Új Szó, 1975. június (28. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-24 / 146. szám, kedd

A SPARTAKIÁD jegyében A száztornyú Prága több mint 200 U00 gyakorlatozó, tu­rista és vendég számára bizto­sított elszállásolást, akik az or­szágos spartakiád szereplőiként érkeztek hazánk fővárosába. Az elszállásolás központja Strahovun egy kis házban van, ahol állandóan csengnek a te­lefonok, de a rendezők barát­ságosak, s nein mutatják azt, ha fáradnak. Az ajtókon ez a felirat látható: „Elszállásolás.“ Rövid időközökben érkeztek a spartakiád szereplői és az el­szállásolást valóban zökkenő­mentesen sikerült megoldani. A rendezőket örömmel tölti el, hogy mindenki elégedett az elszállásolással, s ha eddig nem volt nk a panaszra, ezen­túl sem lesz. Vasárnap este a strahovi stadionban Antonín Hinil, a CSSZTSZ KB elnökének vezeté­sével ülésezett az országos spartakiád irányító vezetősége. Részletesen megtárgyalták a szereplők szállítását, elszállá­solását, s megállapították, hogy panaszra nincsen nk. Kü­lönösen nagyra értékelték a szállítás nagyszerű megszerve­zését, a ČSAD dolgozóinak munkáját, s a közrendészet tagjainak áldozatkészségét. Az­után sor került az étkezés el­lenőrzésére, amelynek minősé­gét állandóan figyelemmel kí­sérik. Megállapítást nyert, hogy a fellépők egészségi ál­lapota jó, s remélik, hogy ez ilyen is marad. Az egyes be­mutató számok gyakorlatai mindenkit megelégedéssel töl­töttek el. Elismeréssel adóztak az oktatók, a tanítók, az edzők és a szervezők munkájának, s annak a meggyőződésnek ad­tak kifejezést, hogy ez a szín­vonal és önfeláldnzás megma­rad a nagy spartakiád napok befejezéséig. » • t Két részből állt a szakaszos távmenetelés, amelynek elneve­zése „Duklától Prágáig“ volt. Ennek második részét Banská Bystricán június 15-én indí tották útjára, a résztvevők tíz napon át 574 kilométert tettek inog és ma érkeznek hazánk fővárosába. Az említett meneteléssel párhuzamosan „Mindannyian az 1975-ös spartakiádra“ jel­mondat jegyében csillagszerű szakaszos menetelést hajtottak végre, s minden ág verseny­zői Prágában találkoznak. » • • Tavaly vette kezdetét az az akció, amelynek elnevezése „Harminc spartakiád csúcs“. A résztvevők mindegyike a kije­lölt 30 csúcs közül legalább ötöt megmászott. Az akció be­fejező része június 26-án a vítkovi emlékműnél keriil sor­ra. * « # A spartakiád turisztikai ak­ciók legnagyobb eseménye ma a Praha-Džbán-i találkozó. En­nek részét képezik a jelvény- szerző versenyek. Az említett turisztikai ren­dezvények résztvevői kulturális rendezvényeket tekintenek meg, majd június 25-én menetgya- korlat keretében ellátogatnak a lidicei emlékműhöz, hogy ott leróják kegyeletüket. Tegnap a korai óráktól kezd­ve a spartakiád gyakorlatok fellépői vették birtokukba a strahovi stadiont, hogy a nagy fellépések előtt sajátíthassák el a szokatlanul nagy térhez való alkalmazkodást, s az apró-csep- rő esetleges hiányosságokat ki­küszöböljék. Legelsőként a ka­tonák jelentek meg, majd a nők következtek, azután a ser­A KEVESEBB TÖBB LETT VOLNA |/issé furcsán hangzik, de fedi a valóságot. A Szlovákia Nagydíjáért megrendezett úszóverseny az elmúlt években a sportág raaigos nemzetközi eseményei közé tartozott. Ha nem is rendszeresen, de nagyon gyakran Európa, sőt a világ leg­jobbjai közül is eljöttek néhányan, liogy a ligetfalusi Matador medencéjében tegyenek tanúbizonyságot kivételes képességeik- röl. A szovjet, magyar, NDK-beli, nyugatnémet, svéd kiválósá­gokon kívül két alkalommal az amerikai úszók jelenléte is hoz­zájárult e verseny színvonalához, érdekességéhez. Ennek tulajdonítható, hogy Szlovákia Nagydíjának rekordjait az utóbbi években csak ritkán sikerül megjavítani. Ebben a me­dencében úszott például hat esztendővel ezelőtt Gyarmati And­rea Európa-csúcsot a 200 méteres női hátúszásban. Kinsella, Job és a többiek pedig kitűnő időket elérve oda hatottak, hogy aki a Nagydíj valamelyik rekordját meg akarja javítani, annak rendkívüli teljesítményt kell nyújtania. Ez idén csak európaiak rajtoltak, s azok az országok is. amelyek ebben a sportban jelentenek valamit, csupán második vagy harmadik vonalbeli versenyzőiket küldték Szlovákia fővá­rosába. Ezúttal is megismerhettünk néhány tehetséges fiatalt, akiknek nevével a junior Európa-bajnokságon találkozhatunk majd ismét. Akadtak néhányan, akik itt biztosították a világ- bajnokságon való részvételüket, mint például a nyugatnémet Karin Bormann, aki a 100 méteres hátúszásban Schütz mögött a második helyen végzett 1:08,0 perces idővel, ami egy tizeddel volt rosszabb a nyugatnémet VB-szintnél. A rendezők hozzá­járultak ahhoz, hogy a vasárnapi versenyek után IJprmann egyedül ússzon időre. A nyugatnémet úszónő próbálkozása si­kerrel járt, 1:07,6 alatt tette meg a távot és így ott lehet Kolumbiában. Bár az európai élvonalba tartozó úszók távol maradtak, — ők érthetően elsősorban a közelgő világbajnokságra készülnek —, akik eljöttek, méltó ellenfelei voltak Csehszlovákia legjobbjai­nak. Olyannyira, hogy a számok többségében a dobogós helyeken a külföldiek domináltak, és szereztek győzelmeket. A szombati 10 szám közül négyet, vasárnap pedig csupán kettőt nyert hazai versenyző. Csak a 200 méteres férfi hátúszásban és a 200 méte­res női pillangóban végzett az első három helyen csehszlovák versenyző. Elmondhatjuk tehát, hogy a hazai úszóknak Szlovákia Nagy­díja ezúttal is kitűnő alkalmat jelentett, hogy értékes tapasz­talatokat szerezzenek, a szakemberek pedig felmérhették, hol tartunk. Elgondolkoztató azonban, hogy például a dán Nielsson, aki ezúttal első ízben úszott 50 méteres medencében, három számban is megjavította a dán rekordot, nem is akármilyen ered­ményekkel. A hazai versenyzők legjobbját — Fleissnerová, Ku­bíková, Chlupová, Pavlíčková, Hrouda, Peši, Kuf és még néhá­nyan jó formában szerepeltek. A fiatal bratislavai Rolko ver­senyről versenyre javul, s így bizakodva tekinthetünk a junior Európa-bajnokság elé, ahol éremesélyei vannak. A rendezők ezúttal nem korlátozták nagyon a részvételt. A 260 induló a verseny érdekességének rovására ment. Több szám­ban négy időfutamot kellett lebonyolítani, ami eléggé vontatóvá tette az eseményt. A közönség ma már elvárja, hogy a számok egymást követve, zökkenőmentesen peregjenek és csak a leg­jobbak teljesítményére kíváncsi. Nem is csoda, hiszen majdnem három óra hosszat ülni a déli órákban a tűző napon nem a legkellemesebb szórakozás. A rendezőknek a jövőben ezt is figyelembe kell venni, mert Szlovákia Nagydíja nemcsak évente megrendezésre kerülő színvonalas úszóverseny, hanem az ese­mény fő célja az űszósport népszerűsítése. (kollár) diilők, s a sort az ipari tanu­lók zárták le. A tömeges fellépések vezető­je, doc. dr. Jarmila Kostknvá így méltatta a látottakat: „A mai fellépések, gyakorlások nagyon jó színvonalúak voltak. A katonák tökéletes teljesít ményt nyújtóik, de kellemes meglepetés v^it látni a nők gyakorlatát is. Elsősorban fel­lépésük, helyfoglalásuk volt minden várakozáson felüli. Si­keresek voltak a serdülők és az ipari tanulók is. Mindany- nyian meggyőztek bennünket arról, hogy Prágába a legjobb gyakorlatozok érkeztek. A kör­zeti és járási bemutatókon mu­tatott teljesítményük és szer­zett tapasztalatuk nagy mérték­ben járul hozzá a jelenlegi próbák sima lebonyolításához.“ Közép-Szlovákia Kerületi bajnokság: Nováky — Bytča 5:2, Rim. Sobota—Nižná 2:0, Čadca—Hriňová' 3:0, Žarnovica — Stráňavy 0:0, Brusno—Krásno 0:0, Nová Dubnica—Turany 3:1, Selce —Sučany 6:1, Lučenec—B. Bystri Az Inter Bratislava ifjúsági csapata nyerte Csehszlovákia labda­rúgó-bajnokságát. A döntő első mérkőzésén Bratislavában 3:l-re győzött az Ostrava ellen. A visszavágót ugyan az Ostravaiak nyerték meg 1:0 arányban, de jobb gólaránnyal a bratislavai csapat lett a végső győztes. (Vojlísek felvétele) ca B 1:0. 30 1^ 1. Bytča 5 8 55:24 39 2. B. Bystr. B 3013 9 8 44:30 35 3. Lučenec 30 13 7 10 42:33 33 4. Turany 30 11 9 10 41:45 31 5. Krásno 30 13 5 12 32:39 31 6. N. Dubnica 30 12 5 12 38:40 30 7. Stráňavy 30 11 8 11 52:45 30 8. Hriňová 30 14 2 14 44:54 30 9. Žarnovica 30 11 8 11 35:45 30 10. Nižná 30 13 3 14 45:44 29 11. Nováky 30 11 7 12 43:47 29 12. Sučany 30 11 7 12 35:41 29 13. Brusno 30 13 3 14 41:59 29 14. Čadca 30 12 4 14 36:36 28 15. Selce 30 9 9 12 44:43 27 16. R. Sobota 30 5 10 15 26:37 20 I/B osztály ­- D-csoport; Bušin ce—V. Pstruša 2:1, Tisovec—Luče­nec B 3:0, Lovinobaňa—Poltár 3:1, Skiabiná—Bzovík 3:1, Hajnáčka— Šafárikovo 5:1, Vinica—Zelovce 4:2, Detva jun.—Radzovce 3:0, Hnúšfn —Sltoč 3:0 játék nélkül. 1. Hnúšťa 30 18 7 5 83:26 43 2. Lovinobaňa 30 13 9 8 49:40 35 3. Detva jun. 30 14 8 10 50:33 34 4. Šafárikovo 30 15 4 11 53:36 34 5. Tisovec 30 14 4 12 52:36 32 6. Vinica 30 14 4 12 69:53 32 7. Radzovce 30 14 3 13 61:55 31 8. Hajnáčka 30 12 6 12 54:38 30 9. Poltár 30 13 4 13 47:52 30 10. Bzovík 30 11 8 11 53:63 30 11. Zelovce 30 11 7 12 52:63 29 12. Skiabiná . 30 12 4 14 45:49 28 13. V. Pstruška 30 11 4 15 36:57 28 14. Bušlnce 30 10 5 15 41:64 25 15. Sliač 30 8 7 15 36:65 23 16. Lučenec B 30 6 6 18 39:80 18 Ä snortfofadás hírei A SAZKA tizenkéttalálatos szelvénye 123456789 10 11 12 110121111 1 1 2 Napjainkban a leggyakrabban használt szó a spartakiád. Gon­doltunk-» már arra, milyen erede­tű és honnan kapta nevét test- nevelési szövetségünk legnagyobb ünnepe? Alihoz, hogy ezt megtudjuk, la­pozzunk vissza az időszámításunk előtt élő rómaiak történetébe. Ak­koriban — a 136-tól 71-ig terjedő években egész Olaszország a rab- szolgaharcok színhelye volt. A kegyetlen elnyomatásban élő rab­szolgák lázadással tiltakoztak ke­mény sorsuk ellen. E harcok egyik vezére, a gladiátorok isko­lájából megszökött Spar árus nép­szerűségének és nemes céljának köszönhette, hogy 70(100 katoná­jával hosszas hadakozások után egy időre egész Olaszországot a hatalmába kerítette. A rómaink azonban nem hagyták magukat és 71-ben nyolc légiójuknak sikerült legyőzni Spartacust, aki katonái zömével elesett a háborúban. Ezért nevezte az ID'I'J |a Mun- kástesigyakorló Egységek Szövet­sége) a hazánkban 1921 óta meg­rendezett testnevelési ünnepsége­ket és torna játékokat szimboliku­san a kizsákmányolt rabszolgák vezéréről — Spai :acusnak sparta Idádnak. Ismeretes, hugy az országos spartakiádukat a Sokol-találkuzók, a munkás olimpiák és a középis­kolásuk torna játékai előzték meg. Az első Sokul találkozót, — a II közül — 1882. június 18-án a prá gai Lövész-szigeten (Strelecky ostrov), a másodikat a királyi va­daskertben, a harmadikat, a hete­dikig a Letnán rendezték meg. A többi találkozót már Straliovon tartották meg. Az egységes testnevelési szerve­zetnek 1948-ban történt megala­kulásával hazánkban rendszere­sekké váltak a spartakiádok, bár az országos testnevelési ünnepsé­gek tervének és programja kor szerfisítésének a kidolgozására csak 1953 végéit került sor. A nők az első Sokol-találknzon még nem vehettek tevékenyen részt. A fellépő, mindössze B50 tornász akkor még a zenei kísé­retet is nélkülözte. Gyakorlatai­kat dr. Tyrs hangos számolással volt kénytelen összhangba hozni és irányítani. El sem tudjuk kép­zelni az akkori helyzetet, mely semmiképpen sem hasonlítható a mai spartakiádok körültekintő szervezéséhez és magas színvona­lához. Az ünnepélyes felvonuld sokon is egyre szembetűnőbb volt a fejlődés. Mert míg az első So- kol-találkozón kb. 1500-an vetítik részt, az utolsón, a tizenegyetíi- ken a résztvevők száma megha­ladta a 180 ezret, a második spar* takiádon pedig 310 ezernél is töb­ben jelentek meg. Ha teli£t meggondoljuk, hogy a rádió és a tv jóvoltából a spar­takiád tornamutatványai hazánk minden részéből, még a legtávc labb eső faluból is figyelemmel kísérhetők, akkor nem túlzás azt állítanunk, hogy a spartakiád va­lóban az egész ország ünnepe. Eredmények - események Drezdában hármas atlétikai találkozóm került sor. Nők: NDK—Nagy-Britannia 91:44, NDK—Románia 92:43, Románia —Nagy-Britannia 70:65. Férfiak: NDK—Nagy-Britannia 147:74. Néhány eredmény — férfiak: kalapács: Sachse 74,04, disz­koszvetés: Schmidt 66,80, nők — magasugrás: Ackermann 192, dis2koszvetés: Inzmann 64,14, 200 m: Stecher 22,75. Ausztráliát 13 úszó képviselt a júliusi világbajnokságon. Az utóbbi évtizedben ilyen kis lét­számú csapat még nem képvi­selte Ausztráliát világverse­nyen. Caliban nem lesz ott Steve Holland, és a müncheni aranyérmes Whitfield. I UnpúsoU dicsérete... Minden magasszintű hazai ponlv&télkedő arra szolgál, hogy az arra érdemes együtte­seket kiválassza, azokat a nemzetközi szerep­lésre méltó módon készítse elő, s azok leg­jobbjai az országos képviseletnek a várakc zásnak megfelelően tegyenek eleget. Ilyen elgondolásokból kiindulva kell vissza­pillantanunk az I. labdarúgó liga küzdelmeire is... A liga-rangsor állapította meg, hogy labda­rúgásunkat a Bajnokcsapatok Európa Kupájá­ban a Slovan Bratislava, az UEFA Kupában pedig az Inter Bratislava és a Bohemians Praha képviselik, a szokásos kiesési rendszer­ben megrendezett párhuzamos irányú kupaso­rozat is túljutott kettős döntőjén, így tudtuk meg, hogy a Kupagyőzteseknél a Spartak Tr­nava lesz hivatva színeink képviseletében sze­repelni. ELSŐ AZ EGYENLŐK KÖZÖTT Ezzel az ősrégi megállapítással illethetjük a bajnok Slovant. A bajnoki táblázat összesí­tésében ezt mondja el róla: 30 mérkőzésből 16 győzelem, 7—7 döntetlen és vereség, 72:34- es gólarány, 39 pont. A Slovan volt az Őszi rangelső is, méghozzá ezzel a kimutatással: 15 9 2 4 39:18 20. Az őszi nekilendülés tehát jobban sikerült neki, mint a tavaszi hajrá. Otthonában az összesítésben két jobb, ered­ményesebb csapat akadt nála, méghozzá a leg­nagyobb vetélytársa, az Inter és a VSS Kosice. Az előbbi éppen a Slovantól elszenvedett ve­reséggel lett két ponttal szegényebb, az utób­bi három esetben adott döntetlenre egy-egy KoMcén sorra került találkozót. Idegen pályán a bajnok érezte magát a legotthonosabban, hi­szen 13 ponttal gyarapodva tért haza, s az sem lebecsülendő, hogy az idegenbeli gólará­nya is aktív, 27:25. A. legtöbb gólt a Slovan lőtte, számszerint 72-öt, hattal többet, mint az Inter, amely mögé eredményesség terén csak egy góllal szorult a különben 8. helyezett VSS... Ahogy az együttes sorait elnéztük, megálla­píthattuk, hogy a csapatkapitány, az immár veteránnak tartott Vencel még mindig nagy kapusegyéniség. Pivarník változatlanul az or­szág legjobbja, sőt nem kétséges, hogy poszt ján Európa legjobbjai közé tartozik. Jozef Capkoviő mellett válogatottsága szól, de az őt időnként helyettesítő Elefánt is bevált, sőt ha igénybe vették Mutkovic szolgálatait, ő sem keltett csalódást. OndruS sorozatban tagja az országos válogatgttnak, labdabiztos, kirívó gyenge pont nélküli játékos. Gőgh az olimpiai válogatottban már bemutatkozott, s valószínű­leg eljön az ideje az „A“ válogatottban is. A középpályán már nem ilyen egyértelmű a helyzet. Pekárik egészen nagyszerű rajt után megtorpan, a kapu előtt elvesztette előző határozottságát. Medvid nem eszményi össze­kötő-kapocs a védelem és a támadósor között. Jokl a hajrára jött fel. Nála sok függ attól, vajon teljesen hcrcícépes-e. Ha igen, hallftf- lan rutinja növeli a csapat támadóerejét. Ha­raslin a be-beugró szerepében nem keltett csa­lódást, nagyobb vitalitással bérelt helye lehet- ne e sorban. Novotny megoldásaiból hiányzik a sokrétűség, a gyorsaság. A csatársorban a válogatottban is jelentős szerepet játszó Mas­ni/—Svehlík kettős játssza a prímet. A csapat, érdeke azt kívánja, hogy állandósítsák formá­jukat, s akkor nemcsak a Slovan, hanem az országos válogatott kívánatos egyéniségei kö­zött sem vitás a helyük. Ján Capkoviő mellett szól, hogy versenyben volt a gólkirályi címért folytatott vetélkedésben, a Slovan legeredmé­nyesebbje, s ha a szakvezetés ismét igényelni fogja vérbeli szélsők szerepeltetését a nagy­válogatottban is, gyorsasága, lövőkészsége és összjátékbeli érettsége révén megint igénybe vehetik szolgálatait. Játékosállomány terén a S'ovan kiemelke­dett a mezőnyből, neki van legtöbbje a liga­átlag fölé emelkedő játékosegyéniségek kö­zül, s most már itt az ideje, hogy a legran­gosabb kupában hosszú és sikeres szereplés­sel rukkoljon ki... ZALA JÓZSEF KIRŐL NEVEZTÉK EL A SPARTAKIÁDOT

Next

/
Oldalképek
Tartalom