Új Szó, 1975. július (28. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-27 / 30. szám, Vasarnapi Új Szó

BRATISLAVA: 8.Ü0: Zenés ajándékműsor. 9.H5: Kortárs. 9.15: Nyitányok. 10.00: Zon­gorámé vek. 1.0.35: Kabaré. 11.20: 'lánc- zene. 12.4Ü: Hangverseny. 14.00: Zenés ajándékműsor üdülőknek. 15.iM>: Táncze­ne. 16.40: Együttesek műsorából. 17.00: A Bielik család. Rádiósorozat. 17.30: Hangverseny orosz és szovjet zenemű­vekből. 18.00. Szovjet együttesek műso­rából. 19.00: Tánczene. 19.30: Fiatalok Rádiója. 21.00: A barátság iif'a’n 2P 05: Autósok, motorosok! 23.10: Operetídalok. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 iné teres hullámon): 6.00: Hírek, Időjárás, műsorismertetés. 6.10: Napjaink margó iára. 6.15: Reggeli zene. 6.30: Újdonsá­gok a tudomány világából (ism.). 6.40: Folytatjuk reggeli zenén kürt. 6.55: Hí­rek. 12.00: Hírek. 12.10: Mezőgazdasági félóra. 12.40: Rövid zenés műsor. 12.55: Hírek. 17.00: Fúvószene. 17.20: Napr kró­nika BUDAPEST (kossuthadá): 8.20: Huszka Jenő. operettjeiből. 9.00: A Pickwick Klub. Dickens folytatásos regénye. VI. rész. Sam Weller Pickwick úrhoz sze­gődik. 9.21: Kamarazene. 10.05: Kalando­zás a tükörben. Pilinszky János verse. 10.23: Édes anyanyelvűnk (ism.). lfl.28: Didó és Aenes. Részletek Purcell operá- jából. 11.00: Változó világtérkép. Vízi erőmű az Induson. 11.10: Csajkovszkij: II. szvit. 12.20: Ki nyer ma? 12.30: Ka­jak-kenu VB — Belgrád. 12.45: Táncze­nei koktél. 13.30: Népdalok, néptáncok. 14.12: Aktuális gazdasági műsor. 14.27: Sebestyén András dalaiból. 15.10: Magya­rán szólva . . . 15.25: Fűvósesztrád. 15.38: Francia, olasz és svájci népdalok. 16.05: Nézőpont. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20. Ciiopin: b moll szonáta. 17.40: Ve­ra. ,,Az ember nevét nem választja." 19.00: Hallalujaii, Baby. Részletek Styne musicaljéből. 18.28: Projtofjev: Rómeó és Júlia — ba lettszvit. 19.25: Iránytű. Szó­rakoztató magazin utazásról — utazók­nak. 20.43: Sikerlista 1975 július. 21.23: Népzene. 22.20: Félóra sanzon. 22.50: Meditáció a borról — nyáridőben. 23.00: Századunk zenéjéből. 0.10: Komáromi farsang. Dal játékrészetek. v BUDAPEST (Petőfi adó): 8.05: Zenekari muzsika. 8.50: Tíz perc külpolitika | Is­métlés). 9.03: Ezeregy délelőtt. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 12.03: Az élő népdal. 12.13: Déry Gabriella és Bende Zsolt énekel. 12.45: Irodalmi évforduló- naptár. Honoré dp Balzac, Schöpflin Aladár. 13.03: Kórusok, ha«lgszerszÖlók. 13.35: Az európai széppróza klassziku­sai. Ma re el Pro üst. BRATISLAVA: 9.00: Közgazdasági kom­mentár. 9.10: Rádióvíkend. 10.30: Mozaik 75. 11.05: Kórusok. 11.30: Nyári kvíz. 12.00: Tánczene. 14.30- Ifjúsági rádiójá­ték. 18.00: Az Alekszandrov-együttes mű­sorából. 16.35: Zenés revQ. 17.30: Autó­sok, motorosoki 18.10: A B hullámon. 19.00: Tánczene. 19.30: Rendőri magazin. 20.15. Népdalok és táncok. 21.00: Gla.zu nov: Balettszvit nagy szimfonikus zene­karra. 21.40: Világot felfedező toM: Thor Heyerdahl. 22.25: Varsó rítusa. 23.05: Tánczene. BRATISLAVA (magyar adás a 295.3 mé­ter«« hullámún): 7.00: Jó reggelt, zenés műsor. 1(1.OG: Hírek, időjárás, műsoris­mertetés, sajtószemle. 10.15: Nagy mes­terek műveiből. 11.00: Tudomány és tech­nika. 11.20: Szülőknek nevelésről. 11.40: Tánczene. 12.00: Hírek. 12.10: Az opera kedvelőinek. 13.00: Tükör, aktuális bél­és külpolitikai kérdésekről. 13.20: Ma­gyar nóták és népi muzsika. 14.00: Kon­taktus. 15.00: Tíz perc irodalom. 15.10: Cigánydalok. 15.20: Napi krónika. 16.00: Táncdailok. BUDAPEST (Kossuth adó): 8.20: Lányok, asszonyok. 8.40: Nóták. 9.00: Josquin des Prés: Miserere. 9.24: Parasztok. Folyta­tásos rádiójáték. VI. rész. 10.05: A Ge­orge Emlnescu Filharmonikus Zenekar hangversenye. 11.32: Périchole: Részle­tek Offenbach operettjéből. 12.20: Pen- tanóia. 12.30: Kajak-kenu VB Belgrád. 12.40: Magyarán szólva. 12.55: Melódia­koktél. 14.00: Párbeszéd a magnószalag­gal. 14.10: Népdalok. 14.25: Új Zened Újság. 15.15: Kis magyar néprajz. 15.10: Kálmán Imre operettjeiből. 15.30: Kajak- kenu VB — Belgrád. 15.40: A Carpenters együttes felvételeiből. 16.00: 168 ói’®. 17.30: Borűvka felügyelő esetei. II. Az öreg kandúr vége. Josef Skvorecky el­beszélésének rádlóváltozatsa. 17.52: Nép­szerű szimfonikus zene. 19.30: A sze­rencse sárcipői. Andersen írásainak rá­dióváltozata. 20.10: Színes népi muzsika. 21.04: Örökzöld dallamok. 22.20: A beat kedvelőinek. 23.05: Kamarazene. 0.10: Melódiakoktél. BUDAPEST (Petőfi adó): 8.05: Romanti­kus kamarazene. 9.20: Népzenei maga­zin. 10.05: Szombat délelőtt. 12.03: Jelké­pek erdején át. Balogh László műsora. 12.13: Gioconda. Részletek Ponclflelll ope­rájából. 13.03: Riportműsor. 13.18: BaclK I. brandenburgi verseny. 13.40: Orvosi tanácsok. 15.00: Százan a hegy ellen. A Grossglockner. 15.15: Gáspár Cassado gordonkázlk. 16.05: Böngészde. 17,00; Ka- jak kienu VB — Belgrád. j JÛKUS 27 TÖL AUGUSZTUS 2 IG Állandó hétköznapi mflsorszámob — BRATISLAVA: 4 00 Zenés ébresztő 4.30 Hírek 4.35: Reggeli zene 5.00. 5.30, 8.00 6 30, 7 00 és 7 30 Hírek 8.03: Sa)tőszen> le 900: Hírek 10 30: Hírek 12.30- Han gos úlság 14.30: Hírek 18.30: Hírek 18 30 Hongosölsfl« 21.30: Hírek. 23.00 Hírek BUDAPEST (Kusxufh adó): 4.30, 5.30, 8.30 Hírek, Időjárás 5.00, 8.00, 7.00: Reggelt Krónika 4 45 8 45 Szót kérek! 5.40: Fa lurádló 7.45: Tanácsadó szolgálat 8.00 10.00. 15 00 17 00. 22.00. 24.00: Hírek 12 00 Déli Krónika 19 00 Esti Krönlka BUDM'EST (Pelftfl adó): 4.40. 5.00. 8.0T- fi 30, 7.00, 7.30, 8.00. 9.00, 13 00, 18 00 23 00: Hírek 8.20 Torna 8.45: 0| könv vek 20.00: Esti Krónika VASÁRNAP BRATISLAVA: 6.IX): Hírek. 6.05: Kellemes vasárnapot! 7.00: Hírek. 7.Ü5: Vasárnapi magazin. 7.50: Hírek. 8.00: Mesejáték. 8.40: Gyermekvilág. 9.00: Élő szó. 9.10: A Lúcnlca műsorából. 9.30: Kabaré. 10.30: Tánczene. 11.00: Kedvelt dallamok. 12.05: Ünnepi hangulatban. 12.30: Hírek, ti hét külpolitikai kommentárja. 13.00: Falurádió. 14.00: Orökszép dallamolc. 14.30: A Bielik család, rádiósorozat. 15.00: Fúvósaene. 15.20: Hangversenykta lauz. 16.00: Stúdió vendége . .. 18.45: Jo­sef Strauss műveiből. 17.30: Zenés e jándékműsor. 18.30: Hangosrtjság. 19.30: Az erdő. A. N. Osztrovsz'kl] vígjátéka 21.30: Hírek, sporthírek. 22,05: Autósok, motorosok! 23.00 Hírek. 28.05: Framcla barokk zene. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres Hullámon): 7.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés. 7.10: Népszerű vonósze­nekarok műsorából. 7.35: Hírek. 8.00: Barangolás Zeneors '.ágban. 8.30: Mese. 8.45: Ismert melódiák. 9.00: Rádióegye- K*m. 9.15: Operettről operettre. 10.00: Látóhatár — irodalmi műsor |ism.). 10.20: Hangszerszólók. 11.00: Társa dal műnk időszerű kérdései. 11.10: Tánczene. 11.40: Tollal, mikrofonnal, 12.00: Híre*. 12.05: Jó ebédhez szól a nóta, kb. 12.30: Bálint bátyó beszél. 13.00: Zenés riport- műsor. 14.00: Zenés köszöntő. BUDAPEST (Kossuth adó): 6.00: Hírek, lapszemle. 6.10: Kellemes vasárnapot! 7.26: Test vér látogató Répcelakon. 8.00: Hírek, lapszemle. 8.05: Külpolitikai ne­gyedóra. 8.21: Szimfonikus könnyűzene. 9.23: A rút kis kacsa. Andersen mesé­jének rádióváltozata. 10.00: Hírek. 10.03: Versek. 10.14: Gyermekkórusok. 10.30: Vasárnapi koktél. 12.00: Hírek, lapszem le. 12.10: Édes anyanyelvit).':. 12.15: (ó ebédhez szól a notn. 13.00: Tisztelet az embernek. 13.10: Poinpadour. Részletek Fali operettjéből. 13.25: Zenés pillanat­képek. 14.00: Vietnam a nfí éves háború után. Autóstop Hanoi és Saigon között. Salgó László útijegyzete. III. réisz. 14.20: Padló Casals gordonkázilc. 15.00: Híreké 15.08 A „varázstalanító“. Beszélgetés Tho- n.as Mannról. 16.45; Illyés Gyula ver­sel. 17.00: Hírek. 17.05: A zongoraművé­szet első aranykora. Sebestyén János műsora. 18.12: Majakovszkij versek. 18.27. Sanzon tiik^r Párizsból. 19.00: Hí­rek. 19.10: Korunk operacsillagai. Theo Adain. 20.05: Ördögflak. Tadeusz Nowaik regényének rádióváltozata. 21.14: A zene nem ismer határokat. 22.00: Hírek, sport­hírek. 22.20: Simándy József operettda- lokat énekel. 22.40: Romantikus zene. 24.00: Hírek. 0.10: Operaáriák. BUDAPEST (Petőfi adó 1: 7.30: Orgona- művek. 8.00: Miska bácsi lemezesládája. 9.00: A Lengyel Kultúra Hete. A mazur- ka. 10.03: Énekszóval, muzsikával. 10.23: Zelk Zoltán műsora. 11.03: Hangverseny. 12.26: Láttuk, hallottuk a kiállítótermek­ben. 12.46: A miiét őszi hajós, rádióját <í. 14.00: Táskarádió. 15.35: Varsói sláger* koktél. 16.00: Hírek, 16.05: Ez Is, aiz Is 17.42: Gfgi. Részletek Loevve zenés i tékfibó. 18.00: Hírek. 18.i>5: A Golden Gate együttes felvételeiből. 18.36: Bar­tók: Tizenöt magyar parasztdal, lö.Oth Népdalok. 19.40: A vasárnap sportja* 20.00- Hírek. 20.10: Edith Piaf énekel 20.30: A Bécsi Filharmonikus Zenekar hangversenye, kb. 22.30: Verbunkosok, katonadalok. 23.00: Hírek. 23.10: Könnyű­zene Kemény Egon szerzeményeiből* 24 00: Hírek. ‘'SZOMBAT BRATISLAVA 8.00: Iránytű. 9.00: Hírek. 9.05: A bűnügyi nyomozó, -angol hűn ügyi filmsorozat. 9.55: Esztétika. 10.35: A tenger titkai. 17.20: Honvédelmi magazin. 18.05: Nem házassági háromszög. 19.00: TV Híradó. 19.30: Időszerű nemzetközi kérdések. 19.45: A nézők levelei fölött. 20.00: Vidám műsor. 21.15: TV Híradó. 21.40: A sátán kutyája, angol film. 11. uittsu 17.50: Szivárvány. 18.40: Esti mese. 19 00: TV Híradó. 1«.<5: Tű télik-e 2000 et? 20.08: Televarletó. 21.20' Dlaiógusok a ka<mera előli, tv Já­ték. BUDAPEST 9.31: Tévétorna (Ism.). 9.35: Rólad van szól (Ism.). 10.05 Klasszikusok tévéfilmen. Emília Galotti. Lessing müvének magyarul beszélő t>évöfilm változata (Ism.). 15.10: Műalkotások a Szajna mentén. Francia rövidfilm (ism.). 15.55: A világ nagy cirkuszai. „A kicsi erős ember cirkusza.“ 116.20: Hírek. 18.25: Flúgos futam. Amerikai rajzfilm­sorozat. II. Verseny Indul Fránya- Bányavárába. ■ 16.55: Kajak-kenu VB. Döntők. 19.15: Cicavízió. 19.30: TV Híradó. 20.00: Ha kedd van, akkor ez Belgium. Magyarul beszélő amerikai film- vígjáték. 21.35: TV Híradó 2. 21.45: A Veszprémi Tévétalálkozó díj­nyertes filmjeiből. Shakespeare: III. Richárd. Tévéjáték (ism.j. JULfUS 27 TÖL AUGUSZTUS 2 IG VASARNAP BRATISI.a 6.45: Hírek. 8.50: Kicsinyek műsora. 9.40: Adám és Otília. .10.50: Kortársa'k. Dokumentumukra. f 11.30: A Sportka húzása. 11.40: Heti tv-híradó. 12.00: Hangverseny. 12.30: Szovjet dokumentumfllm Tupole*v szov jet repülőgép-konstruktőrről. 12.50: Roáftovl riport. Ifi.45: Hírek. 16.50: Egy hét a képernyőn. 17.HI: Sziklák és emberek, szlovák fűnk. 18.40: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 19.25: Napjaink közgazdasága. 19.35: Sporteredmények. 19.50: Költészet. 20.00: Harmadik csengetés. Színházi kiöz­vetítés. 21.10: Televízióval országjáráson. 21.35: Könyvmagazin. 22.10- Hírek II. nv 16.55: Labdarúgó SZNF Kupa. 18.50: Tévétorna. 19.00: TV Híradó. 19.35: Utazó kamera. A Balaton. 20.00: Mauprat, 11. rész. 21.35: Hírek BHDAPl.üL 8 40 Jékfli sorozat. Kárpáthy Zoltán gyar film. lom* Mozdulj! 1100: Férfi kosárlabda mérkőzés a Hat* dú Kupáért. Döntő. 14 45: Frédi és Béni, avagy a két h.ok<>r- szakl szaki. Amerikai rajzfilmso­rozat. Az Igyekvő vő ttom.). 15.10: Pengető. 15.30: Cseijusk'in. NDK tévéfilm. 17.05: Nóta szó. 17.25: Monsoreau felesége. Francia fi!««- sorozat. IV. Az eltört kupa. 18.30: Delta, tudományos híradó. 19.15: Esti mese. 19.30: A HÉT. 20.25: Hírek. 20.30: Az aranyrablók. Angol bűnügyi tévófllm-sorozat. IX. rész: Az el számolás. 21.20: Sporthírek. 21.30: Szülőföldem, Bázel... Bemutat)® Simon István, Kossuth-díjas költő» 22.25: Hírek-. BRATIS1 AV/> 17.110: Hírek. 17.05: Érdekességek. 17.40: TV Híradó. 17.45: NŐI tűzoltók. 18.10: 52 komi kút és társaik. 18.40: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 19.30: Mezőgazdasági magazin. 20.00: Egy nyár Nobantban, tv-Játéik. 21.25: A Szojuz én Apollo közös firrepii lése. 22.05: TV Hírnek II. miíso 17.55: A négy páncélos meg a kutya. Lengyel tv-sorozat. 19.00: TV Híradó. 19.30: Tévétorna. 19.35: Slágerstúdió. 20.20: VWágsport.

Next

/
Oldalképek
Tartalom