Új Szó, 1975. július (28. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-20 / 29. szám, Vasarnapi Új Szó

BRATISLAVA: tí.OO: Zenés ajándékműsor. 9.05: Kortárs. 9.15: Polkák. 10.00: Kama­razene. 10.35: Néptrlbúnok: Kun Béla. 11.27: Tánczene. 12.40: Hangverseny. 13.30: Kubai versek. 14.00: Fúvószene. 15.00: Kubai dallamok. 16.40: Néprajzi együttesek műsorából. 17.00: A Bielik család. Rádiósorozat. 17.30: Szimfonikus hangverseny. 18.00: Orosz és ukrán nép dalok 19.00: Tánczene. 19.30: Ifjúsági adás. 21.00: A barátság útjain. 22.05: Au­tósok, motorosok! 23.10: Tánczenei kok­tél. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 méte­res hullámon): 6.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés. 6.10: Napjaink margó­jára. 6.15: Reggeli zene. 6.30: Egész­ségügyi tanácsadó [ism.) 6.40: Folytatjuk reggeli zenénket. 6.55: Hírek. 12.00: Hí­rek. 12.10: Mezőgazdasági félóra. 12.40: Rövid zenés műsor. 12.55: Hírek. 17.00: Fúvószene. 17.20: Napi krónika. BUDAPEST (Kossuth adó): 8.2*): Sláger­múzeum. 9.09: A Plckwlck Klub. Ili. rész. Meghívás Dingley Delibe. 9.3J: Operahár­masok. 10.05: Emberke kalandjai. V. Bi- leám király csemetéi, avagy höl fekszik Bomhodzsa? 10.23; Édes anyanyelvűnk (ism.). 10.28: Bach-e dúr hegedűverseny. 10.49: Mit mutat júliusban a biológiai óra? Riport. 11.00: Parasztok, rádiójáték. IV. rész. 1.2.20: Ki nyer ma? 12.35: Tánc zenei koktél. 13.2:): Ádám Jenő népdal- feldolgozásaiból. 13.46: József Attila mű­helyéi. IV. rész. 14.06: Ránki György műveiből. 14.22: Kőruspódium. 14.34: Brit ta kiönti szívét. A.strici Lindgren regé nyének rádióváltozata. 15.10: Magyarán szólva. 15.25: Kishegyi Árpid énekel. 15.39: Lengyel hanglame/.ú jdonságok. 16.05: „Velem nem történt semmi.“ Solti Bertalan műsora. 17.20: Haydn: U dúr szimfónia. 17.50: Gazdasági könyvszemle. 18.00: Petress Zsuzsa énekel. 10.10: Szá­molj hozzá kétszer! Ifjúsági rádiójáték. 19.30: Turpinszky Béla Wagner operáiból énekel. 19.45: Mindenki könyvtára. 20.58: Láttuk, hallottuk — a színházban és a moziban. 21.18: Nótaest. kb. 22.15: Jelen­tés a Pannónia nemzetközi súlyemelő versenyről. 22.20: Az elmúlt évad nagy­sikerű hangversenyeiből. 0.10: Daljáté kokból. BUDAPEST (Petőfi adó): 8.05: Rimszkij- Korszakov: Seherezádé — szvit. 8.50: Vietnam a háború után. II. rész (ism.). 9.03: Ezeregy délelőtt. 10.00: Zenés mű­sor üdülőknek. 12.03: Találkozásaim hí­res énekesekkel. 12.47: Tendernél erő­sebb. Zeik Zoltán versei. 13.03: Mozart: D dúr zongoraverseny. BRATISLAVA: 9.00: Közgazdasági kom­mentár. 9.10: Rádióvíkend. 10.35: Mozaik 75. 11.05: Népdalok. 12.00: Tánczene. 14.30: Ördögi találmány, ifjúsági rádiójá­ték. 16.35: Népzene. 16.35: Zenés revü. 19.00: Tánczens. 19.30: Világot felfedező toll. Edmund Osmanczyk. 20.15: Népda­lok. 21.00: Nyitányok Smetana operáiból. 21.40: Kabaré. 22.25: Bolgár nótacsokor. 23.05: Tánczene. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 mé­teres hullámon): 7.00: Jó reggelt, zenés műsor. 10.00: Hírek, időjárás, műsoris­mertetés, sajtószemle. 10.15: Nagy mes­terek műveiből. 11.00: Női magazin. 11.20: Tánczene. 11.40: Gazdaságpoliti­kánkról egymásközt. 12.00: Hírek. 12.10: Az opera kedvelőinek. 13.00: Tükör. 13.20: Slovák és magyar népdalok. 14.00: Kontaktus. 15.00: Tíz perc irodalom. 15.10: Rövid zenés műsor. 15.20: Napi krónika. 16.00: Újdonságok a popzene világában. 16.20: Szívesen hallgattuk. BUDAPEST (KosKuth-ado): 8.20: Lányok, asszonyok. 8.44: Chopinnel Európában (ism.). 10.05: Rendezte: Marton Frigyes. Utazás a koponyám körül. Karinthy Fri­gyes regényének rádióváltozata. 11.37: Népdalok. 12.30: Zenei anyanyelvűnk. Tá­rogató. 12.30: Magyarán szólva. 12.45: Melódiakoktél. 13.40: Fiataloknak! 14.25: Új Zenei Újság. 15.05: Kis magyar nép­rajz. 15.10: A királyné csipkekendője. Részletek Johann Strauss operettjéből. 16.00: 168 óra. 17.30: Kubai Irodalmi ősz* szeállítás. 18.00: A Lengyel Kultúra Hete. 19.25: Jelentés a Pannónia nemzetközi súlyemelő versenyről. 19.30: Földön, ví­zen, levegőben. V. Milano. 20.30: Borfiv- ka felügyelő esetei. I. Gyilkosság Odeon- ban. Josef Skvoreckv elbeszélésének rá­dióváltozata. 20.54: Lengyel tánczenei felvételek. 21.24: Lemezek k 'ál ogat- va. 22.15: Jelentés a Pannónia . jinzétkö­zi súlyemelő versenyről. 22.20: A beat kedvelőinek. 23.05: A XX. század zené­jéből. 0.10: Melódiakoktél, BUDAPEST (Petőfi adó): 8.05: Mozart- hangverseny. 8.45: Népdalok. 9.03: Fáy András szerzeményeiből. .10.00: Zenés műsor üdülőknek. 12.03: Farkis Ferenc: Lavotta-szvit. 12.20: Zenekari muzsika. Közben 12.50: „Jelképek erdején át." Ba­logh László műsora (ism.J. 13.40: Orvosi tanácsok. A nyári fülpanaszokról. 14.00: „Legyen mindig napfény.“ Zenei üzene­tek a szocialista országok gyermekrá- diéitól. 15.00: Kinek védjük a természe­tet? 15.15: Indulók. 16.05: A hét műso­rából. i JÚLIUS 20^01 JÚLIUS 26 IG Állandó hétköznapi műsorszámok — BRATISLAVA: 4.00: Zenés ébresztő. 4.30: Hírek 4.35: Reggeli zene 5.00. 5.30, 8.00. 8.30, 7.00 és 7.30: Hírek. 8.03: Sajtószem le 9.00: Hírek. 10.30: Hírek 12 30' Han gos újság. 14.30: Hírek 16.30: Hírek 18.30 Hangosűlsán 2130 Hírek 23 00 Hírek BUDAPEST (Kos«nth adó): 4.30, 5.30, 8.30 ilírek, Időjárás. 5.00, 6.00, 7.00 Reggelt Krónika. 4.45. 8.45: Szót kórebi 5.40: Fa lurádló. 7.45: Tanácsadó szolgálat. 8.00 10.00. 15.00, 17.00. 22.00 24.00: Hírek 12.00 Déli Krónika 19.00: Esti Krónika BUDAPEST (Petőfi adó): 4.40, 5.00. 8.00 0.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9 00, 13 00, 18.00 23.00: Hírek. 8.20: Torna. 6 45: 0t kflnv vek 20.00: Esti Krónika VASARNAP BRATISLAVA: 6.00: Hírek. 6.05: Kellemes vasárnapot. 7.00: Hírek. 7.05: Vasárnapi mnp' 'h 7.50: Hírek. 8.00: Mesejáték. 8.4 nden jelzés a Tátrába vezet. 9.00: Elő /.ó. 9.10: A SEUK ós a Lúeniea mű­sorából. 9.30: Panoráma. 11.00: Csajkovsz­kij műveiből. 12.00: Rádióirodalmi hét. 12.05: Népzene. 12.30: Hírek, a hót kül­politikai kommentárja. 13.00: Falurádió. 14.(X). Kedvelt dallamok. 14.30: A Bielik család, rádiósorozat (ism.J. 15.10: Nagy mesterek muzsikája. 16.00: Kis kirándu lás, rádiójáték. 17.00: Vonósművek. 18.00: Fúvószene. 18.30: Hangosújság. 19.30: Szimfonikus hangverseny. 21.00: Népda­luk. 21.30: Hírek sporthírek 22 05- Autó­sok, motorosoki 23.00: Hírek. 23.05: Et) zene. BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 méte­res hullámon): 7.00: Hírek, Időjárás, mű­sorismertetés. 7.10: Népszerű vonószene- karok műsorából. 7.55: Hírek. 8.00i Baran­golás Zeneországban. 8.30: Mesemüsor. 8.45: Ismert melódiák. 9.00: Rádióegyetem. 9.15: Operettről operettre! 10.00: Egy ha­zában — irodalmi műsor. 10.20: Hangszer- szólók. 11.00: Társadalmunk időszerű kér désel. 11.10: Tánczene. 11.30: Kulturális körkép. 11.40: Folytatjuk tánczenénket. 12.00: Hírek. 12.05: Jó ebédhez szól a nó­ta. 13.00: Fiatalok a mikrofon előtt. 13.40: Örökzöld melódiák. 14.00: Irodalmi klubok — Irodalmi élet. BUDAPEST (Kossuth adó): 6.00: Hírek, lapszemle. 6.10: Kellemes vasárnapot) 7.26: Faluról — mindenkinek. 8.00: Hí­rek, lapszemle. 8.05: Üt kontinens hét napja. Külpolitikai negyedóra. 8.21: Szí­nes népi muzsika. 9.00: Kulturális ma­gazin. 10.00: Hírek. 10.03: Andersen, a nagy mesemondó. A Ids hableány (ism.). 10.47: Óvodások dalkincse. 11.05: Boris Chrlstoff énekel. 11.36: A Rádió lemez- albuma. 12.00: Hírek, lapszemle. 12.10: Édes anyanyelvűnk. 13.10: Egy korty ten­ger. 13.20: Lima Miinnulli énekel. 13.35: Rádiólexikon. 14.05: Egy rádiós napló­jából. 15.00: Hírek. 15.08: Közvetítés a Vívó VB-ről. 16.00: Thomas Mann évei. XXIII. {befejező) rész. 17.00: Hírek. 17.05: Nótakedvelőknek. 17.51: Verdi: Rigcletto. Hőromfelvonásos opera Vlctor Hugó drá­mája nyomán. 19.00: Hírek. 20.23: Világ- líra. Archibald Maclelsh versel. 20.38: Közvetítés a Vívó VB párbajtőr csapat döntőjéről, kb. 21.30: Operettdalok. 22.00: Hírek. 22.10: Sporthírek. 22.15: 225 éve halt meg Johann Sebastian Bach. 23.26: Bódi Magdi, Máté Péter és a Jokers együttes felvételeiből. 24.00: Hírek. 0.10: Kor társ-zene r éz f ű v 6 k <’ n. BUDAPEST (Petőfi adu): 7.30: Sebet yen János Liszt-felvételeiből. 8.00: Miska bá­csi lemezesládája. 9.00: Daloló, muzsiká­ló tájak. 9.23: A Magyar Rádió ós Tele­vízió gyermekkórusa énekel. 9.36: A hanglemezbolt könnyűzenei újdonságai. 10.00: A tengerparti temető. Paul Valery versei. 10.10: Vasárnapi koktél f ism.J. 11.40: Jó ebédhez szól a nóta. 12.39: Az eltüsszentett birodalom. Mesejáték (ism.J. 14.00: Táskarádió. 15.00: Miért nem szép? Tomkai Judit műsora. 15.30: Sárdy János felvételeiből. 16.00: Hírek. 16.05: Félóra sanzon. 16.35: Zenekari muzsika. 17.29: Nőkről nőknek (Ism ). 18.00: Hírek. 18.05: Jelentés a Vívó VB-ről. 18.10: Nyá­ri vidámságok. Szerelmi házasság. G. B. Shaw komédiájának rádióvá Hozat a (ism.)» 19.26: Közvetítés a Vívó VB párbajt őf csapat döntőiéről BRATISLAVA 8.118: Iránytű. 9.(10: Hírek. 9.05: A bűnügyi nyomozó, fi gyi film (ism.J. 10.00: Esztétika. 10.40: Kubai rodeo. 16.55: Labdarúgó SZNF Kupa. 18.00: A B stúdió. 18.50: A közbiztonsági szervek naplója ból. 19.00: TV Híradó. 19.30: Kíllpolitkai kommentár. 20.00: Utolsó interjú Scliweitzer doktor­ral, riportjáték. 20.45": Libereci körkép. 21.35: Sporteredmények. 21.50: Áruló ujjlenyomatok. Bűnügyi tör­ténet a Colombo felügyelő című sorozatból. 23.011: San Romo l dalok. V II. műsor 17.50: Halál a csúcson. 18.35: Tévétorna. 18.40: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 19.30: Túlél ík-e 2000 et? 19.55: Dalok. 20.00: Mauprat, I. rész. BUDAPEST 9.01: Tévétorna (sím.). 9.05: Kuckó (Ism.). 9.35: Déry Tibor: Felelet. Tévéfilm VII— VIII. rész (ism.J. 11.55: Művészeti magazin (ism.J. 14.30: Őrjárat a kőkorszakban. NSZK film (.ism.j. 15.40: Flugos futam. Amerikai rajzfilm-so­rozat. I. rész. Flugos Futam Fű-* részfal vára. 16.00: Hírek. 16.10: Telesport. Ügetőverseny. Férfi ké­zilabda-mérkőzés. 17.50: Gazdátlan kastélyok, vitaműsor. 18.35: Nyitott boríték. 19.15: Cicavízió. 19.30: TV Híradó. 20.00: jó estéje Mirs. Campbell. Magyarul beszélő amerikai filmvígjáték. 21.50: A Mocedades együttes műsorából. Spanyol zenés film. 22.15: TV Híradó 2. 22.25: A Veszprémi Tévétalálkozó díj­nyertes filmjei. Szép Ernő egyfel- vonásosai: Ida. Krémes (ism.). JÚLIUS 20-TÔL JÚLIUS 26 IG BRAT1SI.AVA 8 40: Hírek. 8.45: Kicsinyek műsora. 9.40: Szép békák völgye, cseh film. 11.011: A Sportka húzása. 11.15: Heti tv-híradó. 11.40: A Szojuz és Apollo közös űrrepü­lése. 11.55- Déli hangverseny. 12.35- Dnkumentumfilm a nyugat-szlová­kiai kerületről. 16.40- Hírek 16.45: A kutatás és a nézők. 16.55: Egy hét a képernyőn. 17.15: A holdról pottyant le, cseh film- vígjáték. 18.40: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 19.25: Napjaink közgazdasága. 19.35: Sporteredmények. 19.50: Költészet. 20.00: Harc a győzelem után, szovjet film. II. rész. 21.15: A Szojuz és Apollo közös űrrepü­lése. 21.30: Televízióval országjáráson. 21.55: Hírek. A holnapi sajtóból. 22.05: Brahms: I. (c-moll) szimfónia. 23.05: Sporthírek. 11. míísor 18.40: Bratislavai esti műsor. 19.00: TV Híradó. 19.30: Utasé kamera. A korailszi«et em­berei. 20.00: Románc kilenc hosszú évre, Ifjú­sági tv-játék. 21.15: Mindenki zenéje. Hantiul. 21.40: Hírek. BUDAPEST 9.15: Pengető. 9.40: Jókai-sorozat. Egy magyar nábnto. Magyar film. 11.10: Városok, művek. NSZK filmsoro­zat. XI! I. rész. Brüsszel — Mons— Ostende (ism.j. 11.40: Szojuz—Apollo. Az adás a Moszk­vai Tv „A Földre való visszatérés előtt“ című műsorának átvétele, egyenes közvetítésben. 15.35: Frédi és Béni, avagy a két kőkor- szalci szaki. Amerikai rajzfilmso­rozat. Béremelés-kérelmezés (ism.j. 16.00: Függöny nélkül Glgliola Cin- quetti. Zenés olasz film. 16,45: Monsoreau felesége. Francia film­sorozat. III. rész: A bolond éjsza­kája. 17.45: Látogatás dr Tálasi István pro­fesszornál. 18.35: Delta, tudományos híradó. 19.05: Vívó VB 1975. 19.15: Esti mese. 19.30: A HÉT. 20.25: Hírek. 20.30: Az aranyrablók. Angol bűnügyi tévéfilm-sorozat. VIII. rész: A meg­egyezés. 21.15: Telesport. 1. Vívó VB 1975. Pár­bajtőr csapat döntő. 2. Sporthírek. 22.35: Hírek BRATISLAVA 17.25: TV Híradó. 17.45: A törvény szolgálatában. 18.00: Körhinta. 18.40: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 19.30: Mezőgazdasági magazin. 20.00: A nagy vadászat, tévéjáték. 21.10: TV Híradó. 21.35: Utazás Lengyelországon át. 22.05: Tutajosok. II. műsor 17.55: Hírek. 18.00: A négy páncélos meg a kutya, len gyei tv-sorozat. 18.50- Tévétorna. 19.00: TV Híradó. 19.30: Dalok. 19.35: A jövő köszöntése. 20.00: A korona gyöngye, lengyel film. 21.55: Hírek. 'V . ,-ť «■?•••, i.-?.,1'-;■‘.■*4’ť- - «"Ksi __ 1 —■ ■ ^ '" “ ' ' ^ mvísox* VASÁRNAP.»

Next

/
Oldalképek
Tartalom