bata operafelvételeiből. 11.00 Vasút és kibernetika. Winkler Péterrel beszélget Gazdy Dénes. 11.10 Szimfonikus költemé­nyek. 11.49 Réládl Miklós könyvszemléje. 12.20 Ki nyer ma? 12.35 Tánczenei kok­tél. 13.20 Boross Lajos népi zenekara játszik. 14.16 Hosszú az út ^gráig. Aymée Sommerfelt regénye rádióra al­kalmazva. 1. rész. |ism.). 15.10 Magyarán szólva .. . 15.25 Veszprémi énekkarok énekelnek. 15.52 Fűvószene. 16.00 A vi­lággazdaság hírei. 16.05 A falu tisztessé­ge. Szél Júlia műsora. 17.05 Külpolitikai figyelő. 17.20 Nagy mesterek — világhírű előadóművészek. 19.30 Irodalmi Kávéház, az egri Park Szállóból. 20.30 Uusfalvy Róbert operafel vételeiből 21.03 Külpoliti­kai Magazin. 21.23 A Duna Művészegyüt­tes népi zenekara játszik. 22.20 Meditá­ció — a munkahelyi barátságról. 22.30 Hölgyválasz Részletek Ránki György — Innocent Vincze Ernő—Török Rezső ope­rettjéből. 22.50 Estiórák. Nagy Zoltán versei. 23.00 Szimfonikus zene. 0.10 Bundschuh István stejer citerán játszik. BUDAPEST (P tőn adó): 8.05 Népdalok. 8.50 Tíz perc külpolitika (ism.). 9.03 Ezeregy délelőtt 10.00 Zenés műsor üdü­lőknek, 12.03 Takács Paula és Udvardy Tibor énekel. 12.45 Finn költők versel, (ism.). BRATISLAVA BRATISLAVA: 9.00 Közgazdasági kom­mentár. 9.10 Rádlóvíkend. 10.35 Mo­zaik 75. 11.05 Népdalok kórusfeldolgozás- ban. 11.30 Nyári kvíz. 12.00 Tánczene. 14.30 Ifjúsági rádiójáték. 15.35 Viliam Figus-BystrJ dalaiból. 16.00 Az Alekszand­rov együttes műsorából. 16.35 Zenés re­vü. 17.30 Autósok, motorosoki 18.10 A B- liullámon. 19.30 Vidám műsor. 20.15 Nép­dalok. 21.00 Szimfonikus zene. 21.40 Üz- Legisztáni és kirgíziai útijegyzetek. 22.25 Szórakoztató zene. 23.05 Tánczene. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámon): 7.00 Szombat reggel, zenés műsor. 10.00 Hírek, időjárás, mű­sorismertetés, sajtószemle. 10.15 Nagy mesterek műveiből. 11.00 Fáklya. 11.20 Tánczene. 11.40 Szülőknek nevelésről. 12.00 Hírek. 12.10 Az opera kedvelőinek. 13.00 Tükör, aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről. 13.20 Magyar népi muzsika. 14.00 Kontaktus. 15.00 Szórakoztató ze­ne. 15.10 Tíz perc irodalom. 15.20 Napi krónika. 16.00 Aki tudja, írja meg. Ze­nés fejtörő. 16.20 Csehov: Nincs protek­ció, rádiójáték. BUDAPEST (Kossutli-adó): 8.20 Lányok, asszonyok. 8.40 Az Állami Hangversenyze­nekar hangversenye a Zeneakadémia nagytermében. 10.05 Nyári vidámságok. Tizenkét szék. Ilf és Petrov regénye rá­dióra alkalmazva. 11.26 Dzsamile. Részle­tek Bizet operájából. 12.20 Zenei anya­nyelvűnk. 12.30 Magyarán szólva. 12.45 Melódiakoktél. 14.15 Magányosság. Föl­des György jegyzete. 14.25 Oj Zenei Új­ság. 15.05 Kis magyar néprajz. 15.10 Slá­germúzeum. 16.00 168 óra. 17.30 Derűre is derű. Az ördög kalandjai. Makszim Gorkij elbeszélése rádióra alkalmazva. 18.00 Két szimfónia. 19.30 Harminc év ma­gyar drámái. Komámasszony, hol a stuk- ker? Görgey Gábor színművének rádió­változata. 20.49 Zala Tóth Erzsébet, Mo­zsár Imre és Gergely Anna nótákat éne­kel. 21.41 Verdi-ürlák. 22.20 A beat ked­velőinek. A Carol együttes felvételeiből. 23.05 Az eladott menyasszony. Részletek Smetana operájából. 0.10 Melódiakoktél. BUDAPEST (Petőfiadó): 8.05 Musicalek­ből. 9.03 Magyar fúvószene. 9.14 Színes népi muzsika. 10.05 Szombat délelőtt. 12.03 Kamarazene. 12.50 „jelképeik erde­jén át . “ 13.03 A Hilton sztori, riport. 13.30 Cherubinl operáiból. 14.00 Napra­forgó. A Gyermekrádió órája. 15.00 Orvo­si tanácsok. (Ism.j. 15.05 Peethoven-mű- vek. 15.27 Szerkesztőségi beszélgetés a Falurádióban. 16.05 Az élő népdal. 16.15 Egy rádiós naplójából (Ism.). 17.35 Wilbye: Pázsitos völgyben. 17.44 A klub — egy életforma bástyája volt. AUGUSZTUS 10TÖL AUGUSZTUS 16 IG Állandó hétköznapi mflsorszámok - BRATISLAVA: 4.00: Zenés ébresztő. 4.30: Hírek 4.35: Reggeli zene. 5.00. 5.30, 8.00 8 30. 7.00 és 7 30 Hírek 8.03: Sajtószem le 900- Hírek 10.30: Hírek 12.30- Han gos Úiság 14.30; Hfreb 18.30: Hírek 18 30 Hangosölsft* 21 30: Hírek. 23.00 Hírek BUDAPEST (Kossuth adó): 4.30, 5.30, 8.30 Hírek. ldő|árás 5.00, 8.00, 7.00- Reggelt Krónika 4.45. 8 45 Szól kérek! 5.40: Fa lurádlö 7 45; Tanaasadó szolgálat. 8.00 10 00. 15.00 17.00. 22.00. 24.00: Hírek 12 00 Déli Krónika 19.00 Esti Krónika BUDVPEST (Petőfi adói 4.40. 5.00 8.0C­8.30, 7.00. 7.30, 8.00. 9.00. 13 00, 18 00 23.00; Hírek 8.20 Torna 6.45. Ol köny vek 2000: Esti Krónika VASARNAP BRATISLAVA: 6.30 Hírek. 6.05 Kellemes vasárnapot! 7.00 Hírek. 7.05 Vasárnapi magazin 8.00 Mese. 8.40 Gyermekvilág. 9.00 Élő szó. 9.10 A Lúčnica műsorából. 9.30 Kaleidoszkóp. 11.00 Kedvelt dalla­mok. 12.05 Népzene. 12.30 Hírek, a hét külpolitikai kommentára. 13.00 Falurá dió. 14.00 Balettzene. 14.30 A Bielik csa­lád, rádiósorozat (ism.). 15.00 Fúvószene. 15.20 Hangversenykalauz. 16.00 A stúdió vendége. . . 16.45 Zenés portré: Alek- szandr Gradszkij táncdalénekes. 17.30 Népzene. 18.30 Hangosújság. 18.55 Ked­velt dallamok. 19.30 Haj négyesben, rá­dlójáték. 21.30 Hírek, sporthírek. 22.05 Autósok, motorosoki 23.00 Hírek. 23.05 Olasz barokk zene. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámon): 7.00 Hírek, időjárás, műsorismertetés. 7.10 Vonószene. 7.55 Hí­rek. 8.00 Barangolás zeneországban. 8.30 Zene. 8.45 Ismert melódiák. 9.00 Rádió egyetem. 9.15 Operettről operettre. 10.00 Látóhatár, irodalmi műsor. 10.20 Zeneka rí művek. 11.00 Társadalmunk Időszerű kérdései. 11.10 Tánczene. 12.00 Hírek. 12.05 Jó ebédhez szól a nóta, kb. 12.30 Bálint bátyó beszél. 13.00 Szívesen hall gattuk. 14.00 Zenés köszöntő. BUDAPEST | Kossuth-adó): 6.00 Hírek, lapszemle. 6.10 Kellemes vasárnapot! 7.26 Faluról mindenkinek. 8.00 Hírek, lapszemle. 8.05 Külpolitikai negyedóra. 8.21 Népdalok. 8.45 Abu Hasszán. Rész­letek Weber operájából. 9.13 A kislány, aki kenyérre lépet. Andersen meséje. 10.00 Hírek. 10.03 Kabaré. Részletek Kan- der zenés játékából. 10.30 Vasárnapi koktél. 12.00 Hírek, lapszemle. 12.10 Édes anyanyelvűnk. 12.15 Jó ebédhez szól n nóta. 13.00 Tiszta szívvel. 13.10 Népsze­rű filmdalok. 13.23 Kozmosz. Tudományos magazin. 13.43 Haydn-hangverseny. 15.00 Hírek. 15.08 Pillantás a szocialista világ­ba. 15.28 Rigó Jancsi operettrészletek. 16.00 Irodalmi est. 17.00 Hírek. 17.05 Új Brahms-iemezelnkből. 18.03 Paul Eluard versel. 18.18 Daloló, muzsikáló tájuk. Ba­kony. 19.00 Hírek. Sporthírek. 19.15 Slá­germúzeum. 19.45 Akt hegedűvel. Noel Coward vígjátéka. 22.00 Hírek, sporthí­rek. 22.20 Fernando Corena és Rosannu Carteri énekel. 23.10 Tánczene. 24.00 III rek. 0.10 Couperin-művek. BUDAPEST (Petőfi adó): 8.00 Hírek. 8.05 Purcell: Tündérkirálynő — hangverseny­opera. 10.00 Új zenei újság. 10.35 Agár­verseny, riportjáték. 10.55 Vladimír Aske- nanazi zongorázik. 12.00 Hírek, lapszem­le. 12.10 Operafinálék. 13.10 Kis magyar néprajz. 13.15 Distler: Haláltánc. 13.23 Hubert Laws együttese játszik. 14.00 Beethoven kamarazenéjéből. 15.00 Jean Chrlstophe, rádiójáték Romain Rolland regényéből. 16.00 Hírek. 16.07 Szimfoni­kus zene. 17.44 Dupla vagy semmi . .. Sztereó-riport (ism.). 18.00 Hírek. 18.05 Kóté László hegedűestje. 19.45 Művészle­mezek. 20.50 Tullio Serafin operafelvéte- lelből. 21.29 Csak fiataloknak! 22.29 Sztravinszkij: Szimfónia C ben. 23.00 Hí­rek. BRATISLAVA 8.00: Iránytű. 9.05: A bűnügyi nyomozó, angol filmso­rozat (ism). 9.55: A tenger titkai. 10.25: Gyermek folklór Ünnepség. 17.10: Hírek. 17.15: Zöld évek. 18.00: Vidám műsor. 19.00: Tv-híradó. 19.30: Külpolitikai kommentár. 19.45: A nézők levelei fölött. 20.00: Férfiak nyara. Tv-játék. 21.00: Cimfcalom-muzsika. 21.35: Sporteredmények. 21.50: A kitartott, olasz film. II. MŰSOR 17.55: Hírek. 18.00: Szivárvány tv. IV rész. 18.40: Esti mese. 19.00: Tv-híradó. 19.30: Túlélik-e 2000-et? 19.55: Inter Bratislava—Bohemians Praha labdarúgó mérkőzés. 21.50: A főpróba. Zenés műsor 22.25: Hírek. BUDAPEST 9.31: Tévétorna (ism.). 9.35: Radar (ism.). 10.15: Balzac nagy szerelme. II. rész: Az idegen asszony (isin.). II.10: Hazánk, Magyarország. Dokumen- tumfilm-sorozat. A folytatás (ism.). 14.50: Flúgos futam. Amerikai rajzfilm­sorozat. IV. rész: Rámenős rally a Mississippi mentén. 15.10: Az „összeesküvők“. Magyarul be­szélő NDK filmsorozat. II. rész. IG.20: Hírek. 1K.25: A harmadik szemeszter. Szovjet rövidfilm. 16.55: Látogatás Ilosvay Vargha István festőművésznél (Ism.). 17.25: Parabola. 17.55: Műsorainkat ajánljuk! 18.20: A történelem, egy falu és az öreg­ember. Dokumentumfilm. III.50: járt már ön Belgiumban? Útifilm. II. rész. 19.15: Cicavízió. * 19.30: Tv-híradó. 2U.00: Micsoda idők. A lakás. 21.15: Telesport. Atlétika Női—Férfi Eu­rópa Kupa. I. nap. Döntő. 23.20: Tv-híradó 2. 23.30: Weöres Sándor: Psyché. Egy haj­dani költőnő írásai. AUGUSZTUS 10-TÖL AUGUSZTUS 16 IG 11.00: Női kézilabda Balaton Kupa. 12.05: Hazánk, Magyarország. Dokumen- tumfllm-sorozat. A konok homok (ism.). 15.00: Flúgos futam. Amerikai rajzfilm­sorozat. 15.20: Kaktuszok, kolibrik, orchideák. NSZK dokumentumfilm a trópusok növény és állatvilágáról. 16.10: Monsoreau felesége. Francia film­sorozat. VI. rész: A ineridori páf- rányos. 17.05: Ketten a jégen. A Szovjet Tv rö­vidfilmje. 17.3U: Nótaszó. 18.30: Múltunk jövője. Eger. 19.15: Esti mese. 19.30: A HÉT. 20.25: Hírek. 20.30: Az aranyrablók. Angol bűnügyi tévéfilmsorozat. XI. rész: Az arar.y- csináló. 21.20: Sporthírek. 21.30: Beszélgetés Nagy István íróval. 22.25: Hírek. BRATISLAVA 17.05: Hírek. 17.10: Kerületeink életéből. 18.00: Ha a törvény nem is rendelt el ... 18.15: 52 komikus és társaik. 18.40: Esti mese 19.00: Tv-híradó. 19.25: Mezőgazdasági magazin. 20.00: A Rakéta-művelet. 2. rész. 21.05: Tv-híradó. 21.35: Sorsom a csillagok. II MŰSOR 17.50: A négy páncélos meg a kutya: Len­gyel tv-sorozat. 19.00: Tv-híradó. 19.35: Slágerstúdió 20.20: Világsport. 21.20; Az orvos és önök. 21.30: Tv-híradó. lieti műsor BRATISLAVA 8.35: Hírek. 8.40. Kicsinyek műsora. 9.40: Gyermekflim. 10.55: Az élet nevében. 11.45: A áportka húzása 11.55: Heti tv-híradó. 12.20: Beethoven: V. (c-moll) „sors” szimfónia. 15.00: Bratislava Nagydíjáért. 16.30: Zenés ajándékműsor mezőgaz­dáinknak. 17.10: Lázadás a falun, cseh fllmvígjáték. 18.40: Esti mese. 18.55: Tv-híradó. 19.25 Napjaink közgazdasága. 19.35 Sporteredmények. 19.50: Költészet. 20.00: Traviata, operafilm. 22.05: Televízióval országjáráson. 22.30: Hírek. 22.40: Sporthírek. II MŰSOR 18.35: Bratislavai esti műsor. 19.00: Tv-híradó. 19.35: Utazó kamera, 20 00: Ádám és Éva esete, tv-játék. 2110: Bűvös formák. Dokumentumfilm az üveggyártókről. 21.35. Lars Roos zongorázik. 21.55: Hírek. BUDAPEST 9.20 Pengető, (ism.). 9 40 Jókal-sorozat. A kőszívű ember fial. II. rész, magyar Mim.

Next

/
Oldalképek
Tartalom